🇨🇿 ADA není cenný papír

Komise pro cenné papíry (SEC) zkoumá, zda jsou kryptoměny cennými papíry. Zdá se, že SEC nepovažuje za cenný papír pouze Bitcoin. Pokud jde o další projekty PoS, jako je Cardano, SEC hrozí, že mohou být cennými papíry. Nejsem odborník na americký právní systém, ale domnívám se, že ADA rozhodně není cenný papír.

Howeyho test

Howeyho test určuje, zda lze aktivum označit za cenný papír. Jedná se o soubor standardů, které musí investice splňovat, aby ji Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) považovala za cenný papír, což je spojeno s různými pravidly a nařízeními SEC. Nejvyšší soud stanovil čtyři kritéria pro určení, zda se jedná o investiční smlouvu. Investiční smlouva je:

  1. Investice peněz
  2. do společného podniku
  3. s očekáváním zisku
  4. který má být získán z úsilí jiných osob

Čtyři body Howeyho testu určují, zda je cenný papír investicí peněz. Je tomu tak v případě, kdy se jedná o investici do společného podniku s očekáváním zisku plynoucího z úsilí ostatních.

Projděme si postupně probrat jednotlivé body (testy).

Podle názoru SEC je test “investice peněz” u prodeje digitálních aktiv snadno splněn, protože nativní mince blockchainových projektů jsou směňovány za fiat peníze. Stejně tak je snadno splněn test “společného podniku”.

U testu “očekávání zisku” se SEC zabývá důvodem, proč investor aktivum koupil. Pokud je nákup motivován snahou o dosažení zisku, je test splněn. Pokud se investor snaží uchovat majetek, může být aktivum klasifikováno jako něco jiného. Například stablecoin není investicí.

Kryptoměny jsou velmi volatilní a na medvědím trhu mohou ztratit 80 % své hodnoty. Troufám si tvrdit, že nikdo nekupuje kryptoměny s úmyslem uchovat hodnotu. Pro většinu lidí jsou kryptoměny investicí. Jakmile na trzích převládne pozitivní sentiment, může většina kryptoměn dosáhnout nové ATH. To platí jak pro Bitcoin, tak pro Cardano a několik dalších projektů, řekněme, v první dvacítce.

Někteří uživatelé považují kryptoměny za peníze a platí jimi. Transakční poplatky v síti jsou hrazeny mincemi ADA. Každý, kdo chce síť používat, si musí mince nejprve pořídit. Zkuste použít akcie Tesly k platbě při nákupu nového vozu stejné značky. Tesla vám to nedovolí. Nemusíte být akcionářem společnosti Tesla, abyste si mohli koupit automobil Tesla.

Z mého pohledu je klíčové, že pokud vlastníte mince ADA, není to pouze kvůli zisku, ale také kvůli možnosti využívat síť. Například služby DeFi můžete využívat pouze v případě, že platíte poplatky ADA.

Pokud se podíváte do ekosystému Cardano, zjistíte, že ADA se používá pro platby za nákupy NFT. Ceny nejsou vyjádřeny ve fiat měnách, ale v ADA. Možnost platit v kryptoměnách se rozšiřuje i v běžných obchodech. Bitcoin má náskok, takže je možné platit mincemi BTC. Roste však také možnost používat k placení mince ADA. Komise pro cenné papíry a burzy nemůže mít na BTC jiný názor než na ADA jen kvůli náskoku v přijetí.

V případě Bitcoinu převažuje narativ o uchovávání hodnoty, ale to je jen narativ. Držitelé mincí každého projektu mohou tvrdit, že projekt je pro ně uchovatelem hodnoty. Jaký je vlastně rozdíl mezi úložištěm hodnoty a investicí? Cílem investic je také uchování hodnoty. Nikdo neinvestuje proto, aby hodnotu ztratil. Je stěží obhajitelné, že SEC nepovažuje mince BTC za cenný papír a k ostatním mincím zaujímá jiný postoj.

Z mého pohledu by Howeyho test mohl skončit u třetího bodu, ale je možné, že SEC vnímá kryptoměny hlavně jako investici a nevidí pro mince v ekosystému jiné využití. Takže musí rozhodnout poslední čtvrtý test.

Má být odvozen od úsilí ostatních

Účelem posledního testu je oddělit investora od třetí strany. Pokud má investor významný podíl na úspěchu investice, s největší pravděpodobností se nejedná o investici.

Přispívají podle vás vlastníci ADA k celkovému úspěchu Cardano? Samozřejmě, že přispívají. Klíčovými rysy Cardana jsou decentralizace a bezpečnost. Pokud by síť tyto vlastnosti neměla, nemělo by smysl, aby existovala. Decentralizace sítě je postavena na distribuci mincí ADA. Každý vlastník mince ADA decentralizuje síť a zvyšuje její odolnost proti 51% útoku. Korporátní akcie tuto vlastnost nemají. Všechny akcie společnosti Tesla může vlastnit jediný člověk na světě a na kvalitu výroby automobilů to nebude mít žádný vliv.

Odměny za staking nejsou dividendy. Staking je aktivní práce, při které si delegáti vybírají pool, který produkuje bloky a není nasycen. Kvalita produkce bloků je tedy závislá na rozhodnutí držitelů ADA. Delegáti musí sledovat nejen produkci bloků, ale i další činnosti provozovatelů poolu. V podstatě rozhodují o tom, kdo si zaslouží produkovat bloky a získávat odměny. Provozovatelé poolu musí provozovat uzly, což s sebou nese náklady na energii a pracovní sílu. Odměny za staking slouží k pokrytí těchto nákladů. Odměnu si zaslouží i držitelé ADA, kteří by měli pravidelně dohlížet na produkci bloků a delegovat ji jinam, pokud pool nepracuje podle očekávání.

Odměny za staking lze považovat za ekonomickou pobídku k držení mincí, která chrání síť před 51% útokem. Lidé jsou za držení mincí placeni sítí, což je pro síť důležité, protože útočník nemá šanci získat dostatek mincí k útoku. Držení mincí je opět velmi důležité a rozhodně se nejedná o pasivní činnost s pouhým očekáváním zisku jako v případě akcií společnosti Tesla. Síť platí stakeholders za svoji decentralizaci. Držením mincí ADA uživatelé v podstatě chrání svůj majetek a zároveň decentralizují síť Cardano, která pro ně může být finanční a sociální platformou.

Dalo by se říci, že držitelé mincí ADA vlastní síť Cardano a rozhodují například v Catalystu. Síť Cardano nevlastní tým IOG, protože nemá kontrolu nad základními funkcemi sítě. Nemohou ji například zastavit, cenzurovat transakce nebo manipulovat s mincemi či tokeny uživatelů. Síť je zcela v rukou provozovatelů poolu a držitelů ADA. Veškeré platby odměn jsou zcela v režii protokolu. Kontrola IOG nad Cardanem končí u zdrojového kódu. Všichni, kdo provozují plné uzly, se autonomně rozhodují, zda přijmou změny a nainstalují nového klienta. Držitelé ADA se mohou podívat na verzi klienta všech poolů a rozhodnout se, zda daný pool mincemi podpoří, nebo ne. V podstatě se tedy rozhodují o přijetí změn navržených týmem IOG.

Hodnota mincí ADA do jisté míry závisí na úspěchu týmu IOG, pokud jde o vývoj technologie, protože kvalita technologie může hrát při přijetí významnou roli. Tým IOG však rozhodně nelze považovat za třetí stranu, která může zajistit úspěch. Úspěch je do značné míry v rukou komunity, která hlasuje o tom, jaké projekty budou financovány z projektové pokladny. Komunity jsou klíčovou součástí úspěchu projektu. Například právě velikost komunity motivuje obchodníky, aby danou kryptoměnu přijímali jako platební metodu. Tým IOG vytváří platformu, ale služby DeFi zajišťují třetí strany. Každý blockchainový projekt má svůj tým, včetně Bitcoinu. Bitcoin se inovuje pomalu, ale když se podíváte na GitHub, tým je aktivní a vývojáři jsou placeni společnostmi, jako je Blockstream.

Je zajímavé, že SEC zkoumá mince projektů PoS, zda jsou cennými papíry, a je si jistá, že Bitcoin nesplňuje Howeyho test. Držitelé BTC nemají nad sítí Bitcoin takovou kontrolu jako držitelé ADA v případě Cardano. Z mého pohledu mají mince BTC rozhodně blíže k cennému papíru než mince ADA, pokud jde o Howey test. Tím rozhodně nechci říci, že BTC jsou cenné papíry. Stále si myslím, že BTC mají blíže k penězům nebo uchování hodnoty. Jen mě udivuje, jak mohou být digitální mince blockchainových sítí považovány za dvě různé věci jen na základě konsensu sítě.

Mince BTC slouží jako odměna pro těžaře. Jedná se o obdobu odměn za staking. Náklady na provoz bitcoinové sítě jsou výrazně nižší než u Cardana, nicméně i Cardano je závislé na elektřině a lidech, kteří provozují uzly. Po použití nových mincí BTC k odměňování těžařů tyto mince následně nehrají v ekosystému bitcoinu žádnou významnou roli. Mince ADA představují určitou pozici v síti Cardano s nárokem na odměnu. Jak jsme však vysvětlili, mezi držením akcií a držením mincí ADA je zásadní rozdíl.

Závěr

Stojí za zmínku, že Howeyho test byl vytvořen kolem roku 1940, tedy v době, kdy ještě neexistoval internet. Otázkou je, zda by kryptoměny měly být regulovány na základě metodiky staré více než 80 let. Kryptoměny jsou zcela nová věc, která vznikla spontánně od spodu nahoru. Klíčovou roli v nich hraje komunita. Kryptoměny lze považovat za sociální experiment s přesahy do světa financí. Akcie jsou čistě spekulativní. Ačkoli si to o kryptoměnách mnoho lidí myslí, ve skutečnosti tomu tak není. To však zjistíte pouze v případě, že jste aktivním členem komunity. Pohled zvenčí může být velmi zavádějící a nepřesný.

Bylo by velmi pošetilé regulovat úsilí kryptoměnových komunit, které se snaží vybudovat něco, co přesahuje hranice technologie. Technologie blockchainu je ústředním prvkem, kolem kterého se komunity vytvářejí. Snaží se prosadit koncept decentralizace do naší společnosti. Blockchain je pouze implementační detail. Důležité je úsilí komunity. Neničme toto úsilí kvůli snaze aplikovat na něj 80 let starý finanční koncept.

Článek připravili Cardanians za dodpory Cexplorer.

Read the article: ADA is not a security by definition | Cardano Explorer