🇨🇿 Cardano bude více interoperabilní s Bitcoinen a dalšími blockchainy

Na únor 2023 je plánována další hard-fork kombinátor událost. Jedná se o další upgrade sítě Cardano, který přinese několik nových vylepšení (CIPs). V tomto článku se budeme zabývat CIP-0049. Ten navrhuje dvě nové vestavěné Plutus funkce pro ověřování podpisů ECDSA a Schnorr. Cílem CIP je přinést interoperabilitu Plutus s dalšími blockchainy, jako je Bitcoin, sidechainy EVM atd.

TLDR

  • Aby se zvýšila interoperabilita blockchainů, musí si vzájemně rozumět na kryptografické úrovni.
  • Bitcoin používá podpisy Schnorr, Ethereum ECDSA a Cardano EdDSA.
  • Plutus vývojáři budou moci ověřovat podpisy Schnorr a ECDSA a budou moci tyto kryptografické algoritmy používat ve svých aplikacích.

Jak zvýšit interoperabilitu blockchainů?

Komunikace mezi uživateli v rámci blockchainu je založena na kryptografii. Přesněji řečeno prostřednictvím zpráv obsahujících kryptografické podpisy. K vytvoření digitálního podpisu musí původní vlastník tokenu použít svůj soukromý klíč. Přenos hodnoty z adresy blockchainu na adresu je založen na ověření digitálního podpisu.

Různé blockchainové sítě používají různé metody kryptografického podpisu. Je to podobné, jako když spolu mluví dva lidé mluvící různými jazyky. Vzájemná komunikace by byla náročná. Aby bylo možné mezi stranami komunikovat, je nutné je naučit používat stejný jazyk. V případě komunikace mezi blockchainy stačí, aby mohly používat stejné kryptografické algoritmy.

Bitcoin a Ethereum od počátku používají kryptografické podpisy založené na algoritmu ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Toto schéma je založeno na křivce secp256k1. Bitcoin relativně nedávno přešel z ECDSA na alternativní metodu Schnorrových podpisů.

Schnorrovy podpisy mají oproti ECDSA určité výhody. V době, kdy Satoshi vytvořil Bitcoin, byla tato technologie patentována. Platnost patentu vypršela a vývojáři Bitcoinu mohli změnit metodu kryptografického podpisu, která je považována za lepší variantu.

Mnoho dalších blockchainových projektů používá populární podpisové schéma ECDSA nebo Schnorr.

Cardano, stejně jako Ethereum nebo Bitcoin ve svých počátcích, používá kryptografii založenou na eliptických křivkách. Na rozdíl od populárního standardu v odvětví blockchainu se tým IOG rozhodl používat kryptografii založenou na jiné eliptické křivce. Cardano používá digitální podpisový algoritmus Edwardsovy křivky (EdDSA) s eliptickou křivkou25519 jako základní křivkou. EdDSA umožňuje velmi rychlé ověření podpisu a malou velikost podpisu, což je výhodné z hlediska výkonu. Navíc je odolný vůči některým typům vektorů útoku.

Kromě Cardana používají EdDSA i další projekty, například Ripple, Monero, Algorand, Solana a další.

Aby se zvýšila interoperabilita Cardana s Bitcoinem, Ethereem a dalšími blockchainy, musí být Cardano schopno ověřovat digitální podpisy, pro které byly použity jiné kryptografické algoritmy.

K dispozici budou funkce pro ověřování podpisů ECDSA a Schnorr

CIP-0049 zvýší interoperabilitu Cardana tím, že umožní vývojářům skriptů Plutus používat jiné metody kryptografického podpisu, než které používá Cardano, tedy EdDSA. Vývojáři budou moci psát skripty Plutus, které budou schopny ověřovat podpisy ECDSA a Schnorr.

Pokud by Plutus vývojáři potřebovali ve své aplikaci ověřovat podpisy ECDSA a Schnorr, museli by potřebné algoritmy implementovat sami. To by je stálo obrovské úsilí, čas a finanční prostředky. Navíc by to představovalo určité bezpečnostní riziko. Tým IOG se rozhodl přidat vestavěné funkce umožňující ověřování podpisů alternativních kryptografických algoritmů.

Tým IOG nebude implementovat kryptografické algoritmy. Místo toho použije referenční implementaci naprogramovanou v jazyce C, které obsahují obě zmíněná podpisová schémata. Skripty Plutus budou moci volat funkce z implementace v jazyce C pomocí techniky zvané přímá vazba. Referenční implementace je považována za důvěryhodnou a je také časem prověřena produkčním nasazením v Bitcoinu a mnoha dalších projektech. Z pohledu Plutus vývojářů bude používání nové funkce přímočaré a snadné.

Kromě rozšířených možností komunikace mezi chainy budou mít Plutus vývojáři pro své aplikace k dispozici další kryptografické algoritmy. Budou mít širší výběr návrhů s vícenásobnou signaturou nebo prahovou signaturou. Návrhy založené na Schnorrovi jsou vývojářům dobře známé a široce používané.

Závěr

CIP-0049 je důležitým krokem ke zvýšení interoperability mezi blockchainy a rozšíří možnosti pro vývojáře Plutus. Dodejme, že tato změna nenarušuje žádnou stávající funkcionalitu a nemá vliv na další vestavěné funkce.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originál v AJ: https://cexplorer.io/article/cardano-will-be-more-interoperable-with-bitcoin-and-other-blockchains