🇨🇿 CBDC vs. stablecoiny na Cardanu

Digitální měna centrální banky (CBDC) je digitální forma fiat peněz vydávaná centrální bankou. Věříme, že jste o tomto fenoménu již všichni slyšeli. Mnoho centrálních bank po celém světě je ve fázi výzkumu, vývoje nebo dokončilo své první pilotní programy. CBDC se již dokonce používají ve třech zemích a jejich počet v příštích letech téměř jistě poroste. Někteří odborníci varují, že CBDC představuje rizika spojená se ztrátou soukromí, nebo se dokonce může stát nástrojem vlád ke kontrole obyvatel. Proč by si lidé měli CBDC vůbec pořizovat? Nebylo by lepší používat stablecoiny na platformě Cardano? Abychom znali odpovědi, musíme se podívat, proč centrální banky pracují na CBDC. Porovnejme CBDC se stablecoiny na Cardanu. Mohou tyto dvě technologie existovat vedle sebe?

TLDR

 • CBDC lze tokenizovat podobně jako stablecoiny kryté USD.
 • Na CBDC a blockchain není nutné pohlížet jako na dvě konkurenční řešení, ale jako na vzájemně se doplňující sítě.
 • CBDC účinně potlačuje právo na soukromí i právo vlastnit hodnotu. Transakce prostřednictvím ekosystému Cardano mohou být soukromé a vy můžete vlastnit hodnotu.
 • Centrální banky si mohou zachovat plnou kontrolu nad měnovou politikou a zároveň dát lidem svobodu volby, jaké konkrétní sítě budou používat.
 • Tokenizace CBDC umožní oddělit potřeby centrálních bank od práva na soukromí a vlastní vlastnictví.
 • Centrální banky by mohly alespoň část CBDC mincovat na SC platformách, aby k němu lidé měli snadnější přístup.

Proč centrální banky zavádějí CBDC?

V různých částech světa může mít zavedení CBDC mírně odlišné důvody. Zavedení se bude lišit v závislosti na požadavcích centrální banky. Podívejme se na hlavní důvody nahrazení fiat měn novou digitální formou peněz.

 • Zvýšená efektivita: CBDC mohou zvýšit efektivitu platebního systému, snížit náklady na transakce a dobu zpracování a zlepšit finanční začlenění. Transakce by mohly být vypořádány rychleji a s nižšími náklady než u tradičních platebních metod.
 • Snížení závislosti na hotovosti: CBDC mohou potenciálně snížit závislost na hotovosti, což usnadní sledování transakcí a boj proti nezákonným činnostem, jako je praní špinavých peněz a daňové úniky.
 • Konkurence s kryptoměnami: CBDC by mohly představovat bezpečnou a stabilní alternativu ke kryptoměnám, které podléhají vysoké volatilitě a regulatorní nejistotě.
 • Finanční inkluze: CBDC by mohly zlepšit finanční začleňování tím, že by poskytly přístup k bankovním službám lidem, kteří nemají bankovní účet nebo nemají dostatečný bankovní účet, protože by mohli používat své chytré telefony k držení CBDC a k transakcím s nimi.
 • Měnová politika: CBDC by mohly poskytnout centrálním bankám větší přímou kontrolu nad nabídkou peněz, což by jim umožnilo účinněji provádět měnovou politiku.
 • Krizové řízení: V době krize by CBDC mohly poskytnout účinnější a bezpečnější způsob distribuce nouzových finančních prostředků, což by snížilo riziko podvodů a zajistilo, že se prostředky dostanou k těm, kteří je nejvíce potřebují.

Projděme si nyní všechny důvody bod po bodu a porovnejme je se stablecoiny na Cardanu.

Zvýšená efektivita

Vzpomínám si na doby, kdy bankovní převod běžně trval den i více a poplatky byly poměrně vysoké. To se nyní výrazně zlepšilo. Současné komerční banky v zemi, kde žiji, umožňují poslat okamžitou transakci s nulovými poplatky. Transakce zasílané do zahraničí jsou stále velmi pomalé, drahé a mohou selhat.

Pro místní transakce bude použití jakéhokoli decentralizovaného blockchainu, včetně Cardana, vždy dražší a pomalejší než CBDC. Na druhou stranu pro transakce odesílané do zahraničí je výhodné použít Cardano, protože transakce dorazí během několika desítek sekund a poplatek bude výrazně nižší než u tradičních platebních metod.

Blockchain se nikdy nebude používat pro místní platby, protože je neefektivní a současná nízká škálovatelnost to ani neumožňuje. Hydra je pro tento účel budována. Hydra je druhá vrstva pro Cardano, která umožní posílat transakce mezi více uživateli za méně než jednu sekundu a za poplatek blížící se téměř nule. Aby bylo možné Hydru používat pro významnou část populace jedné země, je nutný další technologický vývoj. Ten může trvat několik let.

Hydra umožní posílat jakékoli tokeny ražené na vrstvě Cardano, včetně DJED a stablecoinů USDA (spuštění je plánováno na 1. čtvrtletí 2023). Efektivita (zejména rychlost a náklady na transakce) CBDC a Hydry může být velmi podobná.

Výhodu vidíme v tom, že v případě Hydry je nepravděpodobné, že by se poplatky zvyšovaly, zatímco centrální banka může ze své pozice autority poplatky libovolně zvyšovat. V ekosystému Cardano se mohou objevit další druhé vrstvy, které si budou navzájem konkurovat. Konkurenční prostředí, jak víme, snižuje poplatky a zvyšuje kvalitu.

Jednu z nevýhod vidíme v tom, že každá centrální banka bude mít vlastní implementaci CBDC. Vznikne mnoho nových sítí, které mohou být vzájemně nekompatibilní. Může to být podobně neefektivní jako současný finanční systém. Cardano je globální blockchain, takže může posílat hodnotu peer-to-peer způsobem mezi kontinenty. Z hlediska efektivity by bylo výhodnější propojit více blockchainových sítí než jednotlivé sítě CBDC. Můžeme si představit, že jednotlivé sítě CBDC budou nějakým způsobem využívat veřejné blockchainy (a jejich druhé vrstvy) k vzájemnému propojení.

CBDC mohou být tokenizovány podobně jako stablecoiny kryté USD (které již dnes používáme) a využívat blockchain k převodu hodnoty. Na CBDC a blockchain není nutné pohlížet jako na dvě konkurenční řešení, ale jako na vzájemně se doplňující sítě.

Převod hodnoty přes internet je snadný a budou vznikat nové efektivnější sítě. Důležitější jsou další funkce a výhody spojené s převodem.

Snížení závislosti na hotovosti

Centrální banky doufají, že se jim podaří snížit závislost na hotovosti tím, že bude snazší monitorovat peněžní toky a bojovat proti nelegální činnosti. Znamená to však také neustálé sledování chování, tj. omezení svobody.

Hotovost je a navždy zůstane nejanonymnější formou finanční transakce, protože o ní neexistuje žádný digitální záznam. Hotovost vlastníte a nikdo vám ji nemůže vzít, pokud vás fyzicky nenapadne nebo vám ji neukradne.

CBDC fakticky potlačuje právo na soukromí a také právo vlastnit hodnotu. Stablecoiny na platformě Cardano mohou umožnit soukromé transakce v síti Midnight a zachovat právo vlastnit hodnotu.

Vlastnictví peněz v blockchainové síti je založeno na kryptografii a to platí pro většinu non-custodial služeb. Nemůže se tedy stát, že by vám někdo zmrazil účet nebo že by někdo cenzuroval transakce. V případě CBDC to mohou být běžné metody nejen boje proti zločinu, ale i šikany obyvatelstva ze strany vlády nebo banky.

Všimněte si, že v tomto bodě je mezi CBDC a stablecoiny na Cardano obrovský rozdíl. Banky a vlády mohou v některých zemích proti kryptoměnám bojovat, protože jim mohou bránit v dosažení jejich cíle. Ve svobodných zemích by lidé měli mít právo na soukromí a právo na vlastní úschovu. Nedemokratické vlády budou chtít kryptoměny zakázat, protože chtějí získat kontrolu nad obyvatelstvem.

Mají-li se stablecoiny stát přijatelným prostředkem směny, bude třeba najít kompromis mezi požadavky vlád a tím, co Cardano umožní. Vlády a banky nechtějí mít peníze, které umožňují vyhýbání se placení daní, a to je třeba respektovat.

Je technologicky možné vytvořit systém, který zajistí soukromí a vlastní úschovu a zároveň poskytne důkaz, že transakce jsou z daňového hlediska v pořádku.

Konkurence s kryptoměnami

CBDC mají konkurovat kryptoměnám, zejména pokud jde o stabilní kupní sílu. Kryptoměny jsou podle bankéřů volatilní. Připusťme, že mají pravdu. Kryptoměny jsou volatilní a nejsou vhodné pro platby. Stablecoiny mají z hlediska stability velmi podobné vlastnosti jako fiat peníze nebo to, co bude mít CBDC.

Tokenizace CBDC bude mnohem snazší než tokenizace fiat měn. Centrální banky na to mohou samy přímo dohlížet, pokud budou chtít. Mohou si ponechat plnou kontrolu nad měnovou politikou a zároveň dát lidem svobodu volby, jaké konkrétní sítě budou používat. Proč by měli být lidé nuceni používat výhradně sítě a peněženky nabízené centrálními bankami?

Centrální banky potřebují k dosažení svých cílů pouze kontrolu nad měnovou politikou. Rozhodně se nepotřebují starat o peněženky občanů, nebo nad nimi dokonce mít kontrolu. V současné době se o účty občanů starají komerční banky, nikoli centrální banka. Centrální banky by mohly získat příliš velkou moc nad občany, přitom jsou to právě zvolené vlády, které občanům poskytují služby.

Zvláštním případem jsou algoritmické stablecoiny, které jako podkladové aktivum nepoužívají fiat měny nebo CBDC, ale volatilní kryptoměny. Prostřednictvím Oracles jsou tržní hodnoty vybraných aktiv přebírány z fyzického světa.

Algoritmické stablecoiny umožňují vytvořit alternativní peníze se stabilní kupní silou. Můžeme si představit stablecoin krytý ADA, BTC, ETH atd. Algoritmické stablecoiny jsou řízeny pouze algoritmy a nemají žádnou centrální autoritu. Možná by se centrální banky mohly poučit, jak využít digitální vzácnost k vytvoření stablecoinů.

Finanční inkluze

“Bank the unbanked” je jedním z hlavních poslání Cardano. Blockchainy umožňují finanční začlenění už ze své podstaty. Jsou globálně dostupné, kdokoli je může používat bez povolení třetí strany, všichni jsou si rovni atd.

Zatímco CBDC bude zpočátku pouze síť a peněženka, na Cardanu vznikají decentralizované finanční služby (DeFi). Lidé mohou dokonce používat decentralizovanou identitu, takže může vzniknout decentralizovaná alternativa k většině bankovních služeb.

Co je cílem centrálních bank? Chtějí například poskytovat úvěrové obchody? Musely by znát identitu občanů a v podstatě by přebíraly roli států (zejména právní systém). Účelem centrální banky je řídit měnovou politiku, nic víc by to být nemělo.

Komerční banky nejsou ochotny poskytovat služby chudým lidem v rozvojových zemích. Ti často nemají ani občanské průkazy. Totéž platí například pro uprchlíky žijící v USA. CBDC nepřinese žádnou významnou změnu. Lidé možná dostanou možnost nainstalovat si digitální peněženku, na které budou mít CBDC, ale tím to končí. Bude možné to dělat anonymně? To v tuto chvíli nevíme. Rozhodně je lepší mít alespoň digitální peněženku než nemít bankovní účet. Tito lidé potřebují víc než jen možnost držet peníze. Potřebují například mikropůjčky.

DeFi může lidem umožnit nejen držet peníze a mnoho dalších aktiv, ale také s nimi nějakým způsobem obchodovat nebo je používat. Finanční začlenění může zahrnovat věci jako snadný přístup na burzu cenných papírů nebo možnost půjčit peníze někomu jinému formou peer-to-peer.

DeFi může zajistit finanční začlenění. Je možné, aby služby DeFi využívaly CBDC nebo tokenizované CBDC.

Měnová politika

Prostřednictvím CBDC mohou centrální banky lépe kontrolovat nabídku peněz a být efektivnější. Každá blockchainová síť má svou vlastní měnovou politiku, takže CBDC a kryptoměny si svým způsobem konkurují.

Cardano umožňuje vydávat nativní aktiva, takže je teoreticky možné, že by centrální banka začala na této platformě razit a pálit CBDC. V ideálním světě by to bylo jedno z nejlepších řešení, protože Cardano je decentralizovaná platforma, která by bankám umožňovala pouze základní operace. V podstatě jen kontrolovat nabídku peněz prostřednictvím ražení a pálení tokenů CBDC.

Bohužel nežijeme v ideálním světě. Žádná vláda nemůže Cardano kontrolovat, a proto ho k vytvoření CBDC nepoužije. Centrální banky chtějí kontrolovat technologické řešení. Bylo by hezké, kdyby Cardano tímto způsobem využila malá rozvojová země, ale v případě velkých zemí se to určitě nestane.

Můžeme si představit určité hybridní řešení, kdy centrální banka bude mít vlastní systém pro tisk CBDC, ale zároveň bude část CBDC mincovat přímo na platformách SC, aby k nim lidé měli snazší přístup. Blockchain by mohl být využit pro snazší přístup lidí z celého světa k CBDC. To by mohlo být užitečné pro měny, které jsou mezinárodně považovány za rezervy.

Krizové řízení

V případě krize je důležité dostat peníze tam, kde jsou nejvíce potřeba, a to rychle a cíleně. CBDC to výrazně usnadňuje. Je důležité poznamenat, že to často zahrnuje tisk nových peněz, takže důsledkem tohoto opatření je inflace. Na druhou stranu je důležité zmínit, že v některých kritických případech může být nutné odvrátit ještě větší katastrofu.

Někteří lidé varují, že banky sice mohou v případě krize posílat peníze přímo do našich peněženek, ale zároveň nám mohou diktovat, za co je máme utratit. Pokud centrální banky tisknou peníze, chtějí je stáhnout z oběhu. Jak k tomu dojde? Mohou nám banky vzít peníze z peněženek? Nebo nám nařizovat, kdy je máme utratit?

Vracíme se k tomu, co již bylo napsáno. Ať si banky ponechají kontrolu nad měnovou politikou, ale nesmí mít kontrolu nad peněženkami občanů. Pokud dojde k nějaké inteligentní integraci mezi sítěmi CBDC a blockchainovými sítěmi, mohou centrální banky posílat peníze konkrétně těm, které potřebují. Technologicky je to možné.

Závěr

CBDC nás může připravit o svobodu, pokud centrální banky získají kontrolu nad peněženkami občanů. Měli bychom se proti tomu bránit všemi možnými prostředky. Je velmi pravděpodobné, že CBDC budou spuštěny ve většině zemí světa. Jejich vzniku v současné době nic nezabrání. Z našeho pohledu by centrální banky měly kontrolovat pouze měnovou politiku. Banky ani vlády by neměly mít kontrolu nad peněženkami občanů a už vůbec ne jim říkat, za co a do kdy mají své peníze utratit. Rozhodně by měla existovat možnost samosprávy peněz. Ne všichni lidé musí této možnosti využít, ale nikdo by neměl bránit těm, kteří chtějí. Tokenizace CBDC v podstatě umožňuje oddělení pravomocí centrální banky od práv občanů. Bojujme a prosazujme tuto možnost.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cbdc-vs-stablecoins-on-cardano