🇨🇿 Cardano může nahradit krachující banky

Tradiční finanční svět má problémy, protože banky v USA a Evropě začaly krachovat. Vlády a centrální banky zavádějí opatření, která budou mít dopad na rostoucí inflaci. Není to poprvé, co jsme svědky podobného scénáře. Podobné události se opakují stále dokola. Bitcoin vznikl jako reakce na krizi v roce 2008. O deset let později tu máme další blockchainové projekty, jako je Cardano, které mohou za dalších 5 až 10 let nahradit bankovní systém. Říká se, že za současné finanční problémy mohou kryptoměny. Jak je to možné? Je třeba důrazně říci, že současné problémy mají jiné příčiny. Jsou jimi systém částečných rezerv, nekonečné tištění peněz, záchrana krachujících bank, špatné řízení rizik, korupce a další věci. Odvětví blockchainu je řešením mnoha současných problémů bank.

TLDR

  • Ze systému částečných rezerv těží bankéři, ale rizika nesou vkladatelé.
  • Nést riziko by mělo znamenat přijmout ztrátu, pokud se nenaplní očekávání. Pokud toto pravidlo nedodržíme, povede to ke ztrátě důvěry v systém.
  • Narativ “spravme peníze, spravíme svět” je částečně falešný. Náprava finančního systému vyžaduje změnu pravidel.
  • Cardano nám umožní vytvářet peníze se stabilní kupní silou podložené digitálními aktivy.
  • Cardano nám umožní vytvořit banku, jejíž služby budou vždy stoprocentně kryté vlastním kapitálem. Banka by byla transparentní a zisky by se spravedlivě dělila s vkladateli.

Co je příčinou finanční krize?

Kdybych měl odpovědět jedním slovem, byla by to chamtivost. Lidé na mocenských pozicích přijímají rozhodnutí, která jsou výhodná pro ně samotné a pro malou skupinu bohatých. Analýzou každé krize zjistíte, že na vině jsou špatně nastavená pravidla, jejich obcházení, zneužívání moci zprostředkovateli nebo jejich neschopnost učinit včas správná kritická rozhodnutí.

Systém částečných rezerv je nezodpovědný a prospívá pouze bankéřům. Bankéři používají peníze vkladatelů k investicím. Pokud se jim to podaří, zbohatnou pouze oni a vkladatelé nedostanou téměř nic. Pokud se jim to nepodaří, vkladatelé trpí. Pokud je průšvih velký, hrozí, že to odnesou všichni občané, protože vlády a centrální banky nechtějí nechat nezodpovědné banky zkrachovat a raději je zachraňují tištěním peněz.

Je nespravedlivé, aby z úspěchu těžila malá skupina a rizika nesl celý systém.

V současné ekonomice se vytvářejí bubliny, které pak splasknou, nebo dochází k nečekaným katastrofám, které nelze řešit jinak než tiskem peněz. Nekonečné tištění peněz nemůže být automatickým lékem na všechny krize, protože rostoucí objem peněz v oběhu znehodnocuje hodnotu peněz.

Nést riziko znamená přijmout ztrátu, pokud se očekávání nenaplní. Pokud toto pravidlo nedodržíme, povede to ke ztrátě důvěry v systém. To se v současné době děje přímo před našima očima.

Pokud banka ztratí důvěru lidí a přijde o kapitál, protože lidé vybírají vklady, má zkrachovat. Pokud není zisková, měla by také zkrachovat. Principy kapitalismu by fungovaly velmi dobře, kdyby vlády a centrální banky nemusely do všeho zasahovat.

Jedním z dalších problémů je, že úřady mohou velmi rychle měnit pravidla, když se jim to hodí. Mohou mít sice mandát získaný ve svobodných volbách, ale určitě by pro některá svá rozhodnutí získaly jen souhlas většiny. Doposud jsme neměli účinnou zbraň proti korupci.

Lidé v mocenských pozicích mohou přijímat sobecká rozhodnutí, která jsou pro ně výhodná, a zneužívat systém jako výpalné, pokud špatně odhadli rizika. Nízká transparentnost a možnost nést plnou odpovědnost za špatná rozhodnutí jsou obecné problémy, kterými trpí celá společnost.

Lidé nemají možnost říci, že nechtějí být součástí tohoto systému. Jako občané států jsou automaticky součástí finančního systému, který nemají pod kontrolou. Všichni musíme důvěřovat úřadům a očekává se, že v případě krize to budeme my, kdo přijde o peníze.

Státy kontrolují bankovní systém. Tím si zároveň udržují kontrolu nad občany. Odvětví blockchainu umožňuje lidem vzít část kontroly zpět do vlastních rukou. Konkrétně definovat některá pravidla, která ani stát nemůže podle potřeby měnit.

Co může Cardano ve finančním systému změnit?

Lidé si někdy myslí, že lepší peníze vyřeší všechny problémy, kterým v současnosti čelíme. Narativ “spravíme peníze, spravíme svět” je částečně falešný. Ekonomice je do jisté míry jedno, zda se používají inflační nebo deflační peníze. Záleží spíše na pravidlech, na tom, jak jsou dodržována a jak se mění.

Náprava finančního systému vyžaduje změnu pravidel. Alternativní finanční systém by měl vést k větší odpovědnosti, větší transparentnosti, menší moci jednotlivců a možnosti podílet se na úspěchu.

Alternativní finanční svět postavený na decentralizovaných technologiích by neměl používat systém částečných rezerv. Preferovanou možností by vždy měly být plné rezervy.

Především potřebujeme alternativní peníze, které si krátkodobě udrží stabilní kupní sílu. K tomu se ideálně hodí algoritmické overcollateralizované stablecoinové projekty, jako je Djed. Mohou být vytvořeny peníze, které budou kryté kryptoměnami jako ADA. Systém bude plně transparentní a kontrolovatelný. DJED nelze nafouknout ze vzduchu, protože Cardano má omezený počet mincí ADA. Algoritmické stablecoiny jsou novým zlatým standardem pro digitální eru.

Peer-to-Peer bankovní služby budou mít mnoho výhod, protože z nich budou těžit ti, kteří peníze půjčují nebo investují, namísto institucí. Lidé ponesou riziko, ale nebudou se muset dělit o zisk se zprostředkovatelem. Dovedu si představit alternativní banku, která by pomáhala jako posuzovatel rizik nebo zprostředkovatel v případě problémů. Na oplátku může získat podíl na zisku. Půjčka nebo investice bude probíhat peer-to-peer prostřednictvím inteligentní smlouvy.

Cardano lze použít k vytvoření banky prostřednictvím chytrých kontraktů, která bude poskytovat služby, jež budou 100% kryty jejím kapitálem. Banka by mohla půjčovat peníze pouze do výše vlastního kapitálu. Pokud by banka měla kapitál 10 milionů DJED, mohla by půjčovat pouze 10 milionů DJED. Jinými slovy, byla by to banka s plnými rezervami.

Ilustrujme si to na příkladu. Alice by do banky vložila 1000 DJED. Chce, aby banka půjčovala DJED se ziskem 5 % ročně. Banka by mohla těchto 1000 DJED půjčit Bobovi a riziko by bylo kryto 1000 DJED kapitálu banky. Banka a Alice by si zisk spravedlivě rozdělily. Banka půjčí Bobovi peníze se 7% úrokem. Pokud by Bob půjčku nesplatil, Alice by mohla získat své peníze zpět z kapitálu banky. Vše by fungovalo prostřednictvím inteligentních kontraktů, takže banka by nemohla Alici zabránit v tom, aby své peníze dostala zpět.

Taková banka by nemohla zkrachovat, protože veškeré finanční aktivity by byly plně kryty jejím vlastním kapitálem. Teoreticky by si všichni lidé mohli vybrat všechny vklady, takže případný run na banku by neskončil bankrotem. Každý by dostal zpět vše, co do banky vložil. Nebylo by třeba banku zachraňovat. Banka by byla motivována velmi pečlivě vyhodnocovat rizika, protože by měla vlastní kůži ve hře. To by vedlo k větší odpovědnosti a nutnosti nést důsledky špatného posouzení rizik.

Všimněte si dalších výhod. Podobné banky mohou vznikat volně, malé i velké, protože v decentralizovaném světě může podobnou službu vytvořit každý. Díky blockchainu by banka byla transparentní a snadno kontrolovatelná. Žádný zprostředkovatel by nemohl měnit pravidla podle libosti. Banka by neměla generálního ředitele, který by mohl zneužít svého postavení. Nebylo by koho korumpovat.

Úspěch, tedy zisk za bankovní služby, by se spravedlivě a transparentně rozdělil mezi banku a poskytovatele peněz. Volné konkurenční prostředí by tlačilo poplatky za služby dolů. Kvalita služeb by se přirozeně zlepšila.

Všimněte si, že decentralizovaná banka řeší mnoho nedostatků kterými trpí ty centralizované. Pokud by centralizovaná banka zkrachovala, přišla by pouze o vlastní kapitál a vkladatelé by byli ochráněni. Pokud není nutné banku zachraňovat, není ani nutné tisknout peníze.

Závěr

Kryptoměny současnou finanční krizi nezpůsobily, ale jsou jejím řešením. Všimněte si, jak snadné je vytvořit alternativní banku na platformě Cardano, která bude mít mnohem lepší funkce než ty současné. Neočekávám, že by odvětví blockchainu bylo v této krizi úspěšné a nahradilo banky. Není na to dostatečně vyzrálý a přijatý. Mnoho lidí, institucí, úředníků a bankéřů vidí v blockchainu řešení, jen si to možná někteří nechtějí připustit. Věřím, že při příští finanční krizi dojde k masovému odlivu lidí od současného bankovního systému k blockchainu. Technologicky už na to budeme připravení.

Bitcoin je volatilní a alternativní bankovní systém na něm nelze postavit. Někde jsem viděl slogan “Bitcoin je bankless”. To je do jisté míry pravda a Bitcoin za to nemůže. Z dlouhodobého hlediska může být dobrým uchovatelem hodnoty nebo může sloužit jako kolaterál pro algoritmické stablecoiny. To, co potřebujeme změnit ve fungování finančního systému, nejsou jen peníze, ale hlavně pravidla.

I kdybychom přešli na Bitcoinový standard, banky by mohly nadále používat frakční rezervy a nic by se nezměnilo, kromě toho, že by pravděpodobně nebylo možné zachránit banku tiskem peněz. To by nás mohlo vést k tomu, že bychom během krize uvažovali o opuštění Bitcoinového standardu, podobně jako jsme v minulosti opustili zlatý standard. Proto si myslím, že musíme změnit způsob fungování bankovního systému, nejen peníze. Bitcoin a Cardano se v tomto ohledu mohou vzájemně doplňovat a nemá smysl o nich uvažovat jako o konkurentech. Konkurencí pro blockchain odvětví jsou centrální a komerční banky, ve kterých rozhodují nezodpovědní lidé a mění pravidla dle aktuální potřeby.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-can-replace-failing-banks