🇨🇿 DJED není TerraUSD

Ekosystém Cardano bude mít v 1. čtvrtletí 2023 algoritmický stablecoin DJED. DJED je formálně ověřený kryptografický pegovaný algoritmický stablecoin. Návrh stablecoinu je veřejně dostupný a matematicky ověřený. Každý, kdo je toho schopen, se na něj může podívat a upozornit na chyby v návrhu. Protokol je implementován společností COTI a před spuštěním projektu na Caradno mainnetu bude proveden bezpečnostní audit. Lidé se bojí používat algoritmické stablecoiny kvůli negativním zkušenostem s TerraUSD (UST). To je pochopitelné. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že algoritmus projektu Terra byl odlišný od algoritmu Djed. Podívejme se na základní rozdíly mezi oběma projekty.

TLDR

  • Autoři algoritmu projektu Terra byli přesvědčeni, že arbitráž zvládne všechny turbulence na trhu. Bylo možné, aby se systém dostal do platební neschopnosti.
  • Djed je overcollateralized stablecoin, má rezervní minci SHEN a algoritmus je schopen v případě potřeby zastavit ražbu a pálení tokenů.
  • DJED je překolateralizován od 3X až do 8X. Snižuje tak riziko, že ztratí krytí.
  • Pokud se cena ADA sníží, celková nabídka ADA se nikdy nezvýší, jako se to stalo u LUNA.
  • DJED lze považovat za utilitu, která zvýší tržní kapitalizaci Cardana.

TerraUSD neměla žádnou rezervní minci mezi stablecoinem a kolaterálem

TerraUSD (a další aktiva Terra) je algoritmický stablecoin, který si udržel svou vázanou cenu díky souboru arbitrážních příležitostí mezi UST a LUNA.

Mezi LUNA a UST byl nastaven následující vztah: více UST znamená méně LUNA a méně UST znamená více LUNA.

Samotný algoritmus Terra vždy považoval UST za minci s hodnotou 1 USD, a to i v případě, že se fixace mírně odchýlila, řekněme na 0,97 nebo 1,03 USD.

Předpokládejme, že bychom chtěli vyrazit UST v hodnotě 200 USD. Nejprve jsme museli přepočítat ekvivalentní hodnotu žetonů LUNA (předpokládejme, že LUNA byla 40 USD). K ražbě cílové hodnoty 200 UST bychom potřebovali 5 LUNA. Po spálení 5 LUNA jsme získali 200 UST.

Jak měly fungovat arbitráže určené k udržení UST na hodnotě USD?

Pokud by se 1 UST obchodoval za 1,01 USD, mohli uživatelé použít funkci tržní výměny Terra Station market swap a vyměnit 1 USD hodnotu LUNA za 1 UST. LUNA v hodnotě 1 USD byla spálena a 1 UST byl vyražen. Uživatelé pak mohli prodat 1 UST za 1,01 USD a získat 0,01 USD, čímž přidali UST do fondu Terra (nabídka UST se zvýšila). Tato arbitráž byla zisková, dokud hodnota UST neklesla zpět na hodnotu 1 USD.

Podobná arbitráž fungovala i v opačném případě.

Pokud se 1 UST obchodoval za 0,99 USD, mohli uživatelé koupit 1 UST za 0,99 USD. Uživatelé pak využili tržní swap Terra Station a vyměnili 1 UST za 1 LUNA v hodnotě 1 USD. Výměna spálila 1 UST (nabídka UST se snížila) a vyrazila 1 USD hodnoty LUNA. Uživatelé ze swapu získali 0,01 UST. Tato arbitráž pokračovala a UST se pálily za účelem ražby LUNA, dokud cena UST nevzrostla zpět na 1 USD.

Ražba a pálení žetonů byly vždy k dispozici a neexistoval žádný mechanismus, který by tomu v případě negativního vývoje událostí zabránil. Autoři algoritmu byli přesvědčeni, že arbitráž zvládne všechny turbulence na trhu. Jak uvidíte později, tento předpoklad byl mylný. Konstrukční chyba umožnila, aby v oběhu existovalo více UST (s očekávanou hodnotou 1 USD), než je celková hodnota všech LUNA v USD. Jinými slovy, UST ztratily své krytí. Bylo možné, aby se systém dostal do platební neschopnosti.

DJED je přezajištěn, má rezervní minci SHEN a algoritmus je schopen v případě potřeby zastavit ražbu a pálit tokeny. Algoritmus Djed je založen na poměru kolaterálu v rozmezí 400-800 % pro DJED a SHEN, aby byl zajištěn dostatek ADA v poolu.

SHEN poskytuje dodatečné krytí a je pomyslnou rezervou pro případ turbulencí na trhu.

Algoritmus Djed umožní ražbu DJED pouze v případě, že je v rezervě dostatečný počet ADA. Pokud poměr rezerv klesne pod 400 %, algoritmus nedovolí ražbu DJED a zároveň nedovolí spálení SHEN. Minimální požadovaná rezerva je tedy dodržena. V tomto případě je možné razit SHEN. Ražba SHEN zvyšuje počet ADA v rezervě, takže ražba DJED je nakonec opět povolena.

Když poměr rezerv překročí 800 %, je rezerva považována za dostatečně velkou a ražba SHEN je dočasně zastavena.

Proč se TerraUSD zhroutila?

Na vině je více faktorů.

Protokol Anchor nabízel uživatelům, kteří si na platformě uložili své UST, výnosy na trhu ve výši až 20 % ročně. Nemá smysl vám říkat, že tak velký výnos je nereálný a byl to red flag od začátku. V Anchor bylo uzamčeno až 75 % veškeré nabídky UST v oběhu. Jednalo se o významnou centralizaci kapitálu.

Na trzích začal převládat negativní sentiment a s ním klesal zájem o kryptoměny. Jejich hodnota začala klesat, včetně hodnoty LUNA.

Nečekaně prudce klesly vklady UST v Anchor ze 14 miliard dolarů na pouhé 3 miliardy. Velryba, nebo více velryb, se rozhodla uzavřít pozici v Anchor a vybrat zisk. UST vstoupily na volný trh.

Kromě toho neznámý subjekt začal vyměňovat velké množství UST za USDC. Vzpomínáte si, že algoritmus musí při spalování UST razit LUNA? Algoritmus byl nucen razit velké množství LUNA, což v krátké době způsobilo dramatický pokles tržní hodnoty (nabídka byla vyšší než poptávka). To podkopalo důvěru v celý ekosystém. Masivní prodejní tlak vedl k prudkému poklesu cen LUNA i UST.

Když bylo zjevné že na všechny mintované UST nepřipadala USD hodnota všech LUNA, někteří ostražití obchodníci varovali, že by se celý systém mohl dostat do platební neschopnosti. Nastala spirála smrti.

Mohl by mít DJED podobný problém jako TerraUSD?

Když UST ztratil peg (fixaci na USD), lidé začali panikařit a prodávat UST. To vedlo k ražbě LUNA. Velké množství LUNA na trhu způsobilo prudký pokles tržní hodnoty.

ADA slouží k decentralizaci sítě Cardano. Pokud by DJED ztratil peg, nedá se očekávat, že by lidé hromadně prodávali ADA. DJED je jen jedním z mnoha projektů na protokolu Cardano. Na rozdíl od LUNA by se v případě ekosystému Cardano dalo očekávat, že lidé budou ADA kupovat, když tržní hodnota dramaticky klesne.

DJED může dočasně ztratit krytí, pokud tržní hodnota ADA prudce klesne, řekněme o 90 %. Pokud by takový stav trval delší dobu, DJED by zůstal nekrytý, dokud by buď cena ADA nestoupla, nebo by lidé nekoupili SHEN (což by bylo velmi výhodné).

DJED je nadměrně kolateralizovaný a může zabránit spirále smrti tím, že zablokuje pálení a ražbu mincí.

UST by mohl být relativně rychle nedostatečně kolateralizován. Každý UST v oběhu snižuje oběh LUNA. V ekosystému Cardano se ADA nepálí (to ani nelze), ale budou pouze zamčeny algoritmem Djed. Pokud bude poptávka po DJED, počet uzamčených ADA vzroste, což sníží dostupnost mincí na trhu. To může zvýšit tržní hodnotu ADA, a tím pádem udržet peg.

DJED lze považovat za utilitu, která zvýší tržní kapitalizaci Cardana, tj. tržní hodnotu mincí ADA. Bylo to podobné jako u projektu Terra. Když byla poptávka po UST, byla spálena LUNA, což snížilo nabídku. Problém byl v tom, že LUNA neměla žádné jiné významné využití, takže po ní nebyla tak silná poptávka jako po ADA.

DJED je nadměrně zajištěna od 3násobku až po 8násobek. Snižuje se tak riziko, že nebude zajištěna. Na každý 1 vyražený DJED připadá 3-7 dolarové hodnoty ADA v rezervním fondu. Algoritmus Djed má větší fond, aby mohl odkoupit všechny DJED v oběhu za 1 USD v hodnotě záložního aktiva. Existuje tedy minimálně 3x větší šance na udržení fixace.

Opět platí, že při spálení DJED se ADA nemintuje, ale vrací se uživateli. Takže i když hodnota ADA klesne při zvýšený dostupných mincí v oběhu (uvolněním z Djed algoritmu), celková nabídka ADA se nikdy nezvýší, jako se to stalo u LUNA.

SHEN je v systému pro ty, kteří podstupují riziko. Pokud není v rezervě dostatek ADA, nemohou majitelé SHEN prodávat. Na ADA a DJED to nemá vliv. Algoritmus Djed upřednostňuje držitele DJED před držiteli SHEN. To znamená, že držitelé DJED mohou spálit DJED a získat zpět ADA. Držitelé SHEN tak mohou učinit pouze v případě, že je v rezervě dostatek ADA (nad 400 %).

Závěr

Kryptoměny jsou velmi volatilní a někdo by mohl říct, že 400 % je nízké zajištění a 1000 % by bylo lepší. To by však bylo kapitálově velmi neefektivní a možná i zbytečné. Kryptoměny nemohou běžně ztratit 90 % tržní hodnoty během jednoho dne. V takovém případě by byly v reálném finančním světě zcela zbytečné. S rostoucím přijetím se bude jejich volatilita snižovat. Kryptoměny mohou klesnout o 70 % za rok, ale ne za den nebo dva. V příštích letech se snad situace zlepší. Z našeho pohledu je 400% hranice dostatečná a věříme, že pokud dojde k unpeg, bude to velmi krátká epizoda, protože po ADA bude vždy silná poptávka.

První pokusy o sestrojení letadla selhaly. Kdyby se lidé vzdali, nikdy bychom dnes nelítali do vesmíru. Je normální, že některé pokusy selžou a rozhodně to neznamená, že selžou všechny další, pokud jsou fundamentálně jiné. DJED není UST. Bát se používat DJED jen kvůli tomu že skolabovala TerraUSD je stejné jako říct, že nebudete jezdit autem, protože jste jako malý spadli z kola.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/djed-is-not-terrausd