🇨🇿 Cardano má unikátní USD-podložený stablecoin USDM

Komunita Cardano slaví, protože 16. března 2024 byl úspěšně spuštěn Mehen’s USDM, průkopnický stabilnícoin krytý USD v rámci sítě Cardano. Proces registrace pro institucionální zákazníky byl zahájen 18. března, což znamená oficiální on-chain debut USDM. Přestože byl počáteční start plánován na 19. prosince 2023, tým Mehen jej musel odložit. Naštěstí byl druhý pokus úspěšný. USDM je první stablecoin o kterém víme, u kterého nemůže autorita nemůže vynutit zmrazení účtů nebo cenzurovat transakce.

O Mehen USDM

Mehen USDM je stabilní coin zajištěný fiat, což znamená, že je krytý americkým dolarem v poměru 1:1. Každý vyražený USDM token je kryt 1:1 USD, což zajišťuje jeho stabilitu a spolehlivost. Ražba USDM je zpočátku dostupná v 17 státech USA.

Proces ražby a vypalování je následující.

Uživatelé ve vybraných jurisdikcích mohou připojit svou peněženku Cardano k Mehen dApp, provést ověření identity (KYC) a propojit bankovní účet. Ražba USDM je možná pouze v případě, že jsou USD uloženy na propojený bankovní účet. Za každý vložený USD je vyražen jeden USDM token. To zajišťuje, že každý USDM token je v americké bance kryt 1:1 USD.

Jakmile má uživatel na své blockchainové adrese tokeny USDM, může je poslat na jinou adresu nebo je použít v aplikaci DeFi.

Uživatelé s povolením KYC mohou vyměnit USDM 1:1 za USD, které jsou poté odeslány na propojený bankovní účet. Odpovídající USDM tokeny jsou spáleny, aby se zachoval 1:1 peg.

Zatímco ražba USDM není zpoplatněna, splacení amerických dolarů za USDM bude vyžadovat poplatek 1,5 %, s minimálním poplatkem 50 USD a maximálním 5 000 USD.

Mehen USDM je transparentně ověřen službou Oracle třetí strany Charli3, což zajišťuje, že každý mint a pálení jsou ověřeny. Charli3 je dobře známá služba Oracle v ekosystému Cardano, která umožňuje inteligentním kontraktům bezpečnou interakci s offchain daty.

Charli3 má API přístup k bankovním účtům pro ověření všech mintů a pálení. Charli3 má za úkol ověřit zůstatky rezerv banky před každou operací ražení USDM a tyto informace veřejně vysílat do řetězce. Tento jedinečný přístup k ověřování rezerv zajišťuje, že hodnota každého USDM tokenu je vždy plně kryta reálnými fiat rezervami.

Mehen je registrovaná společnost poskytující peněžní služby u sítě Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), která zajišťuje, že její operace splňují nejvyšší standardy finanční integrity.

Je to také registrovaná společnost s virtuálními aktivy na Britských Panenských ostrovech, která dodržuje přísné finanční předpisy regionu. Kromě toho Mehen aktivně hledá vhodné licence v USA a na Kajmanských ostrovech. Toto úsilí podtrhuje odhodlání společnosti Mehen chránit práva svých zákazníků a zajistit postavení tokenu USDM jako směnitelného úložiště hodnoty stablecoinů, nikoli cenného papíru.

Pokud jde o ověření uživatele, kdokoli může držet, převádět nebo používat USDM, aniž by podstoupil postupy Poznej svého zákazníka (KYC). Nicméně uživatelé, kteří chtějí razit nové USDM pomocí fiat nebo vyměnit USDM za fiat, podstoupí jednoduchý proces KYC, který je v souladu s globálními regulačními standardy. Mehen provádí skutečné kontroly totožnosti, ověřování živosti, kontroly podvodů a sankcionované prověřování jednotlivců/institucí.

Mehen navíc podporuje vytváření pověření „schválených KYC“ ve spolupráci s platformami jako Atala Prism, iAMX, ADA Handle a dalšími vyvíjenými decentralizovanými/samostatnými standardy ID.

MinSwap a Genius Yield DEXes jsou oficiálními spouštěcími partnery USDM.

ID Policy projektu Mehen je: c48cbb3d5e57ed56e276bc45f99ab39abe94e6cd7ac39fb402da47ad

Síla nativních aktiv Cardana

V oblasti tokenizace USD (vytvoření stabilních coinů krytých USD) vynikají dva projekty: USDT a USDC. Oba tyto projekty dosáhly významného úspěchu a zajistily si místa v top 10 podle tržní kapitalizace.

USDT a USDC jsou všudypřítomné napříč hlavními sítěmi. Tyto stablecoiny lze nalézt mimo jiné na Ethereum, Solana, Avalanche, Algorand, Tron, Polygon, Stellar a Hedera Hashgraph.

Emitenti těchto stablecoinů, Tether pro USDT a Circle pro USDC, mají schopnost zmrazit účty a cenzurovat transakce na různých blockchainech. Tato akce se obvykle provádí v reakci na žádosti donucovacích orgánů nebo ke zmírnění podezřelých aktivit.

Tether i Circle si vyhrazují právo zmrazit účty spojené s nezákonnými aktivitami nebo aktivitami, které porušují jejich podmínky použití. Na všech výše zmíněných platformách je možné zmrazit účet s těmito stablecoiny nebo zakázat konkrétní adresy.

Nativní aktiva na Cardanu záměrně neumožňují zmrazení účtů ani cenzuru transakcí. Díky této vlastnosti je USDM, jedinečný stablecoin v kryptoprůmyslu, imunní vůči konfiskaci nebo omezením utrácení uloženým jakýmkoli subjektem.

Cardano zachází s tokeny stejně jako s ADA coiny, pokud jde o převod a vlastnictví. Protokol nevyžaduje smart kontrakt pro usnadnění přenosu tokenů. Místo toho jsou tokeny nevyčerpané transakční výstupy (UTxO) uložené přímo v hlavní knize.

Jednoduše řečeno, není možné začlenit kód do smart kontraktu, který by omezoval držitele stablecoinů, protože převody tokenů nevyužívají smart kontrakt. Místo toho používá tým Mehen skript, který usnadňuje ražbu a spalování tokenů USDM.

Komunita Cardano často diskutovala o proveditelnosti hostování USDC a USDT ve své síti. Argument se odvíjí od potřeby emitentů dodržovat regulační požadavky, které často vyžadují schopnost zmrazit účty a cenzurovat transakce. Mehen USDM však prokázal, že je skutečně možné spustit nekrytý stablecoin na Cardano, kde si uživatelé mohou být jisti, že emitent nebude bránit jejich utrácení ani neukládat jiná omezení.

Pokud je mi známo, v kryptoprůmyslu neexistuje žádný jiný stablecoin krytý USD, který by dodržoval principy decentralizace a vlastnických práv tak úzce jako Mehen USDM.

Lidé se často ptají co by se stalo, kdyby úřad zmrazil USD na bankovním účtě. Problém je, že fiat měny jsou fungibilní. V případě Cardano neexistuje vazba mezi USD na bankovním účtu a konkrétní blockchain adresou. Úřad může teoreticky zmrazit peníze na bankovním účtě, ale to nemá žádný vliv na tom co se děje on-chain. Na vlastníky USDM to nebude míž žádný vliv co se týká možnostu utratit USDM. Mohlo by však dojít k depegu.

Mintování USDM můžete sledovat v Cexplorer.

Mehen USDM byl financovaný z Catalyst Fund10

Mehen USDM byl financován z Catalyst Fund10. Tým požádal o 800 000 ADA. Komunita hlasovala pro podporu projektu.

Projekt Mehen slouží jako důkaz významu Catalystu jako mechanismu finanční podpory pro komunitní projekty v rámci ekosystému Cardano. Úspěšné zavedení stablecoinu krytého USD, financovaného ADA coiny z pokladnice Cardano, je pozoruhodný úspěch.

Komunita Cardano má nyní přístup k fiat stablecoinu a již není závislá na rozhodnutí Tether nebo Circle razit USDT a USDC na Cardano. Projekt Mehen byl koncipován se specifickým cílem přinést na Cardana stablecoiny kryté USD, což se jim úspěšně podařilo.

Mehen’s USDM se může pochlubit jedinečnými atributy ve srovnání s USDT a USDC, což vede ke spekulacím, že by tým mohl zvážit expanzi na jiné platformy. To však v tuto chvíli zůstává pouze dohadem, protože tým se touto možností oficiálně nezabýval.

Závěr

USDM, jako první stabilnícoin zajištěný fiat na Cardano, má výhodu prvního hráče. I přes potenciální zavedení USDT a USDC do Cardana je vysoce pravděpodobné, že USDM zůstane preferovanou volbou komunity, vzhledem k jeho podpoře ze strany fondu Catalyst. Úsilí týmu Mehen si také zaslouží loajalitu a podporu.

V současné době probíhá v rámci komunity neustálé úsilí o umožnění ražby tokenů Cardano, které jsou podobné standardu ERC-20. To by umožnilo řídit převody tokenů prostřednictvím inteligentních smluv. Snaha přinést zavedené stablecoiny na Cardano stále dává smysl. Větší diverzita zajistíl větší bezpečnost pro uživatele.

Pokud by však tyto stablecoiny uvalily omezení na uživatelská práva na útratu, podobně jako na jiných platformách, uživatelé pravděpodobně zůstanou věrní USDM. Pokud hledáte stabilní coin krytý USD v kryptoprůmyslu, který je imunní vůči omezením utrácení uvalené třetí stranou, pak je vaší volbou USDM na Cardano.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/cardano-has-a-unique-usd-backed-stablecoin-usdm