🇨🇿 Jste připraveni na algoritmický stablecoin Djed?

Spuštění stablecoinu Djed na hlavní síti Cardano je naplánováno na leden 2023. Djed je překolateralizovaný algoritmický stablecoin vyvinutý společností COTI. Djed je decentralizovaný a má on-chain Proof-of-Reserve. Vysvětleme si základní principy, na kterých tento stablecoin funguje.

TLDR

  • Algoritmický stablecoin Djed funguje stejně jako centrální banka, ale bez centrálního emitenta.
  • Djed má on-chain Proof-of-Reserve a je plně decentralizovaný. Žádný prostředník nemůže zneužít vklady.
  • Rezervní mince SHEN pohlcuje volatilitu mincí ADA a zajišťuje, že v rezervě je dostatečný počet ADA mincí.

Djed má on-chain Proof-of-Reserve

Algoritmus Djed drží rezervní aktiva. Místo aby byl vázán na fiat měny (podobně jako USDT, USDC nebo USDA), je krytý tokenem ADA (teoreticky může být krytý jakýmkoli jiným tokenem v síti Cardano) a funguje bez centrálního emitenta. Djed se chová podobně jako centrální banka, která může kontrolovat počet mincí v oběhu, a tím udržovat jeho hodnotu stabilní (stabilní kupní sílu). Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Djed udržuje stabilní hodnotu stablecoinu vůči danému aktivu (např. USD) tím, že řídí jeho nabídku prostřednictvím decentralizovaného algoritmu.

Když byly peníze kryté zlatem, byly v oběhu peníze (např. USD) v množství odpovídajícím množství zlata drženého v bankovní rezervě. Lidé museli důvěřovat centrální autoritě, že dávají do oběhu jen tolik USD, kolik mají ve zlatě.

Po opuštění zlatého standardu nejsou současné fiat měny kryty zlatem. Centrální banky sledují ekonomické události a snaží se udržet stabilní kupní sílu tím že kontrolují množství peněz v oběhu tím. Děje se tak za cenu nízké inflace. Fiatové peníze mají v západních zemích krátkodobě stabilní kupní sílu, ale dlouhodobě mohou ztrácet hodnotu. V dobách tržních turbulencí může být inflace vyšší, než je žádoucí, což má negativní vliv na udržení hodnoty v dlouhodobém horizontu.

Algoritmus Djed udržuje hodnotu stablecoinu na úrovni 1 USD. Tržní hodnota (kupní síla) 1 DJED by měla vždy odpovídat 1 USD a uživatelé by měli být schopní získat za DJED ADA mince v odpovídající USD hodnotě.

Uživatelé mohou razit mince DJED za mince ADA. K ražbě 1 DJED budou potřebovat dostatek mincí ADA (nebo zlomek jedné mince), aby jejich hodnota byla přesně 1 USD. To znamená, že pokud má mince ADA tržní hodnotu 1 USD, bude možné za 1 ADA vyrazit 1 DJED. Pokud by tržní hodnota mince ADA byla 0,50 USD, potřeboval by uživatel k ražbě 1 DJED 2 mince ADA. Zanedbáváme poplatky.

Uživatelé mohou získat zpět ADA vrácením DJED. Algoritmus Djed spálí vrácené DJED a vrátí uživateli odpovídající částku ADA podle aktuálního směnného kurzu. Pokud tržní hodnota ADA vzroste na 2 USD, uživatel obdrží 0,5 ADA za 1 DJED.

Proces ražby a pálení je decentralizovaný a plně automatizovaný. Mince ADA jsou během ražby DJED umístěny do rezervy. Během pálení DJED jsou mince ADA z rezervy odebrány.

Djed má on-chain Proof-of-Reserve. Kdokoli může kdykoli provést audit a zjistit, kolik DJED je v oběhu a kolik mincí ADA je v rezervě. ADA v rezervě nemůže zneužít třetí strana, protože budou pod kontrolou chytrého kontraktu.

Stáje DJED budou kryté mincemi ADA podobně, jako bývaly fiat peníze kryté zlatem. USD má relativně stabilní kupní sílu, zlato je volatilnější a kryptoměny včetně mincí ADA jsou velmi volatilní. Jak se s tím vypořádat?

Pravděpodobně jste si všimli, že hodnota USD v rezervě může vzhledem ke stejnému množství vyražených DJED klesat. Pokud je v oběhu 1000 DJED, hodnota USD v rezervě by měla být také 1000 USD. Vzhledem k tomu, že mince ADA jsou v držení, hodnota USD v rezervě klesá spolu s tržní hodnotou ADA.

Ilustrujme si to na příkladu. Pokud je hodnota ADA 1 USD a uživatelé vytěží 1000 DJED, všechny DJED mohou být vráceny (spáleny) a uživatelé dostanou své ADA zpět. Pokud však tržní hodnota ADA náhle klesne na 0,5 USD, bude v rezervě pouze hodnota 500 USD. Za vrácení (a spálení) 1 DJED musí algoritmus vrátit uživateli 2 ADA. Po vrácení 500 DJED by rezerva byla 0.

Řešením by bylo mít v rezervě více mincí ADA. Jinými slovy, je třeba mít nadměrnou rezervu proti vyraženým DJED. Přesně to zajistí rezervní mince SHEN.

Rezervní mince SHEN

Pokud by byl v rezervě dvojnásobný počet mincí ADA, tj. 2000 mincí ADA, výše popsaný problém by nenastal. Bylo by možné spálit všech 1000 DJED a uživatelé by získali zpět celkem 2000 mincí ADA v hodnotě 1000 USD.

SHEN je rezervní mince. Její hodnota je nestálá a není kryta jinými aktivy. Lidé mohou razit SHEN podobně jako DJED. Hodnota SHEN bude zpočátku stanovena na 1 ADA.

Algoritmus Djed povolí ražbu DJED pouze v případě, že je v rezervě dostatek mincí ADA v určitém poměru. Předpokládejme, že tržní hodnota ADA je 1 USD a že někdo koupí 3000 SHEN. Kupující zaplatí 3000 ADA za stejné množství mincí SHEN. Tím se 3000 ADA ocitne v rezervě. Nyní je možné za 1000 ADA vyrazit 1000 DJED. V rezervě bude 4000 mincí ADA (v hodnotě 4000 USD) a v oběhu bude 1000 DJED.

I když tržní hodnota ADA klesne na 0,25 USD, algoritmus může od držitelů vykoupit všech 1000 Djed a vrátit jim ADA v poměru 4 ADA za 1 Djed.

Je zřejmé, že pokud je poměr rezervy ADA k DJED v oběhu nižší než 400 %, algoritmus SHEN od držitelů nevykoupí, protože držitelé DJED mají přednost.

Algoritmus vykoupí SHEN pouze v případě, že je poměr vyšší než 400 %. Existuje také horní hranice, a to 800 %, od které již nelze žádné další SHEN razit.

Mince ADA v rezervě jsou rozděleny na dvě části. První část tvoří mince, které musí odpovídat hodnotě všech DJED v USD, které jsou v oběhu. Jedná se o pasiva. Zbytek mincí tvoří vlastní kapitál.

Pokud je tržní hodnota ADA stále 1 USD, 1000 ADA jsou pasiva a 3000 ADA jsou ekvity, které poměrně patří všem držitelům SHEN. V našem příkladu je v oběhu 3000 mincí SHEN. Na základě volatility mincí ADA se poměr mezi závazky a vlastním kapitálem změní.

Pokud tržní hodnota mincí ADA poroste, bude v části vlastního kapitálu více mincí ADA než v části pasiv. Při hodnotě ADA 2 USD stačí 500 ADA na pokrytí dolarové hodnoty 1000 DJED v oběhu. To znamená, že ve vlastní části rezervy bude 3500 ADA oproti 3000 SHEN. V tom případě je výhodné prodávat SHEN. Držitelé SHEN mohou získat více mincí ADA, když se tržní hodnota ADA zvýší.

Pokud tržní hodnota ADA klesne na 0,5 USD, bude v pasivech 2000 ADA a ve vlastní části rezervy také 2000 ADA (1000 USD) proti 3000 SHEN. Pro držitele SHEN není výhodné prodávat a je možné, že jim to algoritmus ani neumožní, pokud poměr klesne pod minimální hodnotu 400 %. Může být výhodné zvážit nákup SHEN.

Za ražbu DJED a SHEN se budou platit poplatky ADA, které půjdou do rezervy. Tím se zvýší zisk držitelů SHEN.

Může se stát, že DJED ztratí peg, pokud mince ADA nečekaně klesnou velmi nízko. Ani 4000 ADA nemusí mít hodnotu 1000 USD, což by odpovídalo 1000 DJED v oběhu. Držitelé DJED budou muset počkat, až se tržní hodnota mincí ADA zvýší, nebo doufat, že bude poptávka po SHEN. Prodej DJED bude možný bez ohledu na de-pegging.

Závěr

Příklady uvedené v článku jsou statické. V praxi bude vývoj hodnot dynamický a ražba a pálení DJED/SHEN bude probíhat průběžně.

Djed je pouze algoritmus, který se bude chovat podle jasně definovaných pravidel a bude možné online sledovat počet DJED/SHEN v oběhu a mincí ADA v rezervě. Každý si bude moci vyhodnotit riziko a výhodnost nákupu SHEN. Uživatelé, kteří se chtějí chránit před případným poklesem hodnoty ADA, mohou nakupovat DJED nebo jej prodávat, pokud si myslí, že se nálada na trzích zlepšuje. Ti, kteří jsou schopni nést větší riziko, mohou nakoupit SHEN a zajistit si z něj dodatečný zisk. DJED je důležitý nejen pro spekulanty, ale zejména pro uživatele, kteří chtějí využívat alternativní finanční systém. Stabilní mince jsou klíčovou součástí pro služby DeFi.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originál v AJ: Are you ready for the algorithmic stablecoin Djed? | Cardano Explorer