🇨🇿 Může být ADA tvrdými penězi?

Překlad do češtiny z AJ originálu

Může být ADA tvrdými penězi?

Blockchain je v podstatě strojem na důvěru. Je schopen získat si důvěru lidí a zajistit, že se některé informace či data nikdy nezmění. Lidé začali mluvit o možnosti vytvoření tvrdých peněz, které by byli založené na blockchain technologii. Dobře víme, jak tvrdé peníze vypadají z ekonomického hlediska, ale nemáme jasnou definici toho, jak by měly vypadat z technologického hlediska. Pojďme prozkoumat, jak daleko jsme a čeho musíme ještě dosáhnout. Neznáme odpovědi na všechny možné otázky. Proto neváhejte a dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte.

TVRDÉ PENÍZE A ZLATÝ STANDARD

Tvrdé peníze jsou druhem peněz, které nejsou náchylné k náhlému zhodnocení nebo oslabení kupní síly z dlouhodobého hlediska. Stabilita tvrdých peněz je dosahována prostřednictvím samoopravných mechanismů, které jsou součástí systému volného trhu. Můžeme říci, že nabídka a poptávka určuje kupní sílu tvrdých peněz.

Koncept tvrdých peněz se vyvinul v 19. století, kdy mnoho zemí přijalo zlatý standard. Ten byl spojován s komoditními penězi či tvrdou měnou. Tvrdé peníze zemí měli hodnotu přímo spojenou se zlatem. Země se dohodly na převodu papírových peněz na pevné množství zlata. Země, která používala zlatý standard, stanovila pevnou cenu zlata a poté nakupuvala a prodávala zlato za tuto cenu. Vždy bylo obtížné zacházet s fyzickým zlatem, takže již v 19. století sloužilo zlato pouze jako podkladové aktivum pro papírové a kovové peníze.

Po půl století od roku 1879 mohli Američané obchodovat za 20,67 USD za unci zlata. Země částečně odstoupila od zlatého standardu v roce 1933, když zasáhla Velká deprese. Vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti a spirálovité deflaci vláda USA zjistila, že pro stimulaci ekonomiky může udělat jen málo. Aby odradili lidi od vyplácení vkladů a vyčerpání zásoby zlata, USA a další vlády musely udržovat vysoké úrokové sazby, ale to pro lidi a podniky bylo příliš drahé na půjčování. V roce 1933 tak prezident Franklin D. Roosevelt přerušil pouta dolaru se zlatem, což vládě umožnilo čerpat peníze do ekonomiky a snížit úrokové sazby. Spojené státy se držely zlatého standardu až do 15. srpna 1971, kdy prezident Richard Nixon oznámil, že vláda již nebude převádět dolary na zlato za pevnou hodnotu. Zlatý standard byl tak zcela opuštěn.

Všimněte si zejména role zlata. Zlato je přirozeně vzácné. Dokud byl dodržován zlatý standard, nebylo možné zvýšit množství peněz v oběhu. Zlatý standard není v současné době používán žádnou vládou na světě. Zlatý standard byl zcela nahrazen fiat penězi. Fiat peníze popisují měnu, která se používá skrze nařízení vlády. Fiat peníze musí být přijímány jako platební prostředek. Dnešní peníze už nejsou tvrdé. Přitažlivost zlatého standardu spočívá v tom, že znemožňuje kontrolu nad tisknutím peněz a bere tuto odpovědnost z rukou nedokonalých lidských bytostí. S fyzickým množstvím zlata, které působí jako limit této emise, se může společnost držet jednoduchého pravidla, aby se vyhnula ďáblu inflace.

V dnešním digitálním věku se snažíme opustit bankovky a používat pouze digitální peníze. Stále můžeme i dnes použít zlato jako podkladové aktivum peněz. Můžeme se tomu dokonce vyhnout a vytvořit digitální vzácnost. Pokračujme nyní průzkumem kryptoměnam a jejich šancí stát se tvrdými penězi.

Trojúhelník adopce

Kryptoměny musí uspět alespoň v těchto třech kategoriích, aby se mohly stát tvrdými penězi: ekonomika, technologie a společnost. Pro účely tohoto článku použijeme pro tyto tři kategorie termín trojúhelník adopce. Každá kategorie adopčního trojúhelníku je důležitá. Některé kategorie se mohou v určitých podoblastech překrývat. Jednotlivé projekty se budou v těchto kategoriích vždy lišit a časem se to bude měnit. Aby však bylo možné vytvořit a akceptovat tvrdé peníze, musí být daný projekt silný ve všech třech kategoriích. Vysvětlíme proč.

Digitální vzácnost zde nebude dlouho bez dobrého motivačního a ekonomického modelu. Ekonomický model může fungovat, pouze pokud bude projekt adoptovaný a cena mincí vzroste. Lidé nepřijmou žádnou technologii, pokud nebude fungovat bezchybně, bezpečně a spolehlivě. Nikdy se nemůže objevit kritická chyba, která by zničila digitální nedostatek.

Technologie musí z definice řešit nějaký skutečný problém, nebo být něčím užitečná. Zde se otevírají skvělé možnosti. Kryptoměny mohou převádět hodnotu z jednoho uživatele na druhého. Je tato vlastnost dostatečná, nebo toho mohou kryptoměny udělat víc? Blockchain je stroj na důvěru. Může pracovat s inteligentními smlouvami a budovat další úroveň důvěry nad tvrdými penězi. Chceme to nebo ne? Je pouhý transakční systém dostačující pro tvrdé peníze? Pokud má blockchain potenciál narušit nejen finance, ale i sociální struktury, není lepší kandidát na tvrdé peníze ten projekt, který je toho schopen? To také nevíme, ale můžeme o tom diskutovat.

JAK VYTVOŘIT DIGITÁLNÍ NEDOSTATEK

Z technologického hlediska je relativně snadné vytvořit digitální vzácnost. Samotná vzácnost je pouze číslo definované ve zdrojovém kódu. Zdrojový kód je k dispozici na GitHubu a každý si jej může prohlédnout. Zdrojový kód se používá jako vstup pro vytvoření programu nebo aplikace. To se děje během tzv. procesu sestavení. Výstupem procesu sestavení je spustitelná aplikace, která může běžet na daném operačním systému. Říkejme tomu full-node. Vy a další lidé si můžete vytvořit vlastní full-node, nebo si stáhnout již vytvořenou verzi. Full-node se chová přesně tak, jak je to definováno ve zdrojovém kódu. V případě kryptoměny se full-node obvykle pokouší připojit k ostatním full-nodům, stahuje blockchain, ověřuje všechny historické transakce až po aktuální blok. Po synchronizaci celého blockchainu začne ověřovat aktuální bloky a můžete odeslat novou transakci. Full-nody provozované pool operátory mohou navrhovat nové bloky.

Pokud jde o kryptoměnu, vše důležité je definováno ve zdrojovém kódu full-nodu. Existuje definovaný maximální počet mincí, algoritmy umožňující postupné uvolňování mincí za daných podmínek, algoritmy potřebné k vytvoření nové transakce a bloku, algoritmy pro ověřování transakcí a bloků a mnoho dalších věcí. Osoba, která rozumí zdrojovému kódu projektu, může toto vše ověřit. Poté může ze zdrojového kódu vytvořit full-node a připojit se k distribuované síti jako nový účastník.

Digitální vzácnost je tak udržována decentralizací a zajištěna rozpočtem na bezpečnost. V případě projektu Cardano bude existovat pouze 45 000 000 000 ADA mincí. Všimněte si, že je důležité nejen číslo definující maximální počet mincí. Technologie by sama o sobě nemohla dobře fungovat bez pobídek a ekonomického modelu projektu. V tomto směru je nutné zajistit dlouhodobou udržitelnost projektu a vysokou úroveň zabezpečení. Je v nejlepším zájmu sítě, aby ji nezávislí lidé udržovali v provozu pro ostatní lidi a aby se dosáhlo vysoké kvality jednotlivých důležitých parametrů. Síť proto musí ekonomicky odměňovat ty, kteří ji udržují, a trestat ty, kteří podvádějí. Zde se technologická kategorie mísí s ekonomickou kategorií. Aby se maximální počet mincí v oběhu nikdy nezměnil, musí síť zůstat co nejvíce decentralizovaná. Musí být zároveň dobře zabezpečena. Rozpočet na zabezpečení se liší projekt od projektu a existují značné rozdíly mezi PoW a PoS konsensem sítě.

Někteří lidé věří, že pouze PoW konsenzus může sloužit jako solidní základna pro tvrdé peníze. Čas pravděpodobně ukáže, že to není nutné a pomocí vědecky ověřené kryptografie můžeme snadno dosáhnout stejné úrovně zabezpečení. PoW odvádí skvělou práci, pokud jde o zabezpečení, ale síť postupně inklinuje k centralizaci. Současný PoW systém tedy rozhodně není nejlepší volbou pro síťový konsenzus a my musíme pokračovat v inovacích.

Lidé budou udržovat síť pouze tehdy, budou-li k tomu ekonomicky motivováni. Zároveň musíme myslet také na lidi, kteří mají právo upravit zdrojový kód a mají rozhodovací pravomoc. Musí být definovány některé srozumitelné a demokratické procesy. Protokol nelze upravit bez sociálního konsensu. S tím jsme hladce přešli do sociální kategorie. Za projektem jsou vždy lidé. Budou zde vývojáři, provozovatelé poolů, možná někteří vůdci nebo silný tým. Můžeme vidět, že se společnosti jako Blockstream a Square významně podílejí na vývoji Bitcoinu. Vždy budou skupiny lidí, kteří budou chtít určit směr dalšího rozvoje. Můžeme předpokládat, že význam veřejných sítí poroste. Časem můžeme očekávat spory o tom, kterým směrem se vydat. Dříve či později se každý projekt dostane do bodu, kdy bude třeba učinit komplexní a nepopulární rozhodnutí. Zdrojový kód nebude nikdy připraven na všechny možnosti. Vnější podmínky se mění každý den a každá technologie potřebuje aktualizaci. Jak ukázala historie, vlastnosti protokolu se zhoršují pokud se nepřistoupý k včasných aktualizací zdrojového kódu. Řízení projektu je považováno za nevyhnutelnou součást dobře decentralizovaného projektu.

Jak vidíte, dotkli jsme se všech tří kategorií, jak jsme hovořili o vytvoření digitální vzácnosti. Je snadné zapsat libovolné číslo do zdrojového kódu, ale je velmi obtížné jej dlouhodobě udržovat. Docházíme k závěru, že máme technologii, která nám umožňuje vytvářet digitální vzácnost, a jsme ve fázi testování. Je snadné naprogramovat inflační křivku do zdrojového kódu distribuovaného protokolu. Je však obtížné předvídat budoucnost. Nikdo přesně neví, jak by inflační křivka měla vypadat. Ve skutečnosti ani nevíme, zda je lepší omezit maximální počet mincí nebo použít nějaký inflační model. Pokud chceme být připraveni na budoucnost, možná budeme potřebovat nějaký hlasovací systém, který zajistí flexibilitu.

TROJÚHELNÍK ADOPCE Z VNĚJŠÍHO ÚHLU POHLEDU

Doposud jsme hovořili o kryptoměnovém ekosystému hlavně z vnitřního úhlu. Byla to fáze, ve které se kryptoměny zrodily, takže se k nim dostal jen omezený počet lidí. Zaměřme se nyní více na vnější úhel adopčního trojúhelníku. To je mnohem důležitější, protože technologie není užitečná, když není adoptovaná.

Pokud se decentralizace nebo bezpečnost zhorší, může někdo změnit digitální vzácnost. Alternativně mohou nastat i jiné podvody. Kryptoměny neslouží pouze k zachování digitálního nedostatku, ale převzaly na sebe také odpovědnost za převod hodnoty. To pro zlato neplatí a přenos hodnoty je velmi složitý úkol úzce spojený s technologickou kategorií. Zlato je přirozeně globální a kryptoměny usilují o totéž. Pokud máme mluvit o převodu hodnoty, musí také fungovat v celosvětovém měřítku. První generace kryptoměn to však neumí dobře udělat a nedosahuje očekávání lidí, pokud jde o škálovatelnost. Transakce tedy mohou být pomalé a drahé.

Technologický aspekt kryptoměn umožňuje konkurenci mezi různými projekty. Každá technologie může být vylepšena nebo dokonce nahrazena. Vždy existuje prostor pro inovace a vyšší efektivitu. V tomto okamžiku není technologický aspekt v souladu s ekonomickým aspektem. Z ekonomického hlediska lidé očekávají určitou stabilitu a vlastnosti té nejvyšší kvality. Alespoň pokud mluvíme o tvrdých penězích. Zlato bylo vybráno jako podkladové aktivum pro zdravé peníze díky svým prvotřídním vlastnostem, kterých žádné jiné aktivum nemůže dosáhnout. Kdybychom porovnávali jednotlivé projekty pouze podle technologické kvality, nikdy bychom nedosáhli požadované stability. Představte si projekt, který má pomalé a drahé transakce. Co když existuje nový projekt, který problém vyřeší a bude mít rychlé a levné transakce. Který projekt budou lidé využívat radši? Budou si lidé vybírat podle technologie nebo aktuální adopce? Těžko předvídat budoucnost.

Přírodní zdroje jako zlato, stříbro nebo železo mají stabilní vlastnosti a různou vzácnost. Tyto vlastnosti jsou dány přírodou. To se nezmění. Jak jsme zdůraznili výše, vytváření digitální vzácnosti je snadné. Abychom ji však udrželi v dlouhodobém horizontu, musíme pečlivě prozkoumat jednotlivé vlastnosti projektů. Jaké vlastnosti? Ve skutečnosti jsme se na tom ještě nedohodli. Většina lidí nedosáhla konsensu. Trojúhelník adopce definuje tři kategorie. Proto kromě technologie musíme zkoumat také hospodářské a sociální aspekty.

Sociální aspekt přímo závisí na technologickém aspektu. Přijetí kryptoměn závisí pouze na tom, zda je lidé budou moci globálně používat. Nastávající třetí generace kryptoměn pravděpodobně z technologického hlediska porazí první generaci. První generace, v čele s Bitcoinem, je v současné době nejvíce adoptovaná. Nicméně adopce je velmi nízká a méně než jedno procento populace vlastní kryptoměny právě teď.

Abychom mohli hovořit o tvrdých penězích, musíme dosáhnout masové adopce. Důvod je poměrně jednoduchý. Na tvrdých penězích postavených na digitální vzácnosti se musí dohodnout většina populace. Tvrdé peníze nebudou fungovat, pokud s tím bude souhlasit pouze menšina. A nezapomínejme na roli států a centrálních bank. Tyto instituce mají stále silné slovo a zásadní vliv na občany své země. Žádné tvrdé peníze nemohou být vytvořeny a přijaty bez jejich souhlasu nebo přijetí digitální vzácnosti jako standardu. Tedy, pokud nepředpokládáme revoluci, která by narušila stávající státní struktury.

Fiat peníze se používají kvůli vládnímu příkazu a musí být přijímány jako platební prostředek. Lidé tuto skutečnost přijímají a dodržují stanovená pravidla. V případě, že dojde k nějakým problémům s fiat penězi, vlády mají mnoho jiných možností, než přijmout konkrétní kryptoměnu jako tvrdé peníze. To je prostě fakt. Názory na toto téma se navíc mohou v jednotlivých státech lišit. Pokud stát A přijme nějaký projekt jako tvrdé peníze a vlastní 60% mincí, pak stát B pravděpodobně nebude dělat totéž. Jen proto, že by to bylo nevýhodné a existuje tolik alternativ. Stát B by raději vytvořil svůj vlastní projekt nebo by přijal jiný. Základní ekonomická pravidla platí stejně pro maloobchod, banky a státy. Každý, kdo má ve hře vlastní kůži, bude prosazovat konkrétní projekt. Toto je přirozené a sobecké chování. Pro státy je mnohem snazší vytvořit si vlastní digitální měnu, než přijmout globální měnu. Státy si tak uchovají své dominantní postavení. Má vůbec smysl zbavit se států a nechat vzniknout novou skupinu bohatých lidí? Nevíme. Pamatujte, že koncept digitální vzácnosti lze snadno zkopírovat. Tvrdé peníze, které by byly založeny na digitálním vzácnosti, se netýkají pouze technologie, ale spíše sociální kategorie. Vývoj adopce půjde ve více směrech. Některé projekty přijmou lidé. Ostatní projekty využijí podniky, banky a státy.

Jakmile lidé přijmou jednu kryptoměnu, nikdo nemůže zakázat vznik další. Může tedy existovat několik projektů vedle sebe, které budou udržovat digitální vzácnost. Tyto projekty budou usilovat o přízeň uživatelů. Projekty se budou navzájem lišit ve vlastnostech, a proto budou přitahovat různé lidi. Nelze předpokládat, že jeden projekt uspěje a nikdo jiný nedostane šanci. Z technologického hlediska je to nesmysl. Někdo by musel lidem zakázat myšlení, nebo by všichni odborníci museli chtít pracovat na jednom projektu. Obě tyto úvahy jsou vysoce nepravděpodobné. Kdykoli existuje několik projektů vedle sebe, které využívají stejné technologie, vznikne konkurenční prostředí. Jako u telefonů, operačních systémů, automobilů atd.

Vlastnosti technologie se postupem času mění a vždy jsou za ní lidé. Existují vývojáři udržující protokol, operátoři poolů, mineři, stake-holdeři a případně další účastníci. Celé prostředí je velmi dynamické. Digitální vzácnost se výrazně liší od vzácnosti zlata. Kdo rozhodne, zda bychom měli dávat přednost vyšší bezpečnosti před decentralizací? Nebo bychom se měli více zajímat o uživatelské rozhraní? Může být obtížné vytvořit tvrdé peníze postavené na digitální vzácnosti, protože nevíme, které vlastnosti určí vítěze. Pokud máme více vítězů, digitální vzácnost vlastně nebude tak vzácná.

MŮŽE SE ADA STÁT TVRDÝMI PENĚZI

Když byly ve Spojených státech použity tvrdé peníze, měna byla stabilní. Byli jste si jisti, že káva bude stát přibližně stejnou částku za měsíc, jakou stojí dnes. O kryptoměnách toto nelze říct. Byly a stále jsou velmi volatilní. Současné kryptoměny jsou velmi málo adoptované, takže se používají spíše jako spekulativní investice než tvrdé peníze. První generaci kryptoměn, včetně Bitcoinu, tedy dnes nelze použít jako tvrdé peníze. Nelze předpokládat, že cena kryptoměn se v dohledné budoucnosti stabilizuje. Pokud nemůžete krypto hned teď použít jako tvrdé peníze, je těžké si představit, že si na to musíme počkat, a pak uvidíme, jestli to bude fungovat. Takto se technologie obvykle nepoužívá. Aspoň lidská mysl takhle nefunguje. Lidé jsou zvyklí používat technologii tak, jak je. Ne jako nejistou investice. Jasně, víme, že kryptoměny jsou novým aktivem. Přesto věříme, že pravděpodobně nebudou nikdy použity jako peníze, pokud technologicky nevyřeší problém s volatilitou. Měli bychom počkat zhruba 200 let, zda bude Bitcoin adoptovaný a kupní síla se stabilizuje? Je chytřejší pokusit se technologicky vyřešit problém s používáním a existuje reálná šance, že uspějeme. Mohl by být Bitcoin použit jako vzácný aset pro stabilní mince? Jistě, jako mnoho jiných nativních kryptoměn. Zaprvé jde o technologické schopnosti a ekonomický model. Za druhé, jde o adopci. Je-li bezpečnější a spolehlivější vytvářet stabilní mince na platformě, jako je Cardano, a zároveň bude existovat více užitečných funkcí, pak existuje vysoká šance přilákat mnoho lidí. Projekt může uspět, pouze pokud je silný ve všech kategoriích v adopčním trojúhelníku. Být silný v kategorii společnost je pravděpodobně nejobtížnější. Lidé raději používají užitečnou technologii než spekulativní aktiva s vysokou volatilitou.

Co když projekt dokáže víc než jen poslat hodnotu od Alice k Bobovi? Obecně se věří, že užitečnější je technologie, která dokáže vyřešit více problémů najednou. Rovněž se věří, že užitečnější je technologie, která je šetrnější k životnímu prostředí nebo účinnější. Na začátku byly počítače velmi velké a spotřebovávaly hodně elektřiny. To se v průběhu desetiletí změnilo. Dnes máte na svém mobilním telefonu mnohem výkonnější a efektivnější počítač, než měli vaši otcové doma. Rovněž možnosti použití se dramaticky zvýšily. Vaši otcové používali počítače jako lepší kalkulačku. S mobilním telefonem můžete dělat desítky věcí. Myslíte si, že kryptoměny mohou toto paradigma změnit? Proč by to mělo být? Historie se pravděpodobně bude opakovat a technologie se bude dále vyvíjet. Opravdu chcete použít starý mobilní telefon od Motoroly nebo byste raději použili nejnovější model od společnosti Apple?

Cardano je postaveno tak, aby bylo vynikající v každém jednotlivém aspektu. Transakce budou rychlé a levné. Cardano nebude mít problém se škálováním, takže to bude první skutečně globální projekt. Cardano má vynikající rozpočet zabezpečení, který roste spolu s adopcí. Díky chytrým kontraktům můžeme dosáhnout mnoha nových funkcí. V protokolu bude dokonce zabudován hlasovací systém. Stručně řečeno, je vysoce pravděpodobné, že lidé budou chtít používat Cardano. S tím se cena mincí ADA nevyhnutelně zvýší. Pokud jde o stabilní kupní sílu, uvidíme stabilní mince na Cardanu. Kromě stabilních mincí dokážeme tokenizovat aktiva.

Cardano bude projekt, na kterém lze postavit tvrdé peníze. Stabilní mince mohou být podloženy mincemi ADA. Díky tomu budeme mít použitelné stabilní mince, které lze dále použít pro další funkce. Uživatelé nebudou vystaveni riziku volatility. Cardano tak může být přijato jako platforma prostřednictvím bohaté sady funkcí, které mohou řešit skutečné problémy. S přijetím stabilních mincí roste i cena ADA. Nechceme říci, že ADA budou díky stabilním mincím tvrdé peníze. Nikdo to dnes neví. Lze však očekávat, že ADA by mohla být cenným aktivem. Kdo vlastně ví, co se od digitální vzácnosti očekává a jak budou vypadat tvrdé peníze budoucnosti? Nativní mince kryptoměn jsou novou třídou aktiv a nejsou globálně regulovány. Jsme na samém začátku, takže je obtížné a možná trochu naivní říci, co se stane v budoucnosti a jaké projekty budou úspěšné. Bitcoin mohou být krásným uchovatelem hodnoty. Cardano taky. Některé další projekty také.

ZÁVĚR

Všechny současné kryptoměnové projekty jsou považovány za experimentální. Bitcoin běží již dlouhou dobu, ale tým stále lidi varuje, že je to jen experiment a že mohou přijít o peníze. Bitcoin je důkazem toho, že distribuovaná síť může běžet nepřetržitě po dlouhou dobu. Není to však záruka, že tomu tak bude za 50 let. Cardano je projekt, který bude muset prokázat své kvality. Ihned po spuštění main-netu bude připraven pro reálné podmínky. Tým IOHK pracuje na Cardanu již dlouhou dobu a nyní je protokol připravený. Tým je připraven rychle vyřešit jakýkoliv problém. ADA, nativní měna Cardana, se může stát tvrdými penězi a šance jsou relativně podobné jiným konkurentům.

Přečtěte si originální článek s ilustračními obrázky:

[https://cardanians.io/en/can-ada-become-sound-money-53]