🇨🇿 Proč banky krachují a může Cardano pomoc?

Počítače změnily svět, protože jsme dokázali napsat efektivnější software. Počítače zautomatizovaly mnoho úkolů, které dříve vykonávali lidé, zejména v oblastech, jako je účetnictví, věda a další obory, které zahrnují zpracování velkého množství dat. V mnoha odvětvích nám to nevadilo a větší efektivita byla považována za výhodu. Nyní se technologie dostávají do oblastí, kde začínáme být ostražitější. Přestože banky využívají moderní software a internet, nyní nastává doba, kdy technologie mohou udělat další krok a nahradit další procesy finančních služeb. Mohou být decentralizované technologie dalším krokem, který zásadně změní finanční sektor? A jakou roli v tom může hrát Cardano?

TLDR

Banky nikdy nezkrachovaly kvůli softwarové chybě. Je čas zamyslet se nad tím, zda decentralizace může zlepšit fungování bank. Určitě umíme napsat software lépe než dosadit na klíčové pozice zodpovědné a spolehlivé lidi. Zatím nás lidé většinou zklamali. Software to neumí a dělá přesně to, k čemu je naprogramován. Je načase věřit kódu více než lidem. Vždy budeme potřebovat lidi, kteří budou vyhodnocovat rizika nebo doporučovat investice. Musíme tedy hledat správné spojení mezi lidmi a decentralizovanou bankou. Decentralizace může vyřešit některé problémy bank a více chránit majetek vkladatelů. Smart kontrakty mohou tvořit klíčovou část bankovního software a všechny aktiva budou na blockchainu.

Jak velkou část koláče si ještě může ukousnout technologie?

Vývoj technologií se nezastavuje a logicky hrají v mnoha procesech stále důležitější roli. Lidé se dostali do pozice, kdy používají technologie jako nástroj a hrají jakousi kontrolní roli. Lidé jsou stále zodpovědní za navrhování procesů, rozhodování, posuzování rizik, kreativitu a hledání řešení problémů. Obecně platí, že lidé určují pravidla a software pomáhá dosahovat vyšší efektivity.

Jedním z důvodů, proč banky krachují, je porušování pravidel a zneužívání postavení generálních ředitelů a managementu. Dále je to nízká transparentnost a náchylnost ke korupci. Některé chyby jsou způsobeny lidským selháním způsobeným nepozorností nebo špatným úsudkem. K chybám dochází kvůli složitosti dnešního světa, neschopnosti předvídat budoucnost, nízké nebo žádné odpovědnosti za rozhodování a touze po nekonečném růstu.

Banky nikdy nezkrachovaly kvůli chybě softwaru. Software nemůže porušovat pravidla a nedělá hloupé chyby. Výsledky jsou vždy transparentní a stejné při zachování stejných vstupů. Software děláme už několik desetiletí a umíme to relativně dobře. Nabízí se otázka, zda by software neměl mít v rámci bankovního systému větší zodpovědnost.

Může decentralizace vyřešit nějaké současné problémy? To je klíčová otázka.

Blockchain je v podstatě distribuovaná a decentralizovaná síť, kterou vlastní komunita. Platformy inteligentních smluv umožňují definovat pravidla v rámci aplikací, která nelze měnit.

Klíčové vlastnosti technologie blockchain v kontextu tohoto článku jsou následující. Decentralizace, transparentnost, neúplatnost, neměnnost pravidel, otevřenost, možnost vlastnit digitální aktiva (self-custody) a spravedlnost. Je něco z toho pro banky užitečné a mohlo by to zabránit současným problémům?

To je velmi složitá otázka a záleží na tom, jak velkou máte představivost.

Mohli bychom uvažovat o tom, že kryptoměny nahradí fiat měny, ale obávám se, že to je příliš vzdálený sen a problém s bankami to neřeší. Zkusme si představit něco reálnějšího.

Decentralizované banky budou fungovat velmi podobně jako dnes, pokud jde o odborníky na řízení a vyhodnocování rizik. To, co se může zásadně změnit, je technologie, na které budou aktiva uložena, způsob, jakým budou definována pravidla, a způsob, jakým budou zákazníci s bankou komunikovat. Zaměstnanci banky budou v podstatě programátoři píšící chytré smlouvy.

Jak může vypadat decentralizovaná banka?

Pokud by banky začaly fungovat na základě tokenizované fiat měny (nebo CBDC) a dalších tokenizovaných aktiv (akcie, dluhopisy, dluh atd.), mohly by být všechny finanční toky 100% transparentní. Transparentnost neznamená, že všichni na světě musí vidět všechny finanční toky. Některé transakce mohou být soukromé, ale to, co může zůstat transparentní, jsou věci jako bankovní rezervy, objemy úvěrů, závazky atd.

Prostřednictvím chytrých kontraktů by bylo možné nastavit procesy, které by nebylo možné změnit (nebo by je bylo možné změnit transparentně prostřednictvím určité formy DAO). Pokud by se banka zavázala nepoužívat frakční rezervy a všechny úvěry by byly 100% kryté aktivy banky, mohl by být vytvořen mechanismus, který by nikdo v bance nemohl oklamat ani ovlivnit.

Vkladatelé by měli mít jistotu, že o své vklady nemohou nikdy přijít, protože i když banka půjčí jejich peníze třetí straně, pokud je dlužník nesplatí, vkladatel dostane své peníze zpět z aktiv banky. Banka bude odpovědná za vyhodnocení rizika a ponese důsledky špatných rozhodnutí.

Další výhodou by bylo, že jednotlivé bankovní služby by mohly být přísně finančně odděleny. Úvěry, pojištění a spoření by byly oddělené služby, a pokud by se jednomu sektoru nedařilo, nebo by se dokonce zhroutil, nemělo by to vliv na ostatní sektory. Pokud by úvěrový sektor prodělával, nemělo by to vliv na spořicí sektor. Nebylo by možné, aby banka použila vklady střadatelů na půjčky nebo aby střadatelé přišli o své vklady, protože banka zkrachuje kvůli půjčkám. Vklady střadatelů musí být investovány, aby jejich hodnota v čase rostla. Prostřednictvím přísných pravidel by bylo velmi snadné definovat, za jakých podmínek a s jakou mírou rizika lze vklady použít.

Decentralizovaná banka bude nucena spravedlivěji se dělit o zisky se svými klienty. Zisk bude transparentní a bude více odpovídat míře rizika, které banka a její zákazníci nesou. Dnes je tento poměr nevyvážený. Banka si ponechává většinu zisku, ale nese minimální riziko. Klienti nesou riziko, ale banka, která drží (a investuje) jejich peníze, si bere většinu zisku. V decentralizovaném světě mohou lidé držet své peníze bez banky. Pokud je svěří decentralizované bance, pak pouze v případě, že za to získají zisk.

Jak bude vypadat správa bank? Vedení bude přemýšlet o službách a ty budou realizovány prostřednictvím chytrých kontraktů. Uživatelé banky budou posuzovat jednotlivé služby (chytré kontrakty) a vyberou si tu, která jim vyhovuje. Mohou vzniknout nové služby, které pomohou zákazníkům interpretovat jednotlivé chytré smlouvy. Je možné, že to bude dělat umělá inteligence. Všechny podmínky služby budou závazné a neměnné. Banka bude mít tým odborníků, kteří budou zodpovědní za hodnocení rizik, investice atd. Tito odborníci budou mít pouze omezenou možnost ovlivňovat jednotlivé služby.

Když někdo požádá decentralizovanou banku o půjčku, banka jednoduše odhadne riziko a určí, jakou částku je ochotna pokrýt vlastním kapitálem. Může to být 100 % (a banka si ponechá adekvátní část zisku) nebo méně (50 %), přičemž ten, kdo chce peníze prostřednictvím banky půjčit, může nést i část odpovědnosti.

Důležité je, aby byl zisk spravedlivě rozdělen. I když banka hradí 100 % úvěru, ten, kdo peníze půjčuje, má nárok na spravedlivý podíl. Banka samozřejmě může půjčit své vlastní peníze a ponechat si celý zisk. Pokud však banka použije vklady uživatelů, musí se o zisk podělit. Důležitou roli bude hrát transparentnost účtů a peněžních toků.

Klíčovou funkcí blockchainu je vlastní úschova. Když lidé vloží do banky tokenizované peníze, dostanou zpět tokeny, které představují nárok na vrácení peněz. V decentralizované bance se například stane to, že když uživatel vloží peníze, část kapitálu banky je uzamčena ve prospěch vkladatele. Může to být 100 % (v ideálním případě) nebo méně, v závislosti na riziku, které chce vkladatel nést. Pokud by to bylo pokaždé 100 %, je otázkou, zda je to pro banku výhodné, protože vklad nezvyšuje celkový kapitál banky. Alternativně může vkladatel obdržet žetony představující právo na zisk banky v delším časovém horizontu nebo rozhodovací práva (v klíčových otázkách). Jinými slovy, vkladatel by se stal investorem banky s právem na zisk. To je jistě lepší pozice, než jakou mají vkladatelé dnes.

Úloha Cardana v budoucnosti bank

Posláním Cardano je být bankou pro ty, kteří žádnou nemají. Cardano dokáže tokenizovat fiat měny (USDA bude stablecoin krytý USD) a dokonce vytvořit algoritmický overcollateralized stablecoin. Příkladem je DJED. Teoreticky je možné na Cardanu vydat měnu dané země. Blockchain již byl pro tyto účely použit, bohužel se jednalo většinou o privátní verze.

Finanční stabilita je základním předpokladem bankovních služeb. Kromě toho je to jen otázka definice pravidel. K tomu slouží chytré smlouvy. Pokud jde o vklady do banky, ty by mohly být realizovány prostřednictvím chytrých smluv, takže vkladatel dostane zpět tokeny, které představují závazek banky (právo dostat své peníze zpět). Vklad pak bude použit podle jasně definovaných pravidel, která budou součástí chytré smlouvy. Pokud bude hrát roli hodnocení rizika, bude to pouze jeden ze vstupů chytré smlouvy. Důležité je, aby vklad nemohl být zneužit k jinému než zamýšlenému účelu a aby vkladatel obdržel slíbený zisk.

To jsou klíčové koncepty a konkrétní implementace se mohou lišit. Cardano je platforma, na které lze budovat decentralizované banky, ať už si o tomto pojmu myslíte cokoli. Hydra Head již byla otevřena v hlavní síti Cardano, takže škálovatelnost se v blízké budoucnosti výrazně zlepší. Ouroboros Leios výrazně zlepší škálovatelnost první vrstvy.

Již nyní je možné na Cardanu začít budovat decentralizované banky budoucnosti. Pokud je do 5 až 10 let bude používat více než 1 % populace, bude to velmi solidní základ pro další změny ve společnosti.

Cardano má jednu výhodu, která by mohla být klíčová. V DeFi zatím nedošlo k žádným hackerským útokům a ukazuje se, že platforma Plutus umožňuje vytvářet bezpečné aplikace. Pokud si Cardano tento stav udrží, stane se řešením pro finanční služby vyžadující 100% spolehlivost a bezpečnost.

Závěr

Nikdo neví, jak budou vypadat banky budoucnosti. Změna není jen o technologických možnostech, ale hlavně o změně myšlení a návyků. Lidé nejsou zvyklí na vlastní úschovu a bojí se této možnosti. Větší překážkou jsou však zákony, regulace a strach politiků akceptovat technologický pokrok. Historie je důkazem, že technologie se dříve či později uchytí. Banka, kterou jsme popsali, je pouze vizí a vše může být úplně jinak. Technologie umělé inteligence je na vzestupu a může hrát roli při hodnocení rizik a v bankovních operacích. Kryptoměny budou ještě dlouho alternativou pro menšinu populace. Bylo by však dobré, aby vznikly decentralizované banky, protože jen fungující příklad a dobré zkušenosti způsobí jejich širší přijetí. Rozvojové země budou tahounem adopce a je velmi pravděpodobné že v oblasti financí přeskočí rozvinuté země. Jste připraveni na to vzít si půjčku od Africké banky?

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/why-are-banks-failing-and-how-can-cardano-help