🇨🇿 Cardano umožní vytvořit nové byznys modely pro NFT

Sektor NFT je jedním z nejdiskutovanějších témat kolem blockchainu. NFT prošly humbukem, který na medvědím trhu opadl. Byly NFT jen experimentem, který selhal, nebo se vrátí ještě silnější? Z našeho pohledu je technologie NTF solidní a bude tvořit podstatnou část Web3. Pro úspěch NTF nejsou ani tak klíčové jednotlivé projekty, ale možnost vytvářet nové obchodní modely. Cardano je podle našeho názoru jednou z nejlepších platforem pro ražbu NFTs, protože k jejich ražbě není třeba používat smart contract a jedná se o nativní tokeny podobně jako mince ADA. Na Cardanu nyní musí vzniknout nové platformy, které autorům a vydavatelům umožní vytvářet nové a lepší obchodní modely, které budou pro autory a uživatele výhodnější než ty stávající. A to je dosažitelný cíl.

TLDR

Kombinace NFT a nových obchodních modelů bude hnací silou adopce. Prostřednictvím NFT si můžete koupit a vlastnit digitální dílo s právy na další prodej, nikoli pouze licenci s právy na použití. Tvůrci díla navíc mohou získat licenční poplatek z každého prodeje na sekundárním trhu.

NFT hype

Mnoho lidí dostalo nápad používat technologii NFT k vytváření digitálního umění. Některé kolekce NFT jsou úspěšné, jiné méně. Podívejme se realitě do očí a přiznejme si, že většina obrázků nestojí tolik, za kolik se prodávají. Shodneme se na tom, že sektor NFT musí přilákat seriózní autory, kterým se vyplatí používat k publikování svých děl Cardano nebo jinou platformu. K tomu nestačí jen umět razit NFT, které představují nějaký obsah. Mnohem důležitější je poskytnout autorům a uživatelům konkrétní výhody, které budou výhodnější než stávající možnosti.

NFT mohou představovat nejen statické obrázky, ale také audio a video obsah, knihy a časopisy, vzdělávací materiály a kurzy, vstupenky, herní předměty, identitu, fyzické předměty atd. Slavní autoři úspěšně publikují na stávajících platformách a pravděpodobně budou spokojeni. Stávající platformy mají obrovský síťový efekt. Autoři možná o možnosti publikovat na blockchainu neslyšeli a nevidí v tom žádné výhody. To je třeba změnit.

Humbuk kolem NFT byl důležitý, protože upozornil na možnosti reprezentace digitálního obsahu prostřednictvím NFT. Nízká kvalita NFT byla zklamáním, ale to bylo způsobeno kvalitou autorů. Nízkou kvalitu NFT nelze spojovat s technologií Cardano, která je neutrální a nabízí pouze možnosti, které může používat kdokoli.

Je důležité vidět pozitiva. Cardano umožnilo obrovskému množství lidí razit vlastní NFT a tokeny, které si mohli navzájem posílat. Nedocházelo k žádným hackerským útokům ani výpadkům sítě. Cardano prošlo důležitým testem kvality. To je úspěch, na kterém se dá stavět. Druhá vlna musí nabídnout víc než jen ražbu.

Staré obchodní modely nefungují dobře

Současné obchodní modely nejsou ideální, protože třetí strany zneužívají svého silného postavení. Uveďme si několik příkladů.

Pokud si koupíte digitální knihu (e-knihu) na Amazonu, vlastníte práva na přístup k digitálnímu souboru a jeho používání, ale nevlastníte samotný obsah knihy. V případě elektronické knihy vlastní právo na další prodej distributor digitální knihy (společnost Amazon), nikoli autor knihy. Autor knihy může prodávat svá autorská práva k digitální knize, ale obvykle nemá kontrolu nad tím, jak je digitální kopie knihy distribuována a zda lze digitální kopii knihy dále prodávat. Distributor digitální knihy může stanovit vlastní pravidla pro digitální obsah, včetně pravidel pro další prodej.

V případě digitální hudby není právo dalšího prodeje zpravidla také povoleno. Když si zakoupíte digitální hudební soubor na platformě, jako je iTunes nebo Amazon Music, získáte právo soubor používat, ale samotný soubor nevlastníte ani nemáte právo jej dále prodávat. Je to proto, že digitální hudební soubory jsou považovány za “licencované”, což znamená, že je vám uděleno omezené právo používat soubor pouze pro osobní, nekomerční použití. Licenční podmínky obvykle uvádějí, že soubor je určen pro vaše osobní použití a nelze jej dále prodávat nebo šířit mezi ostatní.

Na rozdíl od toho, pokud si zakoupíte fyzické hudební CD, máte právo jej dále prodávat, protože vlastníte fyzickou kopii hudby. Jedná se o tzv. doktrínu prvního prodeje, která umožňuje kupujícímu díla chráněného autorským právem dále prodávat původní kopii bez souhlasu vlastníka autorských práv. Tato doktrína se však obecně nevztahuje na licencované digitální hudební soubory. Je to velmi podobné jako u knih, ale také u videoobsahu nebo videoher.

Obecně platí, že velcí vydavatelé obvykle prodávají digitální obsah jako licenci k jeho použití, nikoliv jako prodej samotného obsahu. To jim umožňuje zachovat si kontrolu nad distribucí obsahu a zabránit neoprávněnému kopírování nebo sdílení obsahu. Umožňuje jim to také v případě potřeby snadno provádět aktualizace nebo změny obsahu. Všimněte si, že s dílem stejných autorů ve fyzické podobě nejsou schopni dosáhnout stejného efektu.

Tento licenční model omezuje práva spotřebitelů na používání a přenos zakoupeného obsahu. Podle našeho názoru by spotřebitelé měli mít stejné právo na další prodej nebo půjčování digitálního obsahu jako v případě fyzického obsahu.

Je možné narušit současné obchodní modely velkých vydavatelů a vytvořit nové, které budou atraktivní pro autory i uživatele? Je možné, aby decentralizované řešení našlo dostatečně velký počet uživatelů, kteří by mohli konkurovat současným velkým hráčům na trhu? Podívejme se nejprve na to, jak by nový obchodní model mohl vypadat.

Nové obchodní modely

Z pohledu autorů není současný obchodní model spravedlivý a efektivní, protože velcí vydavatelé si za publikování berou desítky procent. Například v případě Kindle Direct Publishing si Amazon ponechává 30 % a autor dostává 70 % jako autorský honorář. Jak jsme již zmínili, uživatelé si kupují pouze licenci na čtení e-knihy, ale se samotnou e-knihou nemohou dělat nic jiného.

Je možné vytvořit decentralizovanou platformu, která by měla nižší provozní náklady. Autoři by mohli mít výrazně vyšší honoráře. Čtenáři kupující NFT by získali právo prodávat knihu tak, že autor by vždy dostal honorář za další prodej NFT na sekundárním trhu.

Často se stává, že si knihu přečtete a víte že si ji nebudete chtít přečíst znovu. Nebo vás omrzí hudba či film. Vy ale nemáte právo digitální dílo přeprodat a ti, kteří o tato díla mají zájem, musí zaplatit plnou cenu vydavatelům což se jim možná nechce. Sekundární trh dává smysl, neboť vy můžete přeprodat dílo levněji někomu kdo nemusí být ochotný zaplatit plnou cenu. Autor díla dostane alespoň částečný honorář.

Všimněte si, že u fyzické podoby děl to není možné ani vymahatelné. V případě digitálních děl tomu brání vydavatelé.

Zakoupením NFT se lidé stávají vlastníky díla a mohou je dále prodávat nebo dokonce pronajímat. Vlastník žádaného digitálního díla tak může profitovat z toho, že dílo půjčí za malý poplatek na určitou dobu. Tento model lze využít především pro filmy, seriály nebo hudbu.

Efekt lze znásobit vydáním pouze limitované edice digitálního díla. Dalo by se tak vytvořit digitální nedostatkové dílo, kdy majitelé, potažmo autor, budou navždy profitovat z dalšího prodeje díla.

Díky blockchainu je možné vše učinit 100% transparentním a snadno kontrolovatelným. Pro běžné uživatele může být obtížné odlišit originální verzi digitálního díla od padělku. Dva soubory mohou vypadat úplně stejně. V případě NFT je poměrně snadné odlišit originál od padělku. Autoři děl mohou snadno sledovat, za kolik se jejich dílo prodává a také přeprodává.

Další výhodou může být, že autor má prostřednictvím NFT určitý kontakt se skutečnými vlastníky digitálního díla. Může to být jen adresa v blockchainu, ale s příchodem decentralizované identity (DID) bude možné sdílet i další informace. Autor díla může například razit NFT jako dárek pro současné držitele díla nebo jim poskytnout slevu na nové dílo. To může dát vzniknout dalším novým obchodním modelům.

Autoři mohou například jednoduše zjistit že někdo vlastní všechny vydaná díla a vlastníky odměnit speciální edicí. Tím může motivovat lidi k nákupu těch děl která vlastníkům chybí do komletní sbírky. Autoři budou profitovat ze sekundárních prodejů. Autoři mohou NFTs použít jako vstupenku na video stream nebo nějakou fyzickou akci. To je další důvod proč by lidé chtěli vlastnit originální dílo a ne padělek. Díky NFT mohou autoři děl snadnot interagovat s fanoušky.

Důležité je, že autoři mohou být kreativní a nepotřebují k tomu spolupráci třetí strany. Představte si, že by malý autor chtěl něco podobného udělat a potřeboval spolupráci od Amazonu který drží veškeré informace o kupujících.

Autoři děl by měli mít možnost sami si definovat podmínky prodeje a to včetně honorář za sekundární prodej. To dnes rozhodně není standard a menší umělci nemají šanci diktovat si své podmínky když vyjednávají s velkými publishery.

Autoři mohou zařídit, že po jejich smrti nebude žádný dotisk nebo reedice jejich děl. Vlastníci NFTs budou držiteli díla a díky tomu může růst tržní hodnota.

Úspěch NFT sektoru je dále závislý na multichain peněženkách s výborným uživatelským rozhranímjakou bude Lace. Kromě NFTs a obchodního modelu musí mít uživatelé snadný přístup k získání a konzumaci digitálního obsahu. Představte si že máte v jedné peněžence ADA, stablecoins a NFT. Bylo by snadné koupit si e-book skrze stablecoins a rovnou si ji přečíst přímo v peněžence.

Čím více o byznys modelech přemýšlíme, tím více nápadů máme. Věříme, že NFTs rozhodně mají obrovský potenciál, pokud se toho chytře využije.

Nebude snadné uspět

Cílem decentralizace je umožnit peer-to-peer komunikaci mezi uživateli a odstranit z procesu drahého a neefektivního prostředníka. Na platformě Cardano mohou vzniknout platformy, které budou digitálním autorům poskytovat podobné služby jako stávající velká vydavatelství a nabídnou lepší podmínky a nové možnosti.

Neočekávejte, že k narušení dojde z roku na rok nebo v další býčí jízdě. Stávající služby mají obrovský síťový efekt a autoři obvykle nemají chuť měnit věci, které relativně dobře fungují. Přesto věříme, že alespoň někteří z nich pochopí výhody, které jim decentralizované řešení může nabídnout. Zpočátku budou nová řešení využívat méně známí autoři. Pokud se osvědčí, mohou se postupně přidat i hvězdy.

Z našeho pohledu nemělo samotné NFT šanci na úspěch. Co je důležité řešit, jsou předpisy kolem autorských práv souvisejících s NFT. To je první nezbytný krok, který umožní vznik nových obchodních modelů.

NFT spolu s novými obchodními modely postavenými na chytrých smlouvách mají mnohem větší šanci na úspěch. Kromě tokenu, který představuje hodnotu, budou decentralizované aplikace také přidávat další hodnotu. Tato kombinace umožňuje ekonomicky a sociálně propojit autory a spotřebitele digitálních děl přímo, bez prostředníků.

To je obrovská příležitost pro všechny, jak pro týmy budující nová tržiště a platformy, tak pro autory, kteří chtějí dělat víc než jen prodávat svá díla prostřednictvím zavedených třetích stran.

Web3 bude o schopnosti vlastnit hodnotu. Každý, kdo drží ADA nebo BTC, pochopí rozdíl mezi centralizací a decentralizací a mezi úschovným a vlastním vlastnictvím. Pokud decentralizace uspěje, lidé budou mít větší touhu vlastnit originální díla, stejně jako budou vlastnit stablecoiny a volatilní kryptoměny. Posun ve vnímání hodnoty ovlivní mnoho odvětví, nejen peníze. Věříme, že to usnadní přijetí NFT.

Závěr

Vlastně nám vždycky připadalo velmi hloupé tvrdit, že NFT jsou jen odkazy na obrázek. NFT mohou představovat prakticky cokoli digitálního. Většinu obsahu dnes lidé konzumují na internetu a neefektivní a drazí zprostředkovatelé se snaží udržet své výhodné postavení. Obvykle tomu tak je tak dlouho, dokud to nenaruší technologický pokrok. Blockchain a NFT mají potenciál to změnit, ale je to jen potenciál. Uživatelé i autoři musí chtít, aby se tak stalo. To bude ještě dlouhá cesta. Mnoho lidí věří, že kryptoměny mohou narušit centrální banky a že DeFi může narušit komerční banky. Věříme, že Cardano bude jedním z řetězců, které se na tom budou také podílet. Kromě toho se bude podílet na narušení sektoru obchodování s digitálním obsahem. V kontextu stávajících byznys modelů je to relevantní cíl.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/cardano-enables-new-business-models-for-nfts