🇨🇿 Cardano bude mít stabilní mince bez cenzury

Cardano nemá USDT a USDC, protože dodržuje zásady decentralizace na úrovni návrhu protokolu a neumožňuje vydavatelům tokenů cenzurovat transakce. Cardano využívá takzvanou víceúčelovou účetní knihu (multi-asset ledger). Tokeny jsou uloženy přímo v účetní knize a zachází se s nimi podobně jako s mincemi ADA. K ražbě tokenů na platformě Cardano není potřeba žádný inteligentní kontrakt. Emitenti musí definovat skript politiky ražby a podepsat speciálně vytvořenou transakci ražby. K emisi tokenů na platformách EVM je nutné nasadit inteligentní smlouvu, která se pak používá k převodu tokenů. Vydavatel tokenů může ve smlouvě definovat podporu cenzury transakcí a zmrazení tokenů. Prozkoumejme, jak se oba přístupy liší, a zamysleme se nad tím, čím by Cardano mělo být.

TLDR

  • USDT a USDC mohou být vydávány pouze při splnění požadavků regulačních orgánů.
  • Závislost ekosystému na stablecoinu, který může být kdykoli zmrazen centralizovaným subjektem, je velmi nebezpečná.
  • Cardano nemá USDT a USDC, protože není schopno splnit požadavky regulátorů.
  • Majitelé mají v ekosystému Cardano své tokeny vždy plně pod kontrolou. To nemůže změnit ani emitent.
  • Nelze říci, že Cardano má méně možností než platformy EVM jen proto, že neumožňuje cenzuru transakcí.

Stablecoiny vyhovující regulačním předpisům

Emitenti známých stablecoinů USDT a USDC museli splnit požadavky regulačních orgánů, aby mohli tokenizovat USD na blockchainových platformách. Je důležité poznamenat, že to přineslo do ekosystému obrovskou likviditu a stablecoiny jsou jedny z jednoznačně nejpoužívanějších tokenů. DeFi ekosystémy rozhodně těží z možnosti používat tento druh stablecoinů. Bohužel, a to si uživatelé ne vždy plně uvědomují, je to za cenu porušení základních principů decentralizace.

Společnost Circle, emitent dolarového stablecoinu USDC, nedávno v souladu s americkými sankcemi zmrazila přibližně 75 000 USDC v prostředcích uživatelů s vazbami na Tornado Cash. Společnost Circle nepřiznala pochybení při souhlasu se sankcemi americké vlády vůči Tornado Cash. Generální ředitel společnosti Circle se však domnívá, že regulační zásah překročil významný práh v historii internetu a v historii otevřených blockchainových financí.

Jak je vlastně možné cenzurovat transakce na platformách kompatibilních s EVM?

Když chtějí lidé razit zastupitelné tokeny na platformě Ethereum, používají standardy jako ERC-20, ERC-721 nebo ERC-1155. Tyto standardy jsou v podstatě inteligentní kontrakty. Chytré smlouvy definují společný seznam pravidel, která by měly tokeny EVM dodržovat. Přizpůsobená a nasazená chytrá smlouva se pak používá při každém přesunu tokenů z adresy na adresu.

Inteligentní smlouva může definovat libovolné chování, které EVM povolí, a může to být schopnost cenzurovat transakce na základě černé listiny nebo zmrazit účet. Majitel může ztratit možnost tokeny jakkoli utrácet nebo používat.

Sami se podívejte na smart kontrakt Tether USD.

Nasazený inteligentní kontrakt nemůže být nikdy zastaven nebo jinak zmanipulován třetí stranou. Ethereum a další platformy kompatibilní s EVM jsou většinou decentralizované na úrovni sítě. Vydavatelé tokenů však mohou do chytrých smluv psát, co chtějí, včetně výše popsaných věcí.

Lidé se někdy ptají, proč Cardano nemá USDT a USDC. Cardano nemůže cenzurovat transakce nebo zmrazit účet. Všechny tokeny mají úplně stejné vlastnosti jako mince ADA. Převod tokenů se provádí přímo protokolem prostřednictvím transakcí. Cardano tak není schopno splnit požadavky regulátorů na své první vrstvě.

Cardano má nativní aktiva

Cardano má účetní infrastrukturu pro aktiva definovaná v modelu účetní knihy a může nativně převádět tokeny a NFT. Tokeny jsou uloženy přímo v hlavní knize podobně jako mince ADA.

K ražbě tokenů na Cardanu není potřeba žádný inteligentní kontrakt. Emitenti musí definovat politiku ražby (peněžní skript) a podepsat speciálně vytvořenou transakci ražby.

Pravidla mohou specifikovat, kdo (jaký vlastník soukromého klíče) má kontrolu nad nabídkou aktiv prostřednictvím ražby a pálení. Vlastník soukromého klíče (emitent) může spalovat pouze tokeny, které má na své adrese. Není možné žádným způsobem ovlivnit existenci tokenů na adresách jiných uživatelů. Jinými slovy, emitent není schopen spálit mince na dálku ani omezit vlastníka tokenu v podpisu transakce a odeslání tokenů.

Jakmile jsou tokeny vyraženy, nepotřebuje Cardano k interakci s tokeny žádný inteligentní kontrakt. Veškerá logika pro přenos, výpočet transakčních poplatků atd. se odehrává na úrovni protokolu, podobně jako při odesílání mincí ADA. Majitelé mají své tokeny vždy plně pod kontrolou a ani emitent to nemůže změnit.

Nabízí se otázka, zda není škoda, že Cardano nemůže mít tradiční stablecoiny a zda není jeho funkčnost nějak omezena. Pojďme se na to podívat.

Pokud si vydavatel tokenu může ponechat kontrolu nad tokeny, je to nepohodlné nejen pro uživatele, ale i v kontextu dalších služeb. Ethereum DEX může mít pool likvidity, ve kterém by byly USDC a ETH. Pokud by úřad nařídil zmrazení všech tokenů USDC, nebylo by možné z poolu vybrat ani ETH. Celý ekosystém by tak mohl být ochromen.

Závislost ekosystému na stablecoinu, který může být kdykoli zmrazen centralizovaným subjektem, je velmi nebezpečná.

Někteří si mohou myslet, že regulační orgány nikdy nenařídí zastavení stablecoinů krytých USD a že Cardano ztrácí uživatele, kteří chtějí používat standardní stablecoiny. Platformy kompatibilní s EVM mohou díky stablecoinům i přes všechna rizika prosperovat a Cardano zůstane nepovšimnuto jen proto, že se drží principů decentralizace.

Bez ohledu na to, že Cardano může 100% zaručit bezpodmínečné vlastnictví tokenů, ostatní platformy se dočkají masového přijetí díky většímu počtu uživatelů, kteří používají USDT a USDC a na principech jim tolik nezáleží.

Dalo by se dokonce argumentovat, že je spravedlivé zmrazit účet někomu, kdo byl odsouzen za trestnou činnost. Odvětví blockchainu by nemělo být bezpečným místem pro zločince a způsobem, jak obejít zákon.

Nelze říci, že Cardano má menší možnosti než platformy EVM jen proto, že neumožňuje cenzuru transakcí. Každý jednotlivý uživatel by měl mít možnost svobodně si zvolit míru rizika, kterou chce podstoupit. Tým IOG by rozhodně neměl ustupovat od principů decentralizace na první vrstvě protokolu.

Pokud by se mělo něco změnit, a rozhodně to není dobrý nápad, měla by o tom rozhodnout komunita. Pevně věříme, že většina komunity Cardano by hlasovala pro zachování současného stavu. Existují pro to dobré důvody.

Pokud má mít ekosystém Cardano stablecoiny, které zůstávají pod kontrolou centrální autority, ať je má na sidechainech a druhých vrstvách. Rozhodně není dobrý nápad mít je na první vrstvě.

Ekosystém Cardano bude mít decentralizovaný overcollateralizovaný stablecoin DJED a stablecoin USDA který bude krytý USD. Nepotřebujeme USDT a USDC. Netušíme, jak se společnosti Emurgo podařilo získat licenci potřebnou pro emisi USDA, a určitě je třeba se na to zeptat.

Závěr

Myslíme si, že komunita Cardano by měla trvat na principech decentralizace, i když nás to může stát menší míru přijetí. Případné nižší přijetí ve fázi, kdy je celé odvětví blockchainu v plenkách, může být dočasným jevem. Může se to dramaticky změnit právě kvůli trvání na principech.

Očekává se, že odvětví blockchainu bude mít jiné charakteristiky než tradiční finanční svět. Pokud stoprocentně přijmeme pravidla hry současného systému, nevytvoříme nic nového. Self-custody není self-custody, pokud třetí strana může zmrazit tokeny, které držíte na své vlastní adrese.

Společně bychom měli hledat způsoby, jak vytvořit systém, který mohou uživatelé používat bez obav z porušení jakýchkoli pravidel. Pouze prostřednictvím diskuse můžeme vybudovat systém, který zůstane decentralizovaný a proti kterému nebudou mít regulátoři námitky.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originální článek: https://cexplorer.io/article/cardano-will-have-stablecoins-without-censorship