Catalyst Working Group Offline - Ho Chi Minh City, Vietnam

image

🎉 ​Catalyst Working Groups (CWG’s) là các hội thảo hợp tác diễn ra trên toàn cầu trong cộng đồng Cardano. Tập trung vào các khía cạnh cụ thể của phát triển hệ sinh thái.

📍 Là một trong 16 địa điểm tổ chức CWG offline, CWG tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới việc cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể chuyển đổi thành hành động và các đề xuất liên quan đến “Catalyst Operating Parameters”.

🤝 Hội thảo của chúng tôi sẽ cho phép cộng đồng cung cấp thông tin cho các câu hỏi dưới đây. Những câu hỏi này sẽ được hỏi với những người tham gia 02 phiên thảo luận nhỏ.

​- Which parameters are able to be adjusted and why?

​- What do other ecosystems do that provide insights which inform experimenting and adjusting Catalyst Operating Parameters?

  • ​Are community contributions such as Community review, milestone proof of achievement working?

  • ​How would you like to see it improved in the future?

​- What, if any, new contributor roles should be part of Catalyst, but currently aren’t.

​- Why are they important?

​- How should they be incentivized?

​- Existing roles include voters, proposers, reviewers

​- What features would improve Catalyst that aren’t already available?

🤝 ​​Agenda (lịch trình dự kiến):

​​1. Welcome & Workshop Overview

​​2. Intro to Project Catalyst

​​3. Mini-working Group Task #1

​​4. Soft-break

​​5. Working Group Task #2

​​6. Mini-group Sharing

​​7. Feedback

​​8. Closing

🤝 Key details (thông tin chi tiết):

​​​​​📅 Date (ngày): Saturday - May 25th, 2024

​​​​​​🕔 Time (giờ): 15:00 - 19:30

​​​​​​📍 Location (địa điểm): Hidden Mansions Saigon Resort. 112 Võ Thị Liễu, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM

​​​​🎟️ Registration (thủ tục đăng ký) :

​Vui lòng đăng ký và đề xuất ý tưởng, quan điểm của bạn tại đây,
chớp lấy cơ hội nhận vé mời tham gia sự kiện trực tiếp.