🇨🇿 Kdo kontroluje Cardano síť?

Decentralizace blockchainových sítí je založena na dvou pilířích: Lidé provozující plné uzly mají kontrolu nad produkcí bloků. Tým má kontrolu nad zdrojovým kódem klienta Cardano. V článku prozkoumáme první pilíř. Vysvětlíme si běžné i méně známé požadavky na decentralizaci blockchainu a dáme to do kontextu s Cardano.

Zodpovědnost bez schopnosti vládnout

Nejprve si ujasněme pár požadavků na decentralizovanou síť. Síť lze považovat za decentralizovanou pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky. Vysvětlíme si požadavky obecně známé, ale i ty, o kterých se méně mluví a které mohou zásadně ovlivnit celkový výsledek.

Především nesmí existovat žádný centrální orgán, který by kontroloval přístup do systému. Systém musí být otevřený všem. Každý se může zdarma připojit a také kdykoli odejít. Týká se to uživatelů, ale i těch, kteří chtějí od sítě získat odměnu za to, že pro ni poskytují požadované služby.

V rámci decentralizace jsou důležití především výrobci bloků a delegátoři. V ideálním světě by si uživatelé vybírali blockchain na základě úrovně decentralizace. Úspěch však ovlivní mnoho dalších faktorů.

Každý musí být schopen získat za stejných podmínek drahý zdroj (nativní coiny, hash rate atd.), kolem kterého je síť decentralizována. Vysoká volatilita kryptoměn a růst tržní hodnoty nativních coinů projektu mohou upřednostňovat ty, kteří vstoupí na trh dříve. Každý, kdo vlastní požadované množství zdroje, se může stát buď producentem bloku, nebo delegátorem.

Decentralizace většiny blockchainových sítí je založena na vlastnictví drahého zdroje. To je důvod, proč není možné zajistit rovnost mezi výrobci bloků. Kdo vlastní více zdrojů, ať už zakoupených za vlastní peníze nebo prostřednictvím delegování, může vyrobit více bloků. Tato nerovnost se projevuje i na úrovni delegátů. Kdo může získat více drahého zdroje, může více delegovat a získat tak od systému větší odměnu.

Pokud má být dosaženo otevřenosti systému (bez ověření identity přihlášených), nelze zajistit rovnost. Peníze si mohou koupit silnější pozici v otevřeném systému. V zásadě nelze nikomu bránit v získání dominantního postavení. Ekonomické pobídky motivují subjekty ke snaze získat větší odměny, což bohužel degraduje rovnost, potažmo decentralizaci a bezpečnost.

Je důležité si uvědomit, že chamtivost je to, co motivuje lidi k účasti na decentralizaci. Decentralizované sítě dávají lidem příležitost zlepšit své životní podmínky. To je také důvod, proč se účast na decentralizaci stává byznysem pro úspěšné projekty. Je důležité, aby toto podnikání bylo co nejpřístupnější pro každého po co nejdelší dobu (ideálně navždy).

Producenti bloků a delegátoři jsou zodpovědní za decentralizaci sítě. Pokud se někomu podaří ovládat dominantní množství zdroje (více než 1/2 nebo 1/3), stává se vládcem systému. V takovém případě již systém není decentralizovaný.

Jedinou možnou obranou proti vzniku dominantního subjektu je inkluze, tedy co nejnižší náklady umožňující účast na decentralizaci systému. Získat dominanci nákupem zdroje musí být pro subjekt nepředstavitelně nákladné. Čím více lidí se bude podílet na decentralizaci, tím obtížnější bude získat převahu, protože jde v podstatě o boj o zdroje.

Možná vás překvapí, že decentralizace je chráněna (do jisté míry) síťovým efektem (počet uživatelů a adopce), zapojením a loajalitou komunity a vírou v budoucnost projektu. Jedním slovem by se to dalo popsat jako sociální vrstva.

Rostoucí adopce motivuje lidi k tomu aby se účastnili na na úspěchu sítě. V případě blockchainu to znamená nákup nativních mincí, jejich staking (pouze PoS sítě), účast na hlasování, a možnost získat odměnu za účast na decentralzaci (staking, mining).

Očekává se, že společenský a ekonomický význam blockchainových projektů časem poroste. Nyní jsme stále na začátku. Je důležité zajistit, aby decentralizace (bezpečnost a další vlastnosti) byla zajištěna především v případě znatelného růstu významu blockchainu. Půjde o postupný dynamický proces. S rostoucím významem blockchainů poroste touha různých subjektů je ovládat, ať už z důvodů získávání vyšších odměn (chamtivost), nebo z důvodů moci (politika, podnikání atd.).

V tomto kontextu vám může dávat smysl tribalismus mezi blockchainovými projekty, protože jde svým způsobem o boj o decentralizaci a bezpečnost. Síťový efekt přirozeně zdražuje nativní coiny. Tím se zvyšují odměny, ale i obrana proti možnosti získat dominanci.

Všimněte si, že obrana proti vzniku dominantní entity (vládce) je podobná obraně proti 51% útoku.

Pokud je možnost podílet se na decentralizaci sítě exkluzivní, tedy pro danou lokalitu nákladná či dokonce nemožná (platí především pro PoW sítě), bude systém tíhnout k centralizaci. Decentralizace systému se snižuje, protože se na něm podílí stále méně lidí. S úbytkem účastníků se obvykle zvyšuje síla větších subjektů.

Pro systém může být výhodou, pokud je možné vlastnit malou část zdroje a delegovat ji na jiný subjekt. Většina lidí (delegátorů) deleguje zdroj na uzly producentů bloků (pooly/validátory). V ideálním případě by delegátoři měli mít kontrolu nad zdrojem (vlastní soukromé klíče nebo ASIC miner + energie) a mít možnost jej kdykoli delegovat na jiný subjekt. V tomto případě mluvíme o přímé delegaci.

Existuje také forma nepřímého delegování, kdy se vlastníci zdrojů vzdávají kontroly nad zdrojem. Ke ztrátě kontroly dochází, když osoba, která za zdroj zaplatila, nad ním nemá přímou kontrolu a třetí strana může zdroj zneužít nebo o něj z nějakého důvodu přijít. Zdroj tak může být snadno zneužit. Nepřímé delegování se týká stakingu z centralizovaných burz, cloud miningu a podobně. Koncentrace zdrojů je vždy rizikem.

Je rozdíl, jestli entita získá dominanci vlastnictvím potřebného množství zdrojů, nebo jestli je pravomoc alespoň částečně delegována. V případě delegování je možné, že delegáti podpoří jiný subjekt a oslabí tím pozici toho, kdo porušil společenskou smlouvu. Čím více zdrojů je v rukou delegátů, tím slabší je pozice výrobců bloků.

Jedním z dalších faktorů, které ovlivňují kvalitu decentralizace, je schopnost udržet si pozici a nenechat se vytlačit konkurencí. To je jeden z největších rozdílů mezi sítěmi PoS a PoW. Zatímco mnoho projektů PoS vám umožňuje udržet si vlastní mocenskou pozici prostřednictvím držení coinů, v sítích PoW existuje konkurence mezi těžaři. Velcí těžaři mívají výhody díky své velikosti (efekt ekonomie z rozsahu) a mohou snáze vytlačit menší ze systému. Těžba PoW je exkluzivní byznys. Mnoho PoW blockchainů má tendenci být více centralizované, když menší hobby těžaři odcházejí.

Transparentnost je také důležitým požadavkem pro decentralizovanou síť. I když tato vlastnost není vždy žádoucí, zejména s ohledem na soukromí transakcí, v rámci decentralizace je výhodné mít možnost ověřit si chování a status jednotlivých účastníků. Musí být možné ověřit, jak se jednotliví aktéři chovají a zda plní své role v systému podle očekávání.

Pojďme si to shrnout. Decentralizovaná síť musí být otevřená, bez oprávnění a transparentní. Protože nelze zajistit rovnost mezi producenty bloků a delegátory, síť musí být inkluzivní a transparentní. Systémy se schopností přímo delegovat zdroj mohou mít výhodu. Decentralizace sítě je chráněna sociální vrstvou. S rostoucím společenským a ekonomickým významem blockchainu musí růst i jeho decentralizace. Tlak na ovládnutí sítě může být vyšší než dnes.

Kdo ovládá Cardano

Cardano je decentralizováno kolem ADA coinů. Mince ADA jsou omezeným, neobnovitelným a vzácným zdrojem. Počet ADA coinů je omezen na 45 000 000 000. V době psaní tohoto článku je v oběhu zhruba 35 miliard coinů, zhruba 8,9 miliard coinů v rezervě (budou postupně uvolňovány prostřednictvím staking odměn) a přes 1 miliardu coinů v pokladnici Cardano.

Cardano je decentralizovaná síť, nad kterou nemá kontrolu žádný centrální orgán. Cardano vlastní všichni, kdo drží ADA coiny. Vlastnictví ADA coinů je reprezentováno vlastnictvím soukromých klíčů, které umožňují utrácet coiny, ale také vytvářet certifikáty pro registraci adresy a staking poolů a také pro delegování stake.

Distribuce ADA coinů, stejně jako všechny certifikáty (včetně historie), jsou uloženy na blockchainu Cardano. Kdokoli si to může kdykoli ověřit. Cardano se v podstatě stará o vlastní decentralizaci, jelikož nikoho neomezuje v interakci a je k dispozici všem, kdo mají přístup k internetu.

Kdokoli si může koupit coiny ADA a bez povolení třetí strany vytvořit certifikát a odeslat jej do blockchainu. Kdokoliv se tak může stát provozovatelem poolu nebo stakerem. Cardano (zdrojový kód v klientovi) v tom nemůže nikoho omezovat.

V době psaní tohoto článku existuje zhruba 1 100 poolů, které produkují alespoň jeden blok v každé epoše (a mají nárok na odměnu) a téměř 1,3 milionu stakerů.

Operátoři poolů (producenti bloků) se mohou autonomně rozhodnout, kterou verzi klienta nainstalují do svého uzlu. To je spojení mezi prvním a druhým pilířem decentralizace. Tým IOG je zodpovědný za dodání klienta Cardano, ale aktualizaci sítě nelze inicializovat, pokud se změnou nesouhlasí dostatečný počet provozovatelů poolů. Jinými slovy, musí souhlasit dostatečně velký podíl. S upgradem sítě tedy musí do jisté míry souhlasit i delegáti.

Cardano je záměrně postaveno tak, aby zůstalo co nejvíce inkluzivní a podporovalo přímé delegování bez potřeby třetích stran. Proto neexistuje žádné definované minimum pro staking ADA a transakční poplatky jsou nízké i při zaslání certifikátu. V podstatě každý uživatel sítě Cardano musí aktuálně držet ADA coiny, takže může být stakerem (tedy aktivním vlastníkem sítě).

I když se to po zavedení poplatku Babel může změnit a uživatelé budou moci platit transakční poplatky prostřednictvím tokenů (stablecoinů apod.), možnost stát se stakery zůstane atraktivní a dostupnou možností.

Důležité je, že stakeři si mohou velmi snadno vytvořit delegační certifikát ze své peněženky a mít ADA coiny pod přímou kontrolou. Delegaci mohou kdykoli změnit.

Pokud vlastníte podíl v síti Cardano, nikdy jej neztratíte, dokud budete mít své ADA coiny. Nikdo vás nemůže vyřadit z provozu. I když význam sítě vzroste 10x, počet stakerů může také růst. Pořízení většího podílu v síti může být pro velké subjekty ekonomicky nákladné, protože vždy bude velké množství i malých stakeholderů.

Operátorem poolu se může stát doslova každý, kdo je schopen provozovat svůj vlastní uzel a vytvořit dvojici certifikátů, konkrétně certifikáty fondu registrace fondu a provozních klíčů. Pool však může být zvolena vedoucím slotu, tj. získat právo vyrobit blok, pouze pokud má dostatečný vklad. Aby pool razil blok v každé epoše a zajistil tak odměnu pro provozovatele poolu a stakery, kteří do tohoto poolu delegovali, potřebuje mít stake kolem 3-5M ADA coinů.

Cardano má unikátní mechanismus, který brání poolům mít neomezený stake. Tomu se říká bod nasycení. Stake poolů je omezena protokolem a pokud překročí bod nasycení, získá menší odměny. To má motivovat stakery k delegování do jiného poolu. V době psaní tohoto článku je bod nasycení něco přes 72 milionů mincí ADA.

Jeden subjekt může provozovat více poolů. Této nerovnosti nelze zabránit, protože by to narušilo otevřenost. Nějaká třetí strana by musela ověřit skutečnou identitu provozovatelů poolů a ti by si stále mohli najímat bílé koně. Mechanismus saturace má psychologický efekt, že lze snadno najít a označit více operátorů poolů. Je možné, že jeden subjekt bude provozovat více poolů pod jiným tickerem, takže na první pohled není zřejmé, že se jedná o multi-pool operátora (MPO). To je možné (a může to být jeden z vektorů útoku), ale může to být složitější z hlediska získávání delegací. Operátoři s více pooly jsou často časem prověřenými subjekty s dobrými výsledky.

V ekosystému Cardano je poměrně velké množství provozovatelů multipoolů, nelze tedy říci, že by jeden z nich získával dominanci. Největším multipoolovým operátorem je Avengers s podílem 6,7 %. Existuje několik desítek MPOs, takže diverzita je stále poměrně vysoká. Někteří MPO sami vlastní velké množství ADA coinů, ale v mnoha případech jsou ADA coiny delegovány. MPO, ale i provozovatelé jednoho poolu (SPO) jsou ekonomicky motivováni chovat se čestně. Stakeři mohou v případě jakýchkoli pochybností kdykoli delegovat jinam.

Síť Cardano je inkluzivní a umožňuje každému uživateli aktivně se zapojit do decentralizace a získat odměnu. Schopnost zapojit se může hrát významnou roli při adopci. Postupem času lze staking, tedy přijímání pravidelných odměn ze sítě, vnímat jako standardní finanční variantu, jak si zajistit pasivní příjem. K tomu samozřejmě dojde pouze v případě, že poroste společenský a ekonomický význam sítě.

Úspěch sítí do značné míry závisí na technologické dominanci, tedy škálovatelnosti, decentralizaci, bezpečnosti, dlouhodobé ekonomické udržitelnosti, užitečnosti, druhých vrstvách atd. Pro úspěch je proto nesmírně důležitý tým a komunita. První uživatelé ekosystému DeFi se rekrutují z komunity a jejich sociální interakce na sociálních sítích přitahuje nováčky do systému.

Týmy mají obecně velmi důležitou roli. Bez inovací, údržby a řešení existujících problémů není možné získat technologickou převahu. Důvěra komunity v tým je důležitá v kontextu budování důvěry v projekt.

Pokud bude Cardano úspěšné a síťový efekt poroste, je velká šance, že poroste i decentralizace sítě, protože významná část uživatelů bude vlastnit i ADA a stanou se stakery. Požadavek, že tržní hodnota zdroje roste spolu s přijetím sítě, je tedy v případě Cardano splněn.

Všechny malé i velké subjekty usilující o podíl v síti Cardano budou soutěžit o omezený vzácný zdroj s velmi nízkou inflací.

Čím více současných SPO a MPO budou nadále věřit v úspěch projektu a provozovat své pooly, tím těžší bude pro nové subjekty etablovat se. Je třeba poznamenat, že to platí i pro malé SPO, pro které může být velmi obtížné se etablovat, tedy získat dostatečný podíl pro běžnou výrobu bloků.

Závěr

Decentralizace blockchainu se snadno kvantifikuje prostřednictvím počtu výrobců bloků a delegátů. To však nestačí a je nutné zkoumat dílčí detaily. To je mnohem obtížnější kvantifikovat. Kvalitu decentralizace neovlivňuje pouze protokol (zdrojový kód a pobídky), ale mnoho dalších faktorů jako důvěra v tým, víra v úspěch projektu, užitečnost, inkluzivita, regulace atd. Dá se mluvit o nepřímých vlivech či vlastnostech jež ovlivňují decentralizaci. Důležité je zaujmout co největší počet účastníků, kteří se mohou jednoduše a levně zapojit do decentralizace. Je to souhra ekonomických pobídek a víry. Pobídky jsou stanoveny protokolem. Vše ostatní závisí na sociální vrstvě.

Nikdo není schopen vypnout síť Cardano. To není možné žádnému centrálnímu subjektu nařídit. Síť ovládá velké množství držitelů ADA a nejsou podřízeni žádné třetí straně.

Je možné útočit na sítě, aniž byste museli držet zdroj. Regulátoři mohou například vyhledávat subjekty, jako jsou výrobci bloků, a vznášet na ně své požadavky. Proto je důležité, aby v systému bylo co nejvíce výrobců bloků. Každopádně funkci výroby bloku lze snadno převést jinam nebo se jí vzdát. Bylo by nepříjemné, kdyby výrobci bloků (spolu s delegáty) dodržovali předpisy. Vždy se však najde část těch, kteří z ideologických důvodů nevyhoví.

V článku jsme nemluvili o vládnutí a roli týmu v decentralizovaném systému. Tento pilíř je nesmírně důležitý a stane se ještě důležitějším, pokud poroste přijetí blockchainových technologií. Týmy nemají (neměly by) mít výrazný podíl na produkci bloků, ale starají se o zdrojový kód protokolu (pravidla) a výrazně ovlivňují sociální vrstvu. Důraz by měl být kladen na transparentnost. On-chain governance může výrazně omezit vliv týmu a udělat z něj v podstatě placeného služebníka komunity.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/who-controls-the-cardano-network