🇨🇿 Cardano a regulace

Tradiční finanční svět je vysoce regulován a kontrolován mnoha agenturami. KYC/AML je standardem, bez kterého nemůže žádný finanční zprostředkovatel nabízet své služby. Vše se řídí zákony starými desítky let. Občas se objeví nějaký nový. Nikdo se příliš nezabývá tím, zda nám současný stav vyhovuje a zda by se zákony neměly zásadně změnit. Cardano bude globální finanční a sociální operační systém. Technologie blockchain byla vytvořena na principech, které nejsou v souladu se současnými zákony. Cardano nemá zabudovanou podporu pro KYC/AML. Kdokoli může svobodně provozovat jakoukoli finanční službu. Uživatelé mohou tyto služby využívat, aniž by poskytovali soukromé informace nebo žádali o povolení. S rostoucím přijetím kryptoměn budou vedle sebe existovat tradiční vysoce regulovaný finanční svět a stále více využívaný nově vznikající alternativní svět postavený na zcela odlišných pravidlech. Jak by měla komunita Cardano přistupovat ke snahám o regulaci kryptoměn? Měli bychom trvat na tom že úřady nebudou omezovat fungování první vrstvy a DeFi.

TLDR:

  • Cardano je globální síť. Neexistuje žádná poštovní adresa, na kterou by bylo možné poslat žádost o cenzuru transakcí.
  • Technologicky není možné zmrazit účet v blockchainu.
  • Pokud by bylo odeslání on-chain transakce trestné, lidé to prostě neudělají. Cardano by nebylo alternativním finančním světem, ale nepřítelem státu.
  • Jsme přesvědčeni, že stejná pravidla, která dnes platí pro internet, mohou platit i pro technologii blockchain.
  • Pokud bychom měli velmi vágně definovat hranici, která by byla regulátory nedotknutelná, byl by to vývoj software a používání decentralizovaných aplikací.
  • Pokud se regulační orgány budou snažit omezit technologii jen proto, aby zabránily něčemu špatnému, stane se bohužel to, že zabrání i tomu dobrému.
  • CeFi je možné regulovat, protože v tomto odvětví rozhodují lidé. Uživatelé musí důvěřovat třetí straně, podobně jako je tomu u TradFi.
  • Decentralizace je o změně na úrovni důvěry. Místo důvěry ve zprostředkovatele a celý právní systém lze důvěřovat zdrojovému kódu a principům decentralizace.
  • Vzhledem k povaze decentralizace není možné vyžadovat, aby všichni vývojáři globálně dodržovali předpisy. Regulace není vymahatelná a lze ji snadno obejít.
  • Nevhodná regulace může zničit všechny výhody decentralizace a zabránit nám v budování potenciálně lepšího finančního světa.

Regulace jsou tu proto, aby nás chránily

Úřady monitorují všechny finanční transakce a mají plnou kontrolu nad finančními službami. Vlády se snaží chránit spotřebitele a chtějí zabránit podvodným praktikám zprostředkovatelů. To nám vyhovuje, neboť zprostředkovatelé nemohou plně využívat svého postavení. Nevýhodou je, že regulace vytvořila prostředí, do kterého je velmi obtížné vstoupit. Pro podnikání ve finančním světě je často nutné získat licenci, což může být nákladný a byrokratický proces.

Kontrola finančního systému je pro vlády výhodná. Mohou zabránit financování terorismu nebo páchání trestné činnosti. V tomto případě je kontrola systému oprávněná, protože je v zájmu většiny bojovat proti zločinu.

Z hlediska principů decentralizovaných technologií může být obtížné správně vymezit hranici kontroly. Cardano nemá žádný interní mechanismus, který by někomu zabránil odeslat transakci nebo použít službu DeFi. Kdokoli na světě si může nainstalovat peněženku Cardano a poslat transakci na druhý konec světa. Jednoduchá transakce v sobě nemá žádný kontext, který by provozovatelé poolu mohli zkoumat.

Regulace je v širším smyslu definována jako zavedení pravidel ze strany vlády, která jsou podpořena použitím sankcí a jejichž cílem je konkrétně změnit ekonomické chování jednotlivců a firem v soukromém sektoru. Regulační orgány by chtěly, aby blockchainové sítě fungovaly podobně jako tradiční finanční systém. Konkrétně, aby byly schopny přidávat k transakcím kontext, aby mohly blokovat konkrétní transakce, nebo dokonce zmrazit účty uživatelů, pokud to bude úřad vyžadovat.

Regulace jsou kontroverzním tématem, protože jsou direktivní ze strany vlád a jsou závazné. Někteří lidé s nimi souhlasí, jiní ne. I ti, kteří nesouhlasí, se musí podřídit požadavkům regulace, pokud nechtějí porušit zákon a riskovat trest.

Technologicky není možné zmrazit blockchainový účet, přesněji řečeno adresy uživatelů. Mince a tokeny vlastní přímo uživatelé díky kryptografickému tajemství. Transakci může podepsat pouze ten, kdo vlastní soukromý klíč. Uživatelé nemusí při zakládání peněženky nikomu poskytovat informace KYC/AML. Centralizované burzy jsou nucené propojit soukromé informace o uživatelích s adresami blockchainu, ale jedná se o externí nástroj třetí strany, který usnadňuje analýzu on-chain dat.

Agentury mohou znát blockchainové adresy uživatelů, kteří jsou na sankčních seznamech, a mohou chtít vyžadovat cenzuru transakcí. Problémem je, že tento požadavek nelze směřovat na žádnou konkrétní adresu. Agentury by musely kontaktovat všechny provozovatele poolu nebo uložit sankce za nesplnění jejich požadavků. Problém spočívá v tom, že jakmile jeden provozovatel poolu vloží transakci s adresou ze sankčního seznamu do bloku, finanční prostředky jsou odeslány. A protože Cardano je globální síť, americké agentury budou těžko požadovat, aby provozovatel poolu z jiné jurisdikce cenzuroval transakce.

Vysoké procento bloků Etherea vytvořených v poslední době bylo v souladu s OFAC. Jak je to možné, když jsme právě řekli, že cenzura není možná? Mnoho validátorů je z USA a dobrovolně se rozhodli splnit požadavky na cenzuru. Je důležité říci, že v tuto chvíli se do blockchainu dostanou všechny transakce, ale ty, které jsou na seznamu OFAC, jsou pozdrženy. Transakci ze seznamu OFAC může do bloku přidat validátor například z Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Může to udělat i anonymní validátor z USA, který věří, že nebude přistižen.

Pokud by regulátoři trvali na tom, že přes Cardano nebude možné přesouvat finanční prostředky, museli by se pokusit síť zastavit. To je pravděpodobně nemožné, protože po celém světě existují tisíce poolů, které produkují bloky, a tisíce lidí po celém světě, kteří by rádi provozovali svůj pool, pokud by se jim to ekonomicky vyplatilo.

Jak se tedy vypořádat s regulací? Je jasné, že zákonodárci a regulátoři se nespokojí s tím, že “to nejde”. Není v ničím zájmu, aby regulátoři zakazovali běžným lidem používat technologii blockchain jen proto, že nemohou prosadit regulaci. Většina populace nebude proti vládním regulacím bojovat. Kdyby bylo odeslání on-chain transakce trestné, lidé to prostě dělat nebudou. Cardano by nebylo alternativním finančním světem, ale nepřítelem státu. Věřím, že pro mnohé z nás to není stav, do kterého bychom se chtěli dostat.

Dialog mezi zákonodárci a zástupci decentralizovaného světa je nejlepším způsobem, jak dosáhnout konsenzu, se kterým budou spokojeny obě strany. Cardano Foundation a tým IOG se snaží zákonodárcům vysvětlit, jak Cardano funguje, co je možné a co ne.

Hledání hranice mezi decentralizací a požadavky regulačních orgánů

Z našeho pohledu si Cardano a obecně všechny decentralizované sítě musí zachovat základní principy, na kterých jsou postaveny. Nikdo vám nebrání, abyste si do svého telefonu nainstalovali jakoukoli aplikaci, kterou chcete. Nikdo vás neomezuje v používání jakékoli sociální sítě. Můžete používat jakýkoli protokol na internetu, včetně těch, které šifrují komunikaci, a nikdo vám v tom nebrání. Jsme přesvědčeni, že stejná pravidla, která dnes platí pro internet, mohou platit i pro technologii blockchain. Cardano není nic jiného než síťový protokol. To, co je inovativní, je možnost vytvářet, vlastnit a posílat hodnoty. Mince ADA mají tržní hodnotu podobně jako například NFT. Představte si, že by úřady chtěly regulovat posílání obrázků přes internet.

Pokud bychom měli velmi vágně definovat hranici, která by byla pro regulační orgány nedotknutelná, byl by to vývoj software a používání decentralizovaných aplikací. Vývojáři by měli mít plnou svobodu v tom, jaký software vytvoří a nasadí. Uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí tento software používat. To platí pro provozovatele poolů (a validátory) a aplikace DeFi. Regulační orgány nesmí nikomu zakazovat výrobu bloků nebo zasahovat do výběru transakcí. Regulační orgány by neměly zakazovat lidem používat služby DeFi, protože ty jsou v podstatě jen druhem aplikační logiky nad odesíláním transakcí.

Regulační orgány považují blockchain za nástroj, jehož prostřednictvím lze rychle a levně převádět bohatství po celém světě. Toho mohou potenciálně využít teroristé. Měli bychom kvůli tomu celou technologii zakázat? Pokud ji zakážeme, pouze ztížíme teroristovi převody, ale nezabráníme mu v tom, aby se snažil získat peníze jiným způsobem (v hotovosti) a páchat zlo.

Pokud zakážeme nebo omezíme konkrétní projekty, vzniknou nové. Časem se pravděpodobně objeví technologie, která bude anonymnější a nebude možné ji zastavit a možná ani vystopovat. Možná takové sítě již existují a jsou mimo pozornost všech. Vzpomínáte si, jak se regulační orgány snažily zastavit šíření hudby a filmů přes internet? Neuspěli. Dnes můžeme za mediální obsah platit nebo si jej stáhnout zdarma.

Snaží se s tím někdo něco dělat? Internetu se podařilo narušit hudební a filmový průmysl. Tradiční hudební a televizní giganty nahradily nové platformy a vznikly nové obchodní modely. Zvýšila se konkurence a kvalita obsahu. Lidé mohou konzumovat to, co chtějí, ne to, co je jim předkládáno. Nebylo by skvělé, kdyby se něco podobného podařilo i ve finančním průmyslu?

Pokud se regulační orgány budou snažit omezovat technologie jen proto, aby zabránily něčemu špatnému, stane se bohužel to, že zabrání i tomu dobrému. Každá technologie je ve správných rukou užitečná a může se stát zbraní, pokud se s ní správně zachází. Není příliš chytré bránit přirozenému vývoji technologií jen proto, že mohou být zneužity. S takovým přístupem bychom nemohli používat atomovou energii, peníze nebo internet.

Chápeme, že pokud OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv) zařadí určitou osobu na sankční seznam, má k tomu dobrý důvod. Ale co když je na něm celý národ? Je skutečně možné, aby se všichni lidé jednoho národa něčím provinili a nemohli využívat finanční služby? Měl by celý národ trpět kvůli tomu, že si malá skupina politiků nerozumí? Tento typ omezení nedává smysl. Pokud na něm chce OFAC trvat, musí si uvědomit, že globální síť, kterou řídí tisíce lidí z jiných jurisdikcí, nelze centrálně kontrolovat.

Pravděpodobně nejlepší přístup pro regulační orgány je takový, kdy ponechají decentralizovaný svět takový, jaký je. CeFi je možné regulovat, protože v tomto odvětví rozhodují lidé. Uživatelé musí důvěřovat třetí straně, podobně jako je tomu u TradFi. Služby úschovy kryptoměn by měly podléhat regulaci, protože jde o podobný princip, jako když lidé drží peníze v bance. Regulace centralizovaných burz je pravděpodobně v pořádku. Nám se to však nelíbí. Vyžadování informací KYC/AML všech uživatelů je diskutabilní, ale chápeme, že by nemělo být možné prát špinavé peníze prostřednictvím centralizovaných burz.

Pokud dojde k tokenizaci akcií, jsme někde mezi CeFi a DeFi. Je potřeba, aby společnost CeFi, která vyrábí tokenizované akcie, byla regulována. Podobným případem jsou stablecoiny podložené fiat měnami. Pokud bude někdo držet USD v bance a tvrdit, že stablecoiny jsou kryté 1:1, musí na to někdo dohlížet. Jakmile budou akcie nebo stablecoiny držet uživatelé ve vlastní blockchainové peněžence, měly by být mimo dosah regulace se všemi riziky, která z toho plynou.

V kód důvěřujeme

Jakmile se uživatel ocitne ve světě DeFi, měl by si být vědom všech rizik, stejně jako na internetu, a podle toho se chovat. V DeFi lidé nedůvěřují lidem, ale zdrojovému kódu. To je velký rozdíl. Odvětví kryptoměn by mělo definovat vlastní standardy kvality a ochrany proti podvodům.

Nejzajímavější na kryptoměnách je možnost vlastní úschovy digitálních aktiv, víra v decentralizovaný software a globální dostupnost. Lidé jsou chamtiví, na základě subjektivních názorů mohou špatně odhadnout některé události na trhu a jsou náchylní k podvádění nebo zneužívání svého postavení. Decentralizovaný software řeší právě tyto nedostatky.

Kód jsou pravidla. Kód nemůže podvádět nebo se chovat jinak, než bylo zamýšleno. Decentralizace znemožňuje změnit pravidla nebo zastavit provádění kódu. Není třeba, aby byli uživatelé chráněni regulací. Důležitější je, aby vznikly standardy kvality a lidé mohli kódu důvěřovat.

Decentralizace znamená změnu na úrovni důvěry. Místo důvěry ve zprostředkovatele a celý právní systém lze důvěřovat zdrojovému kódu a principům decentralizace.

Někteří lidé volají po regulaci front-endu (uživatelského rozhraní). Chytré smlouvy by zůstaly nedotknutelné, ale každý, kdo by chtěl nabízet decentralizovanou službu prostřednictvím front-endu, by musel získat licenci. To je nepřijatelné, protože většina uživatelů používá blockchain prostřednictvím front-endu. Pokud by současní uživatelé byli nuceni začít používat vlastní plnohodnotné uzly, přijetí by se znatelně zpomalilo a možná navždy zastavilo. Technologické inovace by navíc mohly toto nařízení za několik let obejít. Front-end by nemusel být nutně server běžící na Amazonu, ale součást decentralizované infrastruktury. Regulace front-endu by omezila běžné uživatele, ale nezabránila by teroristům v používání blockchainu, protože ti by byli motivováni překážky obcházet. Získání licence by se nakonec mohlo podobat snaze otevřít si vlastní banku. Tedy téměř nemožné pro většinu podnikatelů s malým kapitálem.

Zdrojový kód nelze regulovat, pouze kontrolovat, zda neobsahuje zadní vrátka a kritické chyby. V případě komunikace Peer-to-Peer neexistuje třetí strana, která by mohla být regulována nebo na kterou by se mělo dohlížet. Vlastníky aktiv jsou vždy uživatelé nebo zdrojový kód. Není v moci regulačních orgánů vyžadovat, aby každý vývojář na světě požádal o povolení před nasazením své služby DeFi. Nemá tedy smysl klást na ně požadavky KYC/AML. Chytrý kontrakt lze nasadit zcela anonymně a lidé jej mohou začít okamžitě používat.

Pokud chce tým nasadit službu DeFi, která je v souladu s předpisy, může tak učinit dobrovolně. Vzhledem k povaze decentralizace není možné vyžadovat, aby všichni vývojáři dodržovali předpisy globálně. Regulace není vymahatelná a lze ji snadno obejít.

Ne každý je schopen posoudit, zda je inteligentní smlouva napsána správně a zda se bude chovat přesně tak, jak uživatelé očekávají. K vytvoření spolehlivých a důvěryhodných služeb stačí komunita, konkurence a tržní principy. Uživatelé se musí vzdělávat, stát se aktivními členy komunit a naučit se sami řídit rizika. Regulace jim v tom příliš nepomůže. Pokud se někteří uživatelé rozhodnou více důvěřovat CeFi, je to jejich volba a regulace je u těchto služeb žádoucí. Lidé by měli mít právo se rozhodnout, zda chtějí používat CeFi a obětovat své soukromí, nebo používat DeFi a zůstat v anonymitě.

Závěr

Zákony jasně popisují všechny trestné činy. Pokud je zasílání hodnoty teroristovi trestné, měly by se úřady zaměřit na konkrétní činy, a ne bránit rozvoji nového odvětví. Blockchain je transparentnější než tradiční finanční služby a úřady mají k dispozici on-chain údaje. Nic jim nebrání v tom, aby trestnou činnost potlačily.

Finanční systém nemůže zůstat transparentní. Nikdo nechce, aby se celý svět díval do jeho peněženky. Lidé mají právo na soukromí. Ekosystém Cardano bude mít dříve či později nástroje, které umožní anonymizaci transakcí. Znamená to, že budou porušovat zákon? Ne nutně. Soukromí nemusí být binární vlastnost. Decentralizovaná identita a další technologie umožní vytvořit služby, které umožní ověřit identitu odesílatele a příjemce, aniž by veřejně odhalily jejich totožnost a odeslanou částku. Pokud si dva Američané pošlou částku řekněme do výše 50 tisíc dolarů, transakce by mohla proběhnout zcela anonymně a úřady by s ní neměly žádný problém. Vytvoření podobných systémů bude vyžadovat spolupráci úřadů a jejich schopnost důvěřovat kódu. Budujme externí nástroje, ale nikdy neomezujme fungování prvních vrstev.

Nevhodná regulace může zničit všechny výhody decentralizace a zabránit nám v budování potenciálně lepšího finančního světa. Posláním Cardana je stát se globálním finančním operačním systémem, zejména pro ty, kteří žádný nemají. Zákaz technologie v podstatě znamená zabránit rozvojovým zemím a mnoha uprchlíkům žijícím v cizích zemích (včetně USA) ve vytváření a používání finančních systémů, které dosud nemají.

Regulační orgány mohou chtít zakázat technologie jen proto, že jim usnadňují práci a nemusí se zabývat nástroji, které jsou alternativou k regulovaným finančním službám. Neměli by však přehlížet potenciál blockchainu a širší souvislosti.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Originální článek v AJ: Cardano and regulation | Cardano Explorer