🎉 CIP1694 Discussion và Cùng tìm hiểu Challenge Fund10

Mời cộng đồng tham dự phòng họp mỗi 2 tuần của Eastern Townhall với chủ đề “CIP1694 Discussion và Cùng tìm hiểu Challenge Fund10” với các khách mời để:

:point_right: Cùng tìm hiểu về nội dung các nhóm Thử thách mới cho Fund10 của Project Catalyst sẽ mở vào ngày 21/06/23 tới đây - Cơ hội kêu gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp trên nền tảng Cardano

:point_right: Cùng tiếp tục thảo luận về nội dung CIP1694 về cơ chế quản trị Phi Tập Trung mới của Cardano

:date: Day/Date: Thứ Bảy, 17/06/2023
:timer_clock: Time: 16:00 - 18:00
:jigsaw:Media: Zoom Meeting
:iphone:Platform : https://linktr.ee/EasternTownHall

:point_right:Đăng ký tham dự ở đây https://bit.ly/428boOv

Mời cộng đồng xem lại video recording ngày thứ 7 - 17/06/2023 của phòng họp Eastern Townhall chủ đề “CIP1694 Discussion và Cùng tìm hiểu Challenge Fund10”

👉 Link Youtube: https://youtu.be/gV1FRrwYBzM