🇨🇿 Adopce Cardana půjde jinou cestou než první generace kryptoměn

Překlad do češtiny z AJ originálu

Adopce Cardana půjde jinou cestou než první generace kryptoměn

První světově známá kryptoměna je Bitcoin, což dobře reprezentuje první generaci kryptoměn. Druhou generací je Ethereum 1.0, které přišlo s konceptem smart kontraktů. Cardano patří do třetí generace, která se snaží vyřešit další palčivé problémy kryptoměn, jako je škálovatelnost, decentralizované řízení projektu a interoperabilita.

Zásadní rozdíl mezi první a třetí generací spočívá v tom, že Cardano je platforma a Bitcoin není. Zaměříme se na rozdíly související s adopcí Bitcoinu a Cardana, protože způsob adopce a přilákání pozornosti uživatelů je a bude výrazně odlišný.

CO JE TO PLATFORMA

Obecně lze říci, že výpočetní platforma nebo digitální platforma je prostředí, ve kterém se vykonává či probíhá počítačový program. Možná jste slyšeli o Javě. Java je programovací jazyk a výpočetní platforma pro vývoj aplikací. Platforma Java je kolekce programů, nástrojů, kompilátorů, knihoven atd., které pomáhají vyvíjet a spouštět programy napsané v programovacím jazyce Java. Vývojář tak může používat internet pro přenos dat a komunikaci, práci se zdroji na daném operačním systému, vytvoření hezkého UI atd.

Jako vývojář softwaru mohu pomocí programovacího jazyka Java psát aplikaci, kterou mohou lidé používat. Nezáleží na tom, zda je aplikace komerční nebo ne. Aplikace může být video přehrávač, poznámkový blok, hra, účetní program, peněženka nebo cokoli jiného, ​​co mi platforma a moje fantazie umožňují vytvořit. Díky Java platformě mohu počítat s hladkým chodem mé aplikace na téměř jakémkoli počítači nebo mobilním telefonu na světě. Platforma Java obsahuje spouštěcí modul (virtuální mašinu) a já se na něj mohu spolehnout a vím, že bude pro uživatele snadné nainstalovat a používat moji aplikaci, pokud si to budou přát.

Během minuty jsem schopný napsat jednoduchý program, který do konzole vytiskne pouze jednu větu. Tohle není aplikace, kterou byste se obtěžovali a já na ni rozhodně nezbohatnout. Ale to nevadí. Chtěli jsme jen demonstrovat sílu Java platformy Java. Každý může lehce použít dostupné nástroje pro tvorbu aplikací a nebylo by obtížné zařídit, abyste si je stáhli a používali ve vašem počítači, který je pravděpodobně připraven ke spuštění každé Java aplikace.

Vraťme se nyní do světa kryptoměn. Cardano je veřejná platforma s otevřeným zdrojovým kódem založená na konsensuální distribuční síti a blockchainu jako úložiště informací. Kromě toho budou vývojáři moci používat smart kontrakty ke psaní aplikací podobným způsobem, jakým jsem napsal svou Java aplikaci. V blízké budoucnosti mohou vývojáři navíc využívat mnoho dalších nástrojů, protokolů a služeb. Například správa identity, Oracles, soukromí založené na zk-SNARK, stabilní mince atd. Mohlo tedy vytvořit sofistikovanější a užitečnější aplikace.

Všimněte si, že existuje pouze jeden globální Cardano operační systém pro všechny aplikace, produkty a uživatele. Na rozdíl od Java platformy bude Cardano schopné zajistit důvěru mezi uživateli. Na Java platformě (nebo jiných podobných platformách) se obvykle vytvářejí aplikace typu klient-server. Pro přenos dat se používá internet a pro ukládání dat se používá běžná databáze podle výběru vývojáře. Cardano je hlavně o decentralizaci. Uživatelé se mohou dohodnout na konkrétních podmínkách, například prostřednictvím smart kontraktu, a konsensuální síť zajistí dodržování pravidel. Smart kontrakty budou rovněž otevřeny veřejnosti k nahlédnutí. Všechna nezbytná data jsou uložena v blockchainu a vývojáři se mohou rozhodnout, zda budou transparentní.

TECHNOLOGICKÝ STACK

Nyní je čas podívat se na technologický stack projektu Cardano a porovnat jej s Bitcoinem. Cardano jako blockchain platforma je složena z těchto tří kategorií:

  1. Protokoly a blockchain. Toto je první vrstva, kterou vytvořil tým IOHK. Na této úrovni existuje konsensuální síť zahrnující Ouroboros PoS, blockchain, virtuální stroj pro vykonávání smart kontraktů, ekonomické a pobídkové modely atd. Protokoly jsou odpovědné za ověřování transakcí, provádění smart kontraktů, produkci nových bloků, vydávání nových tokenů, propojení do jiných blockchainů, řízení projektů atd.

  2. Platformu lze chápat jako vrstvu vybudovanou na základě protokolů. Je to jakýsi middleware. Platformu používají vývojáři produktů a aplikací, kteří je vytvářejí pro koncové uživatele. Vývojáři mohou použít chytré smlouvy k vytvoření aplikace, kterou budou koncoví uživatelé používat. Sada nástrojů platformy se bude časem rozšiřovat, takže umožňuje vytvářet chytřejší a uživatelsky přívětivější aplikace. Například, jakmile budou pro vývojáře k dispozici Oracles, mohou vytvořit aplikaci, která bude moci používat data z fyzického světa. Například aktuální cena aktiv, sportovní skóre, informace o počasí, odlety letadel atd. Jakmile budou k dispozici stabilní mince, mohou uživatelé používat aplikace bez kolísání cen.

  3. Produkty nebo aplikace používají koncoví uživatelé. Spolupracují s nimi a využívají všech funkcí a služeb ve svůj prospěch nebo jen pro zábavu.

Podívejte se na schéma:

Protokol ===> Platforma ===> Koncové produkty

IOHK tým ===>Vývojáři ===> Koncoví uživatelé

V zásadě existují dva druhy uživatelů. Vývojáři a koncoví uživatelé. Vývojáři používají Cardano jako platformu pro vytváření aplikací pro koncové uživatele. Koncoví uživatelé přímo interagují s aplikacemi a interakce často vedou k transakcím na Cardano protokolu. Například vývojář může vytvořit hru pomocí inteligentních smluv a vydávat tokeny představující jedinečné herní itemy. Výměna herních itemů mezi uživateli může být realizována v transparentní inteligentní smlouvě, která je součástí aplikace. Výměna se provádí prostřednictvím transakcí na úrovni protokolu. Aby se potvrdily transakce a podmínky inteligentní smlouvy musí být dosaženo shody v síti. Výsledek se poté zapíše do blockchainu.

Všimněte si, že uživatelé mohou používat ADA mince a komunikovat přímo s Cardano sítí. Kromě toho mohoui vývojáři aplikací vydávat aplikační tokeny. Uživatelé mohou s aplikacemi komunikovat a manipulovat s tokeny a nemusí vědět nic o ADA mincích a ani o platformě, která byla použita k vytváření aplikací.

Bitcoin není platforma, ale pouze transakční síť. Neexistuje žádný produkt ani aplikace. BTC mince jsou v podstatě koncovým produktem, který nabízí určité výhody a užitečnost. BTC můžete vlastnit tak, že si pohlídáte soukromé klíče a můžete je utratit přes transakce.

Bitcoin lze jen stěží považovat za platformu, protože je velmi obtížné vytvořit na něm aplikaci. Bitcoin je velmi nepřátelský pro vývojáře aplikací a je také obtížné dosáhnout příjemného uživatelsky příjemného zážitku díky PoW konsensu, který vyžaduje ~ 10 minut, aby se transakce dostali do bloku. Transakce mohou být v budoucnu na první vrstvě dost drahé.

Bitcoin je čistá kryptoměna, zatímco Cardano je platforma s ADA, jako nativní kryptoměnou, a se schopností vydávat aplikační tokeny.

ROZDÍLY V ADOPCI

V tuto chvíli se můžeme zeptat, co uživatelé skutečně chtějí používat. Či jaký produkt přinese uživatelům něco hodnotného? Odpověď na tuto otázku je zásadní, protože poptávka koncového uživatele po produktu zvyšuje hodnotu protokolu a tím i hodnotu podkladových kryptoměn. Jako prostředník mezi protokolem a produktem může platforma zvýšit kvalitu a užitečnost koncových produktů a rozšířit jejich možnosti.

V případě Cardana mohou koncoví uživatelé požadovat užitečné produkty. Pro budování vysoce kvalitních produktů musí v první řadě existovat kvalitní platforma pro vývojáře. A aby mohla existovat platforma, musí existovat protokoly a další související služby. Pokud budou vývojáři spokojeni s Cardano platformou a jejími schopnostmi, budou koncoví uživatelé spokojeni s produkty a hodnota mincí ADA bude přirozeně stoupat s rostoucí adopcí.

ADA hodnota = > Cardano => Platforma => Koncoví uživatelé

Totéž platí pro Bitcoin s tím rozdílem, že produktem jsou samotné BTC mince. Hodnota BTC vzroste, pouze pokud lidé ocení konečný produkt, tedy funkci mincí.

BTC hodnota === > Bitcoin ===> držitelé BTC

Bitcoin je vzácným aktivem. Pokud se zeptáte, na čem je adopce založena, v podstatě je to pouze na víře lidí, že bitcoin je nový uchovatel hodnoty stejně jako zlato nebo nová forma peněz. Čím více lidí tomu věří, tím je to do budoucna pravděpodobnější. Cena kryptoměn je odrazem nabídky a poptávky. Poptávka je ovlivněna kvalitou produktu, kterou mohou koncoví uživatelé využívat. Je důležité si uvědomit, že v případě bitcoinů v souvislosti s cenou nezáleží na tom, kolik uživatelů produkt adoptuje (tedy BTC mince a transakční systém). Vysokou cenu může zajistit několik bohatých jednotlivců nebo vstup institucí. Ale má to jeden háček. Lidé, kteří věří vyprávění o digitálním zlatě, bude stále velmi málo bez ohledu na cenu. Čím vyšší je cena BTC mincí, tím nižší je ochota nově příchozích je koupit. Lidé se často mylně domnívají, že zvyšující se vzácnost mincí povede ke zvýšení ceny, a tedy k vyšší adopci. To je pravděpodobně velký omyl. Samotná vzácnost nemůže zajistit vyšší adopci a tím vyšší cenu mincí. Vyšší adopce může být zajištěna pouze užitečností konečného produktu. Pouze užitečnost protokolu může přilákat nové uživatele a kvalita koncového produktu přímo závisí na kvalitě protokolu. Pomoc zde může platforma, ale to není případ Bitcoinu. Adoptovat Bitcoin tedy znamená akceptovat vzácnost mincí, smířit se s PoW jakožto z bezpečným konsensem a mít rád Bitcoin transakční systém. To je víceméně vše.

Je nepravděpodobné, že by si lidé kupovali novou formu peněz, protože ti, kteří ji adoptovali či nakoupili dříve, měli výhodu v levnějších nákupech, tj. nyní drží více mincí. Přijetí nových peněz bude dobrovolné a lidé si budou moci vybrat z velkého množství dalších projektů. Z pohledu teorie her je pro ně lepší sázet na jiné koně, pokud má být cena nových peněz volatilní a v dlouhodobém horizontu cena v čase jen roste, čímž se ekonomicky zhoršují vstupní podmínky pro nově příchozí. Druhý narativ Bitcoinu jako úložiště hodnoty dává větší smysl. Vzácný aset rozhodně nebude držet většina populace, ale jen několik bohatých lidí. Ale každý si bude moci koupit malý kousek, pokud to bude potřebovat. Díky vestavěnému transakčnímu systému a schopnosti koupit několik kusů Satoshi je to možné. Zde však pravděpodobně budeme potřebovat několik desetiletí, než bude většina obyvatel věřit tomuto narativu. Je zdravé si připustit, že nejspíš ne více než jedno procento populace tomu nyní věří.

K adopci Cardano projektu bude docházet hlavně prostřednictvím užitečnosti koncových produktů ve formě aplikací a služeb. Jejich počet a kvalita v čase poroste. Masová adopce není o spekulaci na cenu, ale o kvalitě platformy, z níž se vynoří velké množství uživatelsky přívětivých produktů. Cardano musí nyní dodat kvalitní protokoly, aby vytvořil platformu, která přiláká velké množství vývojářů. Uživatelé vyžadují rychlé a levné transakce, stabilitu mincí, soukromí, zabezpečení, transparentnost a další výhody. Vývojáři musí být schopni splnit tato očekávání prostřednictvím platformy. Nyní je čas se zeptat, co uživatelé skutečně chtějí. Jaké produkty si přejí. To musí sloužit jako základ pro budování platformy a její další vývoj. Tahle otázka v posledních deseti letech v prostoru kryptoměn citelně chyběla. Všichni si mysleli, že uživatelé začnou kupovat kryptoměny, ale vývojáři se zapomněli zeptat, proč si je uživatelé kupují a na co je chtějí využívat. Volatilní kryptoměny se ukázaly být pro platby ekonomicky nevýhodné, takže první generace kryptom přišla s narativem o uchováníhodnoty. Zdá se, že to také zatím nefunguje. Alespoň ne co se týče adopce.

Nyní poptávku uživatelů známe, nebo ji můžeme snadno odvodit z toho, čeho jsme schopni dosáhnout prostřednictvím distribuovaných sítí, inteligentních smluv a dalších souvisejících služeb. Některé procesy jsme schopni vylepšit a poskytnout finanční služby všem. Distribuované sítě mohou usnadnit investování, držení a převod aktiv, vydávání a rychlé přesunutí herních tokenů, decentralizaci prodeje nebo výměny aktiv, zbavit nás zbytečných, nespolehlivých a drahých prostředníků. Vlastně můžeme dělat spoustu věcí a jsme na začátku.

Existuje jedno obecné pravidlo, které platí i pro kryptoměny. Jedině užitečnost může zajistit ziskovost. V případě kryptoměn může jedině užitečnost přilákat více uživatelů, a tím zvýšit adopci. Hodnota kryptoměny spojená s protokolem přirozeně poroste spolu s adopcí. Rostoucí ceny bez zvyšování adopce jsou pouze spekulace a možná nafouknuté bubliny. Pouze rostoucí adopce zajistí přirozený růst kryptoměny a bude mít pozitivní dopad na budování nového finančního systému.

JAK LIDÉ ADOPTUJÍ NOVÉ TECHNOLOGIE

Rychlost adopce nových technologií neustále roste. Je však důležité si uvědomit, že nové technologie jsou často připraveny k hromadné adopci a globální marketing je jeho nevyhnutelnou součástí. Navíc při adopci nespekulujete na cenu. Novinka je na začátku drahá a se zvýšenou výrobou a rostoucí konkurencí se cena obvykle snižuje. Pokud si koupíte nový telefon dva roky poté, co jej vlastní váš soused, kupujete si lepší a levnější model. Proto může být přijetí nové technologie rychlé.

Kryptoměny přišly na svět nepřipravené pro běžné uživatele a technicky nevyvinuté. A to platí i nyní. Early-adopteři, kteří byli ochotni překonat technologické nedostatky a riskovat ztrátu peněz, mají nyní velkou výhodu a drží velké množství mincí, které je pro nováčky obtížné koupitelné. Doposud šlo hlavně o spekulace na cenu a přesvědčení, že cena bude nadále růst bez spolehlivé odpovědi na jednoduchou otázku. Proč by měla cena stoupat?

S nástupem platforem se to mění. Nováčci budou používat různé služby za stejných podmínek. Pouze někteří uživatelé, konkrétně ti, kteří drží mince ADA, vydělají více mincí. Jiným běžným uživatelům to nebude vadit, pokud si jen chtějí koupit akcie Tesly nebo si půjčit levně na nákup nového auta. Lidé, kteří se starají o konsenzus v síti a kvalitu decentralizace, budou odděleni od běžných uživatelů produktů a aplikací. Vývojáři produktů pro koncové uživatele mohou také vydělávat peníze, pokud nabídnou lepší služby než ty stávající. Přijetí Cardana nebude záviset pouze na poptávce po mincích ADA, ale hlavně na použitelnosti a kvalitě produktů pro konečné uživatele.

Koncoví uživatelé uvidí pouze služby a aplikace a zaplatí za použití. Výsledkem používání aplikací budou Cardano transakce, za které jsou placeny mince ADA. Poplatky za transakce a provádění inteligentních smluv půjdou Cardano stakeholderům, kteří pečují o decentralizaci na úrovni protokolu. Cardano stakeholdeři v podstatě nahrazují majitele centralizované společnosti. Pěkné je, že všichni se mohou stát Cardano stakeholdery.

Někteří by mohli argumentovat, že i Bitcoin by mohl být platformou a že některé projekty se vyvíjejí. Bitcoin pravděpodobně nikdy nebude schopný soutěžit s Cardanem nebo Ethereem jako platforma. To by vyžadovalo zásadní změny v první vrstvě a na to neexistuje dostatečná shoda v Bitcoin komunitě. Kromě toho by to mohla být pro Bitcoin nešťastná cesta, protože by se vydal někam, kde by bylo mnohem obtížnější se prosadit. V budoucnosti můžeme vidět některé aplikace na Bitcoinu, ale vždy to bude v dalších vrstvách. Ekonomický model a kvalita decentralizace tak nebudou stejné jako u Cardana či Etherea.

ZÁVĚR

V tomto článku jsme se pokusili poukázat na rozdíly v adopci mezi bitcoinem a Cardanem. Jak vidíte, adopce nebude ani zdaleka stejná. Oba projekty mají solidní šanci, ale každý bude sledovat svou vlastní cestu. Občas můžeme slyšet, že cíle projektu Cardano jsou příliš ambiciózní. Myslíme si, že jsou ambiciózní, ale pokud jde o realizaci a adopci, mohou být mnohem realističtější než myšlenka, že Bitcoin bude novým digitálním zlatem nebo novou formou peněz. Adopce Cardana může být mnohem snazší, ale bude se muset vypořádat se silnou konkurencí. Jako platforma tu nikdy nebuda ve světě kryptoměn samotné a navíc tu je také tradiční svět, kde se dá v některých případech použít R3 Corda a Hyperledger. Existuje hned několik platforem, které umožňují vytvářet podobné věci ve světě klient-server a spory mezi vývojáři Java a C# jsou nekonečné. Přesto se obě platformy používají k vytváření aplikací a služeb. Platformy mají jednu velkou výhodu. Vývojáři mohou naslouchat koncovým uživatelům a upravovat aplikace podle potřeby. Může existovat více konkurenčních aplikací a služeb, takže uživatelé si mohou snadno vybrat, co chtějí použít. Využití a přijetí Cardano projektu bude jen stoupat. Oproti tomu existuje pouze jedno fyzické zlato, takže Bitcoin v podstatě nemá soupeře a adopce je ve skutečnosti pouze o víře lidí v digitální formu zlata. Přijetí Cardana závisí pouze na tom, jak dobrá bude platforma a kolik vývojářů bude přitahovat. Aplikace si dříve či později své uživatele najdou. Podle našeho názoru je mnohem snazší uspět jako platforma v konkurenčním prostředí než jako nová forma peněz nebo digitální zlato.