Cardano bước vào kỷ nguyên Voltaire -Thử nghiệm bỏ phiếu trên chuỗi

Cardano bước vào kỷ nguyên Voltaire -Thử nghiệm bỏ phiếu trên chuỗi.
Cardano bước vào kỷ nguyên Voltaire là dấu hiệu của sự chuyển đổi hoàn toàn sang phi tập trung: Nếu ở kỷ nguyên Shelley, mạng lưới các máy chủ đóng block đã được phi tập trung hóa hoàn toàn, thì giờ đây, mục tiêu của Voltaire là đưa Cardano thành một hệ thống tự duy trì, tự vận hành(self-sustaining system): Khi thành công, các bên tham gia trên mạng Cardano có thể sử dụng cổ phẩn của mình (số ADA nắm giữ) để bỏ phiếu, tạo ảnh hưởng đến tương lai phát triển của Cardano.
Khi hệ thống bỏ phiếu và quản lý ngân quỹ đưa vào sử dụng. Cardano được coi là phi tâp trung thực thụ và không chịu sự quản lý của IOHK. Tương lai của Cardano sẽ trong tay cộng đồng.

Để đi đến ngày đó, việc bỏ phiếu và quản lý ngân quỹ cần được thực hiện từng bước một, đảm bảo các bên tham gia đều có tiếng nói trong quá trình này. Là một trong những bước đầu tiên ấy, Cardano mời các nhà điều hành nhóm cổ phần (SPO) tham gia vào thử nghiệm bỏ phiếu quyết định một vài tham số định hình tương lai của Cardano. Thay vì một nhóm người quản lý từ IOG sẽ gia quyết định các thông số này, thì giờ đây, cộng đồng có thể ủy quyền cho các SPO trong việc gia quyết định.

Các SPO thân mến, Hãy giành chút thời gian để thử nghiệm việc bỏ phiếu ngày thay cho cộng đồng, nhóm người đang ủy thác cho POOL của bạn.
Thông tin cụ thể có tại đây


:drum: IOG đã làm việc với Cardano Foundation và EMURGO để hướng tới sự đồng thuận của cộng đồng về thông số ‘k’ và phí nhóm tối thiểu.

:point_right:Cuộc bỏ phiếu trên chuỗi đầu tiên cho Cardano hiện đang diễn ra. Câu hỏi nhằm mục đích thu thập phản hồi từ cộng đồng Cardano, bao gồm cả SPO và chủ sở hữu ada, về các thông số được đề cập ở trên (thông số k và minimum pool fee)

:point_right:CF/IOG khuyến khích tất cả các SPO tham gia việc bỏ phiếu này. Nếu bạn muốn gửi phiếu bầu của mình, vui lòng đảm bảo rằng bạn làm như vậy trước hạn chót vào cuối kỷ nguyên 413 (25/05/2023 21:45:00 UTC).

:ballot_box:Tìm hiểu cách thức tham gia đã được tóm tắt, demo bằng tiếng việt bởi C2VN tại đây -https://youtu.be/gCvLNmkPSg8