🇸🇰 Aké problémy prináša druhá vrstva?

Aké problémy prináša druhá vrstva?

Cardano je prvá vrstva (L1) a ako blockchainová sieť sa v súčasnosti dobre neškáluje. Na druhej strane Hydra je druhá vrstva (L2), ktorá sa škáluje veľmi dobre. Nie je to však také čiernobiele. Hoci L2 rieši problém nízkej škálovateľnosti blockchainov, prináša mnoho otázok, na ktoré nepoznáme odpovede. Mali by sme svoje úsilie zamerať na lepšiu škálovateľnosť blockchainu alebo skôr na vývoj L2?

Prečo sa vlastne budujú druhé vrstvy?

Bitcoin a Ethereum sú blockchainové siete prvej a druhej generácie a ani jedna z nich sa dobre neškáluje. Cardano ako zástupca tretej generácie je v podobnej situácii. Hoci tím IOG má v pláne tento problém riešiť a Ouroboros Leios PoS (Input Endorsers) prinesie výrazné zlepšenie, ani Cardano v súčasnosti nie je schopné globálneho prijatia. V prvej desiatke nie je žiadny dobre škálovateľný blockchain, ktorý by zároveň udržiaval vysoký stupeň decentralizácie.

Hneď ako sa ukázalo, že L1 nedokážu efektívne spracovať transakcie novoprichádzajúcich používateľov, bolo potrebné rýchlo prísť s nejakým jednoduchým riešením. Ľudia sa začali sťažovať, že transakcie sú v porovnaní s bankovými službami príliš drahé, pomalé a nespoľahlivé. Zvýšenie škálovateľnosti L1 je zložitý technologický problém a bolo zrejmé, že riešenie môže trvať roky.

Dôvody, prečo sa blockchainové siete nedajú dobre škálovať, sú dobre známe a nemá zmysel ich rozoberať v tomto článku. Problém sa začal riešiť prostredníctvom rôznych typov druhých vrstiev a komunita verí, že je to dobré riešenie. Hoci L2 rieši jeden zo základných problémov L2, prináša so sebou mnoho ďalších problémov, o ktorých by sme mali hovoriť viac.

Dá sa povedať, že ľudia začali používať L2s, takže problém je aspoň čiastočne vyriešený, alebo povedzme odložený. S prijatím L2 sú však problémy zjavnejšie.

Aké problémy prichádzajú s L2?

Začnime tým, že sa pozrieme na zoznam problémov. Potom ich rozoberieme podrobnejšie.

  • Zložitejšie UX pre používateľov
  • Rozdelenie používateľov a kapitálu do viacerých sietí
  • Preberanie činnosti používateľov a poplatkov
  • Odďaľovanie riešenia škálovateľnosti L1

L2 pridávajú ďalšiu zložitosť k už aj tak náročnému používaniu blockchainu z pohľadu bežných používateľov. Realita je taká, že väčšina používateľov drží kryptomeny na centralizovaných burzách, pretože sa boja používať blockchainové peňaženky. Ľudia vnímajú registráciu na centralizovanej burze ako bezpečný a známy proces. Naopak, priame používanie blockchainu je pre mnohých výzvou. Už len bezpečná manipulácia s heslom/seedom je pomerne náročná a je to činnosť, ktorej sa ľudia chcú vyhnúť.

L2 sú často siete s vlastným adresným priestorom a rôznymi pravidlami. Používatelia sú nútení pochopiť nielen základné fungovanie blockchainu, ale aj to, ako funguje konkrétna sieť L2. Používatelia sa musia naučiť, ako prenášať aktíva z jednej siete do druhej a späť a aké riziká sú s tým spojené. Priestor na chyby a stratu peňazí je pomerne veľký.

Čím viac sietí L2 bude existovať, tým viac budú používatelia a kapitál roztrieštení. Existuje veľa L1 a každý veľký projekt má aspoň jedno dominantné riešenie L2. Ethereum má pomerne veľa veľkých L2. Fragmentácia je problémom nielen v rámci jedného ekosystému, ale aj v celom odvetví blockchainu.

Ak Alica používa Lightning Network, Bob Polygon a Carol Hydru, potom títo používatelia nemajú šancu navzájom komunikovať. Každý je v inom ekosystéme a v inej sieti L2. Používatelia sú oddelení vrátane ich kapitálu.

Je to problém aj z pohľadu obchodníkov, ktorí chcú akceptovať kryptomenu ako jednu z možností platby. Buď budú podporovať všetky existujúce L1 a L2, čo je takmer nemožné. Prípadne sa používatelia musia dohodnúť na jednotnom riešení, čo sa tiež zdá nereálne. Ak by obchodníci prijali len ekosystém Bitcoinu, t. j. Lightning Network, stratili by používateľov, pre ktorých je výhodnejší ekosystém Cardano alebo Ethereum.

Spoločnosti, ktoré chcú raziť NFT, narazia na podobný problém. Musia sa rozhodnúť, na ktorej konkrétnej platforme bude razenie prebiehať, a tak sa v podstate zamerajú len na časť používateľov kryptomien. Ak razenie prebieha na Cardano, používatelia verní ekosystému Ethereum nemôžu s týmito NFT komunikovať.

Najväčšie stablecoiny USDT a USDC existujú vo viacerých L1. Tokenizované USD sú zameniteľné, takže to nie je taký problém ako v prípade NFT, ktoré zameniteľné nie sú. Ak by spoločnosť chcela tokenizovať akcie, akú stratégiu by mala zvoliť? Vybrať si jeden L1 alebo niekoľko?

Je ťažké rozhodnúť sa na základe počtu používateľov, pretože ten sa bude s veľkou pravdepodobnosťou časom meniť. Jedným z dôvodov, prečo je prijatie technológie blockchain spoločnosťami a podnikmi pomalé, môže byť roztrieštenosť používateľov do niekoľkých konkurenčných ekosystémov. Všimnite si, že hovoríme o fragmentácii na úrovni L1. Ďalšia fragmentácia na úrovni L2 všetko len komplikuje. V jednom ekosystéme môže byť viacero konkurenčných L2.

Spoločnosti a podniky sa chcú zamerať na čo najväčší počet používateľov a je naivné očakávať, že ich služba bude úspešná, ak sa zameria len na používateľov jednej konkrétnej siete. Rovnako je naivné očakávať, že ľudia si masovo osvoja konkrétnu sieť pre konkrétnu službu. Ukazuje sa, že okolo jednotlivých projektov, ktoré existujú už dlhší čas, sa vytvárajú silné komunity a tento jav nie je možné ignorovať.

L2 preberajú aktivity používateľov L1 a poplatky, ktoré platia za služby.

To je ďalší pomerne veľký problém, ktorý ohrozuje ekonomickú udržateľnosť L1. V prípade Bitcoinu sa čoraz viac hovorí o probléme bezpečnostného rozpočtu. S týmto problémom sa však skôr či neskôr stretnú všetky L1. Cardano a Ethereum majú tú výhodu, že konsenzus PoS je efektívnejší, a teda oveľa menej náročný na financovanie. Každá blockchainová sieť však musí odmeňovať tých účastníkov, ktorí sa podieľajú na bezpečnosti a decentralizácii siete alebo jej poskytujú výpočtové zdroje.

Ak by používatelia natrvalo prešli na L2 bez toho, aby sa museli vrátiť na L1, potom by L1 v podstate stratili väčšinu poplatkov. Ľudia by platili menšie poplatky za užívateľsky prívetivejšie služby na L2.

L2 zvyčajne zdedia od L1 len časť bezpečnosti. L2 sú často oveľa centralizovanejšie a menej bezpečné (administrátorské kľúče). To, čo je dôležité zachovať, sú L1 pre decentralizáciu. Kto však zaplatí za decentralizáciu, ak používatelia budú väčšinou používať L2?

V súčasnosti sú používatelia L2 nútení platiť on-chain transakcie pri presune aktív z L1 do L2 a späť. Ak by to však prestalo platiť, pre L1 by sa to stalo nepríjemným problémom. L2 sú svojou existenciou závislé od L1, ale v podstate na nich ekonomicky parazitujú.

L2 nie sú schopné úplne vyriešiť nízku škálovateľnosť L1. Tímy môžu odkladať riešenie škálovateľnosti L1, pretože sa domnievajú, že sa stačí zamerať na vývoj L2. Niekedy sa stretávam s názorom, že L1 nepotrebujú škálovať, ak je v ekosystéme aspoň jedna dominantná L2. S týmto názorom nesúhlasím. Ak sa L1 nebude dobre škálovať, bude to mať priamy vplyv aj na kvalitu L2. Ľudia sa musia nalodiť na L2 a ak to bude drahé a pomalé, bude to brániť prijatiu. O to viac, ak budú používatelia L2 nútení pravidelne komunikovať s L1 a platiť poplatky.

Úspešný ekosystém, ktorý má byť pripravený na masové prijatie, musí mať v prvom rade vyriešenú škálovateľnosť na L1 a mať aspoň jeden L2. Tým sa vyrieši väčšina uvedených problémov.

Prečo sa musí L1 dobre škálovať?

L2 vnímam ako možnosť pre pokročilých používateľov. Mnohí používatelia sa budú chcieť spoliehať výlučne na L1. L1 preto musia byť ekonomicky dostupné a dostatočne spoľahlivé pre oveľa väčší počet používateľov, ako sú schopné zvládnuť dnes.

Je ťažké predpovedať budúcnosť, ale ak bude v každom ekosystéme veľa L2, je možné, že najväčší počet používateľov a kapitálu zostane v L1. Je však tiež možné, že určitý L2 sa stane dominantným a vytlačí konkurenčné riešenia (vrátane L1).

Ľudia budú používať L1 len vtedy, ak sú poplatky nízke a zúčtovanie rýchle. Z hľadiska rozpočtu na bezpečnosť je nevyhnutné, aby L1 poskytoval podobnú užitočnosť ako L2. Dokonca by som sa nebál povedať, že L1 bude priamo súťažiť s L2 o používateľov, t. j. hlavne o ich poplatky. Ak budú poplatky na L2 o niekoľko rádov nižšie, L1 im bude môcť konkurovať len ťažko. Ľudia budú jednoducho ekonomicky nútení naučiť sa používať L2 (a natrvalo opustiť L1).

Technologicky je možné prepojiť blockchainy a umožniť prevod aktív. Už teraz je možné tokenizovať BTC a preniesť ho z bitcoinového blockchainu do iných blockchainov. Tento druh prepojenia blockchainov bude v najbližších rokoch úplne bežný. Ak majú byť jednotlivé blockchainy užívateľsky prívetivé, musia sa dobre škálovať. Veľký potenciál vidím vo viacreťazcových peňaženkách, ako je napríklad Lace. Používatelia budú mať jednu peňaženku a tá im umožní bezpečne a veľmi jednoducho komunikovať s mnohými blockchainmi (a prípadne aj L2).

Viem si predstaviť, že používatelia budú mať v jednej peňaženke NFT, ktoré boli vyrazené na rôznych L1. Môžu mať vedľa seba ADA, BTC, ETH a USDT a ak budú chcieť vykonať swap medzi týmito aktívami, bude to otázka niekoľkých kliknutí priamo v peňaženke. Všetko sa deje na pozadí a používatelia si možno ani nevšimnú, či to bolo na L1 alebo L2. Jediné, čo si všimnú, je poplatok a rýchlosť operácie.

Záver

Existuje niekoľko dobre vyargumentovaných názorov na to, či budovať L2, alebo sa viac zamerať na škálovateľnosť blockchainu. Osobne si myslím, že oboje je dôležité a že všetky blockchainy vrátane Bitcoinu by mali lepšie škálovať, ak majú byť dlhodobo ekonomicky udržateľné. Niektorí odborníci sa dokonca domnievajú, že L2 môžu byť slepou uličkou vývoja, a ak by existoval škálovateľný a zároveň dobre decentralizovaný blockchain, postupne by sa stal dominantnou sieťou. Nemyslím si, že je to možné dosiahnuť v najbližších 10 rokoch, ale možnosť úplne sa zaobísť bez L2 by bola z rôznych hľadísk najlepším možným riešením.

Nechápte ma zle. Viem, že existujú projekty, ktoré už majú funkčný sharding a zároveň môžu byť dobre decentralizované. Tieto projekty však musia prejsť záťažovým testom. Ľudia ich musia začať používať a overiť si, že implementácia shardingu je kvalitná. To sa zatiaľ nestalo.

Každopádne, L2 tu zostanú, pretože úroveň decentralizácie a bezpečnosti, ktorú ponúkajú L1, nie je vždy potrebná. Preto si myslím, že má zmysel zamerať sa na škálovateľnosť L1 a zároveň budovať L2.


Pôvodný článok: What problems do the second layers bring? | Cardano Explorer (cexplorer.io)