Không nhận được email verify khi đăng ký trên Ideascale

Tôi đã check rất kỹ cả hòm thư đến và spam, nhưng không có email.
Đăng ký bằng email khác, thử đăng ký lại, thử gửi lại email. Mọi cách, nhưng cũng không có email.
Có ai giúp được tôi không ạ?
Xin cảm ơn.