🇻🇳 Catalyst Fund 12 - Tóm tắt và cập nhật thông tin

1. Catalyts Fund 12 đã chính thức khai mạc vào ngày 26/4/2024 tại Barcelona thông qua Kick Off Event sôi nổi.
Chương trình chứa đựng nhiều trải nghiệm phong phú, bao gồm hội thảo tập trung vào các ưu tiên của Catalyst, các phiên networking và nghi thức ra mắt rất được mong đợi của Catalyst Fund 12.
image

image

2. Lịch trình Catalyst Fund 12

29/4 - 13/5: Nộp đề xuất
(Cardano Partners category hạn nộp đến ngày 6 tháng 6)
13/5 -16/5: Chỉnh sửa đề xuất/kiểm tra final
23/5 - 6/6: cộng đồng đánh giá đề xuất
18/6: Hạn cuối đăng ký bỏ phiếu
27/6 - 11/7: Bỏ phiếu
15/7: Công bố các đề xuất được chọn
Tháng 7-tháng 8: onboarding cho các đề xuất được chọn.
image

image

image

image

3.Key dates - Những ngày quan trọng cần ghi nhớ
image

4.File hướng dẫn Fund12 Catalyst
Tham khảo file bên dưới để biết thêm chi tiết.

5. Nộp đề xuất Fund 12 Catalyst


Từ ngày 29/4/2024, cộng đồng có thể nộp đề xuất ý tưởng đến Catalyst.
Có sáu danh mục tuyệt vời dành cho những ý tưởng hay nhất của bạn.
Thời hạn nộp đề xuất tới ngày 13/5/2024, riêng với Category Cardano Partners có thể nộp tới ngày 6/6/2024)
Nếu bạn có ý tưởng, hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội hiện thực hóa ý tưởng tại Catalyst.

Bắt đầu từ đâu? Đọc kỹ các tài liệu bên dưới :point_down:

Fund 12 Launch Guide

Tài liệu và hướng dẫn

Video Town Hall ra mắt Fund 12

Tài liệu thuyết trình tại Town Hall ra mắt Fund 12

6. Các đổi mới của Fund 12 so với các Fund trước
image

Số lượng đề xuất
Những người tham gia Dự án (Project Participants) chỉ có thể chủ trì (lead) hoặc đồng đề xuất (co-propose) tối đa 6 đề xuất Catalyst trên tất cả các danh mục (Categories).
Chỉ 6 bản đề xuất được xuất bản đầu tiên mới đủ điều kiện tham gia fund và các bản đề xuất còn lại sẽ bị ẩn.

Dự án đang hoạt động (Active projects)
Những người tham gia Dự án (Project Participants) tham gia vào bất kỳ dự án đang hoạt động nào được tài trợ bởi Fund 9 hoặc các fund trước đó đều phải hoàn thành hoặc kết thúc thành công bằng cách làm theo quy trình project close-out trước khi bắt đầu giai đoạn Đánh giá của Cộng đồng (Community Review).

Theo dõi các ghi nhận (Track record)
Những người tham gia dự án (Project Participants) có các dự án đang hoạt động được tài trợ trong Fund10 phải nộp và phê duyệt ít nhất một Proof of Achievement (POA) trong 6 tháng qua trước khi bắt đầu giai đoạn nộp Fund12.

Ngân quỹ còn dư- Leftovers
Ngân quỹ còn dư sẽ không bao gồm các danh mục: ’ Cardano Use Cases: Product ’ và ‘Cardano Partners and Real World Integrations’.
Chỉ trao cho những người đề xuất đã có tối đa một dự án được tài trợ trong Quỹ 12.

Cardano Partners - Đối tác Cardano
Mỗi người đề xuất phải có bằng chứng thành tích kinh doanh trong lĩnh vực của mình ít nhất 2 năm. Người đề xuất, cá nhân hoặc trong một liên minh các đối tác, phải tạo ra ít nhất 5 triệu đô la doanh thu hàng năm.

Catalyst FC
Giới thiệu sự rõ ràng về mặt pháp lý và độc lập tại Catalyst. Những người nhận tài trợ sẽ ký kết một thỏa thuận tài trợ với Công ty Catalyst Foundational Company (CFC), thực hiện mục tiêu hoạt động quỹ Catalyst Fund 10 đã được cộng đồng bỏ phiếu chọn.

7. Tỷ lệ phân bổ ngân quỹ
image

8. Các thông tin khác

Hãy theo dõi topic này để cập nhật nhanh nhất các thông tin quan trọng từ Catalyst nhé.