🇨🇿 Cardano může dát světu možnost platit kryptem jako by to byl cash

Překlad do češtiny z AJ originálu

Cardano může dát světu možnost platit kryptem jako by to byl cash

IOHK darovala $500 000 v ADA mincích univerzitě ve Wyomingu na výzkum týkající se inovací v blockchain technologii. Součástí práce bude výzkum zaměřený na návrh krypto-autentizačního čipu s velmi nízkou spotřebou energie. Čip může uživatelům kryptoměny umožnit její používání podobně jako se používá cash. Výhodou tohoto použití by bylo vyřešení či zlepšení problému s ochranou soukromí a škálovatelností.

PROČ JE NUTNÉ VYTVOŘIT NOVÝ ČIP

Kryptoměny jsou nativně open-source projekty. Zdrojový kód Cardana najdete na GitHubu. Totéž platí pro Bitcoin nebo Ethereum. Tisíce nezávislých výzkumných pracovníků a odborníků může zkontrolovat zdrojový kód a ověřit, že neexistuje žádná zranitelnost nebo zadní vrátka. Ne všechno kolem kryptoměn je však otevřené a veřejně dostupné. Nejbezpečnějším způsobem uchování kryptoměn a dalších digitálních aktiv je určitě hardwarová peněženka. Každá hardwarová peněženka obsahuje čip. Výrobci čipů udržují návrhy čipů uzavřené a tajné často jen proto, aby si udrželi konkurenční výhodu. Výrobci musí utajovat inovativní nápady, jinak by mohli spadnout do rukou konkurenta. Tento přístup má jednu velkou nevýhodu. Nelze ověřit, že čip je opravdu bezpečný a dělá pouze to, co se očekává, a ne něco jiného. Na čipu může být neúmyslná zranitelnost způsobená nesprávným návrhem. Tuto chybu zabezpečení mohou hackeři zneužít. Alternativně mohou být v čipu úmyslně zavedeny zadní vrátka. Pokud design čipu nemůže být ověřen veřejností, pak nemůže být zcela důvěryhodný. V důsledku toho nelze důvěřovat ani hardwarové peněžence. Svět již našel krásy a výhody softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Nyní musíme přinést stejnou myšlenku do světa hardwaru. Výrobci hardwarových peněženek si musí vybrat jeden z dostupných čipů, které mají uzavřenou architekturu, a musí souhlasit s dohodou o mlčenlivosti. Smlouva o mlčenlivosti je právní smlouva mezi nejméně dvěma stranami, která definuje důvěrné materiály, znalosti nebo informace, které si strany přejí sdílet mezi sebou pro určité účely, ale chtějí omezit přístup k informacím komukoliv jinému. Často to znamená, že výrobce hardwarových peněženek nemůže uživatele informovat o zranitelnosti čipu. Porušení dohody o mlčenlivosti by vedlo k obrovské finanční sankci.

V současné době na trhu není žádný čip, který by plně uspokojoval potřeby kryptoměn a případně i dalších aplikací v oblasti IoT a řízení dodavatelského řetězce. Konkrétně by měl mít čip otevřenou a veřejně dostupnou architekturu, velmi nízkou spotřebu elektřiny, schopnost ukládat kryptografické klíče a výroba by měla být levná. Neexistuje tržní standard pro důvěryhodný hardware s otevřeným zdrojovým kódem. Každý software prostě potřebuje hardware. Pokud chceme stavět naši budoucnost na softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, je nutné vyvinout také důvěryhodný hardware. Výzkumná laboratoř blockchainu univerzity ve Wyomingu bude zkoumat design čipu, který by byl vhodný pro využití v rámci projektu Cardano. Důvěryhodný čip by mohl dramaticky zvýšit svobodu, nezávislost a potenciál celého kryptoměnového trhu.

PLATBA KRYPTEM JAKO BY TO BYL CASH

Nejatraktivnějším přínosem by mohl být fakt, že se kryptoměny stanou alespoň do jisté míry nezávislé na internetu a vrátí digitální hodnotu zpět do fyzického světa. Fiat peníze měli pouze fyzickou podobu a digitalizovali se krátce po adopci internetu. V dnešní době mnoho plateb probíhá přes digitální formu právě přes internet. Jsme zvyklí platit přes PayPal nebo kartou v obchodě. V obou případech nemusíme držet fyzické peníze v našich rukou.

Bitcoin byl vytvořen jako plně digitální technologie založená na internetu. Nejvýhodnějším způsobem provedení transakce je použití peněženky. Transakce je podepsána vlastníkem mincí a vyslána na internet ke zpracování. Převod hodnoty je realizován, jakmile je transakce zahrnuta do bloku, který se stane součástí blockchainu. Záznam o transakcích bude navždy uložen v blockchainu se všemi detaily týkajícími se transakcí. Všichni na světě mohou najít všechny transakce v blockchainu. To není vždy úplně užitečné. Je zde další důležitý aspekt. Internet není vždy přístupný a existují chudé země, kde není obvyklé, že většina obyvatel má smartphone. Chudí lidé žijící offline nemohou mít prospěch z užívání kryptoměn, přestože by z nich mohli mít největší prospěch. Lidé žijící ve velkých západních městech mohou snadno žít pouze s digitální hotovostí. To neplatí pro rozvojové země.

Co kdybychom mohli vzít digitální hodnotu kryptoměny a přivést ji zpět do fyzického světa? Tím by se vytvořila nová forma peněz, která by byla skutečně svobodná, nezávislá a nezastavitelná. Pokud jde o škálovatelnost, neexistovalo by žádná omezení a soukromí by mohlo být téměř 100%. Abychom toho dosáhli, musíme vyvinout čip a dát jej dohromady s high-tech kryptografií. Bylo by možné převést soukromý klíč z jednoho čipu na druhý čip. Mohlo bude bezpečně fungovat, pouze pokud existuje důkaz, že soukromý klíč existuje pouze v jedné instanci. Musí existovat důkaz o vymazání, aby bylo jisté, že klíč ve starém čipu neexistuje a je přítomen pouze v čipu, na který byl přenesen. Samozřejmě nesmí být možné před přenosem vytvořit kopii soukromého klíče. Takový čip by mohl být zabudován do zařízení, jako je chytrý telefon, nebo možná do levné fyzické hardwarové peněženky. Dva účastníci by si mohli lokálně vyměňovat hodnotu pouhým umístěním dvou elektronických zařízení do vzájemné blízkosti. Čipy budou vybaveny NFC, RFID nebo podobným standardem pro komunikaci na krátké vzdálenosti. To by imitovalo zážitek podobný placení fyzickými penězi.

Pokud o tom přemýšlíte, můžete vidět mnoho překážek, které je třeba překonat. Například ani vlastník mincí nemůže znát soukromé klíče. Kopírování soukromého klíče před převodem hodnoty na jiný čip by v zásadě vedlo k možnosti spáchat útok dvojitého utracení téže mince. To znamená, že čip musí pro přenos vytvořit pár klíčů a zajistit, aby soukromý klíč nikdy neopustil hranice čipu. Získání informací z čipu musí být velmi těžké, ne-li nemožné. To může být možné pouze při převodu hodnoty na jiný čip a hodnota se nesmí přenést na dva čipy současně. Kromě toho musí existovat spolehlivá prevence proti odposlouchávání komunikačního kanálu během přenosu klíče. Konečně, nové mince nemohou být vytvořeny z ničeho. Bez připojení k internetu je obtížné ověřit, že jsou mince skutečné, že existují pouze v jedné verzi a nebo že stále existuje pouze maximální počet mincí. Řešení musí být robustní, aby chránilo hodnotu. Blockchain může chránit pouze mince, které jsou online, ale nikdy to nemůže udělat s mincemi, které jsou offline.

KRYPTO PODOBNÉ HOTOVOSTI ŘEŠÍ SOUKROMÍ A ŠKÁLOVATELNOST

Každá transakce má svůj kontext a vždy existuje nějaká dohoda mezi účastníky před výměnou hodnoty. Lidé často zapomínají na skutečnost, že mezi účastníky probíhá komunikace. Pojďme se podívat na příklad. Alice chce koupit nový šálek na internetu z Bobova obchodu. Aby mohla provést platbu, musí požádat Boba o blockchainovou adresu a musí mu dát její fyzickou adresu, na kterou bude šálek doručen. Bob bude znát blockchainovou adresu Alice blockchainu a také její fyzickou adresu. V případě, že Alice má své mince na jedné adrese, Bob je schopen vidět celé bohatství Alice. Kdo jiný může získat stejné informace? Každý, kdo odhalí transakční kontext. Například e-mailová komunikaci. Útočník může vidět Bobovu adresu a zjistit cenu, kterou Alice za šálek zaplatila. Útočník tedy může také snadno odhalit blockchainovou adresu Alice.

Pokud podniky a jednotlivci nejsou opatrní a odhalí transakční kontext, pak nemá smysl používat soukromé platební transakce. I když obchodují s použitím privacy mincí, stále potřebují nějaký soukromý kanál, prostřednictvím kterého mohou sdělovat relevantní informace. V našem příkladu se ukazuje, že nejlepší, co může Alice udělat, je navštívit Bobův obchod a koupit si šálek přímo tam. Kontext transakce tedy zůstává soukromý. Pokud by Alice mohla platit z čipu na čip a vyhnout se síťové komunikaci, pak o transakci neexistuje záznam. Platba je vypořádána ihned po převodu hodnoty. Není třeba čekat na potvrzení. Neexistuje nikdo, kdo by transakci potvrdil. Žádný prostředník, žádný konsenzus v síti. Tento druh soukromí bychom si mohli užívat vždy, když platíme v restauraci, kupujeme zboží, chodíme do kina atd. Soukromí potřebujeme nejvíce v místě, kde žijeme, protože obvykle většinu transakcí provádíme offline v našem každodenním životě.

Kromě soukromí by chip-to-chip transakce mohly hodně přispět k uživatelské spokojenosti a také škálovatelnosti. Jak jsme řekli, přenos hodnoty z čipu na čip nevyžaduje konsenzus v síti, takže není ovlivněna její propustnost co se týče množství transakcí za daný čas. Z pohledu uživatele existuje další výhoda. Žádné transakční poplatky. Na druhou stranu síť musí vybírat poplatky, aby měla mince pro motivační model. Pro Cardano to není problém, protože je levné udržovat síť PoS v provozu a stále bude existovat mnoho online transakcí. Adoptovat tuto technologii může být obtížnější pro sítě PoW, protože transakční poplatky by se měly postupně stát hlavním příjmem pro motivační model sítě.

Kdy bude čip připraven

Jedná se o dlouhodobý projekt a může trvat roky, než dojde k výměně hodnoty mezi jednotlivými čipy. Čip je primárně vyvinut pro řešení proti padělání založené na blockchainu Cardano. Čip bude zabudován do luxusního zboží a poskytne důkaz o vlastnictví. Průmysl hodně bojuje s paděláním a mnoho pokusů se sériovými kódy, holografickými nálepkami selhalo. Koncoví uživatelé často nemají způsob, jak ověřit, zda je sériový kód skutečně skutečný. Sériové kódy jsou pro ně ve skutečnosti bezcenné. Předpokládá se, že kombinace hardwaru a softwaru by mohla tento problém vyřešit.

Čip bude moci držet soukromé klíče. Výrobce luxusního zboží musí být schopen vložit čip do zboží. Síť Cardano bude moci vydávat tokeny. Může také vydat speciální ověřovací token, který lze odeslat na čip. Protože soukromý klíč nelze z čipu odebrat, nelze také odebrat token. Bude velmi snadné ověřit, že kus luxusního zboží obsahuje čip s autentizačním tokenem pouze skenováním pomocí mobilního telefonu. Čip bude schopen přijmout žádost a vygenerovat podpis, který bude vrácen ověřovateli. Ověřovatel pak může snadno ověřit, že token existuje v blockchainu. Aplikace v chytrém telefonu dokáže tuto práci snadno a rychle.

Lze očekávat, že první verze bude velmi jednoduchá a nebude schopna dělat mnoho věcí. V průběhu času se bude čip vylepšovat, aby byl schopen udržet nejen soukromé klíče, ale také metadata, například o historii luxusního zboží nebo o tom, kde bylo vyrobeno.

I když padělatel může vyjmout čip z luxusního zboží a vložit jej do padělku, bude to jen vztah 1: 1. Navíc by originální kus luxusního zboží zůstal bez čipu, takže bude obtížné jej znovu prodat. Jedná se o obrovské zlepšení v tomto odvětví. Jedinou věcí, kterou musí dodavatel zajistit, je bezpečné vložení do zboží. Tento proces musí být bezpečný.

Potenciál čipu, pokud by byl obrovský a umožňoval programování čipu, by umožnil přidání pokročilejších kryptografických protokolů. Funkčnost mohla být rozšířena a jednoho dne bychom mohli vidět výměnu hodnoty mezi jednotlivými čipy. Jak jsme řekli, bude to ještě dlouhá cesta, než uvidíme funkční prototyp.

ZÁVĚR

Výměna hodnoty mezi čipy by určitě byla významným hybatelem pro celé odvětví. Hodnota nezávislá na síti by byla skutečně decentralizovaná. Majitel mincí by je mohl poslat zpět do blockchainu, ale určitý počet mincí by se používal pouze offline. Nikdo by nebyl schopen zabránit nebo cenzurovat používání mincí, které by byly přenášeny pouze z čipu na čip. Dokonce by to fungovalo také v případě, že by se blockchainu stalo něco nepěkného. Blockchain bude vždy zapotřebí pro mnoho využití. Například v odvětví boje proti padělání výrobků.