🇨🇿 Je Cardano dlouhodobě ekonomicky udržitelné?

Decentralizovaná síť je složitý mechanismus, jehož klíčovou součástí je ekonomický model. Dostatečně vysoké příjmy jsou předpokladem dlouhodobé ekonomické udržitelnosti. Většina blockchainových sítí, včetně Cardana, má krátce po spuštění malou uživatelskou základnu, takže ekonomické pobídky jsou založeny na vydávání nových mincí. To může několik let dobře fungovat, ale dlouhodobá udržitelnost musí být založena na užitku, nikoli na inflaci mincí. V tomto článku se zaměříme na staking z hlediska dlouhodobé ekonomické udržitelnosti.

TLDR:

  • Až 99 % prostředků na ekonomické pobídky pochází z měnové expanze. To platí nejen pro Cardano, ale i pro Bitcoin a další sítě.
  • Dlouhodobou ekonomickou udržitelnost ovlivňuje mnoho vnějších faktorů.
  • Mince v rezervě jsou konečným zdrojem. Síť musí mít zdroj příjmů, který vychází z užitku. Tento zdroj může být nekonečný.
  • Staking bude dlouhodobě udržitelný, pokud bude síť Cardano dostatečně užitečná a přiláká dostatek platících uživatelů. To zajistí příjmy pro ekonomické pobídky, které zajistí decentralizaci a bezpečnost.

Odkud se berou mince ADA pro ekonomické pobídky?

Ekonomické pobídky jsou důvodem pro provozování staking poolu. Provozovatelé poolu se dobrovolně rozhodnou provozovat vlastní staking pool, protože si mohou spočítat náklady a výnosy. Podnikání musí být ziskové. Jedním z důvodů pro staking mincí ADA jsou ekonomické pobídky. Lidé vnímají staking jako pasivní příjem. V obou případech síť Cardano odměňuje všechny účastníky mincemi ADA. Pro síť Cardano představují odměny náklady. Síť Cardano platí účastníkům za bezpečnost a decentralizaci.

Cardano vyplácí odměny každou epochu, tj. každých 5 dní. V době psaní tohoto článku činí výdaje sítě zhruba 13 milionů mincí ADA, které se používají na ekonomické pobídky. Cardano má zdroj příjmů. Mince ADA jsou generovány z výběru poplatků. V každé epoše síť vybere zhruba 150 000 mincí ADA. Všimněte si, že Cardano má výrazně vyšší výdaje než příjmy. Příjmy tvoří pouze 1 % celkových výdajů sítě na ekonomické pobídky.

Aktuální výdaje sítě jsou z 99 % pokryty mincemi ADA, které jsou uloženy v rezervě. V současné době je v rezervě přibližně 9 870 000 000 mincí ADA. Pro každou epochu se používá parametr (ρ), který definuje peněžní expanzi. Tento parametr se používá k výpočtu částky, která má být z rezervy uvolněna. V současné době je nastaven na hodnotu 0,003. Toto číslo se vynásobí mincemi ADA v rezervě a výsledná částka se použije na odměny (nezapomeňte, že Cardano má projektovou pokladnu). Je důležité vědět, že část mincí ADA vypočtená na odměny se vrátí zpět do rezervy, protože odměna se nikdy nevyplácí v plné výši. Je to pouze zhruba polovina.

Počet mincí ADA je omezen na 45 000 000 000, takže je jasné, že mince v rezervě postupně docházejí. Na obrázku níže vidíte, z čeho se odměny vyplácejí.

Podobně funguje naprostá většina současných decentralizovaných blockchainových sítí, včetně Bitcoinu. V blocích Bitcoinu najdete poplatky v rozmezí od 0,01 do 0,2 BTC. Když těžba bloku trvá déle než průměrně (10 minut), v mem-poolu se nahromadí více transakcí, takže v následujícím bloku je poplatek vyšší. To se stává jen občas, řekněme zhruba jednou za hodinu. Obvykle se tedy poplatek pohybuje v rozmezí 0,02 až 0,05 BTC, ale někdy to může být i 0,2 BTC. Odměna za blok je v současné době 6,25 BTC. Lze říci, že i v případě Bitcoinu činí poplatky zhruba 1 až 5 % celkových výdajů sítě. Většina odměny pochází z emise nových mincí BTC.

Bitcoin funguje od roku 2009 a ani jemu se nepodařilo zajistit vyšší příjmy plynoucí z užitku. Je stále závislý na peněžní expanzi.

Výnosy ovlivňuje mnoho dalších faktorů

Do hry vstupuje mnoho dalších proměnných. Volatilita mincí je nepříjemná, protože je obtížné předvídat ziskovost podnikání. Provozovatelé poolů a delegáti jsou odměňováni mincemi ADA. Protokol vždy vyplácí podobné odměny v nativních mincích bez ohledu na náklady na provoz poolu, které provozovatelé platí v USD. Pokud tržní hodnota mincí ADA klesá, klesá i příjem provozovatelů poolu. Provozovatelé poolu musí počítat s poklesem tržní hodnoty mincí ADA a je možné, že provozování poolu v době hlubokého medvědího trhu nemusí být pro některé z nich ziskové.

Se stakingem nejsou spojeny žádné přímé náklady. Delegáti jsou proto v lepší pozici než provozovatelé poolů. Drží svůj podíl a ještě získávají odměnu za to, že přispívají k bezpečnosti a decentralizaci sítě. Pro síť je důležité, aby decentralizace a bezpečnost příliš neklesly v době medvědího trhu. S poklesem tržní hodnoty mincí ADA částečně klesá bezpečnost, nikoli však decentralizace. Delegáti si zaslouží odměny za staking. V kontextu tohoto článku je důležité, aby síť měla vždy dostatečný počet mincí ADA k odměňování všech účastníků.

Dalším důležitým faktorem je míra přijetí a celková nálada na trhu. Všechny sítě bez rozdílu se na medvědím trhu používají výrazně méně, a naopak na býčím trhu se jejich používání výrazně zvyšuje. Rozdíl může být několikanásobný. Blockchainové sítě musí nabízet užitek, který budou uživatelé využívat nepřetržitě bez ohledu na náladu na trhu. Tím se stabilizují příjmy generované z poplatků za služby.

Cardano je platforma, takže má obrovský potenciál, pokud jde o generování příjmů z utility. Čím více aplikací a služeb na platformě Cardano bude a čím více budou přijímány, tím větší bude tok příjmů. Každý blockchainový projekt, který má být dlouhodobě udržitelný, musí přestat být závislý na nově emitovaných mincích. Pokud je počet nativních mincí omezen, jako v případě sítě Cardano, je tento zdroj konečný. Síť musí mít dostatečně velký tok příjmů, který vychází z užitku. Tento zdroj je v zásadě nekonečný, dokud si síť udržuje vysoký síťový efekt, tj. užitečnost a přijetí.

Na obrázku výše vidíte různé aplikace generující příjmy. DEXy, platformy na půjčky, tržiště atd. zvýší využití sítě. Celkové příjmy Cardano budou součtem všech vybraných poplatků. Pouze užitek může zajistit dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.

V ideálním případě by 99 % nákladů spojených s ekonomickými pobídkami pocházelo z užitečnosti sítě. V době psaní tohoto článku se v tomto bodě nenacházíme, ale je důležité, aby se tam Cardano během několika desetiletí dostalo. Tento proces bude postupný. V určité fázi bude 50 % odměn tvořeno rezervními mincemi a 50 % z transakčních poplatků. Následně dojte k otočení a vybrané poplatky budou mít majoritní podíl.

Užitek závisí na kvalitě technologie. Například výše vybraných poplatků závisí na propustnosti sítě. Cardano musí na první vrstvě více škálovat, aby zvládlo více uživatelských požadavků, což přímo ovlivňuje množství vybraných mincí ADA. Čím více možností platforma Plutus vývojářům nabízí, tím více užitečných aplikací lze vytvořit. Čím méně hackerů v ekosystému Cardano uvidíme, tím bude atraktivnější. Nezapomínejme, že kromě Cardana existuje mnoho konkurenčních sítí s různými funkcemi.

Kromě užitečnosti hraje poptávka po mincích důležitou roli v dlouhodobé ekonomické udržitelnosti. Poptávka je součtem dvou hlavních faktorů, užitečnosti a chamtivosti. Růst tržní hodnoty akcií IT gigantů závisí na síťovém efektu jejich produktů. Úspěch je doprovázen růstem. Růst hodnoty nativních mincí ovlivňují také ekonomické faktory, jako je digitální vzácnost, narativy, využití mincí jako zástavy ve službách DeFi nebo CeFi atd.

Čím vyšší je tržní hodnota mincí ADA, tím vyšší jsou odměny v hodnotě USD pro provozovatele poolu a delegáty. Lidé vnímají staking jako způsob, jak si zajistit pasivní příjem. Jedná se o ekonomický faktor, který není přímo závislý na užitečnosti sítě.

Chamtivost velkého počtu lidí může způsobit, že tržní hodnota mincí vzroste, ale pouze dočasně. Nic neroste do nebe. Jakmile se růst zastaví, může dojít k poklesu poptávky a následnému odklonu lidí k jiným aktivům. Užitek a síťový efekt je důležitější než chamtivost, ale je mnohem obtížnější ho dosáhnout.

Ekonomická udržitelnost stakingu

Aby byla zajištěna ekonomická udržitelnost stakingu, musí být závislý na zdroji, který je nekonečný. Jak bylo popsáno výše, vydávání nových mincí je konečným zdrojem, jehož cílem je poskytnout týmu a komunitě dostatek času na vybudování sítě a ekosystému. Tento zdroj je dočasný. Je důležité, aby rostl počet uživatelů sítě Cardano, kteří jsou ochotni za její používání platit. Použitelnost, tedy platící uživatelé, je nekonečný zdroj.

Uživatelé platící mincemi ADA za služby naplní rozpočet na odměny. Tyto mince ADA budou z rozpočtu odměn vypláceny provozovatelům poolu a delegátům. Tento cyklus se může opakovat v podstatě donekonečna, ale pouze teoreticky. Žádný protokol tu není navždy, takže i Cardano má omezenou životnost, která bude záviset na kvalitě technologie. Přesto tým IOG očekává, že Cardano bude existovat několik desetiletí.

Všimněte si, že výnosy Cardano slouží jako ekonomická pobídka k zajištění decentralizace a bezpečnosti. Existence sítě není zaručena a závisí na lidech, kteří očekávají odměnu za úsilí a náklady spojené s udržováním sítě v chodu. Příjmy nedostává žádný generální ředitel, vedení nebo tým, ale ti, kteří drží mince ADA nebo pro síť vykonávají užitečnou práci. Po dokončení éry Voltaira dostane tým za svou práci zaplaceno z projektové pokladny.

Shrňme si to. Staking je a v příštích letech bude závislý především na peněžní expanzi, tedy na uvolňování mincí z rezervy. Postupně bude síť stále užitečnější a dá se očekávat, že bude vybírat více mincí ADA z poplatků. Právě teď je poměr 99:1, pokud jde o závislost na měnové expanzi. To je třeba pomalu obrátit a síť musí být závislá hlavně na poplatcích. Mince z rezervy se budou postupně vyčerpávat a jednoho dne budou hrát zanedbatelnou roli v odměnách za staking.

Závěr

Existence blockchainových sítí s omezeným počtem mincí bude stále více záviset na ekonomickém modelu příjmů. Ten je závislý na užitečnosti a chamtivosti. Pokud síť nedokáže generovat dostatečně velké příjmy, nebude mít dostatek zdrojů na zaplacení nákladů spojených s decentralizací a zabezpečením. To ohrozí její existenci. Spoléhat se na chamtivost nemusí být dostatečné a nejbezpečnějším způsobem, jak udržet dlouhodobou ekonomickou udržitelnost, je užitečnost.

Rozpočet na odměny nelze naplnit vírou nebo vyprávěním pohádek, ale pouze poplatkem za používání protokolu. Hodling je velkým nepřítelem užitečnosti, protože negeneruje příjmy. Ale alespoň zvyšuje digitální vzácnost. Cardano je platforma, takže má potenciál nabídnout uživatelům mnoho užitečných funkcí. Nebojte se používat produkty DeFi. Síťový efekt Cardana závisí na každém držiteli mincí ADA. Čím více je daná aplikace testována a čím déle existuje, tím atraktivnější bude pro další uživatele, kteří do ekosystému teprve vstoupí.

Ekonomická udržitelnost stakingu je nyní závislá na peněžní expanzi a musí být nakonec nahrazena příjmy z poplatků.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originální článek v AJ: Is Cardano economically sustainable in the long term? | Cardano Explorer