Cardano Summit: Công bố hợp tác với DISH (DISH Announcement)

Mời các bạn đón xem video VietSub về “Cardano summit: Công bố hợp tác với DISH" - của IOHK 25/09/2021 dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by IOHK about “Cardano Summit: DISH Announcement” on 25/09/2021 at Cardano Summit: DISH Announcement - YouTube
Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese) .