🇨🇿 Cardano je navrženo tak aby tu bylo několik dekád

Digitální vzácnost je založena na důvěře lidí, že daný projekt bude existovat dlouho, ne-li navždy. Dlouhá životnost projektu závisí na udržitelném ekonomickém modelu. Samotný model však nemůže být stabilní a záleží na událostech v reálném světě. Pojďme porovnat Cardano a Bitcoin z pohledu dlouhé životnosti a odolnosti či schopnosti přežít v nejistém světě.

Zlato a digitální vzácnost

Zlato je přírodní zdroj. Je to kov, který vznikl z Velkého třesku. Na rozdíl od jiných zdrojů je množství zlata na naší planetě doslova velmi vzácné a v zemské kůře je obsaženo pouze z 0,00000031 %. Zlato je lesklé a může být užitečné v klenotnickém nebo elektronickém průmyslu. Lidé se rozhodli jej použít jako uchovatele hodnoty. Zlato je tedy velmi drahý zdroj.

Zlato má jednu velkou výhodu, kterou nelze v digitálním světě plně replikovat. Zlato je přirozeně trvanlivé a nezávisí na lidské činnosti ani na jiných přírodních událostech. Zlato prostě existuje nezávisle na lidstvu. Životnost a trvanlivost jsou nejdůležitějším předpokladem vzácnosti, má-li být použita jako uchovatel hodnoty. Představte si, že by bylo možné, že by bohatství mohlo nečekaně zmizet. Nikdo by nechtěl vlastnit takové nestabilní aktivum. Lidé si kupují zlato, aby si své bohatství uchovali. Přirozeně ho nechtějí ztratit nějak náhodou. Zlato je největším a nejlepším uchovatelem hodnoty na Zemi. Narativ Bitcoinu mluví o digitálním zlatě nebo tvrdých penězích. Přirozenou otázkou tedy je, zda lze dlouhou životnost a trvanlivost replikovat v digitálním světě.

Otevřené veřejné sítě jako Cardano a Bitcoin jsou v první řadě technologie. Jedná se o software, který závisí na kvalitě zdrojového kódu a jeho údržbě, internetu a elektřině. Kryptoměny jsou produkty lidské schopnosti vytvářet nové věci a inovovat je. Kryptoměny by neexistovaly bez výzkumu a vědy. Bitcoin je sbírka technologií, které byly vynalezeny dlouho předtím, než je Satoshi mohl dát dohromady. Cardano a mnoho dalších projektů je jen přirozeným pokračováním evoluce. V tomto článku nebudeme diskutovat o technických aspektech kryptoměn. Každý software může selhat, internet může mít potíže, může dojít k výpadku elektřiny na velké části území. Těmito událostmi se nebudeme zabývat. Zaměříme se na ekonomickou část, která je přímo spojena s životností a trvanlivostí kryptoměn.

Digitální vzácnost existuje pouze v digitálním světě, ale digitální mince mají hodnotu, která nám umožňuje nakupovat fyzické věci. Existence digitální vzácnosti závisí na decentralizované síti, která se skládá z řady počítačů. Majitelé počítačů jsou ekonomicky motivováni, aby udržovali síť v chodu a chovali se čestně. Životnost kryptoměny tedy závisí na přítomnosti těchto lidí a na pobídkách k udržování sítě. Ekonomický model každé sítě musí zajistit, že má nebo je schopna shromáždit dostatečný kapitál, který se používá k odměňování lidí, kteří jednají v souladu s nejlepšími zájmy sítě. Pojďme tento kapitál nazvat rozpočtem. Rozpočet se používá na výdaje sítě. Výdaje se používají k odměňování lidí, kteří udržují síť a jsou zapojeni do ekosystému. Rozpočet nelze vyčerpat, jinak by lidé přestali udržovat síť. Ekonomický model tedy musí zajistit, aby síť měla dostatečný příjem a rozpočet nikdy nebyl vyčerpán. Pouze rozpočet může zajistit uspokojení potřeb sítě. Mezi nejdůležitější potřeby sítě patří především nejvyšší možná úroveň zabezpečení a decentralizace. Mohli bychom tedy kapitál nazvat rozpočtem na bezpečnost a decentralizaci.

Protože decentralizovaná síť existuje v digitálním světě, může k odměňování používat pouze digitální mince. Síť musí být schopna distribuovat digitální mince jako odměnu, ale musí být také schopna sbírat mince nebo vytvářet nové mince prostřednictvím inflace. Pokud se nepoužije nekonečná inflace, bude síť více závislá na vybírání mincí od uživatelů. To platí pro Cardano i pro Bitcoin úplně stejně.

Rozpočet závisí na ekonomickém modelu

Ekonomický model je zjednodušená verze reality, která nám umožňuje pozorovat, chápat a předpovídat ekonomické chování. Účelem modelu je vzít složitou situaci ze skutečného světa a připravit ji na to podstatné. Návrháři decentralizované sítě mají jeden důležitý cíl. Musí připravit ekonomický model, který z dlouhodobého hlediska zajistí dostatečný rozpočet. V případě pokusu o vytvoření digitálně omezeného zdroje by model měl fungovat navždy. To je skutečně velká výzva.

Cardano i Bitcoin mají ekonomické modely s omezeným počtem mincí, které síť uvolní. Mince ADA a BTC jsou vzácnými zdroji, protože jejich maxima jsou stanovena v protokolech. Síť Cardano bude mít pouze 45,000,000,000 mincí ADA. Síť Bitcoin uvolní pouze 21,000,000 BTC mincí. Omezený přísun mincí představuje vzácnost, kterou lze vnímat jako vzácnost podobnou, nebo ještě lepší, té které reprezentuje zlato. Poptávka po mincích ADA a BTC jim dává hodnotu v reálném světě.

Ekonomický model se skládá ze dvou pilířů:

  • Měnová politika: V případě kryptoměn je měnová politika akčním plánem, který je připraven předem a je neměnný. Měnová politika je implementována ve zdrojovém kódu. Vývojáři mohou politiku změnit, ale pouze se souhlasem většiny komunity. Mezi vývojáři a komunitou existuje určitá nepsaná společenská smlouva, že tato politika nebude změněna. Komunita může snadno ověřit, že se měnová politika nezměnila s každou nově vydanou verzí klienta.
  • Transakční poplatky: Uživatelé sítě musí za používání platit. Mechanismus výběru poplatků je také implementován v protokolu. Transakční poplatky jsou tedy také součástí rozpočtu. Všimněte si, že v případě projektu Cardano se poplatky platí také za používání inteligentních smluv.

Měnová politika je předvídatelná a dopředu známá, zatímco množství transakčních poplatků, které budou v budoucnu vybrány, je nepředvídatelné. Přesněji řečeno, emise mincí je předvídatelná, protože je implementována v protokolech, ale tržní cena mincí je vysoce nepředvídatelná. Nevíme, jak bude rozpočet v budoucnu vypadat a zda bude vyšší nebo nižší než v současné chvíli. Jinými slovy, měnová politika je pevná, ale vzhledem k cenové volatilitě je nepředvídatelné, jak bude rozpočet vypadat z pohledu klíčových vlastností.

Odměna se skládá z nově emitovaných mincí a transakčních poplatků. Obecně lze říci, že emise nových mincí tvoří hlavní část odměny v raných fázích existence sítě. Důvodem je, že pokud není síť adoptována, je počet vybraných poplatků velmi nízký. Navíc by nikdo nebyl ochotný hrát si s novou sítí, pokud by byly transakční poplatky vysoké. Počet inkasovaných poplatků za transakce časem roste s rostoucí adopcí, takže emise mincí se může postupně snižovat. Očekává se, že jednoho dne bude emise nových mincí zanedbatelná (téměř nulová) a hlavní příjem sítě bude záviset na transakčních poplatcích. V pozdější fázi existence sítě bude hlavní příjem sítě tvořit transakční poplatky místo měnové politiky. V ideálním případě by stabilita příjmu měla zůstat neustále podobná (nebo lepší) a v rozpočtu by měl být dostatek mincí. Měnová politika může být vnímána jako stabilnější, protože příjem je předvídatelnější a dostatečnější. Jakmile bude síť více závislá na transakčních poplatcích, může být rozpočet méně stabilní a předvídatelný.

Decentralizovaná síť je složitý organismus a ekonomický model jde ruku v ruce s technologií. Schopnost získat dostatečný příjem bude záviset na kvalitách transakční sítě. Lze předpokládat, že lidé budou pro zasílání transakcí používat nejlepší dostupnou síť. Která síť bude nejlepší? Pravděpodobně síť, která bude rychlá, škálovatelná a s nízkými poplatky. A co je nejdůležitější, bude to taková která bude mít nejvyšší síťový efekt. V digitálním světě neexistuje něco jako profitabilita bez použitelnosti či užitečnosti. Síť, která si na svoji existenci potřebuje vydělat, musí být používaná. Toto ekonomické pravidlo nejde nikterak obejít. Respektive nejde, pokud má síť zůstat decentralizovaná.

Měnová politika Bitcoinu a Cardana

V této části se budeme zabývat pouze měnovou politikou sítí Bitcoin a Cardano. Zanedbáváme transakční poplatky. Po této části se zaměříme na transakční poplatky. Později dáme obě sekce dohromady.

Pokusíme se vypočítat denní rozpočet sítí v USD. Mohli bychom to udělat také v nativních mincích sítí, ale rozpočty budou za několik desetiletí více záviset na transakčních poplatcích, takže je zajímavější to vidět v kontextu USD.

V roce 2021 je bloková odměna v síti Bitcoin 6,25 BTC. Odměna se vyplácí v každém nově vytěženém bloku. Denní rozpočet zabezpečení lze vypočítat takto:

Denní rozpočet = 6,25 * 144 * cena BTC

Magické číslo 144 představuje 6 vytěžených bloků za hodinu po dobu jednoho dne. 6 * 24 = 144. Aktuální tržní cena jednoho bitcoinu je 57,000 USD. Denní rozpočet je 51,3 mil. USD. Všimněte si, že se jedná přibližně o částku, kterou denně zaplatí PoW těžaři za propálenou elektřinu.

Pojďme se podívat na to, co se stane s bitcoinovým rozpočtem v příštích dvou desetiletích po procesu zvaném půlení. Proces rozpůlení sníží odměnu na polovinu každé 4 roky. Emise nových mincí je tak vysoce předvídatelná. Můžeme snadno vypočítat, jaká bude denní odměna v USD, když bude cena BTC 20,000, 100,000, 1,000,000 a 10,000,000 USD.

Aktuální denní rozpočet je přibližně 50 milionů USD. Jak můžete vidět v TABULCE 1, pokud cena BTC dosáhne 1M USD, pak by rozpočet na bezpečnost činil 900M USD. Rozpočet by byl 18x vyšší než ten současný. Spotřeba elektřiny však také. Současná spotřeba je přibližně podobná jako ve státě Argentina. V Argentině žije 45 milionů lidí a spotřeba elektřiny je 120 miliard kWh ročně. Pokud by BTC v tomto býčím trhu činil 1 milion USD, pak by spotřeba elektřiny byla jako 18 států o velikosti Argentiny. Jedná se o negativní vedlejší účinek PoW. Spotřeba elektřiny roste společně s rozpočtem v zásadě bez omezení.

Pokud by BTC v roce 2024 stál 100,000 USD, byl by po příštím půlení rozpočet podobný tomu současnému. Cena BTC musí být v roce 2036 kolem 1 milionu USD, pokud by zabezpečení mělo být stejné jako v době psaní tohoto článku. Všimněte si, že rozpočet se v roce 2040 sníží o polovinu, pokud cena BTC nepřesáhne 1 milion USD.

Mezi Cardanem a Bitcoinem existují zásadní rozdíly. Významná část odměn v ekosystému PoW se používá na platby za elektřinu. Kromě toho je také třeba zaplatit za těžařský ASIC hardware. Pouze menší část blokové odměny tedy tvoří pro minery zisk. Zisk závisí na strategii těžařů a načasování prodeje bitcoinů. Zisk se může pohybovat od 0–10%. Horníci mohou být po delší dobu ve ztrátě. Mohou profitovat, jakmile cena BTC stoupne. Těžba je riskantní záležitost a není jisté, že bude zisková.

Síť Cardano vyplácí odměnu každých 5 dní. Pětidenní cyklus se nazývá epocha. Celá síť Cardano spotřebovává elektřinu jako několik rodinných domů. Významná část odměny tedy tvoří zisk. Síť Cardano navíc odměňuje všechny stake-holdery (lidi, kteří drží mince a delegují je na pool, nebo sami pool provozují). Držitelé podílů (stake), kteří delegují svůj vklad do poolů, nemají náklady, takže jejich odměny tvoří zisky na 100%.

V ekosystému Cardano existuje podobný mechanismus jako půlení. Každých 5 dní je 0,3 % odebráno z rezervy a použito jako odměna a příjem do pokladny projektu. Ve srovnání s půlením bitcoinu jde o postupnější proces uvolňování. Očekává se, že polovina odměn bude spotřebována každé čtyři až pět let. Chcete-li vypočítat průměrný denní rozpočet za období 5 let, musíme si vzít polovinu rozpočtu a vydělit ji číslem 1825 (5 * 365 = 5 let). Je to trochu zjednodušený přístup, ale pro náš účel postačuje. Pojďme si spočítat denní rozpočet pro 1, 5, 10 a 100 USD.

Denní rozpočet = (rezerva / 2) / 1825 * cena ADA

Pojďme vypočítat odměnu pro držitele vlastníka mincí, který má stake 0,1%. Provozovatelé poolů získají pevné množství mincí ADA a mohou si nastavit marži. Získávají tedy o něco víc než delegátoři. Provozovatelé poolů mají také své vklady (pledge) v poolu. Vzhledem k tomu, že decentralizace a bezpečnost sítě Cardano závisí na distribuci mincí, je asi fér vypočítat odměnu pro podílníky bez ohledu na to, zda hovoříme o provozovatelích poolů nebo delegátorech.

V TABULCE 2 vidíte denní rozpočet pro dané ceny mincí ADA. Cena ADA může být v roce 2050 realisticky vyšší než 10 USD, takže stake-holder s podílem 0,1% obdrží denně ~ 500 USD. Rok 2050 je velmi vzdálená budoucnost, takže je možné že se dočkáme 100 USD za minci ADA, a v tomto případě by náš stake-holder dostával 5000 USD denně.

Rok 2050 je velmi vzdálená budoucnost. Uvažujme, co se stane v roce 2030. Pokud ADA dosáhne ceny 5 USD, pak stake-holder s 0,1 podílem získá ~4,500 USD denně. Pokud bude cena ADA v roce 2050 pouze 1 USD, bude odměna pro našeho stake-holdera pouze ~ 50 USD za den. To lze považovat za ten nejhorší scénář, ale stále stojí za to držet mince ADA. Čím by to mělo být způsobené, když by byly odměny tak nízké? V roce 2050 se rozpočet Cardana i Bitcoinu bude spoléhat hlavně na transakční poplatky.

Jak už jsme řekli, diskutovali jsme pouze o měnové politice, která tvoří hlavní část odměn v raných fázích po spuštění sítí. Podívejme se na transakční poplatky.

Transakční poplatky

Po několika desetiletích se transakční poplatky stanou hlavním zdrojem příjmů. Lze říci, že pokud lidé nebudou síť používat, bude rozpočet nízký a existence sítě bude nejistá. Existence sítě bude záviset na ochotě lidí platit za transakce hodně, nebo škálovatelnost nesmí být problémem. Je možné vybrat dané množství peněz buď prostřednictvím několika drahých transakcí, nebo prostřednictvím mnoha levných transakcí. Druhá možnost je rozhodně výhodnější, protože lidé nemusí být ochotni platit vysoké poplatky. Od určité úrovně nebudou lidé chtít platit více. Jaké jsou maximální transakční poplatky, které budou lidé ochotni zaplatit? Nevíme, ale můžeme hádat. Zdá se, že lidé odmítli platit poplatky v ekosystému Ethereum, když dosáhli 200 USD. 200 USD je více než jsou měsíční náklady na elektřinu pro rodinný dům v Evropě.

Bloky mají omezenou velikost, takže se do nich může dostat jen omezený počet transakcí. Čas bloku určuje frekvenci výroby bloku. V případě Bitcoinu je to přibližně 10 minut a v případě Cardano 20 sekund. Na základě těchto parametrů můžeme vypočítat, kolik transakcí lze zpracovat za sekundu. Bitcoin dokáže zpracovat 7 transakcí za sekundu, zatímco Cardano 300. Měli bychom také vzít v úvahu, že bloky nemusí být vždy plné.

Je třeba říci, že neexistuje žádný plán na snížení doby bloku v případě Bitcoinu, ale lze to očekávat v ekosystému Cardano.

Den má 86,400 sekund (60 * 60 * 24). Pojďme se podívat na to, kolik může Bitcoin síť vybrat za den, pokud je průměrný poplatek za transakci 1, 10, 50, 200, 500 USD. Uvažujeme 4 a 7 transakcí v bloku.

Jak můžete vidět v TABULCE 3, pokud by lidé byli ochotni zaplatit 200 USD za transakční poplatky a síť by zpracovávala 4 transakce za sekundu, pak by si zajistila, že rozpočet bude stejný jako v době psaní tohoto článku. S plnými bloky by byl rozpočet ~ 2x vyšší. 200 USD je hodně a neočekáváme, že to bude standardní poplatek. Pokud by standardní poplatek byl 50 USD a všechny bloky byly plné, rozpočet by byl 3x nižší, než máme dnes.

Pojďme udělat podobný výpočet pro síť Cardano a zkontrolovat, kolik může za den inkasovat, pokud je průměrný poplatek za transakci 0,10, 0,50, 1, 2, 10 USD. Uvažujeme 50, 200 a 1000 transakcí za sekundu.

V době psaní tohoto článku zpracovává Cardano v průměru 0,5 transakce za sekundu za 0,22 ADA (~ 0,30 USD). Ethereum je největší smart contract platforma a zpracovává 10 až 15 transakcí za sekundu za ~ 20 USD. Poptávka po odesílání transakcí v ekosystému Ethereum je mnohem vyšší, než je síť schopna zpracovat. Lze předpokládat, že 50 transakcí za sekundu by mohlo být průměrným číslem, pokud by to síť dokázala zpracovat.

Za 10 let předpokládáme, že Cardano zpracuje v průměru nejméně 200 transakcí za sekundu. V TABULCE 4 vidíte, že síť bude vybírat 1,7 mil. USD za den, pokud bude poplatek 0,1 USD. Pokud by byl poplatek 0,5 USD, síť by vybrala 8,6 mil. USD. Očekáváme, že transakční poplatek bude nastaven tak, aby zůstal nízký, když budou mít mince ADA vyšší cenu v USD. Neočekáváme, že Cardano bude mít někdy poplatky vyšší než 1 USD, což by se mohlo stát, kdyby ADA byla za 5 USD. 8,6 mil. USD lze vybrat, pokud budou poplatky 0,1 USD a síť zpracuje 1000 transakcí za sekundu. Náš 0,1% stake-holder by dostával 8,600 USD denně.

Měnová politika a transakční poplatky dohromady

O měnové politice a výběru transakčních poplatků jsme hovořili samostatně. Rozpočet se však skládá z obou částí. Cena mincí, počet mincí, které síť uvolní jako odměnu, a vybrané poplatky budou tvořit denní rozpočet. Pokud bude cena mincí relativně nízká, řekněme, že v budoucnu nevzroste o několik X, pak pouze výběr transakčních poplatků může zajistit dostatečný rozpočet. Dostatečný rozpočet lze chápat jako rozpočet, který dnes máme. Nebylo by to považováno za zdravý vývoj, kdyby se rozpočet postupně snižoval.

Lidé možná nebudou ochotni platit drahé poplatky za odesílání transakcí a budou hledat levnější řešení. Je nepředvídatelné, jak se lidé budou chovat. Lidé si mohou být vědomi skutečnosti, že síť Bitcoin zůstane bezpečná pouze pokud budou platit vysoké poplatky, ale většina nemusí být ochotna vysoké poplatky platit. Pokud je možné tokenizovat hodnotu BTC a levně odesílat transakce v síti Cardano, lidé pravděpodobně tuto možnost využijí. Někteří mohou použít řešení druhé vrstvy, jako je Lightning Network. V obou případech jde o to, že poplatky se budou platit jinde a první vrstva bude trpět nízkým rozpočtem.

Může se stát, že každý by chtěl mít zabezpečenou první vrstvu, ale nikdo nebude ve skutečnosti ochoten platit vysoké poplatky, aby zajistil dostatečný rozpočet pro bezpečnost. Toto ekonomické chování je popsáno a známé jako tragédie občiny.

Podle našeho názoru potřebuje Bitcoin inovace v první vrstvě a je třeba zvýšit jeho škálovatelnost. Může to být jediný způsob, jak v budoucnu zajistit dostatečný rozpočet na zabezpečení. Druhým řešením by mohla být velmi vysoká cena BTC coinů. Pokud by 1 BTC byl řekněme za 3 miliony USD a lidé by byli ochotni zaplatit 50 USD za transakční poplatky, rozpočet na zabezpečení by v roce 2044 přesáhl 50 milionů. Zůstal by tedy podobný současnému. Je to realistické očekávání? Tržní kapitalizace Bitcoinu by byla mnohem vyšší než kapitalizace zlata. Je možné, že by Bitcoin s podobnou funkcí jako zlato tak rychle překonal svého konkurenta? V tuto chvíli pro to nevidíme žádný důvod. Bitcoin by musel být používán jako peníze, což znamená, že lidé by museli být ochotni platit bitcoiny denně. K tomu opět potřebujeme levné transakce v první vrstvě. Nedojde k tomu bez vylepšené škálovatelnosti na první vrstvě, protože současná škálovatelnost je příliš nízká na to, aby se do sítě Lighting Network zapojilo dostatečné množství lidí. Pokud by se cena BTC v roce 2024 nebo 2028 dostala pod 100,000 USD, rozpočet by se pravděpodobně snížil. Lidé by pravděpodobně pravidelně neplatili průměrně 50 USD jako poplatek.

Můžeme předpokládat, že poptávka po decentralizovaných transakcích by byla vyšší, pokud by byly poplatky nižší. Současná adopce kryptoměn není vyšší než 5 % a většina uživatelů spekulativně drží mince v peněženkách. Díky vyššímu přijetí a užitečnosti decentralizovaných služeb je možné kumulativně dosáhnout 1000 transakcí za sekundu pro všechny sítě. Je to realistické? Předpokládá se, že 1 miliarda uživatelů používá k platbám chytré telefony. Předpokládejme, že v příštích 10 letech bude 5 % využívat decentralizované technologie. Bylo by to 50 milionů uživatelů. Pokud by každý uživatel provedl 1 transakci denně, bylo by to ~ 600 transakcí za sekundu. Mluvíme o platbách prostřednictvím chytrého telefonu, ale nezapomeňte, že Cardano je platforma a uživatelé budou moci posílat mnoho tokenů. Je možné, že v budoucnosti to může být několik tisíc transakcí za sekundu. Je otázkou, které sítě budou nejpoužívanější. Může být více konkurentů, ale to nevadí. Pokud by mělo Cardano řekněme 30% podíl na trhu a zpracovávalo 500 transakcí za sekundu, bude mít dostatečný rozpočet.

Síť Cardano může za poplatky vybírat 8,6 mil. USD za den, když zpracuje 1000 transakcí za sekundu za 0,1 USD. Může to být stejná částka, pokud je to jen 200 transakcí za sekundu za 0,5 USD. Pokud bude v roce 2030 mince ADA za 5 USD, pak denní rozpočet může být 13 milionů USD. Držitel vkladu s podílem 0,1% by denně vydělával 13,000 USD. Pokud bude počet zpracovaných transakcí nebo výše inkasovaných poplatků vyšší, bude také vyšší příjem sítě.

Vraťme se k digitální vzácnosti

Poskytli jsme vám několik čísel, ale berte to s rezervou. Jediným předvídatelným parametrem je měnová politika. Cena mincí ADA a BTC je v zásadě nepředvídatelná, stejně jako míra adopce, a tedy i počet zpracovaných transakcí.

Bylo by překvapením, kdyby Bitcoin nebo Cardano překonaly tržní kapitalizaci zlata. Digitální vzácnost je o adopci, ale samotné adopce nemůže zajistit dlouhověkost a trvanlivost. Veřejné sítě musí mít dobře navržené ekonomické modely. Digitální vzácnost v podobě veřejných sítí nemůže přežít bez uživatelů sítí, kteří jsou ochotni platit transakční poplatky. Pro Bitcoin bylo relativně snadné ekonomicky přežít první dekádu a také pro Cardano to bude snadné. V obou případech je emise mincí dostatečná, aby motivovala lidi k čestnému chování a udržování sítí. Bohatá léta rychle uběhnou a o budoucnosti rozhodnou technické vlastnosti sítí a jejich adopce.

Životnost a trvanlivost digitální vzácnosti závisí na vysoké úrovni zabezpečení a decentralizaci sítě a tyto vlastnosti závisí na rozpočtu. Musí existovat uživatelé, kteří budou ochotni zaplatit za digitální vzácnost. To není případ zlata. Jakmile držíte kus zlata, můžete si být jisti, že ho budete mít po 20 letech a nebudete platit nic. Zlato nezmizí. Tuto úroveň dlouhověkosti a trvanlivosti nelze replikovat ve světě softwaru. Alespoň ne v tuto chvíli.

Škálovatelnost je pravděpodobně klíčem k dlouhověkosti a trvanlivosti digitální vzácnosti. Úplně základní funkcí každé sítě je schopnost odesílat transakce. Pro uživatele může být nepříjemné, pokud jsou nuceni platit hodně a čekat hodiny na vypořádání. Na druhou stranu to může být potěšením, pokud jsou transakce rychlé a levné. Lidé často hledají skutečnou hodnotu digitálních aktiv. Hodnota každé sítě je síťový efekt. Je to počet uživatelů, kteří jsou schopni navzájem komunikovat. Síťový efekt poroste pouze u sítí, které budou nejlepší pro komunikaci mezi uživateli.

Někteří lidé říkají, že hlavní vlastností Bitcoinu je bezpečnost. Ve skutečnosti nemůže bezpečnost existovat bez škálovatelnosti. Bezpečnost je něco, za co lidé musí platit. Jak jsme řekli, bezpečnost se nemůže spoléhat pouze na předpoklad, že ji lidé budou dotovat prostřednictvím vysokých poplatků. V roce 2044 to může být ještě v pořádku, ale v roce 2048 to může selhat. Nebo někdy později. Kdo ví. Tento typ nejistoty je něco, co byste nečekali, když mluvíme o dlouhověkosti a trvanlivosti digitální vzácnosti, či vzácnosti obecně.

Narativ Bitcoinu je silný, ale praktická použitelnost sítě ve smyslu komunikačního prostředku pravděpodobně rozhodne o jeho budoucnosti.

Cardano je lépe navrženo tak, aby se stalo sítí pro vzácný zdroj. Cardano je platforma, takže její budoucnost stojí na použití. Jednoho dne budou lidé moci odeslat hodnotu BTC prostřednictvím sítě Cardano. Možná této možnosti rádi využijí jen proto, že to bude rychlejší a levnější. Paradoxně díky tomu budou mince ADA cennější, protože síťový efekt Cardana poroste a bude se vybírat více poplatků. Pro Cardano může být snazší zajistit dlouhověkost a trvanlivost mincí ADA. Bitcoin bez inovací nebude schopen konkurovat síti Cardano, pokud jde o schopnost převádět hodnotu nebo používat chytré smlouvy. V zásadě mohou být všechny sítě nepřítelem Bitcoinu, pokud jde o rozpočet. Včetně Lightning Network a všech ostatních v Bitcoinovém ekosystému. Každá síť musí mít svůj funkční ekonomický model. Decentralizace a bezpečnost nejsou zadarmo. Někdo to musí platit.

PoW konsenzus má další vedlejší efekt, který může zabránit úspěchu. Jde o obrovskou spotřebu elektřiny. Cena BTC je o ochotě velkých investorů a společností držet bitcoiny. Jakmile si uvědomí, že aktivně poškozují naši planetu tím, že mají ve svých portfoliích bitcoiny, mohou mince prostě prodat a nikdy je znovu nekoupit. Velcí investoři jsou motivováni chovat se rozumně a zvažovat dopad svých rozhodnutí, protože to lidé očekávají. Nelze jen říct, že obrovská spotřeba elektřiny je v pořádku. Není tomu tak, pokud neexistuje horní hranice. Možná je aktuální spotřeba v pořádku, ale co když bude 10x vyšší? PoW protokol je skvělý, co se týče bezpečnosti, ale jeho ekonomická udržitelnost je nejistá a negativní dopad na naši planetu by neměl být přehlížen. Tisk peněz není pro obyčejné lidi fér. To je sice pravda, ale lidé by si měli uvědomit, že naši planetu nemůžeme znovu vytisknout. Jakmile bude funkčnost PoS ověřena časem, bude chytré na ní vybudovat digitální vzácnost. Z hlediska škálovatelnosti je to stejně lepší a jak jsme řekli, udržitelná bezpečnost nemůže ekonomicky existovat bez vysoké škálovatelnosti jakožto zdroje příjmu s rostoucí důležitostí.

Závěr

Zatím jsme nevynalezli digitální vzácnost, protože nejsme schopni zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost. Mohlo by to pro vás být překvapení, protože mnoho lidí považuje Bitcoin za uchovatele hodnoty. Nicméně je to jen příběh a neznamená to, že je realistický. My v tomto příběhu vidíme mnoho nejistot a závislostí. Nic, o co byste se museli starat v případě zlata.

Falešný příběh je také příběh o antifragilním systému. V případě softwaru musí být antifragilní systém schopen rychle reagovat na změny nebo se neměnit vůbec. Je téměř nemožné vytvořit systém, který by změnu nepotřeboval, protože se v našem světě neustále všechno mění. Měnová politika kryptoměn může udržet síť naživu pouze v raných fázích její existence. Poté bude chování lidí hlavním ovlivňovatelem budoucnosti. Co může být proměnlivější než nálada nebo inovace? Decentralizovaná síť nemůže být z definice antifragilní. Pokud lidé v panice prodají mince, bezpečnost sítě se téměř okamžitě sníží. To může být pro síť fatální. Když se sítě budou spoléhat hlavně na poplatky, budou velmi zranitelné. Nikdo není schopen předpovídat budoucnost. Není tedy možné mít vysokou míru jistoty ohledně dlouhodobé udržitelnosti měnové politiky a výběru poplatků. Jediné, co lze udělat, je vzít v úvahu všechny možné scénáře. Poté je nutné přijít s mechanismem, který zajistí, že sítě přežijí za všech myslitelných okolností. Současné decentralizované sítě zdaleka nejsou připraveny vytvořit digitální vzácnost. K tomuto bodu se však můžeme dostat pomocí inovací.

Proces půlení snižuje bezpečnostní rozpočet každé 4 roky a zastánci Bitcoinů věří, že vždy rostoucí cena BTC coinů udrží rozpočet dostatečný. Tato alternativa je ve hře a je to možné. Škálovatelnost každopádně není pro Bitcoin vyřešeným tématem a lidé se při pokusu o použití sítě budou potýkat s obtížemi či diskomfortem. Adopce Bitcoinů ze strany retailových investorů závisí na škálovatelnosti. Pokud budou poplatky vysoké, stane se Bitcoin dobrým spekulativním aktivem pro velké velryby. Pravděpodobně nic jiného. Cardano jako platforma může uspět prostřednictvím atraktivních decentralizovaných funkcí. ADA se může stát lukrativním aktivem jen proto, že vybrané transakční poplatky jsou distribuovány stake-holderům. Možná jde o novou formu udržitelného digitální vzácnosti. Kdo vlastně zná správnou definici digitální vzácnosti?

Přečtěte si celý článek (včetně tabulek):