🇨🇿 Jaké problémy přinášejí druhé vrstvy?

Cardano je první vrstva (L1) a jako blockchain síť v současné době neškáluje dobře. Hydra je druhá vrstva (L2), která škáluje velmi dobře. Ale není to tak černobílé. Přestože L2 řeší problém nízké škálovatelnosti blockchainů, přináší mnoho otázek, na které neznáme odpovědi. Měli bychom své úsilí zaměřit na lepší škálovatelnost blockchainu nebo spíše na vývoj L2?

Proč se vlastně budují druhé vrstvy?

Bitcoin a Ethereum jsou blockchainové sítě první a druhé generace a ani jedna se dobře neškáluje. Podobně je na tom i Cardano jako zástupce třetí generace. Přestože tým IOG má plány na řešení tohoto problému a Ouroboros Leios PoS (Input Endorsers) přinese výrazné zlepšení, ani Cardano v současnosti není schopno globálního přijetí. V top 10 není žádný dobře škálovatelný blockchain který by si současně uchoval vysokou míru decentralizace.

Jakmile se ukázalo, že L1 nezvládají efektivně zpracovávat transakce nově příchozích uživatelů, bylo nutné rychle přijít s nějakým jednoduchým řešením. Lidé si začali stěžovat, že transakce jsou ve srovnání s bankovními službami příliš drahé, pomalé a nespolehlivé. Zvyšování škálovatelnosti L1 je složitý technologický problém a bylo zřejmé, že řešení může trvat roky.

Důvody, proč se blockchainové sítě špatně škálují, jsou dobře známé a nemá smysl je v tomto článku rozebírat. Problém se začal řešit prostřednictvím různých typů druhých vrstev a komunita věří, že je to dobré řešení. Přestože L2 řeší jeden ze zásadních problémů L2, přináší s sebou mnoho dalších problémů, o kterých bychom měli více mluvit.

Dá se říct, že lidé začali používat L2, takže problém je alespoň částečně vyřešen, nebo řekněme odložen. S adopcí L2 jsou však problémy patrnější.

Jaké problémy přicházejí s L2?

Začněme tím, že se podíváme na seznam problémů. Poté je rozebereme podrobněji.

  • Složitější UX pro uživatele
  • Rozdělení uživatelů a kapitálu do více sítí
  • Přebírání uživatelské aktivity a poplatků
  • Zpoždění řešení škálovatelnosti L1

L2 přidávají další složitost k již tak náročnému použití blockchainu z pohledu běžných uživatelů. Realita je taková, že většina uživatelů drží kryptoměny na centralizovaných burzách, protože se bojí používat blockchainové peněženky. Lidé vnímají přihlášení k centralizované burze jako bezpečný a známý proces. Naopak přímé využití blockchainu je pro mnohé výzvou. Pouhé bezpečné zacházení s přístupovou frází/seedem je docela výzva a činnost, které se lidé chtějí vyhnout.

L2 jsou často sítě s vlastním adresním prostorem a odlišnými pravidly. Uživatelé jsou nuceni porozumět nejen základnímu fungování blockchainu, ale také tomu, jak konkrétní L2 síť funguje. Uživatelé se musí naučit, jak převádět aktiva z jedné sítě do druhé a zpět, a jaká rizika s tím souvisí. Prostor pro chybu a ztrátu peněz je poměrně velký.

Čím více L2 bude existovat, tím více budou fragmentovaní uživatelé a kapitál. Existuje mnoho L1 a každý velký projekt má alespoň jedno dominantní L2 řešení. Ethereum má poměrně dost velkých L2. Fragmentace je problémem nejen v rámci jednoho ekosystému, ale také napříč celým blockchainovým průmyslem.

Pokud Alice používá Lightning Network, Bob Polygon a Carol Hydru, pak tito uživatelé nemají šanci na vzájemnou interakci. Každý je v jiném ekosystému a na jiné L2 síti. Uživatelé jsou odděleni včetně jejich kapitálu.

Je to problém i z pohledu obchodníků, kteří chtějí přijmout kryptoměnu jako jednu z možností platby. Buď budou podporovat všechny existující L1 a L2, což je téměř nemožné. Případně se uživatelé musí dohodnout na jednotném řešení, což se také zdá nereálné. Pokud by obchodníci přijali pouze ekosystém Bitcoin, tedy Lightning Network, přišli by o uživatele, pro které je preferován ekosystém Cardano nebo Ethereum.

Na podobný problém narazí společnosti, které chtějí razit NFT. Musí se rozhodnout, na jaké konkrétní platformě bude ražba probíhat a cílit tak v podstatě jen na část uživatelů kryptoměn. Pokud ražba probíhá na Cardano, uživatelé loajální k ekosystému Ethereum nemohou interagovat s těmit NFTs.

Největší stablecoiny USDT a USDC existují v několika L1. Tokenizovaný USD je zastupitelný, takže to není takový problém jako u NFT, které jsou nezaměnitelné. Pokud by společnost tokenizovala akcie, jakou strategii by měla zvolit? Vybrat jednu L1 nebo několik?

Je těžké se rozhodnout podle počtu uživatelů, protože se velmi pravděpodobně časem změní. Jedním z důvodů, proč je přijímání blockchainu společnostmi a podniků pomalé, může být fragmentace uživatelů v několika konkurenčních ekosystémech. Všimněte si, že mluvíme o fragmentaci na úrovni L1s. Další fragmentace na úrovni L2 dělá vše složitější. V jednom ekosystému může být více konkurenčních L2.

Firmy a podniky chtějí cílit na co největší počet uživatelů a je naivní očekávat, že jejich služba bude úspěšná, pokud bude cílit pouze na uživatele jedné konkrétní sítě. Stejně tak je naivní očekávat, že lidé hromadně přijmou konkrétní síť pro konkrétní službu. Ukazuje se, že vznikají silné komunity kolem jednotlivých projektů které existují delší dobu a není možné tento fenomén ignorovat.

L2 přebírají uživatelskou aktivitu L1 a poplatky, které platí za služby.

To je další poměrně velký problém, který ohrožuje ekonomickou udržitelnost L1. V případě Bitcoinu se stále více mluví o problému bezpečnostního rozpočtu. S tímto problémem se však dříve nebo později setkají všechny L1. Cardano a Ethereum mají výhodu v tom, že konsensus PoS je efektivnější, a tudíž mnohem méně náročný na financování. Každá blockchainová síť však musí odměňovat ty účastníky, kteří se podílejí na zabezpečení a decentralizaci sítě nebo jí poskytují výpočetní zdroje.

Pokud by uživatelé trvale přešli na L2, aniž by se museli vracet na L1, pak by L1 v podstatě ztratili většinu poplatků. Lidé by platili menší poplatky za uživatelsky přívětivější služby na L2.

L2 obvykle zdědí pouze část zabezpečení od L1. L2 jsou často mnohem více centralizované a méně bezpečné (admin keys). Co je důležité zachovat, jsou L1 kvůli decentralizaci. Kdo ale zaplatí decentralizaci, když uživatelé budou většinou používat L2?

V současné době jsou uživatelé L2 nuceni platit on-chain transakce při přesunu aktiv z L1 do L2 a zpět. Pokud by to však přestalo platit, stal by se pro L1 nepříjemným problémem. L2 jsou na L1 existenčně závislé, ale v podstatě na nich ekonomicky parazitují.

L2 nejsou schopny zcela vyřešit nízkou škálovatelnost L1. Týmy mohou zdržovat řešení škálovatelnosti L1, protože se domnívají, že stačí zaměřit se na vývoj L2. Občas se setkávám s názorem, že L1 nepotřebují škálovat, pokud je v ekosystému alespoň jedna dominantní L2. S tímto názorem nesouhlasím. Pokud se L1 nezmění, bude to mít přímý vliv na kvalitu L2. Lidé musí být na palubě L2, a pokud to bude drahé a pomalé, pak to bude bránit adopci. Ještě více, pokud jsou uživatelé L2 nuceni pravidelně interagovat s L1 a platit poplatky.

Úspěšný ekosystém, který má být připraven na masové přijetí, musí mít v první řadě vyřešenou škálovatelnost na L1 a mít alespoň jednu L2. Tím je většina zmíněných problémů vyřešena.

Proč je třeba L1 dobře škálovat?

L2 vidím jako možnost pro pokročilé uživatele. Mnoho uživatelů se bude chtít spoléhat pouze na L1. L1 tedy musí být ekonomicky dostupné a dostatečně spolehlivé pro mnohem větší počet uživatelů, než jsou dnes schopni zvládnout.

Je těžké předvídat budoucnost, ale pokud je v každém ekosystému mnoho L2, je možné, že největší počet uživatelů a kapitálu zůstane v L1. Je však také možné, že se konkrétní L2 stane dominantní a vytlačí konkurenční řešení a to včetně L1.

Lidé budou používat L1 pouze v případě, že poplatky budou nízké a vyřízení rychlé. Z hlediska bezpečnostního rozpočtu je nezbytné, aby L1 poskytovala podobnou užitečnost jako L2. Dokonce bych se nebál říct, že L1 bude bojovat s L2 o uživatele, tedy hlavně o jejich poplatky. Pokud budou poplatky na L2 o několik řádů nižší, L1 jim bude moci konkurovat jen obtížně. Lidé budou prostě ekonomicky nuceni naučit se používat L2 (a natrvalo opustit L1).

Technologicky je možné propojit blockchainy dohromady a umožnit přenos aktiv. Již nyní je možné tokenizovat BTC a převádět je z bitcoinového blockchainu do jiných blockchainů. Tento druh blockchainového propojení bude v příštích několika letech zcela běžný. Jednotlivé blockchainy se musí dobře škálovat, pokud mají být uživatelsky přívětivé. Velký potenciál vidím ve víceřetězcových peněženkách, jako je Lace. Uživatelé budou mít jedinou peněženku, která jim umožní bezpečnou a velmi snadnou interakci s mnoha blockchainy (a případně L2).

Dokážu si představit, že uživatelé budou mít NFT, které byly raženy na různých L1 v jedné peněžence. Mohou mít vedle sebe ADA, BTC, ETH a USDT a pokud chtějí mezi těmito aktivy provést swap, bude to otázka pár kliknutí přímo v peněžence. Vše se děje na pozadí a uživatel si ani nemusí všimnout, jestli to bylo na L1 nebo L2. Jediné, čeho si všímnou, je poplatek a rychlost operace.

Závěr

Existuje několik dobře argumentovaných názorů na to, zda stavět L2 nebo se více zaměřit na škálovatelnost blockchainu. Osobně si myslím, že obojí je důležité a že všechny blockchainy včetně Bitcoinu by se měly lépe škálovat, pokud mají být dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Někteří odborníci se dokonce domnívají, že L2 mohou být vývojovou slepou uličkou a pokud by existoval škálovatelný a zároveň dobře decentralizovaný blockchain, stal by se postupně dominantní sítí. Nemyslím si, že je možné toho dosáhnout v příštích 10 letech, ale možnost obejít se zcela bez L2 by bylo z různých úhlů pohledu nejlepším možným řešením. L2 tady však zůstanou, neboť ne vždy je požadovaná tak vysoká decentralizace a bezpečnoust jakou nabízejí L1s.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/what-problems-do-the-second-layers-bring