🇨🇿 Jakou hodnotu má Cardano?

Někdy se na sociálních sítích objeví velmi jednoduchá otázka. Jakou hodnotu má Cardano? Tato otázka je legitimní, ale je velmi obtížné na ni odpovědět v několika větách. Říci, že Cardano je sociální a finanční operační systém, je příliš abstraktní odpověď, která nikomu neřekne, čím se Cardano liší od ostatních platforem pro chytré kontrakty. Pokud někdo chce vysvětlit jediný detail, ostatní mohou být přehlédnuty. Projekt je třeba vidět ve všech jeho detailech, abychom si udělali realistický obrázek. Pokusíme se vytvořit seznam věcí, na které by se měl podívat každý, kdo chce poznat jako hodnotu má Cardano.

TLDR

  • Je snadné přehlédnout výhody rozšířeného modelu UTXO.
  • PoS Leios může vyřešit blockchainové trilema velmi elegantním způsobem.
  • Cardano má takzvanou víceúčelovou účetní knihu. Tokeny jsou uloženy přímo v účetní knize podobně jako mince ADA a k interakci nejsou potřeba chytré smlouvy.
  • Cardano má nativní liquid staking.
  • Mithril je lehký klient, který umožňuje komunikovat Peer-to-Peer i mobilním zařízením.
  • Tým IOG buduje Cardano jako kritický systém, tedy jako software pro jaderné elektrárny, letadla, nemocnice nebo banky.
  • Cardano lze snadno upgradovat pomocí hard-fork kombinátoru. Žádné ghost blockchainy a tokeny.
  • Cardano má spravedlivou distribuci mincí ADA.
  • Cardano má projektovou pokladnu a Catalyst.

Rozšířené UTXO

Je snadné přehlédnout, že Cardano používá model Extended UTXO. Na první pohled to není viditelné, přesto jde o zásadní rozdíl oproti všem platformám chytrých kontraktů založených na EVM.

Účelem modelu EUTXO je podpora vyšší expresivity programovatelnosti při zachování všech výhod modelu UTXO Bitcoinu. EUTXO má tyto výhody: vyšší bezpečnost při vykonávání chytrých smluv, předvídatelnost poplatků, lokální ověření zajišťující, že transakce budou po odeslání akceptovány, a přirozeně fragmentovaný stav blockchainu. To umožňuje paralelizaci při zpracování transakcí, což má pozitivní vliv na škálovatelnost.

Při zpracování chytrých smluv nezáleží na pořadí v bloku, není třeba brát v úvahu výsledky provedení jiných smluv v bloku, takže samotné provedení lze považovat za bezpečnější. Jinými slovy, protože jednotlivé výsledky provádění chytrých smluv jsou na sobě nezávislé a neexistuje žádný sdílený globální stav, je zde menší prostor pro útoky.

Skutečnost je taková, že v době psaní tohoto článku nebyl žádný skript Plutus zneužit. Cardano je ideální platformou pro kritické systémy, od kterých se očekává vysoká bezpečnost a spolehlivost. Naučit se Haskell může být složité, ale rozhodně to stojí za to, pokud chcete vytvořit spolehlivou finanční službu pro miliony uživatelů.

Ouroboros Leios

Téměř žádná blockchainová síť neškáluje, protože zkombinovat tuto vlastnost s decentralizací je technologická výzva. Mnoho platforem, které dobře škálují, muselo obětovat decentralizaci a mají velmi vysoké hardwarové požadavky pro ty, kteří chtějí vytvářet bloky.

Ouroboros Leios je vylepšení stávající verze PoS, které Cardanu umožní dosáhnout vysoké škálovatelnosti a zachovat si kvalitní decentralizaci. To je možné díky použití modelu EUTXO. Díky němu lze poměrně snadno vyhodnotit souběžnou povahu dvou transakcí. Neexistují žádné vedlejší efekty.

Uzly blockchainu obvykle pracují pouze tehdy, když mají vytvořit blok nebo ověřit blok, který obdržely od jiného uzlu. Zdroje jsou většinou nevyužité. Leios umožní konstrukci tří různých typů bloků, které se budou vyrábět různou rychlostí a budou mít různé účely. Vstupní bloky (input blocks), které budou nejčastější. Dále budou schvalovací bloky (endorsed blocks) předem ověřeny jinými uzly. Vstupní bloky budou sloužit jako vstup pro blok sloužící k předběžnému ověřování. A konečně bloky (ranking blocks), které budou odkazovat na před-potvrzené bloky a které představují konečné vypořádání (settlement).

Vstupní bloky jsou svazky transakcí. Představují skutečný datový obsah. Mají být vytvářeny rychle a validovány souběžně. Endorsement bloky se používají k dosažení relativně vysokého stupně důvěryhodnosti. Uzly tyto bloky schvalují pomocí schvalovacích certifikátů, které informují ostatní uzly o tom, kolik kolegů je schvaluje. Ranking bloky (třetí druh) jsou svazky odkazů na před-schválené bloky. Používají se k dosažení globálního konsensu.

Leios může řešit trilema blockchainu velmi elegantním způsobem. Tým IOG světu dokázal, že dokáže dodat funkční PoS, a není pochyb o tom, že dokáže dodat i Leios PoS.

NFT jsou nativní tokeny

Cardano nepoužívá chytré smlouvy pro interakci s tokeny a NFT. Síť s nimi zachází stejně jako s mincemi ADA. Má takzvanou multi-asset ledger, takže tokeny jsou uloženy přímo v ledgeru podobně jako mince ADA.

Cardano má účetní infrastrukturu pro tokeny definované v modelu účetní knihy a může je nativně převádět. To snižuje složitost a transakční poplatky a zároveň zvyšuje bezpečnost.

Cardano má politiku fixních poplatků, což znamená, že poplatky závisí na velikosti transakce. Poplatek nezávisí na aktuálním zatížení sítě. Za běžnou transakci zaplatíte dnes stejný poplatek ADA jako za rok.

Cardano má likvidní staking

Cardano má nativní likvidní staking. To znamená, že tuto funkci podporuje přímo na úrovni protokolu.

Staking nevyžaduje uzamčení mincí ADA na určitou dobu. Cardano nemá slashing. Protokol nemůže odebrat mince jejich vlastníkovi. Motivace jsou nastaveny velmi podobně jako konsensus PoW. Odměny lze získat pouze za chování, které je v souladu se zájmy protokolu. Stakeři kontrolují chování poolů podobně jako těžaři kontrolují pooly v síti Bitcoin. Stakeři mohou kdykoli delegovat ADA na jiný pool. Tento systém funguje dobře již více než dva roky a Cardano je jednou z nejvíce decentralizovaných sítí. Decentralizace navíc roste i na medvědím trhu.

Ostatní sítě PoS nemají nativní likvidní staking. Uživatelé jsou nuceni svěřit nativní mince třetí straně. Na oplátku dostávají tokeny, které mají tržní hodnotu podobnou nativním mincím, ale v konsensu sítě nemají žádný význam. To představuje vysokou míru centralizace a je pro síť rizikem.

Troufám si tvrdit, že staking na Cardanu je současným standardem PoS.

Peer-to-Peer bez plnohodnotného uzlu

Většina současných uživatelů blockchainových sítí používá architekturu klient-server. To platí pro uživatele lehkých peněženek nebo HW peněženek Trezor a Ledger. Třetí strany mohou shromažďovat data bez souhlasu uživatelů, posílat jim podvodná data, cenzurovat transakce nebo je úřady mohou donutit k vypnutí serveru. Jednoduše řečeno, konsensus sítě bývá u většiny sítí decentralizovaný, ale přístup uživatelů k blockchainu je v současnosti vysoce centralizovaný.

Pokud chce někdo komunikovat Peer-to-Peer, tj. bez třetí strany, musí provozovat vlastní plnohodnotný uzel. V případě Cardana to umožňuje peněženka Daedalus. Většina lidí na planetě nechce provozovat plnohodnotný uzel a nikdy ho provozovat nebude. Průmysl blockchainu zná řešení tohoto problému. Říkáme mu lehký klient.

Mithril je lehký klient. Umožňuje i na mobilních zařízeních provozovat uzly Cardano, které budou rychle synchronizovány pomocí snímků blockchainu.

Plné uzly obsahují celý blockchain. Neustále ověřují nové bloky, aby byla zachována synchronizace. To vyžaduje prostředky, které chytrá zařízení nemají.

Lehcí klienti ukládají pouze část relevantních dat. Díky tomu jsou efektivnější z hlediska zdrojů, levnější, rychlejší a uživatelsky přívětivější. Aby toho bylo dosaženo, bude nad plnými uzly speciální vrstva, která bude komunikovat s lehkými klienty a poskytovat potřebná data. Lehcí klienti by tak mohli mít podobnou bezpečnost a nedůvěryhodnost jako plný uzel.

Tým IOG, Cardano Foundation a Emurgo

Tyto tři zakládající subjekty jsou nedílnou součástí ekosystému Cardano. Tým IOG se zabývá výzkumem a vývojem, který Cardano buduje. Tento tým je jedním z nejkompetentnějších v celém blockchainovém odvětví. Budují Cardano jako kritický systém, tedy jako software pro jaderné elektrárny, letadla, nemocnice nebo banky. Za sítí Cardano stojí matematika a věda.

Nezpomaluje budování Cardana vývoj založený na formálních metodách? Jsme přesvědčeni, že Cardano je budováno nejrychlejším možným způsobem. Blockchainové sítě jsou budovány tak, aby je mohly používat miliony, možná miliardy lidí na celém světě. Tyto sítě nesmí selhat. Zároveň musí být efektivnější. Například již zmíněná škálovatelnost. To při vývoji běžného podnikového softwaru bez zázemí v matematice a vědě nezvládnete.

Můžete mít vedle sebe Cardano a jinou podobnou platformu pro chytré kontrakty. Na první pohled budou stejné. Je dokonce možné, že druhá platforma chytrých smluv je na trhu déle, protože ji tým dodal rychleji.

Rozdíl je v tom, že Cardano nikdy nepotřebovalo restartovat síť a nikdy s ním nebyly žádné vážné problémy. Byly pokusy o přetížení sítě, ale síť se chovala přesně tak, jak měla. Navíc pokud síť budujete pečlivě jako tým IOG, máte plán pro budoucí upgrady a víte, jak na to. Zároveň máte poměrně vysokou jistotu, že upgrade nerozbije věci, které již fungují.

Upgrade sítě Cardano je snadný, protože tým vytvořil hard-fork kombinátor. Díky tomu se po upgradu sítě nevytvářejí ghost forky, ghost aplikace ani ghost tokeny.

Nadace Cardano má v popisu práce mnoho věcí a pomáhá budovat ekosystém. Zmiňme například roli Cardano Ambassadorů. Ti pracují na růstu komunity Cardano a šíření povědomí o projektu. To se daří a je důležité zmínit, že Cardano má jednu z největších komunit v celém blockchain odvětví.

EMURGO je oficiální komerční odnoží blockchainu Cardano. Tento subjekt vytvořil první odlehčenou peněženku Yoroi. Na summitu Cardano oznámil spuštění stablecoinu USDA krytého USD. Zmínili jsme jen některé z aktivit.

Cardano mělo spravedlivou distribuci mincí

Fondy rizikového kapitálu se nepodílely na počáteční distribuci mincí ADA. Distribuce poukázek ADA probíhala v Asii ve čtyřech etapách od října 2015 do začátku ledna 2017.

Veřejnosti bylo prodáno 25 927 070 538 poukázek ADA. Blok Genesis distribuoval ADA třem subjektům: Cardano Foundation, Emurgo a IOG. Cardano Foundation obdržela 648 176 761 ADA, společnost Emurgo obdržela 2 074 165 644 ADA a společnost IOG obdržela 2 463 071 701 ADA.

Prodej vynesl společnosti IOG 108 844,5 BTC. Více než 8 000 BTC bylo věnováno Cardano Foundation.

Celkem bylo rozděleno 31 112 484 646 ADA. 13 887 515 354 ADA bylo součástí rezervy. Jejich uvolňování do oběhu bude postupné, dokud nebude v oběhu maximálně 45 000 000 000 ADA.

V době psaní tohoto článku je v oběhu 78,3 % mincí ADA. Z toho 71 % tvoří stakované ADA. Srovnejte s ostatními projekty.

Decentralizované řízení

Decentralizace se netýká pouze konsenzu sítě, ale také týmu, který protokol udržuje a vyvíjí. V komunitách se příliš nemluví o tom, že týmy jsou body centralizace.

Čím je projekt úspěšnější, tím silnější jsou na něj vnější tlaky. Ten, kdo dává týmu peníze, může mít a obvykle má určité požadavky. Tým se tak může dostat do střetu zájmů. Na jedné straně může být komunita, která něco chce, na druhé straně může být fond rizikového kapitálu, který chce po týmu něco jiného.

Cardano má projektovou pokladnu, ze které se bude financovat budoucí vývoj protokolu. Důležité je, že IOG plánuje v éře Voltairu předat správu projektu komunitě. Komunita bude hlasovat o tom, na čem se bude pracovat, a také o tom, kdo na tom bude pracovat. Může to být tým IOG, ale teoreticky i jakýkoli jiný tým.

Komunita se účastní hlasování v Catalystu. Catalyst je určený k tomu aby bylo možné financovat projekty které navrhují členové komunity. Držitelé ADA mohou rozhodnout, který projekt získá finanční prostředky z projektové pokladny. Catalyst je pravděpodobně největší DAO v celém blockchainovém odvětví.

Ve fondu Catalyst 9 bylo odevzdáno přes 364 000 hlasů. To je 53% nárůst oproti fondu 8. Financování získalo 205 projektů.

Lze říci, že příprava na předání projektu komunitě probíhá uspokojivě. Existují projekty, které usilují o decentralizovanou správu. Existují však i takové, které toho nechtějí dosáhnout a komunitě to vyhovuje.

Co ještě stojí za pozornost

Mohli bychom pokračovat dál a dál. Zmiňme se stručně o některých dalších detailech, které stojí za pozornost.

Babel poplatky umožní uživatelům platit transakční poplatky přímo v odeslaných tokenech. Uživatelé tak nemusí mít v peněžence ADA a mohou stále posílat například stablecoiny.

Tým IOG buduje řešení pro správu identit nazvané Atala PRISM, které umožní vytvořit decentralizovanou identitu v souladu se standardem W3C. Toto řešení se používá v Etiopii.

V současné době se buduje druhá vrstva s názvem Hydra.

Milkomeda je velmi úspěšný sidechain s mnoha aplikacemi.

V ekosystému Cardano existuje mnoho peněženek, které budují třetí strany.

Projekt Midnight bude sidechain vytvořený týmem IOG. Chrání citlivé osobní a obchodní údaje pomocí zero-knowledge kryptografie.

Cardano je jednou z nejvíce decentralizovaných sítí v odvětví blockchainu.

Závěr

Pro jednotlivce je velmi obtížné mít hluboký přehled o všech relevantních ekosystémech. Každý projekt má svou konkurenční výhodu. I když má projekt nejlepší technologii, nemusí to být nutně ta, která je nejoblíbenější a nejpoužívanější. Komunita, partnerství a přijetí novými uživateli jsou dalšími důležitými faktory, které je třeba zvážit. Cardano je silný projekt, který se jistě prosadí a zůstane relevantní po dalších 10 let. Během této doby bude mnohokrát upgradován a bude na něm postaveno mnoho nových aplikací. Je určitě dobře vidět co má Cardano už dnes, ale mnohem důležitjěší je uvědomit si, čím může být Cardano za pár let. To nejlepší nás teprve čeká.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Čtěte originální článek v AJ: What is the value proposition of Cardano? | Cardano Explorer