🇨🇿 Pochopení Cardano jako SC Platformy

Cardano je SC platforma. Co to znamená a jak se liší od Bitcoinu? Bitcoin je vnímán především jako neměnný peněžní systém. Cardano je sociální a finanční operační systém. Bitcoin je jednoduchý a záměrně rigidní. Cardano je komplexní technologie, která se musí vyvíjet. Tento článek vysvětlí nováčkům, co víc platforma SC lidem umožňuje ve srovnání s Bitcoinem.

Základní funkce blockchainu

Základní funkcí blockchainu je měnová politika pro ražbu coinů podle pevných pravidel a možnost převádět coiny mezi uživateli. Blockchain umožňuje lidem vlastnit a posílat coiny bez prostředníků.

Z pohledu uživatelů jsou tyto funkce stejné pro většinu blockchainů.

Rozdíly jsou v počtu mincí, pravidlech pro rychlost ražby nativních mincí a tak dále. Bitcoin bude mít maximálně 21 milionů BTC coinů. Cardano bude mít maximálně 45 miliard mincí ADA. Alespoň tak je to aktuálně definováno v pravidlech protokolu.

Druhým viditelným rozdílem jsou kvality spojené se schopností blockchainu přenášet coiny. Uživatele zajímá, jak rychle a za jaký poplatek lze coiny převést a jak dlouho trvá dokončení transakce (navždy nevratně zaznamenané v blockchainu. Dále, jak je blockchain škálovatelný a jak často dochází k ucpání sítě.

Dá se říci, že dvě základní funkce každého blockchainu jsou měnová politika a transakční síť.

Pokud Alice používá Bitcoin, může poslat BTC Bobovi. V době psaní tohoto článku Alice platí transakční poplatek ve výši zhruba 30 USD. Může to trvat až 10 minut, než se transakce dostane bloku. Transakci lze považovat za konečnou, řekněme do hodiny (3-6 bloků).

V případě Cardano může poslat ADA mince. Poplatek bude zhruba 0,07 USD. Transakce se do bloku dostane do 20 sekund. Transakci lze považovat za konečnou během 2 až 10 minut (uživatel má téměř absolutní jistotu po 25 blocích, ale běžně stačí počkat 5 bloků).

Co dalšího platforma SC umožňuje?

Platforma má navíc obvykle dvě základní funkcionality. Jsou to ražba vlastních tokenů a programovatelnost (smart kontrakty).

Na Cardano může každý uživatel na světě razit své tokeny. Uživatel má právo definovat libovolnou měnovou politiku, včetně možnosti pálit tokeny. Uživatelé Cardano si mohou posílat nejen ADA coiny, ale také všechny ražené tokeny.

Za význam tokenů odpovídá vydavatel tokenů. O jejich hodnotách rozhoduje trh.

Protokol Cardano zachází s tokeny stejně jako s mincemi ADA. To znamená, že s nimi pracuje rovnocenně na úrovni účetní knihy a pravidel pro jejich převod. ADA a tokeny sdílejí stejné zabezpečení a decentralizaci. Cardano tokeny jsou odolné vůči cenzuře stejně jako mince ADA.

Žetony mohou představovat cokoliv. Často se mluví o tokenizaci aktiv v reálném světě. Technologicky jsou platformy před regulátory.

V současnosti je zdaleka nejúspěšnějším tokenizovaným aktivem americký dolar. Tokenizované dolary jsou nezbytnou součástí DeFi, ale také široce používaným aktivem v rozvojových zemích s nestabilní fiat měnou.

Klíčovým rysem platformy je umožnit vývojářům třetích stran nasadit jejich část zdrojového kódu (smart contract), tedy aplikaci. Aplikace běží autonomně a stává se součástí ekosystému. K aplikaci mají přístup všichni uživatelé.

Aplikace lze vnímat jako rozšíření možností základního protokolu. Za protokol Cardano a jeho funkčnost je zodpovědný tým IOG. Protokol může bezpodmínečně přenášet pouze ADA a tokeny.

Aplikace umožňují podmíněnou práci s hodnotou. Hodnota se přenese pouze při splnění předem definované podmínky. Aplikace může fungovat jako chytrý účastník a nezávislý správce aktiv v interakci mezi Alicí a Bobem.

Pokud se Alice a Bob neznají nebo si nevěří, obvykle potřebují najít spolehlivou třetí stranu, které oba důvěřují. To bývá komplikované a drahé, pokud Alice a Bob pocházejí z různých kontinentů a mluví různými jazyky. Blockchain je však přirozeně všudypřítomný a označuje se jako důvěryhodná vrstva internetu. Má smysl rozšířit jeho funkcionalitu o základní finanční operace.

Pokud si Alice a Bob chtějí vyměnit dva digitální tokeny, řekněme zabalené BTC za tokenizované dolary, platforma Cardano jim to umožní.

Platforma musí mít prováděcí engine schopný spustit program dodaný třetí stranou. K napsání takového programu musí platforma vývojářům poskytnout nějaký programovací jazyk, dokumentaci a spoustu nástrojů pro usnadnění vývoje.

Platforma Cardano umí spouštět skripty Plutus, které mohou vývojáři psát například v jazyce Plutus nebo Aiken.

Aplikace mohou pracovat s ADA stejně jako všechny ražené tokeny.

Více možností vyžaduje ostražitost

Cardano protokol a některé jeho klíčové prvky, jako je měnová politika, je téměř nemožné změnit. Komunita by se změnou musela souhlasit. Měnová politika ADA coinů je tedy v podstatě neměnná. Za protokol a jeho funkčnost je v současnosti zodpovědný tým IOG.

U tokenů a aplikací je to jiné a je důležité ten rozdíl pochopit. Tokeny vydávají třetí strany nezávislé na týmu IOG. Totéž platí pro nasazování aplikací. Tým IOG nemá žádnou kontrolu ani odpovědnost za kód třetích stran nebo ražené tokeny.

Bitcoin je velmi omezený v tom, co umožňuje třetím stranám. Bitcoinové skripty umožňují přenášet BTC do Lightning Network a zpět. Složitější funkcionalitu je však obtížné implementovat.

SC platformy umožňují snadnou tvorbu DEXů, půjčovacích platforem, kolateralizovaných stablecoinů atd. Za kvalitu aplikací odpovídají týmy třetích stran. Nemusí dodržovat tak náročné vývojové standardy jako tým IOG. V jejich kódu může být kritická chyba zabezpečení.

Pokud je aplikace hacknuta, nemusí to nutně znamenat, že existuje zranitelnost na straně protokolu nebo platformy. Velmi pravděpodobně to může být problém s aplikací.

Snahou týmu IOG je poskytnout takový protokol a takovou platformu, aby bylo možné psát spolehlivé aplikace a (formálně) ověřovat jejich funkčnost. V tomto ohledu mohou být mezi platformami značné rozdíly.

Uživatelé musí rozlišovat, kdy používají protokol a kdy používají aplikaci třetí strany. Protokol lze považovat za nejbezpečnější a časem prověřený kus kódu. Tento stav mohou aplikace získat až po nějaké době, kdy fungují bez problémů.

Rozdíl ve filozofii projektu

Mise projektů Cardano a Bitcoin se zásadně liší. Zatímco Bitcoin lze vnímat především prostřednictvím BTC, který je považován za nedostatkové digitální zboží, úspěch Cardana je především o funkčnosti. Nativní mince nelze zcela oddělit od protokolu. Poslání projektu však určuje požadavky na funkčnost.

Platforma se musí vyvíjet jako jakákoli jiná programovací platforma z tradičního světa. Postupem času se budou zvyšovat nároky vývojářů na novou funkcionalitu, vyšší efektivitu, škálovatelnost atd. Platformy SC, včetně Cardana, nemohou zůstat rigidní. Schopnost inovovat a zlepšovat je naopak nedílnou součástí existence platformy.

BTC je HODL coin. Nikdo neočekává, že se Bitcoin stane nejškálovatelnějším protokolem, nebo že se Bitcoin stane platformou SC. Primární vlastností Bitcoinu je vysoká bezpečnost a decentralizace (která má klesající tendenci). Přestože se jedná o mimořádně důležité funkce pro uživatele, přímo nesouvisí s přímou interakcí s protokolem. Dá se dokonce říci, že Bitcoin může uspět, i když většina BTC bude držena depozitním způsobem.

Značná část komunity si myslí, že Bitcoin je hotový a není potřeba dělat výrazné změny v základní vrstvě. Změny mohou nastat na jiných vrstvách. Peníze, které nelze poslat rychle a levně, nemají šanci uspět, technologický pokrok tak musí nutně pokračovat i v případě Bitcoinu. Ne nutně na první vrstvě.

Zjednodušeně by se dalo říci, že BTC má nahradit peníze, zatímco platformy SC mají nahradit banky. Otázkou je, který z nich je realističtější. Z hlediska funkčnosti je však druhý cíl výrazně složitější.

Týmy vytvářející platformy SC musí čelit mnoha technologickým výzvám, protože jejich cílem je vybudovat alternativní finanční systém. Jako takový musí být schopen replikovat současné bankovní služby a přitom být efektivní, škálovatelný a hlavně si zachovat vysoký stupeň decentralizace.

Věřím, že peníze nelze oddělit od finančních služeb. Půjčování peněz je koncept, který nelze zapomenout ani zastavit. Můžeme se ptát, jaká bude v tomto ohledu budoucnost. Budou si tradiční banky nechávat lidem BTC a dokonce je půjčovat za úrok? Nebo je možné udělat totéž více samo-správným způsobem?

Bude BTC někdy dostatečně stabilní, aby byl vhodný pro půjčky, nebo bude nutné vytvořit decentralizované stablecoiny, které budou využívat vzácná digitální aktiva? Ani toto nelze předvídat.

BTC usiluje o dominanci zejména z narativního hlediska, zatímco platformy SC usilují o technologickou dominanci. U platforem bude úspěch určován přímým síťovým efektem a podnikovým přijetím. Platformy se musí technologicky vyvíjet, což v kontextu decentralizace znamená usilovat o on-chain governance. To je další výzva, kterou je třeba překonat. Komunita musí být schopna činit správná rozhodnutí o budoucím vývoji platformy.

Závěr

Platformy umožňují vytvářet konkurenční prostředí, které může v mnohém připomínat start-upy. Dochází k neustálému vývoji a inovacím, protože týmy třetích stran se snaží přijít s nějakou konkurenční výhodou. Jejich úsilí je do značné míry závislé na schopnostech základního protokolu a platformy, což nutí týmy ji zlepšovat a inovovat. Platforma musí být pro vývojáře atraktivní. Musí vytvářet atraktivní aplikace pro uživatele. Tento cyklus má tendenci se stále opakovat.

Uživatelé mohou k přenosu hodnot využívat pouze základní funkce platformy, tedy transakční síť. Pokud však chtějí dělat více věcí s hodnotou decentralizovaně, musí používat aplikace třetích stran.

Aktivita uživatelů přirozeně zvyšuje společenskou a ekonomickou hodnotu platformy. Adopce platforem bude probíhat především prostřednictvím utilit. Blockchainové sítě jsou v podstatě vrstvou důvěry pro internet. Větší programovatelnost usnadňuje připojení lidí k decentralizovaným službám a zvyšuje potenciál narušení finančních služeb. Banky se nemusí starat o nové digitální nedostatkové komodity, pokud je pouze nakupují, prodávají nebo půjčují. Pokud se podaří vybudovat decentralizované banky, stanou se alternativou k těm tradičním. Toho by se banky měli obávat.

Tento článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/understanding-cardano-as-a-sc-platform