🇨🇿 Jak může Cardano narušit tradiční finanční systém

Překlad do češtiny z AJ originálu

Jak může Cardano narušit tradiční finanční systém

Pokud chceme nahradit tradiční finanční služby, potřebujeme nějakou alternativu. Koncept decentralizace a blockchain technologie nabízí jednu z možností. V dnešním článku si povíme o tom, jaké služby nabízejí banky a finanční instituce a jak by bylo možné postavit něco podobného na platformě Cardano.

CO DĚLAJÍ BANKY

Běžná banka vám může nabídnout mnoho služeb. Můžete si otevřít standardní nebo podnikatelský účet. Můžete si také otevřít spořicí účet, abyste mohli zvýšit hodnotu svých prostředků. Můžete si vzít různé typy půjček, například krátkodobé, dlouhodobé, nebo byznys půjčky. Můžete také pojistit sebe nebo svůj majetek. Můžete investovat nebo si spořit na penzi u banky nebo jiné finanční instituce. Zde v podstatě dáváte peníze někomu jinému, kdo je za vás investuje. Na trhu najdete další finanční produkty, ale pro účely našeho článku nám stačí tyto.

Finanční instituce potřebují vaši totožnost, vaši platební historii a další informace o vašich aktivech. Na základě všech těchto informací vám banka nabídne nejlepší možný úrok. Máte-li dobrou platební historii, pověst a pokud náhodou vlastníte několik nemovitostí, získáte vyšší půjčku za nižší úrok. To platí i obráceně. Pokud je riziko vyšší, úroková sazba se odpovídajícím způsobem zvyšuje. Takto to funguje ve vyspělých zemích. Pokud máte v registru nějaký negativní záznam, pravděpodobně můžete na půjčku zapomenout. Dodejme, že v rozvojových zemích si často ani nemůžete půjčit.

Banka je primárně prostředníkem, který má vždy dostatek prostředků na půjčky a ziskové investice. Komerční banky spravují peníze lidí a půjčují je jiným lidem. Banky profitují ze všech nabízených finančních produktů. Banky a finanční instituce mají právo držet a používat naše peníze ve svůj prospěch. Mají také právo půjčovat a investovat peníze. Toto právo je zaručeno státy. Lidé důvěřují bankám hlavně proto, že stát a právní systém zaručují jejich spravedlivé chování. Stát je navíc často schopen rozhodnout, kdo může založit banku a jaké podmínky musí splnit. Banky tak mají jakýsi monopol na vydělávání peněz z peněz občanů. Kromě toho mají banky právo nakládat s našimi osobními údaji a sledovat naše transakce. Mohou dokonce zmrazit některé podezřelé transakce a požádat o podrobnosti.

ČEHO SOUČASNÁ GENERACE KRYPTOMĚN NENÍ SCHOPNA

Dnešní kryptoměny mohou dobře udělat jen jednu věc - Alice může odeslat transakci Bobovi. Uživatelé blockchainu si mohou založit svůj vlastní účet a posílat mince sem a tam. Funguje to jen mezi lidmi, kteří se navzájem znají a navzájem si důvěřují. To samo o sobě nemůže ohrozit nebo nahradit banky. Bankovní transakce jsou velmi složité, zejména ty přeshraniční. Tyto transakce jsou pomalé, drahé a jsou také hodně chybové. Některé technologie blockchainu jsou určitě lepším řešením. Jak jsme však viděli výše, bankovní byznys je o něčem úplně jiném. Vůbec ne o transakcích.

Pokud potřebujete poslat transakci někomu, koho neznáte, riskujete, že protistrana nesplní svůj závazek. Typickým příkladem je nákup zboží v bazaru. Pokud na internetu najdete skvělou kytaru za dobrou cenu a jako první zaplatíte neznámému prodejci, nemusí vám prodejce slíbenou kytaru vůbec poslat. Pokud se vám nepodaří přesvědčit prodejce, aby vám ji poslal, bude třeba požádat o pomoc právní systém.

Víte, co vám ve výše uvedeném scénáři chybí? Chybí vám důvěryhodný prostředník. Konkrétně vám chybí někdo, kdo zná přesné podmínky transakce a rozhoduje, co by se mělo stát, pokud jedna strana podmínky nedodrží. Chybí vám smlouva, kde jsou podmínky jasně definovány a mechanismus, který by vám pomohl s prováděním smlouvy. Jak vidíte, současné transakční systémy nepokrývají všechny možné případy použití.

Pojďme se podívat, zda je možné rozvrátit bankovní byznys. Představte si situaci, kdy Alice půjčí Bobovi 1 BTC. Bob slibuje Alici, že každý měsíc vrátí 0,1 BTC, dokud nebude dluh splacen. Možná by to fungovalo, kdyby se Bob a Alice dobře znali. Alice může fyzicky kontaktovat Boba a přimět ho, aby zaplatil dluh. Pokud se neznají a Bob přestane splácet dluh, Alice nemůže nic dělat. Všimněte si, že jsme zcela v digitálním světě a neexistuje spojení s fyzickým světem jako v příkladu s kytarou. Přesto se Alice může dostat do problémů. Důvod je zřejmý. Lidé naštěstí stále žijí ve fyzickém světě.

Pokud vám banka půjčí peníze, je mezi vámi a bankou vždy papírová smlouva. Právní systém pomůže bance získat zpět dluh. Všimněte si, že i vás chrání stejný právní systém, protože banka musí jednat v souladu s pravidly stanovenými státem nebo jinými orgány.

Bob si může půjčit peníze od banky. Ať už důvěřuje bance více či méně, může si být jistý, že pokud si půjčí a splácí, nedojde k ničemu špatnému. Pokud Alice a Bob uzavřou smlouvu v papírové podobě, bude právní systém chránit Alici i Boba. Využití právního systému znamená, že Alice a Bob musí prokázat vše, co se stalo. Důkazem může být například papírová smlouva, bankovní převody, e-maily a tvrzení všech účastníků.

Tradiční systém vůbec nezohledňuje právo na soukromí. Nelze si jednoduše půjčit anonymně. Pokud by to mohl udělat decentralizovaný produkt, měl by konkurenční výhodu. Anonymita však něco stojí. Pokud si chcete půjčit anonymně, musíte vložit do zástavy ekvivalent půjčené hodnoty. Krypto je docela populární prostředek pro zajištění. Protože je však volatilní, musíte často poskytnout kolaterál větší, než si skutečně půjčíte. To nebude vyhovovat lidem, kteří nemají co poskytnout jako zajištění. Tito lidé mohou odhalit svou skutečnou identitu, ale pravděpodobně budou muset akceptovat vyšší úrokové sazby. Mohou také požádat přítele, aby poskytl něco cenného jako zajištění a pomohl jim získat půjčku. Jak vidíte, zde se jedná o relativně komplexní finanční smlouvu.

Existuje ještě jeden aspekt. Požadavek na soukromí znamená, že prokazování události může být v případě potíží komplikované. Ochrana soukromí by měla fungovat tak, aby transakce a smlouvy byly soukromé, ale účastníci mohli v případě potřeby stále dokázat všechny podrobnosti třetí straně.

CO KRYPTO MUSÍ UMĚT DĚLAT

Pro vytvoření fungující alternativy k bankám musí bý blockchain technologie schopny zajistit následující věci:

  • Musí být schopen sehrát roli důvěryhodného prostředníka pro účastníky, kteří se navzájem neznají, a proto si nedůvěřují. Toho lze dosáhnout decentralizací. Decentralizovaná síť může působit jako důvěryhodný prostředník mezi oběma stranami. Musíme však zkombinovat decentralizaci s dalšími schopnostmi, abychom pokryli více případů použití.

  • Nahrazení role banky znamená umožnit účastníkům sjednat podmínky smlouvy. Naštěstí jsme již vymysleli inteligentní smlouvy. Digitální formu smlouvy zvanou smart contracts. Tím transakcím dodáme potřebný kontext a smysl. Součástí smlouvy budou adresy Alice a Boba. Smlouva bude moci ověřit, že Alice skutečně půjčila Bobovi. Kromě toho je inteligentní smlouva schopna ověřit, že Bob splácí půjčku včas. Bob musí Alici poslat 10 transakcí na stejnou adresu. Toto je nezbytný kontext transakcí pro digitální smlouvu. Inteligentní smlouva je v podstatě jen logikou, která očekává, že se některé události odehrají a na základě toho se bude rozhodovat.

  • Nahrazení role právního systému znamená, že inteligentní smlouva umožní dohled nad událostmi spojenými s dohodou a bude schopna vynutit nějaké nápravné opatření v případě problémů. Pokud Bob pošle zpět jen polovinu dluhu a poté přestane splácet, inteligentní smlouva musí věci napravit. Součástí smlouvy je tedy také událost, ke které dochází, když Bob přestane splácet.

Nahrazení právního systému je nejobtížnější část. Ale ne nutně. Pokud mají oba účastníci zůstat v anonymitě, může dát Bob do zástavy něco vzácného v hodnotě půjčky. Například roční předplatné Netflixu, benzinový poukaz na 1000 litrů nebo jinou kryptoměnu. Inteligentní smlouva může tyto věci držet v úschově a pokud Bob přestane platit, Alice je dostane místo nesplacené půjčky. Možná jen část z toho všeho. Může existovat také systém reputace, který sníží Bobovu důvěryhodnost. A konečně nic nebrání použití právního systému. Pokud je známa skutečná totožnost účastníků, inteligentní smlouva ji může použít a odhalit ji orgánům. A to i přesto, že oba účastníci byli na začátku anonymní. Systém může zajistit, že jsou oba ze země, kde platí stejný právní systém. Díky logice blockchainu a dalším navázaným aplikacím budou všechny potřebné kontaktní informace a související transakce snadno po ruce. Jakmile bude Oracles součástí infrastruktury, nebude problém vytvářet dokumenty potřebné pro kontakt s místními úřady.

Tradiční papírové smlouvy jsou dnes složité a dobře pochopitelné pouze jednou stranou. Většina smluv a všechny jejich podrobnosti jsou bankami a jejich právními odděleními lépe chápány než obyčejnými lidmi. Digitální smlouvy by mohly být mnohem jednodušší. Zdrojový kód smlouvy lze převést na snadno srozumitelné věty, kterým každý snadno porozumí. Během sestavování smlouvy nebude žádný prostor pro poznámky pod čarou nebo neočekávané jednostranné změny během vykonávání.

Transakční systém spolu s inteligentními smlouvami může nahradit některé finanční produkty bank a finančních institucí. Práce s dluhem může být relativně snadná, protože vše se děje v digitálním světě. Pojištění může fungovat podobně, ale zde ve většině případů bude vyžadovat spojení s fyzickým světem prostřednictvím Oracles. Oracles mohou poskytovat informace o cenách aktiv, počasí, příletech letadel, výsledcích zápasů a dalších věcech. Jednoho dne můžeme vidět spolupráci úřadů a institucí, které jsou obecně důvěryhodné. Alespoň v rozvinutých zemích. Alternativně lze použít kolektivní hlasování. Zainteresovaná skupina může o něčem hlasovat a výsledkem hlasování bude událost, na kterou inteligentní smlouva nějak zareaguje. To může být také relativně spolehlivé spojení s fyzickým světem většinou na lokální úrovni. Oracles a hlasování nejsou vždy nutné. Dokážeme si představit řešení, které může do značné míry plně fungovat v digitálním světě. Se zvyšujícím se tokenizací aktiv budou k dispozici další možnosti. Můžete být například pojištěni pro případ, že vám někdo včas neposílá akcie společnosti Tesla.

CO BYZNYS A EKONOMIKA POTŘEBUJE

Reálná ekonomika musí být schopna pracovat s dluhy. Samotný platební systém je pouze nástrojem, který nemůže otáčet kola ekonomiky. Někteří podnikatelé pracují s krátkodobým nebo dlouhodobým dluhem téměř každý den. Je to jeden z důvodů, proč potřebujeme banky.

Představte si, že jste podnikatel a nemáte peníze. Prodali jste zboží prodávajícímu. Prodávající zaplatí za zboží po jednom měsíci. To je pro vás příliš dlouhá doba, protože pro podnikání potřebujete hotovost okamžitě. Máte dluh prodávajícího. Můžete si tedy vzít krátkodobou půjčku od banky s použitím dluhu prodávajícího jako zajištění. Jakmile prodejce splácí dluh, splácíte dluh do banky spolu s úroky.

To je docela běžné v tradičních podnicích. Podnikatelé si často berou krátkodobou půjčku a splácejí ji, jakmile prodávající splatí dluh.

Je možné se vyhnout bankám? Ano, pokud existuje někdo, kdo riskuje a koupí dluh. Zkusme to znovu. Jste podnikatel a znovu vám chybí peníze. Prodávající vám dluží peníze za zboží, které jste mu prodali. Víte, že prodávající splatí dluh po 1 měsíci. Můžete prodat dluh prodávajícího a okamžitě získat hotovost pro své podnikání. Prodáte dluh za méně než je jeho hodnota kupujícímu dluhu. Kupující dluhu z toho bude profitovat, protože dostane celý dluh od prodávajícího. Podnikatel má potřebnou hotovost.

Nezáleží na tom, zda nazýváme toho kdo dluh koupí bankou nebo kupujícím dluhu. Je to někdo, kdo je ochoten riskovat a profitovat v případě, že všechno půjde dobře. Nezáleží ani na tom, zda pomocí inteligentních smluv implementujeme první nebo druhý scénář. Jak vidíte, jednoduchou verzi banky lze implementovat pomocí inteligentních smluv. Důležité je, že jsme použili komplexní smlouvu mezi třemi stranami ve scénářích, ve kterých lze dluh použít jako aktivum, které lze prodat. K tomu rozhodně potřebujeme tokeny a inteligentní smlouvy a nelze toho dosáhnout pouze skrze transakčním systémem.

V reálné ekonomice existuje mnoho dalších typů dluhů a mnoho dalších důvodů, proč je potřebujeme. Například, pokud máte vizi, ale nemáte zdroje k jejímu provedení, musíte si půjčit peníze. Musíme být schopni vytvořit systém, který zvládne procovat s rizikem. Například můžeme spojit rizikové smlouvy s méně rizikovými a zacházet s nimi jako s jedním balíčkem dluhů. Pokud nebude splaceno několik smluv z celého balíčku, sníží se pouze výnos. Dopad tedy nebude tak drastický.

Pokud chceme vybudovat alternativní ekonomiku, musíme být schopni financovat věci, které musí být financovány společně několika lidmi. Skupina lidí musí poslat finanční prostředky na jednu adresu. Z této adresy bude výstavbu kina financovat jiná skupina lidí. Zdroje musí být uvolňovány kontrolovaným způsobem. Pokud se stavba nezačne, lidé musí být schopni získat zpět finanční prostředky. Chytré smlouvy na to již sami nestačí. V tomto případě potřebujeme také určitou formu hlasování. Prostřednictvím hlasování bude rozhodnuto, zda pokračovat v uvolňování prostředků, nebo zda se zbytek vrátí těm, kteří peníze poslali.

Potřebujeme existenci důvěryhodného prostředníka, kterému můžeme svěřit vklady, a doufat, že zvýší hodnotu vkladů prostřednictvím ziskové finanční činnosti. Takže v podstatě to, co dokážou banky, ale spravedlivěji. Potřebujeme investovat peníze a šetřit pro odchod do důchodu a nelze očekávat, že to všichni lidé na planetě chtějí dělat sami. Tyto nové decentralizované finanční služby musí být transparentnější, levnější, rychlejší a přístupnější všem lidem bez diskriminace, chránit soukromí a především musí být dobře zabezpečené.

PROČ CARDANO

Cardano bude sociální a finanční operační systém, který umožní vybudovat alternativy k tradičním finančním službám. Cardano bude dostatečně škálovat na globální úrovni, bude mít bezpečné inteligentní smlouvy, bude mít hlasovací systém, bude pracovat s Oracles a pracovat s identitou. Cardano rozšiřuje možnosti decentralizace a dává transakcím kontext a význam. Toto je hlavní posun v možnostech technologie blockchain ve srovnání s první generací.

Je důležité si uvědomit, že banky a IT giganti nikdy nemohou dodat produkt blockchain, který by získal stejnou úroveň důvěry jako veřejné otevřené sítě. Především jsou technologicky daleko pozadu a dohánět Cardano může být i pro hráče jako IBM, Google a Amazon těžké. A co je nejdůležitější, pokud veřejně známé společnosti nebo instituce spustí blockchain, který sami ovládají, lidé mu nebudou důvěřovat. I kdyby důvěřovali, dříve nebo později by někdo zneužil pozici zevnitř systému.

Pokud je blockchain dodán bankou nebo korporací, postarají se o uzly, které se účastní síťového konsensu. Budou tedy vždy mít kontrolu nad sítí. Například v případě Libry od Facebooku by uzly udržovalo konsorcium společností. Ve veřejných sítích je velmi důležitou součástí motivační a ekonomický model, který lidi motivuje k tomu, aby udržovali síť v provozu. Kontrola je tedy ponechána na lidech. Uzel může obsluhovat každý, včetně společností nebo bank. Jde jen o peníze a nelze tomu zabránit. Důležité je, že instituce nikdy nebudou mít plnou kontrolu nad konsensem sítě. Navíc, jakmile některá síť začne být řízena institucemi, lidé mohou začít používat jinou. I proto je mimochodem důležité budovat další sítě.

Veřejné sítě udržují lidi pro lidi. Ale také pro malé a střední podniky, banky, finanční služby a státy. Cardano nabízí alternativu, kterou mohou lidé sami vlastnit. Lidé budou moci na Cardanu stavět alternativní finanční a sociální služby a budou požadovat, aby všechny ostatní tradiční služby měly podobné parametry. Decentralizované alternativy budou tlačit tradiční služby k používání technologie blockchain. Lidé mohou vyžadovat, aby instituce používaly síť, které již důvěřují.

A nejde jen o konsenzus v síti. Cardano je open-source. Decentralizace musí také dobře fungovat na úrovni změn zdrojového kódu prostřednictvím decentralizované správy. Lidé se sami rozhodnou, jaké parametry sítě se mohou změnit a jakým směrem se bude vyvíjet. Vše bude transparentní a srozumitelné.

Je tu ještě jeden problém. Pokud banky a instituce provozují vlastní řešení soukromého blockchainu, objeví se nová informační sila. Dříve nebo později bude nutné tato sila propojit. Propojení může být často docela náročné. Bylo by mnohem výhodnější, kdyby všichni používali jednu síť. Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaká síť to bude, a pravděpodobně bude více kandidátů. Instituce si však také pomalu uvědomují, že spuštění soukromého blockchainu řeší jejich problémy jen částečně. Čína se navíc chystá zavést národní digitální měnu. EU to také zvažuje. Je třeba přijít s některými standardy, a zde mohou hrát důležitou roli veřejné blockchainy.

TOKENIZACE

Cardano bude moci vydávat tokeny. Token může být doslova cokoli. Například lístky na koncert, stravenky, herní předměty, předplatné časopisů, právo používat nebo spotřebovat digitální službu. Můžeme dokonce tokenizovat aktiva, která se používají v tradičních finančních službách. Tokeny mohou být akcie, dluhopisy, komodity a mnoho dalších aktiv. Tokeny umožňují propojit stávající služby s funkcemi blockchainu. To vše vám umožní vytvořit zcela nové služby a spojení, která nás možná ani ještě nenapadla.

Zde jsou nějaké příklady. Jak zajistit, aby vaše identita zůstala anonymní? No, zeptejme se, co je opravdu důležité. Je to vaše jméno a adresa nebo informace o vašich zálibách, zájmech, ekonomických a sociálních aktivitách? Co když vaše identita obsahuje informace, jako je návštěva místního kina a bazénu nebo pravidelný oběd v místní čínské restauraci? Pokud to děláte často, máte místní identitu a pravděpodobně žijete v určitém městě. Obchod vám může poskytnout nějakou slevu na časté nákupy a nemusí znát vaši skutečnou identitu. Může to fungovat pouze s adresou nebo nějakým ID. Kino vás možná bude chtít informovat o nových filmech a zaplatit za reklamu přímo vám, ne prostředníkovi. Pokud si chcete půjčit malé množství peněz, můžete na oplátku nabídnout předplatné kina. Protistrana může mít důkaz, že jste ze stejného města, aniž by se pracovalo s vaší adresou. Moderní kryptografie je velmi silná a umožňuje nám vytvořit takového funkcionality. Představivosti se meze nekladou.

Vzpomínáte si na náš příklad s kytarou z bazaru? Díky inteligentním smlouvám existuje možnost, jak bezpečněji nakupovat. Platba nesmí být zaslána okamžitě prodejci, ale musí být dočasně uložena na adrese inteligentní smlouvy. Inteligentní smlouva poté rozhodne, zda platbu vrátí kupujícímu nebo ji zašle prodávajícímu. Inteligentní smlouva může vytvořit token pro odemknutí platby prodávajícímu. Token může kupující použít k odemknutí platby v okamžiku, kdy převezme kytaru od pošťáka. Nebo může token získat přepravní službu a také odemknout platbu, když je kytara předána kupujícímu. Byla by to lepší možnost, která by zabránila situaci, kdy by si kupující nechal kytaru a neodemkl platbu. Existuje více možných variant.

ZÁVĚR

Cardano bude mít tolik užitečných schopností a funkcí, že má potenciál narušit tradiční finanční a sociální služby. Bude to nějakou dobu trvat. Za prvé, musí být platforma přijata vývojáři a ti budou muset udělat nějaké experimenty a testy. Po přijetí platformy vývojáři uvidíme mnoho nových aplikací a služeb. Pak mohou lidé využívat nové možnosti a zjistit, zda jsou lepší a výhodnější než tradiční služby. Těšíme se na to.