🇨🇿 Cardano a Bitcoin mohou koexistovat vedle sebe a navzájem se podporovat

Kryptoměny jsou velmi konkurenčním prostředím a je otázkou, které projekty budou existovat v příštích 10 letech. O tom rozhodnou především uživatelé, kteří si projekty osvojí a začnou je používat v reálném životě. Podívejme se, jak si Cardano a Bitcoin konkurují a jak se mohou vzájemně doplňovat.

SOUBOJ O NEJLEPŠÍ KRYPTOMĚNU

Kryptoměny přišly na svět s myšlenkou stát se penězi nezávislými na státu. Bitcoin byl první úspěšnou kryptoměnou a následovalo mnoho dalších podobných projektů. Například Litecoin, což je typický klon Bitcoinu s mírně pozměněnými vlastnostmi. Dalo by se říci, že projekty mezi sebou bojovaly o to, který z nich je lepší měnou. K tomuto souboji však nikdy nedošlo ve velkém. V praxi se dokonce můžeme setkat s tím, že Litecoin se používá více než Bitcoin, protože má levnější a rychlejší transakce. Je tedy Litecoin lepší kryptoměna než Bitcoin? To se nedá říct. Z hlediska přijetí Bitcoin jednoznačně vede, přestože má nejpomalejší a nejdražší transakce v celém prostoru kryptoměn. Souboj o nejlepší kryptoměnu nerozhodují lidé a každodenní používání v reálném světě, ale institucionální investoři a společnosti, které investují do jednotlivých projektů. Tam vidíme souboj na úrovni tržní kapitalizace. Jinými slovy, soutěží se o nejlepší dlouhodobou investici.

Vliv institucí lze do jisté míry považovat za narušení soutěže o nejlepší kryptoměnu. Jakmile se totiž začne spekulovat na budoucí zhodnocení, potřeba používat kryptoměny k platbám jde stranou. Většina lidí kryptoměny spíše nakupuje a prodává, než aby s nimi platila. Nezáleží tedy na tom, jaké technologické vlastnosti jednotlivé projekty mají. Litecoin je pro platby vhodnější, protože má rychlejší a levnější transakce. Protože však prohrál bitvu na úrovni tržní kapitalizace, zájem o tento projekt pomalu klesá.

Litecoin a další klony Bitcoinu vypadly z první desítky a pomalu je nahrazují platformy inteligentních kontraktů využívající konsensus PoS. Jak si to můžeme vyložit? Kromě institucionálních investorů se uživatelé rozhodují investovat do projektů, které nejsou klony Bitcoinu a nabízejí něco víc než jen zvýšenou škálovatelnost. Proto se do popředí dostávají smart contract platformy a projekty, které používají jiný konsensus než PoS. Decentralizované finance (DeFi) nabízejí možnosti, které Bitcoin nemůže nabídnout. Platformy chytrých smluv umožňují vytvářet stabilní mince a decentralizované aplikace. Kromě toho na nich lze vydávat tokeny. Vše je samozřejmě okamžitě dostupné po celém světě. Nic takového dosud neexistovalo. Platformy chytrých smluv, jako je Cardano, představují globální nezávislou infrastrukturu se zcela jinými vlastnostmi než to co nabízejí tradiční IT giganti. Potenciál veřejného blockchainu je obrovský, protože pokud si dva lidé na různých koncích planety chtějí poslat tokenizovaný dolar nebo algoritmický stable-coin, mohou tak učinit o víkendu, o půlnoci, za nízký poplatek a hlavně bez prostředníka. Transakce je dokončena během několika sekund. Pokud lze tokenizovat i jiné tradiční finanční produkty, lze totéž provést například s akciemi. Dva lidé si mohou mezi sebou vyměnit dvě aktiva prostřednictvím chytrého kontraktu zcela decentralizovaně a přitom důvěryhodně.

Všimněte si, že Cardano a Bitcoin jsou dvě zcela odlišné věci. Mince ADA a BTC se používají jako odměny v síťovém konsensu a sítě se decentralizují kolem těchto mincí. BTC je v současné době především investiční aktivum s potenciálem stát se jakýmsi digitálním ekvivalentem zlata. Cardano se chce stát především sociálním a finančním operačním systémem. Nezapomínejme však, že ADA je stále v podstatě kryptoměna, kterou lze používat k platbám stejně jako mince BTC. Jak jsme již řekli, mince BTC se nyní k placení nepoužívají a stejně je tomu i v případě ADA. V obou případech je hlavní motivací pro držení kryptoměn spekulace na budoucí zhodnocení. Potenciál, narativy a technologie hrají významnější roli než používání. Nabízí se tedy otázka, zda mohou mince ADA uchovávat hodnotu podobným způsobem jako mince BTC? Samozřejmě, že mohou. Korporátní akcie lze také považovat za uchovatele hodnoty a zajištění proti inflaci fiat měny. V podstatě záleží na lidech, co si jako uchovatel hodnoty vyberou, a jak jsme upozornili, názory drobných investorů budou ovlivněny velkými institucionálními investory. Společnost Grayscale nyní drží větší pozici v jednom z fondů v ADA než v LTC. Z toho je zřejmé, kde Grayscale vidí větší potenciál, a bude zajímavé sledovat, jak se bude situace dále vyvíjet.

Soutěž o nejlepší kryptoměnu z hlediska směnného prostředku se tedy v podstatě nekoná. Kryptoměny jsou vnímány spíše jako uchovatel hodnoty, což je také jedna z charakteristik peněz. Bude tedy záležet především na tom, co v daných projektech uvidí budoucí potenciální investoři. Bitva se bude odehrávat na technologické úrovni a schopnostech projektů. O vítězi rozhodne síťový efekt a adopce. Bitcoin existuje již více než 10 let a má velký náskok. Cardano je v podstatě nováčkem, ale má jednu velkou výhodu. Tým Bitcoinu se rozhodl zásadně neměnit původní kód a zachovat stávající funkce. Bitcoin se tak nikdy nestane platformou pro chytré smlouvy v pravém slova smyslu. Cardano je pravým opakem a tým se bude vždy snažit technologii vylepšovat, zefektivňovat a přidávat nové funkce. Cardano, které znáte dnes, se bude lišit od toho, které tu bude za 5 nebo 10 let. Bude to velký rozdíl a s tím, jak budou růst jeho možnosti, bude růst i adopce jednotlivých funkcí. Bitcoin samozřejmě může do jisté míry konkurovat na stejném poli na jiných vrstvách, ale zatím se žádné řešení nedokázalo uchytit.

CO BUDE PROSTŘEDKEM SMĚNY?

Vzhledem ke své volatilitě si Bitcoin a Cardano nekonkurují jako prostředek směny a zúčtovací jednotka, ale spíše jako uchovatelé hodnoty nebo spekulativní aktiva. To vyvolává otázku, čím se bude v decentralizovaném světě platit. V případě Bitcoinu je příběh přímočarý. Po dobu vysoké volatility se mince BTC k placení používat nebudou a vše se změní, jakmile se cena ve vzdálené budoucnosti ustálí. Kdy přesně to bude, a jestli vůbec, nikdo nedokáže předpovědět. Odhaduji, že v příštích 20 letech se žádné zásadní změny nedočkáme a volatilní ADA a BTC mince budou hlavně uchovateli hodnoty, nikoliv měnou v pravém slova smyslu. Přímému používání kryptoměn jako prostředku směny brání tři hlavní překážky. První překážka je technologická. Dokud nebudou transakce s kryptoměnami rychlé a levné, budou lidé i nadále raději používat fiat měny. Druhou překážkou je již zmíněná volatilita a třetí překážkou je přijetí obchodníky. Platit kryptoměnou je možné tak, že příjemce obdrží fiat měnu a ani si nevšimne, čím odesílatel platil. To v tuto chvíli většinou vyžaduje centralizované služby třetích stran, ale určité řešení vlastně máme. Dokud nebudou všechny tři překážky uspokojivě vyřešeny, plateb kryptoměnou se nedočkáme. Jak ale vyřešíme překážku volatility? To je spíše ekonomický než technický problém.

Řešení již existuje a všichni jste o něm slyšeli. Jsou to stabilní mince. Stabilní mince nemají spekulativní charakter a jejich hodnota je víceméně stabilní. To je však přesně to, co lidé očekávají od prostředku směny a zúčtovací jednotky. Stabilní mince můžete mít v peněžence, a pokud si dnes můžete dovolit koupit telefon, bude to platit i za měsíc nebo dva. Tím, že držíte stabilní mince, se nevystavujete riziku, že se cena během krátké doby propadne o 50 % a vy byste si nemohli koupit telefon, zatímco byste čekali na změnu nálady na trhu. Pokud jde o platební prostředky, Bitcoin a Cardano si budou přímo konkurovat. Bude dřív platit volatilními kryptoměnami, nebo stabilními mincemi? U stabilních mincí je úkol mnohem jednodušší. DeFi je postavena na úspěchu stabilních mincí a dlouhodobé půjčky se bez stability neobejdou. S rostoucím přijetím služeb DeFi tedy poroste i obliba stabilních mincí. Zejména v zemích, kde je vysoká volatilita nebo kde lidé nemají bankovní účet, bude toto řešení velmi výhodné používat.

V první desítce najdete dva projekty stable coinů: USDT a USDC. To už o něčem svědčí. Oba projekty používají jako podkladové aktivum USD. Jedná se o přímočaré a relativně snadné řešení, ale velkou roli hraje důvěra ve třetí stranu. Mnohem lepším řešením jsou algoritmické stable coiny, kde lze jako podkladové aktivum použít volatilní kryptoměny. Jako podkladové aktivum lze použít ADA, ale také mince BTC. Čím více stabilních mincí se bude používat, tím více bude hodnota podkladového aktiva přirozeně růst. Algoritmické stabilní mince budou podloženy košem vybraných komodit a měn, které jsou dlouhodobě stabilní. Nakonec může být algoritmická stabilní mince stabilnější než například USD.

V případě Cardana je přímočarým řešením použít jako podkladové aktivum mince ADA. Veškeré funkce budou postaveny na infrastruktuře Cardano. Mince BTC však mohou být tokenizovány, takže je lze teoreticky použít také. V tuto chvíli se oba projekty mohou krásně doplňovat. Bude se využívat infrastruktura a technologie Cardano a zároveň mince BTC, které mají vysokou tržní hodnotu. Řešení jako celek vyřeší problém volatility a vítězi budou spokojení uživatelé stabilních mincí a zároveň investoři do volatilních kryptoměn.

Mohly by být algoritmické stabilní mince vytvořeny pouze na infrastruktuře Bitcoinu bez platformy chytrých smluv? Pravděpodobně ne, nebo za cenu centralizace. Vytvoření spolehlivé a decentralizované infrastruktury Oracle včetně všech ekonomických pobídek je poměrně náročný úkol a zaměstnává vysoký počet vývojářů. Spotřebitelem dat musí být spolehlivý algoritmus, který musí být také decentralizovaný, a platformy chytrých smluv jsou zde nezbytné. Udržování stabilních mincí bude vyžadovat vysokou škálovatelnost a rychlý konsensus sítě, aby bylo možné rychle reagovat na výkyvy trhu.

JAK NEJLÉPE POUŽÍVAT BLOCKCHAIN

Blockchain dokáže zajistit neměnnost historie, což je jedna z jeho největších výhod. Blockchain tak může sloužit jako úžasná globální účetní kniha. V praxi vidíme, že transparentnost je výhodou, ale zároveň i nevýhodou. Existují případy, kdy lidé volají po větším soukromí a vadí jim, že je poměrně snadné dohledat majetek jednotlivých uživatelů. Pro použití mincí BTC jako uchovatele hodnoty není transparentní blockchain vůbec vhodný a je spíše na škodu. Naopak transparentnost nebo podmíněná transparentnost může být v některých případech výhodou. Zejména pokud se blockchain používá pro transparentní nebo důvěryhodné účetnictví. V účetnictví jde převážně o záznamy o hospodářské činnosti a zde hraje stabilita hodnoty naprosto zásadní roli. Účetnictví založené na nestálých aktivech nedává příliš smysl. Respektive je jistě dobré provádět záznamy o pohybech volatilních aktiv, jako jsou akcie nebo kryptoměny, ale tržby se většinou evidují ve stabilní hodnotě. Účetnictví postavené na blockchainu, který využívá stabilní mince, je ideálním řešením.

V praxi bychom se mohli setkat například s továrnami, které by všechny vstupy a výstupy účetních záznamů tokenizovaly. Výhodou je, že tokenizované výstupy lze prodat přímo jiné továrně a v rámci účetnictví je zaznamenat jako vstup. Prodej tokenů za stabilní mince bude navždy součástí účetní evidence. Díky tomu bude velmi snadné sledovat finanční toky a také je kontrolovat. Vydávání tokenů je také něco, k čemu se Cardano hodí více než Bitcoin. Respektive pokud mluvíme o případu použití blockchainu jako účetní knihy, Cardano je rozhodně lepší volbou než Bitcoin. Nelze říci, že by si zde oba projekty přímo konkurovaly. Případ použití Cardana je mnohem širší než u Bitcoinu. Cardano se snaží vynechat centralizované zprostředkovatele v ekonomických a sociálních procesech, v nichž zprostředkovatelé zneužívají svého postavení a znevýhodňují koncové uživatele. Typickým příkladem je sektor půjček nebo přeshraničních transakcí. Má-li peer-to-peer půjčování spolehlivě fungovat, musíme se spolehnout na decentralizovanou infrastrukturu. Chytré smlouvy a neměnné záznamy v blockchainu jsou přesně to, k čemu se Cardano hodí nejlépe. Bitcoin se na tento případ použití nezaměřuje a jeho omezená škálovatelnost, drahé a pomalé transakce na první vrstvě ho pro něj činí nevhodným.

Nezapomínejme, že druhá vrstva často nemá vlastní blockchain. Jejich cílem je zlevnit a zrychlit transakce bez globálního konsensu, a tedy bez zápisu do účetní knihy. V omezené míře to může být dostačující a pro účetnictví může stačit konečný záznam série transakcí mezi dvěma účastníky. Klíčový bude vždy záznam první vrstvy, protože jen ten může zajistit neměnnost. Jakmile se pro transakce začnou používat centralizované třetí strany, můžeme na většinu výhod, které nabízejí protokoly první vrstvy blockchainu, zapomenout.

Globální konsensus a záznamy v blockchainu mají i další význam, kterým je samozřejmě zajištění toho, aby nedocházelo k dvojímu utrácení a aby se nezvyšoval počet mincí v oběhu. Opět je třeba poznamenat, že právě to budou vždy nejlépe dělat první vrstvy protokolů Cardano a Bitcoin. Pokud mají být mince BTC v držení institucí, jako je PayPal, musí být v podstatě tato společnost důvěryhodná a my musíme věřit, že drží dostatečný počet mincí BTC. Globální konsensus na první vrstvě má obrovské výhody oproti řešením na druhé vrstvě. V této oblasti si Bitcoin a Cardano konkurují, protože Cardano usiluje o větší škálovatelnost a stabilitu transakčních poplatků. Snížení nákladů na globální konsensus a umožnění jeho využívání širší populací je jistě platným případem využití technologie blockchain. PoS je k tomu rozhodně vhodnější než PoW. Většina ekonomické aktivity se v případě Bitcoinu bude v blízké budoucnosti pravděpodobně odehrávat jinde než na první vrstvě. V případě Cardana bude záznam v blockchainu lidem přístupnější. S vyšší mírou přijetí bude kladen větší důraz na to, aby počet mincí nebyl záměrně nafukován. Cardano zde bude mít výhodu, protože se bude moci starat o více transakcí. V případě Bitcoinu je tento problém do jisté míry řešitelný třeba prostřednictvím agregace transakcí, otázkou však je, jak bude záznam v blockchainu vypadat a jak snadno se bude ověřovat.

Nakonec se může ukázat jako výhodné mince BTC tokenizovat a jako druhou vrstvu použít Cardano. Může se ukázat, že v některých případech bude lepší použít Cardano než Lightning Network, protože v případě Cardana bude existovat blockchainový záznam. Transakce budou levné a stále řádově rychlejší než na první vrstvě Bitcoinu. Cardano nabídne výhody blockchainu, které druhá vrstva nikdy mít nebude. Navíc s možností používat chytré kontrakty. Zde se mohou obě technologie pěkně doplňovat. Cardano lze považovat spíše za konkurenci pro Lightning Network a další druhé vrstvy nad Bitcoinem než pro samotný Bitcoin. Obě varianty však najdou uplatnění.

Často se tvrdí, že pouze PoW může poskytnout vysokou úroveň zabezpečení. Zapomíná se však, že jakýkoli jiný blockchain může v podstatě navázat na PoW Bitcoinu a využít jeho zabezpečení. V praxi funguje například slučování těžby mezi Dogecoinem a Litecoinem. Dogecoin tak využívá zabezpečení Litecoinu. Pokud řešení vyžaduje bezpečnost PoW, není problém použít Bitcoin. I zde se mohou protokoly výborně doplňovat. Konsensus Cardano se navíc nemusí nutně spoléhat pouze na Ouroboros PoS a je možné vybudovat bezpečnost nad jiným konsensem. Bezpečnost sítě Cardano tak může zajišťovat PoS a vedle něj může běžet vlastní konsensus PoW. Pokud se komunita rozhodne jít touto cestou, tým takové řešení implementuje.

TOKENY MAJÍ VELKÝ VÝZNAM

Obecně lze říci, že další velkou výhodou technologie blockchain je možnost vlastnit digitální aktiva a volně s nimi nakládat bez třetí strany a na globální úrovni. Cardano toto může nabídnout stejným způsobem jako Bitcoin. Bitcoin to však nabízí pouze pro své nativní mince BTC. Cardano vám to umožní se vším, na co si vzpomenete. Jakmile se tedy tato technologie rozšíří do naší společnosti a regulační orgány dokončí svou práci, bude možné tokenializovat akcie, dluhopisy, pohledávky, přístupová práva, hlasovací práva a mnoho dalších věcí. NFT jsou úspěšné hlavně proto, že pro ně existuje digitální infrastruktura, která tu dříve nebyla. Jakmile bude za NFT stát skutečná hodnota, která bude právně vymahatelná a jejíž pravost bude snadno ověřitelná, získá celý tento prostor zcela nový rozměr. A to nejen z hlediska využití pro účetnictví, ale také z hlediska vlastnictví.

V současné době můžete mince ADA a BTC vlastnit prostřednictvím soukromých klíčů. Je otázkou, kdy a do jaké míry se tokeny stanou mainstreamem, ale to, že se tak stane, je pravděpodobně nevyhnutelné. Pokud Bitcoin uspěje, bude to především díky decentralizaci a výhodám, které přináší. Je naivní si myslet, že tyto výhody nelze uplatnit jinde. Má smysl kupovat akcie Tesly v papírové podobě od centralizované autority a platit mincemi BTC. Mnohem větší smysl však dává koupit si tokenizovanou akcii na decentralizované burze, skutečně ji vlastnit a moci ji v okamžiku prodat komukoli na světě nebo ji použít jako zástavu za půjčku. V tuto chvíli se nejedná o technologický problém, ale především o problém regulační. Technologie je v tuto chvíli před regulátory, jako ostatně vždy, a je jen otázkou času, kdy se vše vyjasní a budou stanovena přesná pravidla hry.

Cardano a ATALA Prism umožňují vlastnit svou digitální identitu včetně všech souvisejících údajů. Prostřednictvím svého soukromého klíče můžete vlastnit své vzdělání, zdravotní záznamy, historii sociálních sítí a mnoho dalšího. To rozšiřuje možnosti blockchainu a má větší dosah do fyzického světa. Díky historii a neměnnosti záznamů bude těžší podvádět. Pokud vám instituce vydá certifikát a bude stále v roli toho, kdo zajišťuje jeho pravost, bude těžké tento certifikát zfalšovat. Jednotlivec například nebude moci vytvořit falešnou verzi vysokoškolského diplomu, který se nyní většinou vydává v papírové podobě. V digitálním světě bude vyžadován digitální důkaz o pravosti diplomu, který bude prakticky nemožné zfalšovat. Pokud instituce vydá diplom nelegálně, bude o tom někde navždy existovat záznam a při dobrém nastavení systému bude snadné najít viníka. Potřebujeme mít plastovou kartičku vydanou státem, abychom byli občany, nebo chceme mít digitální identitu a být občany světa? Pokud máme mít nestátní peníze, nemá smysl mít občanství.

Nevěříme v žádný revoluční rozpad států. Státy tu v nějaké podobě zůstanou. Můžeme se bavit o tom, zda nám státy umožní větší svobodu a kontrolu nad našimi daty. Stát bude vždy potřebovat mít určitou kontrolu nad svými občany. Vydávání digitální identity namísto plastové karty není velkou změnou, ale v digitálním světě může mít digitální identita mnoho výhod. Mnoho lidí na světě nemá identitu například proto, že stát nevytvořil potřebnou infrastrukturu. Cardano je dostupné všude, kde je internet. Rozvojovým zemím tak stačí zajistit dostupnost internetu a vše ostatní bude připraveno. Lidé mohou mít svou digitální identitu a mohou si snadno nainstalovat peněženky a začít tak posílat transakce nebo si brát půjčky. Větší digitalizace může být cestou ke svobodě.

Použití tokenů bude samozřejmě klást vyšší nároky na škálovatelnost, a to se neobejde bez druhé vrstvy. Cardano bude mít druhou vrstvu nazvanou Hydra, která zvládne vysoký objem transakcí a dokáže provádět i chytré kontrakty. Interakce mezi Cardanem a Hydrou bude bezproblémová a velmi rychlá a spolehlivá. Jakékoli ověřování identity nebo výměna dvou digitálních aktiv decentralizovaným způsobem bude uživatelsky velmi přívětivá. Nemělo by smysl budovat tento druh funkcí nad Bitcoinem. Není to jen technologický problém, je to problém komunity. Většina zastánců Bitcoinu chce zachovat první vrstvu jednoduchou a v ideálním případě s minimálními změnami. Nikdo neočekává, že by se Bitcoin někdy stal platformou pro inteligentní smlouvy. Naopak, pro Cardano je to posláním.

Příklady můžeme vidět v praxi. Etiopie přijala Cardano k budování národní infrastruktury. Salvador přijal Bitcoin jako druhou národní měnu po USD. Při přijímání na úrovni států již můžeme vidět rozdíly ve vnímání Cardana a Bitcoinu. Neexistuje žádný objektivní důvod, proč by Salvador neměl přijmout Cardano za účelem budování národní infrastruktury, nebo dokonce za účelem vydávání vlastní národní měny, která by mohla mít podobné vlastnosti jako Bitcoin. Oba projekty mohou najít uplatnění ve stejné zemi a fungovat vedle sebe.

BUDOUCNOST SE TÝKÁ POPLATKŮ

Cardano je platforma, a pokud se ADA nestane prostředkem směny, bude mít stále smysl držet mince ADA jako prostředek vlastnictví části sítě Cardano a rozhodovacích práv. U mincí BTC je využití jasné. Pravděpodobně půjde o uchovatele hodnoty s potenciálem stát se prostředkem směny. Pokud se nenaplní příběh o nestátních penězích, a to se v příštích 10 nebo 20 letech určitě nestane, bude to alespoň úložiště hodnoty. Mince ADA generují pasivní příjem, který bude pocházet nejen z peněžní expanze, ale také z poplatků vybraných za používání sítě. S úspěchem sítě tedy poroste atraktivita mincí ADA z hlediska spekulací na zhodnocení ceny. Čím vyšší bude efekt sítě a počet uživatelů, tím více se vybere na poplatcích, které obdrží držitelé mincí ADA.

Každá decentralizovaná síť musí mít funkční ekonomický model, který zajistí její dlouhodobé přežití. Síť musí generovat příjmy, aby mohla platit za svou údržbu, bezpečnost a decentralizaci lidem, kteří se o ni starají. To platí nejen pro první vrstvu protokolů Cardano a Bitcoin, ale také pro všechny druhé vrstvy. Pokud druhá vrstva nebude dostatečně zisková, čeká ji ekonomický zánik nebo centralizace. Ekonomická udržitelnost bude pro Cardano jistě snazším úkolem než pro Bitcoin. Hlavním důvodem je vyšší škálovatelnost a vyšší poptávka po transakcích a využívání chytrých smluv. Kromě nativních mincí ADA bude Cardano posílat také tokeny, stabilní mince a používat kontrakty. To bude generovat mnohem větší počet transakcí než zasílání mincí ADA. Je docela možné, že mince ADA bude vlastnit jen menší procento populace, ale desítky procent budou vlastnit stabilní mince vydané v síti Cardano.

Za pár desítek let budou sítě žít hlavně z transakčních poplatků, protože peněžní expanze bude v případě Cardana a Bitcoinu směřovat k nule. Bezpečnost Bitcoinu je založena na spotřebě elektřiny, a pokud síť nevydělá dostatek peněz z transakčních poplatků, přestane být bezpečná. Síť Cardano je postavena na kryptografii, takže většinu vybraných poplatků lze použít na odměny.

Je třeba říci, že z hlediska transakčních poplatků si všechny sítě v podstatě přímo konkurují. Bez vybraných poplatků se ekonomická životaschopnost sítí snižuje. Konkurence neprobíhá pouze mezi Cardanem a Bitcoinem, ale také mezi Bitcoinem a Lightning Network. Každý poplatek, který nepůjde těžařům PoW, bude jednoho dne chybět v rozpočtu na bezpečnost. Sítě si tedy v podstatě konkurují, pokud jde o přijetí. Pokud se mince BTC tokenizují a začnou se používat v ekosystému Cardano, je to pro Bitcoin problém, protože se začne zvyšovat síťový efekt sítě Cardano, nikoliv sítě Bitcoin. Transakční poplatky budou dostávat držitelé mincí ADA, nikoliv těžaři PoW. To je možná jeden z důvodů, proč je ve světě kryptoměn tak vysoká míra maximalismu. Neexistuje zde však žádné snadné východisko. Lidé budou vždy toužit platit nízké poplatky. Navíc pokud mají kryptoměny konkurovat fiat měnám, musí být jejich funkčnost lepší, ne horší. V případě fiat měn při platbě kreditní kartou zaplatíte za zboží během několika sekund. Dokud toto kryptoměny nedokážou, nečekejme decentralizovanou revoluci. První vrstva Bitcoinu nikdy nebude rychlým a škálovatelným platebním protokolem. Druhou vrstvou a dalšími sítěmi, jako je Cardano, budou sítě, které poskytnou funkce potřebné pro skutečné používání kryptoměn nad rámec spekulativního aspektu. Jak to ovlivní ekonomické modely daných projektů, se můžeme jen dohadovat. Uživatelé však budou vždy preferovat levné a rychlé transakce, což v tuto chvíli hraje ve prospěch Cardano.

KRYPTOMĚNY NÁM NABÍZEJÍ SVOBODU

Čistě hypoteticky, pokud by existoval pouze Bitcoin, byl by úspěch sítě zajištěn, protože by byla jedinou alternativou k centrálnímu světovému řádu. Konkurence je však podstatou fungování lidstva, a kde není konkurence, tam dochází k určité formě centralizace a zneužívání moci. Pokud by existoval pouze Bitcoin, lidé, kteří včas nashromáždí Bitcoin, by se mohli stát novými vůdci světa bez možnosti být sesazeni. Kdo by to byl? V podstatě přesně ti lidé, kteří jsou mocní nyní a mají dostatek peněz na nákup mincí BTC. K decentralizaci společnosti nemůžeme dospět pouze prostřednictvím decentralizovaných peněz, ale prostřednictvím decentralizace na úrovni projektů, které umožní decentralizaci na úrovni centralizovaných institucí. Lidé si musí i nadále svobodně vybírat uchovatele hodnoty, prostředky směny a služby. Někteří lidé v kryptokomunitě jsou velmi toxičtí a nedovedu si představit, že by z nich vznikla nová elita. Rčení “bavte se tím, že zůstanete chudí” je velmi arogantní způsob, jak nastolit svobodu. Svoboda není o jedné možné cestě, kterou jste nuceni se vydat, jinak zůstanete odsouzeni k zániku. Svoboda je o tom, že si svou cestu vyberete. Jakmile se ukáže, že jedna cesta je pro většinu obyvatelstva nepřijatelná, musí existovat alternativa. Cardano a Bitcoin si konkurují na úrovni přijetí, ale to je dobře, protože nám to dává svobodu najít skutečně svobodné řešení pro všechny. V ideálním případě by projekty měly hledat způsoby, jak se vzájemně propojit a využít svých silných stránek.

Lidé se pravděpodobně nikdy neshodnou na jednom řešení, protože vždy bude někdo, kdo bude mít větší výhody než ostatní. V případě přijetí kryptoměn je to ekonomická výhoda. Ti, kdo si mince osvojují dříve, bohatnou na tom, že noví zájemci přicházejí a kupují si je. Adopce se vždy dostane do bodu, kdy je ekonomicky výhodnější vsadit na jiného koně, než na kterého jedou všichni ostatní. To bude platit do té doby, než se projekt etabluje jako prostředek směny alespoň na určitém území. To v případě volatilních kryptoměn nemusí nastat nikdy. Investice do kryptoměn by měly zůstat svobodné a lidé by je měli provádět buď z racionálních, nebo sociálních důvodů. V jiných odvětvích se nesetkáváme s tím, že by například fanoušci Tesly pomlouvali ostatní automobilky a odrazovali lidi od nákupu konkurenčních vozů. Ve světě kryptoměn je to však folklór. Vždy budou existovat lidé, kteří mají rádi auta na benzín, naftu, plyn nebo elektřinu. Je naivní si myslet, že se podaří prosadit jedno řešení. Přesně to se však děje ve světě kryptoměn. Lidé se snaží přesvědčit ostatní lidi, aby si koupili peníze budoucnosti, s argumentem, že nebude žádná konkurence. Již nyní vidíme, že část populace dává přednost řešení PoS čistě proto, že jde o řešení šetrné k životnímu prostředí. Vidí to i institucionální investoři. Proč by jim měl někdo říkat, že dělají chybu ve své volbě? Copak lidé nemají právo zvolit si vlastní cestu? Prosazování jednoho řešení silou nebo pomlouvání konkurence nikdy nepovede ke svobodě, protože samotná forma přijetí není svobodná. Lidé prosazují své vlastní zájmy nespravedlivým a často podlým způsobem, a to nemá šanci na úspěch. Dejme Bitcoinu šanci stát se úložištěm hodnoty a Cardanu šanci stát se platformou pro chytré kontrakty.

Jsou fiat měny a vlády největším konkurentem Bitcoinu, jak někteří lidé tvrdí? Dejme mu šanci a uvidíme, zda má Bitcoin šanci oslabit roli států a fiat měn. Cardano si klade za cíl pomáhat těm nejslabším z nás a do jisté míry má podobný cíl, jen prostředky k jeho dosažení jsou jiné. Místo vytlačení fiat měn chce vytvořit vlastní stabilní měnu a nahradit centralizované instituce decentralizovanými verzemi. Oba cíle jsou ambiciózní, a pokud se některý z projektů podaří, bude to pro společnost velká změna. Proč bychom měli snižovat své šance kvůli hloupé hře na konkurenci mezi projekty? Není lepší zvýšit naše šance právě tím, že se o dosažení podobného cíle snaží více projektů? V praxi je spolupráce obvykle výhodnějším uspořádáním než přímá konkurence a snaha protivníka zcela zničit.

Cardano nezmizí ze světa jen proto, že si to přeje část bitcoinové komunity, a naopak. Když se nad tím více zamyslíte, oba projekty se zaměřují na různá použití a různé cílové skupiny. Bitcoin je v tuto chvíli určen spíše pro bohaté západní spekulanty, kteří v něm mohou vidět způsob, jak ochránit své bohatství. Lidé z rozvojových zemí Bitcoin nepotřebují, protože nemají žádné bohatství a nemohou si dovolit platit ani drahé poplatky na první vrstvě. Často ani tu první, který by je dostala do druhé vrstvy. Tito lidé spíše potřebují finanční infrastrukturu, která jim umožní ekonomicky komunikovat s okolním světem. Bankám se nevyplatí expandovat do afrických zemí. Cardano už tam je a kdokoli ho může používat například pro přeshraniční transakce.

Dejme lidem možnost volby a nevysmívejme se někomu, že zůstává chudý, pokud nepoužívá jedno konkrétní řešení. Mnoho lidí je chudých a cesta k bohatství vede spíše přes rozšíření jejich možností než přes spekulativní nákup uchovatele hodnoty. Respektujme potřeby všech lidí kolem nás a nevnucujme jim své názory jen skrze své sobecké zájmy, které skrýváme za líbivá slova svobody.

JEDEN PROJEKT NEMŮŽE POKRÝT VŠECHNY POTŘEBY UŽIVATELŮ

Jeden projekt nikdy nepokryje všechny potřeby uživatelů. Pokud například trváte na tom, že pro bezpečnost potřebujeme PoW, nečekejte, že se první vrstva Bitcoinu stane dobrou transakční sítí nebo platformou pro chytré kontrakty. Pokud si myslíte, že nepotřebujeme tokenizaci, decentralizovanou digitální identitu, stabilní mince, decentralizované burzy nebo banky, nepoužívejte je. Existují lidé, kteří v tom vidí smysl a chtějí budovat decentralizované finance. Cardano a Bitcoin se zásadně liší v tom, co od nich komunita očekává. Komunita Bitcoinu nechce, aby se Bitcoin stal platformou pro chytré kontrakty, a nechce, aby se první vrstva protokolu včetně PoW zásadně změnila. Komunita Cardana je velká a je možné, že v době psaní tohoto článku má Cardano třetí největší komunitu ve světě kryptoměn. Komunita Cardano je zastáncem změn, inovací a zlepšování možností protokolu. Oba projekty mají právo na existenci. V tuto chvíli nevíme, kdo má větší šanci na přijetí. I když má Bitcoin historicky navrch, neznamená to, že je automaticky jasným vítězem, pokud jde o přijetí v příštím desetiletí. Počet aktivních Cardano adres rychle roste, a jak se objevují další decentralizované aplikace, uživatelská základna bude v podstatě jen růst. Dokud neuplyne další desetiletí, nebudeme vědět, který koncept je lepší nebo životaschopnější. V historii internetu můžeme najít mnoho příkladů, kdy starší protokoly zanikly a nastoupili jejich nástupci. Pamatuje si někdo například na MySpace? Ne, protože dominantní roli dnes hraje Facebook. Používali byste raději Google nebo Yahoo? Většina lidí používá mladší Google. Google však není jediným vyhledávačem na světě a má své silné konkurenty.

Z pohledu uživatelů, tedy nás všech, kteří chceme budovat decentralizované sítě, je konkurence přínosná a zkoušení různých konceptů je nutností. Nezapomínejme, že decentralizace je především o technologii a ta se bude vždy zlepšovat. Technologickému pokroku v podstatě nelze zabránit. Bitcoin a Cardano se budou každý zlepšovat svým vlastním tempem. Vedle těchto protokolů budou vznikat další projekty, které budou nabízet různé funkce. Jedná se o přirozený vývoj a evoluci. Ve světě evoluce nikdo předem neví, co přežije a co ne. Lidé, kteří tvrdí, že znají budoucnost, v podstatě záměrně lžou nebo se bojí konkurence. Svými argumenty však evoluci nepřekonají. Krása našeho světa spočívá v tom, že nic není jisté a budoucnost nemůžeme předvídat. Spíše jsme v režimu reakcí na konkrétní události nebo stavy věcí, které se snažíme změnit.

Svět je příliš rozmanitý a kryptoměny příliš mladé na to, abychom zjistili, co má šanci uspět. Nikdo to neví a můžeme jen usuzovat z historie. Blockchain je fundamentální technologie, která má potenciál převrátit svět naruby. Tvrdit, že to dokáže jen Bitcoin nebo jen Cardano, je naivní a hloupé. Za dalších 10 let budeme chytřejší. Do té doby je vše jen spekulace a často čistě samoúčelné argumenty. Cardano i Bitcoin mají jasné poslání. Nechme týmy budovat a snažit se dosáhnout svého cíle. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Lidé budou těmi, kdo si vyberou řešení, která budou k dispozici. Rozhodovat bude zřejmý ekonomický nebo společenský přínos. A protože potřeby lidí v různých částech světa se liší, je více než pravděpodobné, že uspěje více projektů, které budou existovat vedle sebe.

ZÁVĚR

Jak vidíte, našli jsme mnoho případů, kdy si Cardano a Bitcoin konkurují, ale také mnoho případů, kdy se mohou vzájemně doplňovat. Budoucnost nemůžeme předvídat a je možné, že se věci vyvinou jinak, než si myslíme. Nemáme křišťálovou kouli. Náš tým přeje Cardanu a Bitcoinu úspěch. Přejeme si, aby se lidé z různých komunit k sobě nechovali tak nepřátelsky a snažili se najít způsoby soužití, a ne se navzájem pomlouvat. Uvidíme, zda se situace v příštích letech zlepší. Ti, kdo upřímně usilují o svobodu, by měli zvážit důsledky svého chování. Mějte na paměti, že většina populace o kryptoměnách pouze slyšela, ale zatím žádný projekt nepřijala. Nemůžeme nováčky odrazovat nepřátelskou atmosférou mezi skupinami. Nechte lidi používat jednotlivé protokoly a svobodně si hledat vlastní cestu. Ovlivňujme jejich názory nezaujatě a objektivně. Pracujme společně na nalezení nejlepšího řešení pro nás všechny.

Přečtěte si originální článek v AJ:

1 Like