🇨🇿 Co pro Cardano znamená že je platformou?

Cardano vstoupilo do éry Goguen v roce 2021, kdy se stalo chytrou platformou. To přináší mnoho výhod a potenciál je obrovský, ale od uživatelů to vyžaduje určitou opatrnost. Vysvětleme si, co je tato platforma zač a co to pro uživatele znamená.

TLDR:

 • Platforma je druh prostředí, ve kterém lze spustit program. Na platformě Cardano můžete používat chytré smlouvy.
 • Aplikace pro chytré smlouvy vytvářejí vývojáři třetích stran a jejich záměry nemusí být vždy upřímné.
 • Cardano může být nejbezpečnější platformou na světě, ale to neznamená, že to bude automaticky platit i pro aplikace třetích stran.
 • Tým IOG nenese žádnou odpovědnost za aplikace třetích stran. IOG je zodpovědný pouze za platformu Cardano. Každý na světě se může svobodně rozhodnout, jak ji bude používat.
 • Cardano bude mít appStore a certifikační program. Uživatelé budou mít větší jistotu, že používají kvalitní a bezpečné aplikace.
 • Nezáleží na tom, jestli známe autory aplikací nebo ne, protože důležitější je otevřený a volně přístupný zdrojový kód, do kterého se může kdokoli podívat a ověřit si jeho správnost.
 • Potřebujeme platformy? Položme si lepší otázku. Co chceme nebo můžeme zlepšit v naší společnosti prostřednictvím decentralizace. Pak se můžeme ptát, jak toho dosáhnout.
 • Nemá smysl vlastnit hodnotu prostřednictvím blockchainové sítě a pak, v okamžiku, kdy ji potřebujeme použít v reálném světě, o tuto naprosto zásadní výhodu přijít a svěřit mince třetí straně, která umožňuje rychlé platby nebo jiné finanční služby.
 • Bohatý ekosystém má mnoho výhod. V první řadě je to velký síťový efekt. Čím více možností platforma má, tím více se bude používat.

Co je to platforma

Předpokládáme, že už dobře víte, co je to platforma, ale možná si toho nejste vědomi. Dovolte nám, abychom vám to vysvětlili. Zjednodušeně řečeno, platforma je druh prostředí, ve kterém lze spustit program. Pokud čtete tento text, máte počítač s vaším oblíbeným operačním systémem. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefon Samsung s operačním systémem Android nebo notebook s operačním systémem Windows. Můžete si stáhnout libovolnou aplikaci z internetu a spustit ji. Dá se říci, že si tak rozšíříte možnosti svého počítače, a tím získáte přístup k více funkcím. Můžete si například stáhnout film a pomocí přehrávače jej sledovat. Můžete také chatovat s přáteli nebo používat internetové bankovnictví. O funkcích, které chcete mít v počítači, rozhodujete v podstatě vy sami.

Každý program, nebo chcete-li aplikaci, musí někdo napsat. Programátoři vytvářejí aplikace pro konkrétní platformu. Programátoři tedy musí mít k dispozici nějaké vývojové prostředí, které jim umožní aplikaci napsat. Například je možné napsat aplikaci v programovacím jazyce Java. Programátoři si stáhnou vývojové prostředí Java a aplikaci napíší. Tu pak otestují, a pokud funguje podle očekávání, nabídnou ji v nějaké podobě ke stažení uživatelům. Aplikace bude fungovat pouze uživatelům, kteří ji mohou spustit na svém počítači. Java je naštěstí podporována téměř všude.

Obecně řečeno, platforma je váš hardware a operační systém s podporou pro spouštění aplikací Java. Platformou však může být také webový prohlížeč, který umožňuje spouštět rozšíření. Programátoři musí vědět, jak takové rozšíření napsat a jaké vývojové prostředí si stáhnout.

Co je to platforma v případě Cardano?

Cardano umožňuje vývojářům napsat inteligentní kontrakt (skript) v programovacím jazyce Plutus. Chytré smlouvy Plutus se skládají ze dvou částí: části on-chain, která se provádí v blockchainu, a části off-chain, která se provádí na počítači uživatele nebo na straně klienta.

Pro zjednodušení řekněme, že inteligentní smlouva je aplikace. Aplikace je napsána vývojáři třetích stran. Uživatelé se mohou rozhodnout, že budou aplikaci používat. Pokud se tak rozhodnou, komunikují s částí aplikace mimo blockchain. Poskytují vstupy nebo instrukce, které vedou k provedení on-chain části. Například lze sestavit swapovou transakci, která se provede v blockchainu. Přesněji řečeno, existuje speciální část softwaru, říkejme jí virtuální stroj, která je určena k provádění aplikací. Virtuální stroj rozumí instrukcím chytrých smluv Plutus (kódu napsanému vývojáři) a provádí je.

Chytré kontrakty jsou vykonávány decentralizovaně, takže nejsou závislé na třetích stranách ani centralizovaných subjektech. Jsou uloženy v blockchainu a celá síť může ověřit jejich provedení. Proces je transparentní a nevratný. To znamená, že jakmile je daná chytrá smlouva nasazena a jsou splněny dané podmínky na základě interakce uživatelů, provedou se dané předem naprogramované akce.

Například pokud je splněna podmínka výměny tokenů (finanční prostředky Alice a Boba jsou v úschově nebo cena podaná Oracle systémem odpovídá očekávání), vytvoří se dané transakce pro výměnu tokenů mezi Alicí a Bobem. Výsledek provedení chytré smlouvy bude navždy uložen v blockchainu. To znamená, že Alice i Bob budou výhradními vlastníky vyměněných tokenů, dokud se nerozhodnou poslat je někomu jinému.

Platformu lze chápat jako vrstvu nebo rozšíření nad základní vrstvou Cardano, která zajišťuje naprosto základní operace, jako je síťový konsensus, přenos síťových transakcí, údržbu ledgeru, staking atd. Platforma nabízí možnosti rozšíření těchto základních funkcí o vydávání tokenů, programovatelnost, integraci s jinými sítěmi nebo službami atd. Základní vrstva Cardano například neumožní vytvářet stabilní mince, protože potřebuje pracovat se vstupy z reálného světa, konkrétně s reálnou tržní hodnotou aktiv. Pokud mají být digitální mince, jako je ADA, používány jako rezervní aktiva, musí existovat nějaká automatizovaná logika, která se postará o vydávání stabilních mincí a rezervních tokenů. Aby si stabilní mince získala důvěru uživatelů, musí být decentralizovaná. To znamená, že k automatizaci logiky všech potřebných procesů musí být použity chytré smlouvy.

Uveďme další příklad. Transakční síť umožní Alici bezpodmínečně posílat mince Bobovi. Platforma umožní vývojářům vytvořit službu, která dokáže mince dočasně uzamknout v úschově a poslat je Bobovi pouze v případě, že je splněna konkrétní podmínka, na které se Alice a Bob ve fyzickém světě dohodnou. Bob obdrží mince od Alice pouze v případě, že jí pošle určitý počet jiných mincí. Alice a Bob si tak mohou spolehlivě vyměnit například ADA za WrappedBTC nebo NFT.

Model důvěry uživatelů platformy

Nyní máte dobrou představu o tom, co je to platforma ve světě blockchainových sítí. Popišme si model důvěry z pohledu uživatelů platformy. Můžete si ho představit jako vrstvy, kde spodní představuje platformu Cardano a horní uživatele. Mezi nimi se nachází mnoho vrstev.

 • Cardano je decentralizovaná blockchainová síť, kterou spravují uzly. První vrstva obsahuje blockchain, transakční síť a možnosti stakování mincí. Cardano je platforma, takže v této vrstvě jsou také virtuální stroje, které vykonávají chytré smlouvy, a mnoho dalších částí infrastruktury.
 • Tým IOG je zodpovědný za vývoj sítě Cardano, včetně všech nástrojů a infrastruktury, které z ní dělají platformu. V souvislosti s modelem důvěry je tento tým také zodpovědný za vývoj vývojového prostředí Plutus, které používají vývojáři třetích stran k psaní chytrých smluv. Tým se snaží poskytovat co nejbezpečnější infrastrukturu a nástroje pro provoz aplikací třetích stran.
 • Uživatelé nejsou nuceni používat aplikace třetích stran a mohou používat pouze Cardano. To znamená používat funkce, za které je zodpovědný tým IOG. Konkrétně k odesílání transakcí, vydávání vlastních tokenů nebo delegování mincí v rámci stakingu. Používání těchto základních funkcí sítě Cardano nevyžaduje důvěru třetích stran.
 • Vývojáři třetích stran, kteří píší aplikace, jsou svým způsobem také uživateli, protože potřebují používat vývojová prostředí Plutus, testovací sítě, virtuální stroje atd. Třetí strany důvěřují týmu IOG a platformě Cardano. Jakmile nasadí své aplikace pro chytré kontrakty v hlavní síti Cardano, mohou je uživatelé dobrovolně používat.
 • Uživatelé, kteří se rozhodnou používat aplikace chytrých smluv, důvěřují nejen platformě Cardano, ale hlavně vývojářům třetích stran a jejich schopnosti zajistit bezpečnost své aplikace. Věci jako bezpečnost, soukromí, kvalita zdrojového kódu, poplatky za používání, dostupnost atd. jsou v režii týmů, které vytvářejí aplikace chytrých smluv.

Mezi týmem IOG a vývojáři aplikací třetích stran neexistuje žádné přímé spojení. Tým IOG je odpovědný pouze za kvalitu platformy. To znamená, že má pod kontrolou decentralizaci sítě, škálovatelnost, virtuální stroj, vývojové prostředí Plutus, dokumentaci pro vývojáře atd. Tým IOG není zodpovědný za chování nebo aplikace dodávané týmy třetích stran. Je důležité si tento rozdíl uvědomit.

Týmy třetích stran nemusí být kompetentní a nemusí vytvářet kvalitní aplikace. Pokud se v aplikaci vyskytne chyba, mohou uživatelé přijít o své bohatství. Tyto týmy mohou být dokonce podvodníci. Mohou například požádat uživatele, aby projekt dotovali delegováním mincí do jimi provozovaného staking poolu. Po shromáždění mincí ADA možná projekt nikdy nedodají a tokeny, které delegátům rozdali, budou bezcenné.

Kdokoli na světě může na platformě Cardano vydávat vlastní tokeny. O skutečné hodnotě obvykle rozhoduje emitent. Tokeny mohou být příslibem do budoucna, pouhou odměnou, nebo mohou představovat věci ve fyzickém světě. Je na uživatelích, aby si hodnotu tokenů ověřili. Pokud by se například společnost Apple rozhodla vydat tokeny APPL na platformě Cardano a uvedla, že dlouhodobý držitel tokenů získá 10% slevu na nové zboží od společnosti, tokeny by získaly hodnotu. Pokud by podvodník tokeny takto pojmenoval a tvrdil totéž, tokeny by neměly žádnou hodnotu a jednalo by se o podvod.

Za platformu a její možnosti odpovídá tým IOG. Platformu může využívat kdokoli na světě k realizaci svého cíle. Cíle však nemusí být vždy upřímné. Platforma tak může být zneužita k obohacení podvodníků. Pokud dáte lidem do rukou novou mocnou technologii, někteří ji využijí k vytvoření prospěšných věcí pro ostatní, jiní ji zneužijí. Budování je vždy těžší než podvádění. Každý člověk, a tím i decentralizovaná služba, si musí zasloužit důvěru. To může trvat dlouho.

Je třeba rozlišovat, co je decentralizovaná platforma a co je aplikace. Decentralizace vás před podvody neochrání. Pokud naletíte podvodníkovi, který vám slíbí, že vám pošle zpět dvojnásobek mincí, než jste mu poslali, je to vaše chyba. Podepsali jste transakci. V tomto scénáři byla k podvodu využita transakční síť a skutečnost, že vše probíhá v anonymním prostředí. Aplikace je jakousi nadstavbou nad možnostmi transakční sítě. Je to jakési rozšíření, které vývojářům umožňuje přidávat nové funkce, například decentralizované burzy. Tato výhoda je vyvážena tím, že autoři aplikací musí být důvěryhodní.

V tradičním světě to funguje úplně stejně. Kdokoli na světě může vytvořit falešnou aplikaci Java a pokusit se vás přimět, abyste si ji stáhli do svého počítače. Pokud to uděláte, aplikace vás nějakým způsobem poškodí. Nemůžete vinit výrobce počítače nebo operačního systému. Neudělali nic špatného. Rozhodli jste se stáhnout a nainstalovat aplikaci z nedůvěryhodného zdroje nebo od nedůvěryhodného dodavatele.

Zkušení uživatelé si do počítače nebo telefonu instalují pouze důvěryhodné aplikace. Například aplikace Office od společnosti Microsoft, která vyrábí i operační systém Windows. V případě sítě Cardano mohou uživatelé používat pouze transakční síť a staking. V tomto případě důvěřují pouze zdrojovému kódu, na kterém se z velké části podílí tým IOG.

Nechceme vyvolat dojem, že používání aplikací pro chytré smlouvy je nebezpečné. Pokud je aplikace dobře napsaná, zdrojový kód je veřejný a kdokoli ho může zkontrolovat a aplikaci dlouhodobě používá velké množství uživatelů, riziko ztráty bohatství se výrazně snižuje. Pokud decentralizovaná směnárna funguje bez problémů déle než rok, můžete ji s důvěrou používat i vy. Ke zvýšení důvěry přispěje dAppStore a certifikační program.

Cardano může být nejbezpečnější platformou na světě, ale to neznamená, že se to automaticky bude vztahovat i na aplikace třetích stran. Nikdy na to nezapomínejte.

Tržiště s aplikacemi a certifikace

Může tým IOG nějak pomoci lidem ochránit jejich bohatství? Je zřejmé, že ve svobodném decentralizovaném světě nemůže tým IOG prověřit všechny třetí strany a určit, které projekty jsou legitimní a které ne. Platforma Cardano je otevřená každému, kdo ji chce používat a budovat na ní své služby. Pro ochranu uživatelů je možné vybudovat něco podobného, co již existuje v tradičním světě. Pravděpodobně znáte App Store, což je jakési tržiště aplikací, které si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu. Cardano bude mít něco podobného. K dispozici bude dAppStore a certifikační proces, který zajistí, že uživatelé budou používat ověřené a bezpečné aplikace.

Vývojáři budou moci nahrávat své dApps do dAppStore. Budou tak dostupné ostatním uživatelům. Je třeba říci, že v dAppStore nebude existovat žádná cenzura a dApp bude moci nahrát každý. Samozřejmě bude možné dAppStore nepoužívat a propagovat dApp vlastním způsobem.

Vývojáři se mohou svobodně rozhodnout, zda nechají svou dApp certifikovat. Certifikovaná dApp dává uživatelům jistotu ohledně chování chytrých kontraktů. K dispozici bude jakási automatizovaná kontrola logiky, manuální audit chytrých kontraktů, a dokonce i možnost formálního ověření. Lidé budou přirozeně více důvěřovat certifikovaným dApps, protože bude existovat jistota, že se chovají podle očekávání. Nějaký proces a/nebo někdo kompetentní to ověřil.

Uživatelé na webu uvidí všechny dostupné aplikace včetně stavu certifikace. K dispozici mohou být i další metriky, jako je počet stažení, spokojenost uživatelů, doba životnosti atd. Úkolem certifikačního programu je prevence bezpečnostních zranitelností na úrovni kódu. Každý tým může neúmyslně zavést chybu, která může vést ke ztrátě bohatství uživatelů. Účelem certifikace je odhalit chyby dříve, než budou aplikace používány. Tento typ ochrany nemusí být stoprocentně neprůstřelný. Úroveň jistoty však bude mnohem vyšší, než jakou můžeme vidět v současném prostředí DeFi.

Decentralizace, anonymita a důvěra

Někteří lidé nemají jasno o možnostech decentralizace a o tom, jakou roli v ní hrají lidé. Každý program musel někdo napsat. To platí pro první vrstvy sítě Cardano, ale také pro Bitcoin. Nezáleží na tom, jestli známe autory, nebo ne, protože důležitější je otevřený a volně přístupný zdrojový kód, do kterého se může kdokoli podívat a ověřit si jeho správnost. Důvěra v projekt je tedy postavena především na zdrojovém kódu a době, po kterou kód spolehlivě funguje.

Autoři zdrojového kódu síť nevlastní a nemají možnost ji ovlivnit. Pokud například nemají zdroje potřebné k vytvoření nových bloků, nemohou tak učinit, stejně jako v tom nemohou zabránit nikomu jinému. Decentralizace zajišťuje, že síť funguje zcela nezávisle na týmu, který zdrojový kód napsal. Každá síť má samozřejmě tým, který udržuje zdrojový kód. Psaní zdrojového kódu nelze plně decentralizovat.

V případě aplikací chytrých smluv je princip naprosto stejný. Někdo napíše zdrojový kód chytrého kontraktu a nabídne jej k použití. Pokud tým odhalí svou identitu, může být důvěryhodnější, protože jde na trh s vlastní kůží. Pokud chce tým zůstat v anonymitě, může to v někom vyvolat pocit, že chce udělat něco špatného. Samozřejmě tomu tak nemusí být a důvody mohou být různé. Tým se například může chtít vyhnout trestnímu stíhání. Z hlediska důvěry ve zdrojový kód není anonymita nutně vyžadována, protože ostatní lidé mohou prohlásit, že kód je dobře napsaný a bude s největší pravděpodobností dobře fungovat.

Decentralizace může poskytovat vlastnosti, jako je neměnnost historie, odolnost vůči cenzuře transakcí, volný přístup a další. Nejdůležitější však je, že žádný jednotlivec nemůže měnit vlastnosti sítě a nikdo ji nemůže zastavit. Nikdo to nemůže udělat interně, například tým, ani externě, například úřady. V kontextu aplikací to znamená, že jejich provádění má stejné vlastnosti jako samotná síť.

Pokud Alice podepíše transakci, která odešle 1000 ADA Bobovi, nikdo není schopen této transakci zabránit. Nějaký náhodný uzel v síti umístí transakci do nového bloku a zbytek sítě blok s transakcí od Alice přijme. Velmi podobně to funguje i u aplikací. Provádění jednou nasazené aplikace bude nezastavitelné a provádění bude distribuované, takže nad ním nebude mít kontrolu žádný centralizovaný subjekt. Pokud například nějaký tým nasadí decentralizovanou burzu, nebude mít kontrolu nad výměnou tokenů.

Potřebujeme platformu pro chytré smlouvy?

Pokud se podíváte na dnešní svět a finanční procesy, které v něm probíhají, zjistíte, že jsou složitější než jen přímé platby od odesílatele k příjemci. Finanční svět funguje na důvěře mezi jednotlivými účastníky a zároveň na jejich důvěře v úřady a právní systém. Pokud se účastníci plateb navzájem neznají, přirozeně si příliš nedůvěřují. V takovém případě pro ně může být obtížné finančně komunikovat. S klesající důvěrou se zvyšuje riziko ztráty finančních prostředků. Uzavření dohody v nedůvěryhodném prostředí je obtížnější a obvykle vyžaduje nějakou formu smlouvy. Obě strany se musí více spoléhat na právní systém.

Finanční operace mohou být dlouhodobého charakteru. Ne vždy je možné za konkrétní zboží nebo službu zaplatit okamžitě. Někdy je nutné zaplatit předem nebo naopak platbu odložit. Je zcela běžné, že platba je podmíněná. Typickým příkladem dlouhodobé finanční operace jsou úvěry. Jedna strana půjčí druhé straně větší částku peněz a očekává, že druhá strana bude půjčku splácet pravidelně po menších částkách. Přestože půjčka může být teoreticky realizována prostřednictvím řady transakcí mezi účastníky, mají tyto transakce určitý kontext. Ve hře může být určitá úroková míra a pravidelnost. Vyšší složitost finančních operací vyžaduje vyšší složitost z hlediska možností sítě nebo platformy.

Lidé si nejsou rovni na úrovni svého postavení. Žijeme v hierarchickém uspořádání a někteří lidé mohou mít delegovanou moc. Naše společnost bude mít vždy volené zástupce a orgány. Tito lidé budou mít možnost nakládat se zdroji, které nejsou jejich, ale jsou jim svěřeny. Podniky nebo větší finanční instituce jsou v silnější pozici, protože slouží více lidem a mají něco, co ostatní chtějí využívat. Lidé jsou nuceni těmto institucím důvěřovat, ale jejich důvěra je často zneužívána.

Otázku, zda potřebujeme platformu, bychom mohli převést na jinou otázku. Co chceme nebo můžeme zlepšit v naší společnosti prostřednictvím decentralizace. Problém narušení důvěry vidíme na mnoha místech naší společnosti a je jasné, že pouhý transakční systém je nemůže zlepšit. Obyčejný transakční systém nemůže zvládnout tolik základních finančních operací jako je třeba důvěryhodná úschova.

Pokud by si dvě strany, které si navzájem nedůvěřují, chtěly vyměnit dvě digitální aktiva pouze prostřednictvím transakcí, musely by najít třetí stranu, které by obě důvěřovaly. Třetí strana, například notář, by musela přijmout transakce od obou účastníků a poté provést výměnu. Pokud by strany nevyužily služeb notáře, mohl by se jeden z účastníků snadno dopustit podvodu. Čekal by, až mu druhá strana pošle aktiva, a pak by si ponechal svá aktiva i aktiva druhé strany.

Přidání funkčnosti nad decentralizovaný transakční a peněžní systém dává smysl a zvyšuje tak možnosti alternativního finančního systému, který chceme vybudovat. Právě k tomu potřebujeme platformu Cardano. Dnes nikdo přesně neví, co můžeme decentralizovat a jaké zprostředkovatele můžeme nahradit. Není to jen otázka možností technologie, ale také volby lidí a akceptování změn lidmi, kteří jsou dnes u moci.

Představte si, že všechno zůstane tak, jak je to dnes, včetně silného postavení bank, velkých IT gigantů, vlád, a jediné, co se změní, bude nahrazení fiat měn kryptoměnami. Myslíte si, že je to možné? Z našeho pohledu nikoli. S tím, jak se decentralizované sítě stávají ve společnosti stále populárnějšími, dojde k zásadním změnám na společenské úrovni. Banky nemohou fungovat úplně stejně, pokud kryptoměny převládnou na úkor fiat měn. Neočekávejme však, že fiat měny budou nahrazeny kryptoměnami. Fiatové měny projdou vlastní transformací a budou digitální.

Platformy budou užitečné tím, že umožní lidem vlastnit finanční infrastrukturu, kterou budou používat. To znamená, že vše, včetně poplatků, změn, vylepšení atd. bude pod jejich kontrolou. Všechny vlastnosti, které u decentralizace obdivujeme, tak mohou být zachovány a žádná centralizovaná autorita je nebude moci ovlivňovat.

Další rozvoj platforem umožní stále více nahrazovat běžné centralizované služby a procesy. O budoucnosti bude rozhodovat většina, nikoliv několik lidí se silnou pozicí. To neznamená, že se lidstvo zbaví hierarchického uspořádání. Spíše můžeme očekávat určitou reorganizaci společnosti a nové vymezení společenské smlouvy. To je však vzdálená budoucnost. Musíme začít s drobnostmi, jako jsou decentralizované depozitní služby a možnost směny majetku bez centralizovaných zprostředkovatelů. K tomu se budou přidávat další služby a funkce.

Musíme neustále posouvat hranice decentralizace. Je to přirozená lidská vlastnost a bude se to dít, ať se nám to líbí, nebo ne. Vznik Cardana lze považovat za logické pokračování vývoje decentralizace. Cardano nám umožní vybudovat bohatý ekosystém, ve kterém si každý najde své místo. Pokud Cardano uspěje, posunou se hranice svobody.

Vybudujme bohatý decentralizovaný ekosystém.

Platforma Cardano umožní vytvořit bohatý decentralizovaný ekosystém. První generace kryptoměn má pouze transakční systém, takže možnosti využití jsou velmi omezené. Jako uživatel můžete v podstatě posílat a přijímat pouze jeden druh volatilní hodnoty. Problémem je, že transakční systém prvních vrstev nelze používat k běžným platbám, protože transakce jsou pomalé a drahé. Pokud je největší výhodou technologie blockchain možnost výhradně vlastnit aktiva bez třetích stran, nemá smysl používat k přenosu hodnot jiné než decentralizované sítě. V okamžiku, kdy se uživatelé budou muset vzdát vlastnictví vlastních soukromých klíčů, vracíme se do centralizovaného světa. Nemá smysl vlastnit hodnotu prostřednictvím blockchainové sítě a pak, v okamžiku, kdy ji potřebujete použít v reálném světě, o tuto naprosto zásadní výhodu přijít a svěřit mince třetí straně, která umožňuje rychlé platby nebo jiné finanční služby.

Každý jednotlivý uživatel se rozhodne, jak velkou míru decentralizace chce. Nedomníváme se však, že svěření kryptoměn třetím stranám pro běžné finanční operace, jako jsou úschovy, půjčky, pojištění, nákup a prodej jiných finančních aktiv atd. bude mít dostatečně disruptivní vliv na společnost. Pokud bude tyto služby nabízet platforma Cardano, věříme, že se najdou lidé, kteří toho využijí. To oslabí postavení současných neefektivních zprostředkovatelů, jako jsou banky, a naopak podpoří decentralizovanou síť.

Možnost vydávat tokeny je způsob, jak výrazně rozšířit možnosti platformy Cardano. Jakmile se nějaký stávající podnik rozhodne tokeny v rámci svého podnikání používat, mohou mít skutečnou hodnotu a reprezentovat fyzické věci. Pokud to legislativa umožní, a zdá se, že se potřebných předpisů brzy dočkáme, bude reálné tokenizovat například akcie. V kryptoměnové peněžence tak můžete mít nejen své oblíbené kryptoměny, ale také akcie, a to se všemi výhodami, které decentralizace nabízí. Akcie, které jsou stabilnější než kryptoměny, lze použít například jako zástavu za půjčku. Aplikace inteligentních kontraktů umožňují vytvářet decentralizované burzy, takže můžete akcie kdykoli prodat nebo nakoupit nové.

Každý podnik potřebuje příjmy, aby pokryl své náklady. Tuto zásadu je třeba dodržovat i u projektů v decentralizovaném světě. Dosud se to dařilo pouze na úrovni prvních vrstev. Síť Cardano lidé rádi a ochotně udržují, protože jsou za to sítí odměňováni. Síť si zachovává vysoký stupeň decentralizace díky tomu, že ji udržuje velké množství provozovatelů stake poolů spolu s delegátory, a tato činnost je dostupná všem. Decentralizované projekty, jako jsou DEXy, musí vytvořit podobný model, v němž se poplatky za služby dělí mezi tým a vlastníky tokenů. Tyto tokeny se budou chovat podobně jako akcie a bude zcela přirozené je mít v peněžence vedle kryptoměn.

Na platformě Cardano bude snadné vytvářet algoritmicky stabilní mince, pracovat s decentralizovanou identitou, propojovat se s fyzickým světem prostřednictvím Oracles, využívat druhé vrstvy jako Hydra atd. Tento ekosystém bude ve srovnání s první generací kryptoměn výrazně bohatší na možnosti. Kryptoměny první generace, jako je Bitcoin, mohou v podstatě sloužit jako uchovatel hodnoty nebo prostředek směny, pokud vám nevadí vysoká volatilita. To omezuje jejich použití v podstatě pouze na platby. Věci jako nákup akcií se budou provádět centrálně. Kupující někomu pošle BTC a akcie budou nakoupeny a drženy centralizovaně. Dnes to funguje dobře, je to bezpečné a lidem to vyhovuje. Ale blockchain a platformy nabízejí mnohem víc. Nákup akcií lze provést okamžitě, akcie vlastníte okamžitě prostřednictvím své peněženky a poplatky mohou být nižší. Pokud toto platformy nabídnou, nebude mít smysl používat současné centralizované systémy.

Z hlediska sítě má bohatý ekosystém mnoho výhod. V první řadě je to velký síťový efekt. Čím více možností platforma má, tím více bude využívána. Je reálné, že platforma Cardano bude prostřednictvím druhé vrstvy zpracovávat tisíce transakcí za sekundu. Tyto transakce nebudou souviset pouze s placením za zboží jako u první generace kryptoměn, ale budou spojeny s reálným podnikáním, bankovními službami, sociálními sítěmi, uměleckým a mediálním průmyslem, herním průmyslem, burzou atd. Každá aplikace ve vašem telefonu může jednou nějakým způsobem využívat decentralizované sítě na pozadí.

Vaše předplatné Netflixu bude tokenem, za který zaplatíte stable-coinem. Když si koupíte lístek na koncert přes jinou aplikaci, budete mít v peněžence navždy NFT, které vám bude událost připomínat. Pokud se rozhodnete pořídit si nový telefon, prodáte přímo v obchodě kus akcií Tesly a zaplatíte. Nebo za telefon zaplatíte přímo akciemi a někde na pozadí se vše převede na hotovost. Tento víkend použijete token a svou decentralizovanou identitu k hlasování v místním referendu o výstavbě nové silnice. Možnosti jsou nekonečné a omezené v podstatě jen technologií. To, co se dnes může zdát jako sci-fi, bude za 20 let standardní nudná technologie.

Vysoký síťový efekt bude mít velmi pozitivní vliv na ekonomický model platformy Cardano. Může mít obrovskou hodnotu, protože bude poskytovat bohatství nejen prostřednictvím mincí ADA, ale také prostřednictvím tokenů. Představte si například, že by 5 nejvýznamnějších společností na světě ze 100 největších tokenizovalo akcie na Cardano. Síť by poskytla obrovské bohatství velkému počtu uživatelů. Zároveň by vybírala velké částky na poplatcích. První vrstvy blockchainových sítí budou jednoho dne čelit problému s rozpočtem na pokrytí nákladů spojených s provozem sítě. Jedinou cestou je vytvořit kolem ní fungující ekonomiku a vybírat hodně na poplatcích. Pro platformy to bude mnohem snazší než pro první generaci kryptoměn. S nadsázkou by se dalo říci, že blockchainové sítě musí během několika desetiletí převzít vládu nad finančním systémem, jinak zaniknou.

Existuje naděje, že nový finanční svět nebude v rukou vlád, bank a finančních institucí. Tento svět mohou částečně vlastnit všichni lidé na světě, pokud budou chtít, a to prostřednictvím projektů blockchainu nativních mincí. O naší budoucnosti tedy nebudou rozhodovat politici a ředitelé velkých IT korporací. Pokud máte mince ADA, budete mít v síti Cardano rozhodovací pravomoc. Pokud budete používat Cardano pro všechny finanční a sociální operace, budete mít svobodu a kontrolu nad svou budoucností.

Vlády pomalu ztrácejí kontrolu a důvěru lidí. Tuto moc mohou převzít velké korporace. IT giganti se budou snažit vytvořit Metaverzi a je velká šance, že se jim to podaří. Koncept decentralizace může vrátit moc do rukou lidí. Decentralizace v žádném případě nemá úspěch zručený a současní vládci mají velmi silné postavení. Je na každém z nás, abychom se rozhodli, zda chceme používat staré centralizované systémy, nebo zda vstoupíme do decentralizovaného světa.

Závěr

Na decentralizaci se můžete dívat jako na soubor pravidel a operací, které jsou neměnné a nezastavitelné, protože je udržuje a dohlíží na ně mnoho lidí a žádná osoba není dominantní. Platforma tento koncept rozšiřuje a dává lidem možnost vytvářet vlastní soubor pravidel a operací pro ostatní lidi. Jedná se v podstatě o aplikaci. Aplikace tedy zdědí všechny dobré vlastnosti decentralizované sítě. Decentralizace je koncept a nemá žádné umělé hranice v tom smyslu, že transakční síť je to poslední, co můžeme vytvořit. Bezpodmínečné odeslání hodnoty je základní operací. Platforma přidává možnost hodnotu také vytvořit, poslat ji podmíněně nebo nad ní vytvořit nějakou logiku. Například algoritmická stabilní mince je soubor určitých operací, které mohou udržovat stabilitu decentralizovaným způsobem. Platforma nabízí širokou škálu aplikací a inovátoři mohou realizovat své vize.