🇨🇿 Djed dělá z ADA rezervní měnu

Základním principem projektu Djed je využití hodnoty jednoho digitálního aktiva k vytvoření jiného. Djed využívá volatilní hodnotu ADA k vytvoření stablecoinu s hodnotou navázanou na USD. Tím se ADA stává rezervní měnou. To platí pouze pro ekosystém Cardano. Koncept algoritmických stablecoinů je však způsob, jakým můžeme nahradit fiat měny. Před opuštěním zlatého standardu byly peníze kryté vzácným fyzickým kovem - zlatem. Aby takový systém fungoval, je nutná centrální autorita. Koncept algoritmických stablecoinů je zlatým standardem pro digitální věk. Deflační kryptoměny, jako je ADA nebo BTC, můžeme použít jako zástavu pro stablecoiny, jako je DJED. Tato měna založená na blockchainu Cardano a algoritmech Plutus může fungovat bez centrální autority.

TLDR

  • Hlavním problémem dnešních peněz je absence vazby na vzácnou komoditu či aktivum a přítomnost centrální autority.
  • Algoritmické stablecoiny se mohou stát novým zlatým standardem.
  • DJED je podložen hodnotou ADA, která má omezené množství, takže stablecoiny nelze vytisknout ze vzduchu.
  • Pokud bude poptávka po DJED vysoká, bude v rezervě Djed uzamčeno stále větší množství mincí ADA.
  • Stablecoiny mohou ukončit éru frakčních rezerv.

Problémy fiat měn

Z praktických důvodů snadného používání nahradily zlaté mince papírové bankovky. Bankovky byly uloženy v bance a kryty zlatem. Lidé bankovkám důvěřovali, protože mohli přijít do banky, která bankovku vydala, a vyměnit ji za zlato. Pokud bylo v určité době v bance uloženo 10 000 zlatých a mezi lidmi obíhaly bankovky v hodnotě 10 000 zlatých, byly všechny bankovky kryté zlatem.

Když byla měna navázána na zlato, platil tzv. zlatý standard. Bankovky používané v oběhu představovaly zlato a byly za něj směnitelné. Dnes používané peníze zlatem kryté nejsou. Množství peněz v oběhu pak není ovlivňováno množstvím zlata, ale měnovou politikou centrálních bank. Pokud jsou lidem poskytovány levné úvěry, dostává se do oběhu velké množství peněz a lze očekávat, že ceny porostou. Nadbytek peněz v oběhu se může projevit cenovými bublinami u akcií, komodit a nemovitostí.

Hlavním problémem dnešních peněz je absence vazby na vzácné aktivum či komoditu a přítomnost centrálního orgánu, který rozhoduje o měnové politice. Centrální banky mohou tisknout peníze neomezeně dlouho a nejsou ničím omezeny. Její členové se snaží plnit stanovené cíle a usilují o měnovou stabilitu. Ne vždy se to však daří. Dlouhodobá nadměrná inflace je nežádoucím jevem.

Algoritmické stablecoiny jsou novým zlatým standardem

Algoritmické stablecoiny řeší oba problémy, které dnes peníze mají. Chytré algoritmy mohou nahradit centrální autority. Kryptoměny jako ADA a BTC lze používat jako rezervní aktiva jenž mají omezenou nabídku. V digitálním věku není třeba používat fyzické zdroje. Místo toho se můžeme spolehnout na digitální vzácnost.

Cardano a další platformy pro chytré smlouvy jsou decentralizované sítě, které umožňují vytvářet algoritmy, jež mohou být po nasazení decentralizovaně prováděny sítí. Tím se rozpustí moc centrálních orgánů. Všechna pravidla lze zapsat do zdrojového kódu a stanou se v podstatě neměnnými.

Programátoři mohou převzít pozici centrálních bankéřů. Je možné vybudovat určitou formu decentralizovaného řízení. Je to v podstatě jen implementační detail. Pokud by bylo potřeba o něčem rozhodnout, mohli by hlasovat všichni uživatelé stablecoinu, ne jen významná skupina.

Důležité je, že fungování by bylo zcela transparentní. Počet mincí v rezervě a počet stablecoinů v oběhu by byl zcela transparentní a neměnný.

V širším kontextu lze kryptoměny a algoritmické stablecoiny považovat za prostředek umožňující přesun důvěry od tradičních finančních služeb k decentralizovaným řešením.

Přechod od dosud relativně stabilních fiat měn k volatilním kryptoměnám může trvat velmi dlouho a může být nemožný. Lze předpokládat, že volatilita kryptoměn se bude snižovat. Přesto může být pro lidi relativně vysoká, aby se stala běžně používaným prostředkem směny. Lidé očekávají, že směnný prostředek bude mít v krátkodobém a střednědobém horizontu stabilní kupní sílu. Algoritmické stablecoiny lze jako prostředek směny používat již dnes.

Volatilní kryptoměny se zastropovanou zásobou a algoritmické stablecoiny tvoří dokonalou symbiózu pro vytvoření alternativního digitálního směnného prostředku.

ADA jako rezervní měna

ADA má tržní hodnotu. V kontextu používání není ADA vhodná jako prostředek směny kvůli své vysoké volatilitě. Tržní hodnota je však užitná hodnota, kterou lze využít.

Djed využívá tržní hodnotu ADA k vytvoření jiné hodnoty. Hodnota DJED je vázána na USD a je kryta hodnotou ADA. Djed je overcollateralizovaný stablecoin. To znamená, že k ražbě DJED je zapotřebí určité množství mincí ADA. Jednoduše řečeno, Djed je stabilizátorem volatilní hodnoty mincí ADA.

Důležité jsou dvě věci. Zaprvé, ADA je decentralizovaná kryptoměna stejně jako algoritmy Djed. Systém tedy funguje zcela autonomně bez zásahu třetích stran. Zadruhé, DJED je krytý jinou hodnotou s omezeným množstvím, takže ho nelze vytisknout ze vzduchu. Množství DJED v oběhu bude vždy omezeno počtem ADA, které jsou do systému vloženy.

Výše ADA je omezena na 45 000 000 000. Tato částka je tedy z podstaty decentralizace v podstatě neměnná. Tedy měnová politika Cardana je neměnná.

Pokud existuje poptávka po DJED, je nutné, aby lidé vkládali ADA do systému. ADA budou uzamčeny v rezervě Djed. Tím se ADA stanou rezervní měnou pro DJED, která může sloužit jako prostředek směny.

Připomíná to zlatý standard. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že vzhledem k vysoké volatilitě není možné zálohování v poměru 1:1. Proto je Djed overcollateralizovaným stablecoinem. Algoritmus je navržen tak, aby vyrovnával tržní šoky a udržoval DJED na úrovni 1 USD a zároveň zajišťoval jeho dostatečné krytí mincemi ADA.

Pokud je poptávka po DJED vysoká, bude v rezervě Djed uzamčeno stále větší množství mincí ADA. To může způsobit nedostatek na trhu, což bude mít pozitivní vliv na růst tržní hodnoty ADA. Čím vyšší je tržní hodnota ADA, tím více DJED může být vyraženo.

Tržní hodnota ADA bude odrážet úspěšnost projektu Djed. Djed samozřejmě není jediným projektem v ekosystému Cardano, takže to platí univerzálně. Každá úspěšná aplikace, která získá vysoký počet uživatelů, bude mít dopad na celý ekosystém z hlediska tržní kapitalizace.

Z úspěchu Djed budou mít největší prospěch držitelé SHEN a případně COTI, protože všechny poplatky vybrané za ražbu a spalování DJED připadnou jim.

Používání DJED bude generovat provoz v síti Cardano. Díky poplatkům bude Cardano ekonomicky udržitelným systémem. Je důležité poznamenat, že bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost Djed zajišťuje Cardano.

Konec frakčních rezerv

Bankéři si všimli, že velká část peněz zůstává trvale v bance. Není obvyklé, aby všichni držitelé peněz požadovali výběr svých peněz z banky ve stejnou dobu.

Část peněz, kterou podle odhadu banky držitelé v dohledné době nevyberou, lze použít k poskytování úvěrů. Poskytnutím úvěru se banka vzdává dohodnuté částky ve prospěch dlužníka na dohodnutou dobu, za což je dlužník povinen vrátit peníze a dohodnutý úrok k dohodnutému datu.

Uvažujme hypotetický příklad, kdy je v bance uloženo 10 000 zlatých a v oběhu jsou bankovky v hodnotě 10 000 zlatých. Předpokládejme, že banka na základě dlouholetých zkušeností ví, že 8 000 zlatých má trvale k dispozici. V tomto hypotetickém příkladu si banka může dovolit poskytnout půjčky až do výše 8 000 zlatých. Pokud tak učiní, začne fungovat v systému částečných rezerv a všechny peníze, které vydává, již nejsou kryty zlatem. V tomto okamžiku je v oběhu 18 000 bankovek, které jsou kryty pouze částečně. Jinými slovy, 18 000 bankovek je kryto pouze 10 000 kusy zlata.

Banka čelí riziku. Pokud by se lidé rozhodli vybírat zlaté mince za bankovky, banka by jich neměla dostatek. Nastane takzvaný run na banku. Banka by si musela půjčit kusy zlata jinde, a pokud by se jí to nepodařilo, zkrachovala by.

Algoritmické stablecoiny mohou ukončit éru frakčních rezerv. Djed nedovolí razit více DJED, než kolik umožňuje algoritmus na základě počtu ADA v rezervě. Celý systém je transparentní a velmi snadno kontrolovatelný. On-chain analýza, kterou může kdykoli provést kdokoli na světě, odhalí, kolik ADA je v rezervě a kolik mincí DJED je v oběhu. Djed ze své podstaty nedovolí vzít část ADA z rezervy a někomu ji půjčit.

Banky profitují z peněz, které jim uživatelé svěřují do úschovy. Riziko nesou především uživatelé. Pokud si lidé zvyknou používat peněženky s vlastní úschovou, nebudou žádné banky potřebovat. Djed by byl v pozici jakési decentralizované globální centrální banky. Slovo “centrální” je zde vlastně nadbytečné. Některé finanční služby by mohly být zcela nahrazeny decentralizovanými protokoly.

Závěr

Aby algoritmické stablecoiny uspěly, musí je lidé začít používat. Podobných projektů je na trhu více, a to je dobře. Rozmanitost a konkurence zajistí, že přežijí jen ty nejlepší projekty. Algoritmických stablecoinů na různých blockchainech může být více, ale počet BTC a dalších nativních mincí bude vždy omezený. Z tisíců existujících kryptoměn si důvěru získá jen malý počet z nich. Mezi nimi budou jistě i sítě, na kterých budou vznikat užitečné projekty. Algoritmické stablecoiny ctí všechny principy decentralizace a můžeme jen doufat, že brzy nahradí stablecoiny podporované USD.

Djed je zatím v plenkách a v době psaní tohoto článku běží doslova pár dní. Zatím je těžké předpovědět, jak úspěšný tento projekt bude. Bez ohledu na úspěch jednoho konkrétního projektu je skutečností, že algoritmické stablecoiny řeší největší problém současných kryptoměn, a tím je riziko spojené s vysokou volatilitou. Uchovávání hodnoty je vlastnost, která je pravděpodobně neslučitelná s prostředkem směny. Digitální svět je od samého počátku o programovatelnosti. Peníze budoucnosti budou decentralizované a programovatelné. Volatilita kryptoměn je problém, který je řešitelný prostřednictvím programovatelnosti. S algoritmickými stablecoiny budeme mít nejen novou formu peněz, ale také decentralizované finance. A to je revoluce v pravém slova smyslu.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/djed-makes-ada-a-reserve-currency