CIP 1694 - Buổi Thảo luận mở với Cộng Đồng Viet Nam

FUND10 CATALYST KHỞI ĐỘNG

Mời cộng đồng tham dự phòng họp Eastern Townhall – Vietnam Breakout room với workshop “CIP 1694 - Buổi Thảo luận mở với Cộng Đồng” để cùng cập nhật những bước tiến triển mới của Cardano và Fund10 được khởi động trong ngày 21/6.

Day/Date: Thứ Bảy, 03/06/2023
Time: 16:00 - 18:00
Media: Zoom Meeting (ETH English Breakout Room)
Platform: https://linktr.ee/EasternTownHall

=>Đăng ký tham dự ở đây: https://bit.ly/428boOv

:point_right: Cuộc họp Thảo luận lần thứ 1 về CIP 1694 do phòng họp Eastern Townhall tổ chức ở Việt Nam đã có 25 thành viên cộng đồng tham dự cùng với các khách mời là các funded proposers từ fund6. Mời cộng đồng xem lại video cuộc họp qua đường link:

:point_right: Các ý kiến đóng góp và thảo luận của cộng đồng được ghi nhận và dịch sang tiếng Anh tại đây: CIP 1694 minutes on June 6th 2023 - Google Docs

English translation: