🇨🇿 Je Cardano pro IT experty a Bitcoin pro ekonomy?

Veřejný blockchain je především síťový protokol, který ke svému fungování potřebuje ekonomický model. Aby byla síť jako celek dobře vyladěná, musí být do procesu zapojeni odborníci na informační technologie a ekonomové. V procesu přijímání jsou to právě lidé z těchto dvou oborů, kteří o kryptoměnách informují nejvíce. Jen málo lidí je zároveň vynikajícími ekonomy a zdatnými programátory. Aby toho nebylo málo, kryptoměny jsou zajímavé i z hlediska práva, sociologie, politologie a pro další obory. Blockchain je poměrně složitý a těžko uchopitelný fenomén. K vytvoření komplexního obrazu je zapotřebí pochopení faktů z mnoha oborů. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak se liší pohledy odborníků na IT a ekonomů.

TLDR:

  • Ekonomové se mohou mýlit, když hovoří o PoS. IT odborníci se mohou mýlit, když mluví o uchovateli hodnoty.
  • Mnohá tvrzení jsou spíše názory, zbožná přání nebo proroctví než záruka.
  • Nikdy nevěřte argumentům z minulosti, které potvrzují něčí zaujatost.
  • Skutečnost je taková, že na mnoho otázek nedokážou odpovědět ani odborníci ve svých oborech. Nejlepším arbitrem je čas.
  • Technologie blockchainu selhává ekonomicky kvůli poklesu hodnoty během finanční krize, ale to nutně neznamená, že selhává technologicky.
  • Ekonomové mohou tvrdit, že platformy chytrých smluv nejsou obecně užitečné. Odborníci na IT a další ekonomové budou tvrdit, že Defi je velmi užitečná a je naší budoucností. Na tento souboj názorů nejlépe odpoví čas.
  • Lidé mají tendenci naslouchat více ekonomům než IT expertům.
  • Technologie blockchainu nebyla vytvořena proto, aby jedna strana vyhrála a druhá prohrála.

Zdravý rozum musí zvítězit

Bitcoin je oblíbený u ekonomů, kteří o něm často mluví jako o uchovateli hodnoty nebo nových penězích. Ekonomové mají často tendenci přehlížet názory a argumenty IT odborníků ohledně schopnosti Bitcoinu dobře fungovat jako síť. Ekonomové mají tendenci prosazovat Bitcoin za každou cenu. PoW si oblíbili v podstatě jen proto, že ho Bitcoin používá. Argumenty o PoS je nezajímají a nemají technické zázemí, aby pochopili všechny podrobnosti. Protože ekonomové chtějí Bitcoin prosazovat za každou cenu, začali mluvit o technologických detailech. Bohužel často velmi povrchně a nepřesně. Lidé mají tendenci věřit ekonomům, protože pokud věří tomu, co říkají z hlediska ekonomie, věří, že mají pravdu i ohledně technologie. To může, ale nemusí být pravda.

Funguje to i obráceně. Cardano přitahuje mnoho odborníků na IT. Ti se zaměřují především na technologie. Konkrétně na PoS. Rádi mluví o rozdílech mezi PoS a PoW, zabývají se škálovatelností, chytrými kontrakty, možnostmi tokenizace atd. IT experti mají tendenci ignorovat názory ekonomů. Ekonomové často říkají, že pokud máme Bitcoin, nic jiného nemůže být uchovatelem hodnoty nebo penězi. Údajně potřebujeme jen jednu kryptoměnu, a pokud už jednu máme, další nepotřebujeme. Technologické detaily nejsou důležité. Dokonce i v případě IT odborníků můžeme pozorovat, že začali mluvit o ekonomických aspektech kryptoměn. Mohou, ale nemusí mít pravdu.

V každé skupině fanoušků jsou lidé, kteří svému oboru velmi dobře rozumí. V komunitě Bitcoinu jsou dobří odborníci na IT a v komunitě Cardano dobří ekonomové. Rivalita a kmenové vztahy mezi projekty mohou názory hodně zkreslit. Pro lidi, kteří nejsou odborníky ani v jednom z těchto oborů, může být velmi obtížné orientovat se ve spleti různých názorů a argumentů. Velkou roli mohou hrát osobní sympatie nebo velikost skupiny. Je velmi obtížné najít objektivní argumenty.

Bohužel ani objektivní argumenty nám nemusí pomoci dobře odhadnout budoucí vývoj. Často musíme pracovat spíše s názory a předpověďmi než s jistotou. Mnohá tvrzení jsou spíše názory, zbožnými přáními nebo proroctvími než zárukou.

Pokud chce někdo kryptoměnám skutečně porozumět a být schopen předvídat budoucí vývoj, nezbývá mu než mít otevřenou mysl a být kritický ke každému názoru. Uzavírat se v názorové bublině a tvrdošíjně bojovat za pravdu jedné skupiny rozhodně neprospívá poznání.

Žijeme ve velmi dynamické době, kdy se naše ekonomika rozpadá a přichází CBDC. Doslova každý den dosahujeme technologického pokroku. Je důležité neustrnout na jednom názoru a umět se přizpůsobit změnám. Co platí dnes, nemusí platit zítra. Máme-li dnes technologický problém, může být zítra vyřešen. Technologický pokrok znamená posun a změnu reality.

Příklady nedorozumění a argumentačních omylů

Vzpomínám si, jak se mě jeden známý ekonom snažil přesvědčit, že Bitcoin jsou peníze, a proto to nemůže být technologie. Bitcoin údajně ani není nebo nepoužívá blockchain. Nemělo vůbec smysl argumentovat, že Bitcoin je software, síťový protokol a že je důležitá nějaká databáze. Tento ekonom zjevně neměl žádné technické vzdělání a nebyl schopen pochopit, co jsem říkal. Možná byl tak zaujatý ekonomikou Bitcoinu, že prostě ignoroval technologii a nepovažoval ji za důležitou.

Nejdůležitější pro tohoto ekonoma byl koncept digitálního uchovatele hodnoty a tvrdých nestátních peněz. Zeptal jsem se ho, proč tomu věří, když většina ekonomů nesouhlasí s tím, že by deflační model Bitcoinu mohl fungovat jako prostředek směny. Lidé nejsou ochotni používat bitcoiny k placení a nemyslím si, že se to v dohledné době změní. Ekonom neměl žádné konkrétní odpovědi. Spíše měl nějaké názory na možný vývoj, ale nic konkrétního.

Jiný známý ekonom se mě snažil přesvědčit, že PoS nemůže nikdy fungovat. Jeho nejsilnějším argumentem bylo, že Andrew Poelstra napsal v roce 2014 pětistránkový článek s názvem “Distribuovaný konsensus s proof of stake je nemožný”. Argumentoval jsem tím, že od napsání tohoto článku uplynulo mnoho let a že vědecký výzkum funguje tak, že se snaží řešit technologické výzvy. Ekonom mě odkázal na jiný, novější článek, který se rovněž zabýval PoS. Řekl jsem mu, že tento dokument pochází od týmu IOG a že odkazuje na práci Andrewa Poelstry a vysvětluje, jak řešit problémy, které Andrew popsal. Práce IOG byla dokonce tak dobrá, že našla další vektory útoku na PoS, které bylo třeba řešit před spuštěním tohoto konsensu.

Ekonom pravděpodobně stále věří, že PoS nikdy nebude fungovat. Věří argumentům z minulosti, které mu potvrdily jeho předsudky. To je vše, co potřebuje. Nevadí mu, že Cardano používá PoS už tři roky nebo že Ethereum nedávno na tento konsensus přešlo také. Jeho mysl je uzavřená. Nikdy nepřipustí, že lidstvo dosáhlo technologického pokroku. Věří pouze v Bitcoin a PoW, takže chce záměrně zavírat oči před jakoukoli novou technologií.

Je třeba přiznat, že ani argumenty komunity Cardano nemusí být vždy správné. I když o nich můžeme být přesvědčeni a věřit jim, můžeme se mýlit.

Fanoušci PoW jsou přesvědčeni, že bezpečnost síťového konsensu může zajistit pouze spotřeba energie. Fanoušci PoS jsou přesvědčeni, že mince mají tržní hodnotu stejně jako elektřina a že síť PoS je chráněna velmi podobnými principy jako sítě PoW. Zdroj, který má tržní hodnotu, je rozdělen mezi skupinu lidí, kteří se podílejí na konsensu sítě. Mezi sítěmi PoS a PoW jsou samozřejmě zásadní rozdíly. Elektřina je obnovitelný a nekonečný zdroj, zatímco mince ADA jsou neobnovitelný a konečný zdroj. Je zřejmé, že staking a těžba se liší, přesto se domníváme, že základní ekonomické principy a pobídky jsou analogické.

Možná se mýlíme a čas ukáže, že jedinou cestou je PoW. Na druhou stranu, čím déle bude PoS fungovat, tím více můžeme být přesvědčeni, že naše argumenty jsou správné. Čas je nejlepším arbitrem. Skutečnost je taková, že na mnoho otázek nedokážou odpovědět ani odborníci ve svých oborech. Na mnohé z našich otázek nemůžeme znát odpovědi a musíme čekat.

Je důležité rozlišovat mezi fakty, která lze ověřit, a názory, které může ověřit pouze čas. Matematika a věda jsou mocnými pomocníky, takže tým IOG umí velmi dobře simulovat a předvídat chování technologií v praxi. Neprůstřelné důkazy však poskytne pouze čas.

Z mého pohledu je vývoj technologií snadněji předvídatelný. U ekonomických aspektů kryptoměn vnímám mnohem větší míru nejistoty, protože ve hře je více proměnných.

Poptávka lidí po nových ekonomických nástrojích a decentralizaci obecně, regulace, reakce vlády na kryptoměny, konkurence CBDC a nových měn od IT gigantů, vysoká volatilita kryptoměn a velké množství podvodů. To jsou jen některé z mnoha proměnných, které ovlivní budoucí vývoj kryptoměn.

Když narativy selhávají a rodí se nové

Bitcoin je odpovědí na globální finanční krizi z roku 2008. Nyní se pravděpodobně nacházíme na začátku další finanční krize. Mnozí by se shodli na tom, že už nějakou dobu probíhá. Pokud mají lidé považovat Bitcoin za uchovatele hodnoty, má právě teď šanci tento narativ potvrdit. Bohužel vysoká ztráta hodnoty bitcoinů během probíhající krize tento narativ spíše vyvrací. Je to zkrátka realita, kterou musíme přijmout. Uvidíme, co se bude dít dál, ale pokud bude hodnota mincí i nadále klesat spolu s trhy, budou lidé zklamaní. Na druhou stranu, pokud bude inflace nadále růst a Bitcoin spolu s dalšími kryptoměnami půjde proti proudu, bude to velmi pozitivní jev.

Na decentralizaci je důležité nahlížet z širší perspektivy. Technologie blockchainu selhává z ekonomického hlediska kvůli poklesu hodnoty během finanční krize, ale to nutně neznamená, že selhává z technologického hlediska.

Z pohledu nováčků a široké veřejnosti se hroutí narativ o Bitcoinu jako o uchovateli hodnoty. Zatímco pokles trhů ovlivňuje hodnotu mincí ADA, Cardano je především decentralizovaná síť, která se má stát globálním finančním a sociálním operačním systémem. Cardano v tuto chvíli není prezentováno jako uchovatel hodnoty, ale jako potenciální globální finanční páteř. Cardano je stále ve vývoji, takže nelze vyčítat, že se mince ADA chovají jako akcie všech ostatních technologických společností. Veřejnost může Cardano vnímat jako mladý startup.

K potvrzení narativů kolem Cardana je nutné, aby v ekosystému existovaly stabilní mince, možnost vytvořit si vlastní decentralizovanou identitu a umožnit lidem využívat bezpečné a spolehlivé služby Defi. Na to stále čekáme, takže je v tuto chvíli těžké dělat nějaké závěry.

IT odborníci vědí, jaké technologie je ještě třeba dodat, a mají poměrně dobrý odhad, jak dlouho to může trvat. Jsou schopni vnímat Cardano jako technologii, která je stále ve vývoji. Ekonomové bohužel tuto perspektivu nemají, a pokud se na Cardano dívají optikou Bitcoinu, nemohou si udělat správný názor.

Ekonomové často považují Bitcoin za hotovou technologii a nedokážou přijmout, že Cardano je stále ve vývoji. Pokud hodnota mincí ADA klesá, považují to za neúspěch. Je pro ně snadné argumentovat například tím, že Bitcoin má širší uživatelskou základnu, kterou nikdy nikdo nedožene. Ale to je špatný pohled na věc. Prostě se nemohou dívat na současný stav a srovnávat 13 let starý projekt s nováčkem. Nejširší uživatelskou základnu měla také sociální síť Myspace, kterou předstihl mladší Facebook. Myspace ztratil svou výhodu prvního hráče.

Uživatelská základna projektu Cardano neustále roste a největší nárůst se teprve očekává. Pokud se ekonomové chtějí na Cardano správně podívat, nesmí mince ADA vnímat jako uchovatele hodnoty a konkurenci pro Bitcoin, ale jako to, čím se Cardano snaží stát. Cardano nemá být jen transakční sítí s PoW, ale decentralizovanou platformou pro chytré kontrakty s PoS.

Ekonomové mohou namítat, že platformy chytrých smluv nejsou obecně užitečné. Jiní ekonomové a odborníci na IT budou tvrdit, že Defi je velmi užitečná a je naší budoucností. Nechme tuto otázku otevřenou. Na tento souboj názorů nejlépe odpoví čas. Někteří lidé se snaží prosadit něco, co ještě neexistuje nebo co si lidé dostatečně neosvojili. Kdybychom chtěli být kritičtí, mohli bychom říci, že ani Bitcoin si lidé ještě neosvojili. Nebyli bychom daleko od pravdy.

Někdo může považovat současné přijetí Bitcoinu za velký úspěch, protože je největší ze všech kryptoměn. Jiní však mohou namítnout, že je v kontextu dlouhověkosti projektu velmi nízká. Záleží na tom, z jaké strany se na to chcete dívat.

Můžete se na to také dívat tak, že IT odborníci (tým) předali Bitcoin komunitě a je čas, aby se k tomu vyjádřili ekonomové. Cardano je stále ve vývoji, takže v rukou IT odborníků. Ještě nenastal čas, aby se k němu vyjadřovali ekonomové. To je samozřejmě velmi nepřesné a zavádějící. Bitcoin je stále ve vývoji a bude potřebovat zásadní technologické změny. Z pohledu ekonomů je již možné se ke Cardanu vyjádřit. Například staking je ekonomicky velmi zajímavý.

Lidé mají tendenci naslouchat ekonomům více než IT odborníkům, protože většina lidí má určité povědomí o tom, jak fungují peníze, investování a trhy. Pro většinu může být obtížnější pochopit argumenty IT odborníků.

Je důležité si uvědomit, že zatímco příběh o Bitcoinu může v současné ekonomické krizi selhávat, příběh o Cardanu se musí teprve prosadit a hlavně potvrdit v čase. Cardano má v této finanční krizi mírnou výhodu v tom, že nikdo neočekává, že mince ADA půjdou proti negativním trendům na trhu a budou stoupat, když vše ostatní klesá. V případě Bitcoinu lidé stále doufají, že se tak stane. Alespoň to již několik let tvrdí ekonomové.

Zlatý střed

Pravidlo zlaté střední cesty. Pokud existují dva protichůdné názory a na obou stranách je kus pravdy, pravda bude pravděpodobně někde uprostřed. Nečekejte, že vám jeden ekonom nebo IT expert řekne, jaká bude budoucnost kryptoměn. Je důležité vyslechnout názory všech, kteří mají relevantní argumenty, a udělat si vlastní názor. Pokud se technologie blockchain masově prosadí, půjde o zcela zásadní finanční a sociální proměnu naší společnosti.

Lidé mají tendenci převratné technologie krátkodobě přeceňovat a dlouhodobě podceňovat. Jsme stále v počátečních fázích přijetí. Jsme ve fázi, kdy se nechodí tam a zpět a připravují se zákony a předpisy. Hlavní vlna přijetí teprve přijde. V tuto chvíli není nic jisté. Neposlouchejte jen ekonomy a IT experty. Je dobré vyhledat názory politiků, sociologů, historiků a dalších odborníků.

Rozhodně nepodceňujte technologickou stránku kryptoměn. Blockchain je především technologie a kvalitní tým je nezbytnou součástí každého projektu. PoS nevznikl proto, aby překonal PoW, ale proto, aby decentralizace byla ekonomicky dostupná pro více lidí na planetě a se obešla bez nadměrné spotřeby elektřiny. Je to technologický pokrok.

Názory na PoS se budou lišit podle toho, koho se zeptáte. Od ekonoma z tábora Bitcoinů relevantní názor nečekejte. Pro něj je připuštění, že PoS může fungovat, zradou Bitcoinu. Ptejte se IT odborníků na technologie a ekonomů na ekonomické otázky. Počítejte s tím, že odpovědi mohou být vždy zaujaté podle toho, jakému projektu tazatel fandí. Lidé mají obvykle problém přiznat, že se mýlili, takže jim může trvat velmi dlouho, než změní názor. Obvykle to dělají potichu a opatrně. Pokud použijete pravidlo palce, považujte PoS za fungující konsenzus, který má za sebou několik let fungování. Přijmout ověřený fakt a předvídat, co se stane dál, je často nejlepší strategie.

Závěr

Cílem výměny názorů by nemělo být vítězství jedné strany, ale pokrok. Egoistické a ekonomické zájmy těch, kteří o kryptoměnách informují, značně zkreslují realitu. Mnoho lidí se chová jako papoušci a opakuje názory jiných, aniž by tématu rozuměli. Kde jsou vaše peníze, tam budou vaše ústa. V oblasti kryptoměn je velmi vzácné najít racionální a vyváženou debatu na jakékoli téma. Každá strana touží debatu vyhrát a porazit tu druhou. Málokdo chce měnit názory a vzdělávat se, většina lidí chce být vítězem.

Situaci nováčkům vůbec nezávidím, protože jsou ve víru názorů a často musí čekat jako všichni ostatní, než se některé argumenty potvrdí nebo vyvrátí. Technologie blockchainu nebyla vytvořena proto, aby jedna strana vyhrála a druhá prohrála. Bitcoin je reakcí na finanční krizi a Cardano je dalším projektem v řadě, který má řešit současné finanční a sociální problémy. Každá technologie, která nás posune kupředu, bude pro společnost důležitá. Pokud chceme vybudovat svobodný svět, nesmíme se stát největšími bojovníky proti svobodě jen kvůli tribalismu mezi projekty.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: Is Cardano for IT gurus and Bitcoin for economists? | Cardano Explorer