🇨🇿 Jaké síly budou určovat cenu ADA?

Široce rozšířený je narativ, že kryptoměny jsou cenné hlavně kvůli digitálnímu nedostatku. Kromě vzácnosti poskytuje technologický aspekt jedinečné vlastnosti, které kryptoměny odlišují od zlata. Co je vlastně cennější vlastností, vzácnost, nebo technologické vlastnosti?

Příběh o dvou koních

Ekonomové zkoumají vztah mezi hodnotou a cenou již od 19. století a dosud se v podstatě shodli na tom, že jde o dvě různé věci. Tržní kapitalizaci kryptoměnového projektu můžeme určit poměrně přesně. Stačí se podívat na tržní kapitalizaci dané sítě a hned vidíme cenu mincí. Cena představuje realitu trhu, protože je výsledkem cenových jednání mezi kupujícími a prodávajícími. Jaká je však korelace mezi cenou a hodnotou?

Můžeme říci, že čím dražší jsou mince daného projektu, tím je projekt hodnotnější? Proč tedy vidíme na trhu tak vysokou volatilitu? Ceny projektů v krátkém časovém období rostou a klesají o desítky procent. Skutečná hodnota projektu může být dlouho neznámá, ale rozhodně nemůže kolísat o desítky procent. Závěrem můžeme říci, že současná hodnota projektů neodpovídá volatilní tržní kapitalizaci.

Odkud hodnota kryptoměn pochází, je pro mnohé stále velkou neznámou. Obecně lze hodnotu definovat jako schopnost uspokojit nějakou potřebu. Kryptoměny lze částečně považovat za drahá umělecká díla, protože lidé mohou mít potřebu je vlastnit. Figuruje zde pojem vzácnosti nebo exkluzivity. Technologii blockchain však můžeme vnímat také jako globální síť, která je schopna přenášet hodnotu z jednoho konce světa na druhý. Ve hře je tedy konkrétní užitek nebo služba. Užitečnost této vlastnosti roste úměrně s mírou přijetí. V případě digitálního nedostatku může být adopce velmi nízká, ale díky vysoké poptávce si mince mohou udržet svou hodnotu. Služba, která závisí na síťové interakci mezi uživateli, je více závislá na počtu uživatelů, tj. na síťovém efektu.

Zatímco digitální vzácnost je statická a neměnná vlastnost, technologické možnosti se mohou dále vyvíjet a zlepšovat. Technologie blockchainu mají schopnost vyvolat důvěru mezi účastníky, kteří se navzájem neznají a nedůvěřují si. Tato oblast se plně rozvine s větším využíváním inteligentních smluv a potřebou provádět sofistikovanější hodnotové operace, než je pouhý převod volatilních nativních mincí. Máme tedy příslib lepší budoucnosti z hlediska technologického pokroku. Technologický pokrok je dynamická vlastnost.

Obecně lze tedy kryptoměny považovat za výhodnou investici nebo za určitý druh spekulace na budoucí vývoj. Lidé si mohou vsadit na dva koně. Prvního koně představuje digitální nedostatek a víra, že mince daného projektu bude poptávat více lidí. Druhého koně představuje technologie a víra, že stejný decentralizovaný projekt bude v každodenním životě používat více lidí.

Každý kryptoměnový projekt zahrnuje oba koně. Lidé mohou toužit vlastnit mince daného projektu z obou popsaných důvodů. Cardano omezilo počet mincí ADA na 45 000 000 000 kusů. Omezený počet vytváří nedostatek. Zároveň tým IOG pracuje na mnoha inovacích, které mají rozšířit možnosti využití projektu. Více nabízených možností a užitečnost služeb mají potenciál přilákat více uživatelů. Všimněte si, že klíčem k úspěchu je v obou případech přijetí. Jak jsme však uvedli, v prvním případě není nutné, aby projekt měl masové přijetí, a přesto může mít vysokou tržní kapitalizaci.

Může se stát, že v rámci projektu lidé upřednostňují digitální nedostatek a přehlížejí potřebu přímého každodenního používání. Je také možné, že lidé budou projekt využívat jako běžnou internetovou službu na denní bázi. Oba koně mohou mít vysokou společenskou a finanční hodnotu. S rostoucím přijetím projektů poroste i cena mincí. V tuto chvíli nevíme, po kterém koni bude větší poptávka. Nevíme také, zda jediný projekt dokáže uspokojit potřeby lidí jak v oblasti digitálního nedostatku, tak v oblasti použitelnosti. Cardano jde spíše cestou technologického pokroku a skutečné použitelnosti sítě.

Z hlediska poptávky se oba koně vzájemně doplňují, protože v případě kryptoměn nelze oddělit nedostatek od technologie. Úspěch přitáhne pozornost, která přitáhne poptávku po mincích. Nezáleží tedy na tom, zda je projekt úspěšný spíše díky vzácnosti, nebo spíše díky technologii.

Narativní omyly

Blockchain je fundamentální technologie. Mnoho chytrých a vlivných lidí věří, že technologie blockchain změní svět. Otázkou však je, jak přesně se tak stane a jakou technologii k tomu budeme potřebovat. Zde je velký prostor pro spekulace. Spekulace mohou na vznikajícím trhu vyhnat tržní kapitalizaci projektů nahoru. Spekulace o ceně nemusí nutně odrážet skutečné fundamenty projektu a zohledňovat dlouhodobou perspektivu. Potřeby, trendy, technologie a vše kolem nás se neustále mění. Co platí dnes, nemusí platit zítra.

Fundamentální technologie se často dostávají do vícenásobných narativních omylů. Abychom se tomu vyhnuli, je třeba zaujmout dlouhodobý pohled a akceptovat změny, které mohou nastat za pochodu. Narativy jsou pomíjivé a mohou být sezónní. Navíc se mohou přenášet z jednoho projektu na druhý. Narativy jsou pomíjivé, fundamenty jsou věčné. Je nezbytné nenechat se strhnout narativními omyly a zaměřit se na to, co je věčné.

Co je věčné ve světě digitálních technologií? Zdá se, že technologie časem zastarávají a jsou překonány lepšími. Technologie lze považovat za věčné ve smyslu neustálého zlepšování a inovací. Například internet nám umožnil přenášet informace. To je naprosto zásadní schopnost internetu, která je tu od samého počátku. Tuto schopnost využíváme a je nám jedno, že se každých pár let technologie vyvíjí a používáme jiné protokoly.

Kryptoměny nám umožňují vytvářet digitální nedostatek a umožňují jednotlivcům výlučně vlastnit hodnoty a volně s nimi nakládat. To je nová funkce, která však není vázána výhradně na jeden projekt. Přenos informací přes internet lze realizovat mnoha protokoly. Totéž lze říci o vytváření digitálního nedostatku. Digitální nedostatek může mít mnoho podob a příchutí. Je narativní pastí myslet si, že bude existovat pouze jedna jediná forma digitálního nedostatku a nikdo na světě nebude preferovat jiné formy.

Podívejme se krátce na jeden příklad za všechny. Kryptoměny se zrodily díky využití konsensu PoW. PoW je standardem již 10 let. V současné době se však ukazuje, že obrovská spotřeba elektřiny není v souladu s touhou lidí snížit naši uhlíkovou stopu a obecně šetrněji zacházet s energií. Mnoho zemí po celém světě se snaží přejít na zelenou energii a hrozí, že jí nebude dostatek. Situaci komplikuje trend investování ESG, který klade důraz na to, aby se při hledání zisku z investic pamatovalo na přírodu a sociální blaho. Mnoha lidem a investorům, kterým záleží na naší planetě, bude více vyhovovat alternativní konsensus PoS, se kterým přichází Cardano. Bylo by velmi naivní a sobecké nedat lidem možnost vybrat si projekt podle svých osobních preferencí. Jedním z rozšířených narativních omylů je, že může vyhrát jeden jediný projekt a vše ostatní zanikne. Tento falešný narativ předpokládá, že o vítězi je již rozhodnuto, že aktuální nejvyšší tržní kapitalizace navždy předurčuje vítěze nebo že k technologickému pokroku dojde pouze v rámci jednoho projektu. Jakýkoli technologický pokrok, o který se snaží i tým stojící za projektem Cardano, je odsouzen k neúspěchu. To vše se nám jeví jako past, do které není radno padat.

Nikdo nemůže zakázat vznik nových forem digitálního nedostatku. To je základní princip decentralizace. Decentralizace a svoboda k sobě mají velmi blízko. Snaha prosadit jednu verzi digitálního nedostatku ultimativním způsobem je sama o sobě formou centralizace a snahou o uchopení moci. Lidé budou vždy bojovat o moc a decentralizace není řešením, které by tomu zabránilo. Bohatství často podněcuje touhu po moci. Pokud by se jedna z forem digitálního nedostatku prosadila, první osvojitelé by se stali velmi bohatými a přirozeně by začali bojovat o společenskou moc nad ostatními prostřednictvím své ekonomické moci. Rozmanitost a schopnost oslabit moc bohatých a vlivných je mocnou zbraní decentralizace jako konceptu.

Z čistě ekonomického hlediska lze proti inflaci bojovat decentralizací a digitálním nedostatkem. Ze sociálního hlediska je to však trochu složitější, protože bychom se rádi vyhnuli vlivu bohatých lidí nebo institucí. Cílem decentralizace je zbavit se prostředníků. Ukazuje se, že k tomu potřebujeme technologický pokrok o něco více než decentralizovanou měnovou politiku. Ve společnosti budou vždy existovat bohatí lidé a žádná technologie tomu nezabrání. Co je pro nás cennější, nový druh digitálního nedostatku, nebo schopnost technologie zbavit se prostředníků? Pravděpodobně se shodneme na tom, že obojí je zajímavé, ale to druhé pro nás bude užitečnější a cennější.

Jak jsme již psali, každý projekt má v nějaké podobě pod kapotou oba koně. Zlato je konečným a léty prověřeným řešením boje proti inflaci. Kryptoměny těží zejména z toho, že svět se digitalizuje a my jsme se naučili přenášet hodnotu přes internet. Kryptoměny bojují se současným finančním světem na technologické úrovni. Z našeho pohledu se jedná spíše o technologický než ekonomický boj. Klíčem k úspěchu je nejen schopnost vytvářet neměnnou měnovou politiku, ale především schopnost rychle a levně přenášet hodnotu bez prostředníka.

V současné době jsme osedlali pouze prvního koně. Stále však není jisté, zda jsou současné projekty dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Pokud hovoříme o digitálním nedostatku, mluvíme o desetiletích, ne-li stovkách let. Projekty, které mají omezený počet mincí, budou jednou přežívat hlavně z poplatků za používání sítě. Jsme stále na začátku a musíme osedlat i druhého koně.

Pokud jeden projekt kryptoměny masově uspěje, lze říci, že koncept decentralizace uspěl. Je velmi pravděpodobné, že uspěje více projektů, protože budou nabízet stejné nebo podobné funkce. Je nepravděpodobné, že by lidé masově přijali jeden projekt a zavrhli všechny ostatní. Každý nový pokus by byl novou šancí na změnu paradigmatu. V digitálním světě open-source nelze vytvářet exkluzivní funkce na technologické úrovni. Je možné vytvořit protokol, který lidé přijmou pro jeho funkce. Jeden projekt může naklonovat technologii jiného projektu, ale to nemusí stačit k úspěchu. Co nelze naklonovat, je přijetí a komunita. Míra přijetí je však pomíjivá. Pravděpodobně není možné vytvořit věčný projekt, protokol nebo peníze. Pokud se to podaří, bude nejdůležitější silný a schopný tým.

Co může přežít věčně, je koncept decentralizace, který se bude zdokonalovat a vyvíjet. Vše ostatní bude implementační detail.

Cenové spekulace, technologie a přijetí

Adopce kryptoměn je v současné době velmi nízká, takže tržní kapitalizace projektů se řídí především příslibem vyšší tržní kapitalizace v budoucnu. Pro držení spekulativních mincí je důležitější první kůň. Tím je digitální nedostatek. Spekulaci pomáhá i to, že funguje bez nutnosti masového přijetí. K tomu může, ale nemusí dojít. Několik velryb a velkých investorů může udržovat vysokou tržní kapitalizaci a čekat, jak se situace vyvine v budoucnu. Čisté spekulace na budoucnost nemohou udržet stabilní cenu. Bez rostoucího přijetí je těžké předpovídat úspěch. Dalo by se říci, že rostoucí přijetí je zárukou budoucího úspěchu.

Jak jsme řekli, druhý kůň je spojen s rozvojem technologie, ale aby byla technologie považována za úspěšnou, musí být přijata. Technologie jsou stále ve vývoji. Dalo by se říci, že vlastně zatím není téměř co adoptovat. Určitá skupina uživatelů chce přijmout fungující a osvědčené služby. Novým uživatelům nějakou dobu trvá, než si vybudují důvěru v nové technologie. Může to trvat i několik let. I zde můžeme hovořit o spekulacích ohledně přijetí. V tomto případě však musíme být trpělivější a sledovat trendy.

Cena ADA se bude řídit jak spekulací na cenu, tak vývojem technologií. V případě Cardana investoři sázejí především na technologie. To lze považovat za sázku na tým, protože vývoj technologií je vždy o lidech. Cardano se chystá jako kritický projekt, který je postaven na akademickém výzkumu a matematice. To je naprosto důležité, protože zajištění globální škálovatelné distribuované sítě je jednou z největších výzev ve světě sítí. Technologie bude hlavním rozlišovacím prvkem mezi konkurenčními projekty. Rozhodně se nedá říci, že by na tom byly všechny projekty stejně. Zatímco kryptoměnových projektů najdete tisíce, doslova jen několik z nich má tak silný tým jako IOG.

Pokud se podíváte na dlouhodobý vývoj křivky tržní kapitalizace velkých projektů, zjistíte, že roste. To, co ve skutečnosti roste, jsou především rostoucí spekulace. Do kryptoměn přicházejí velké peníze investorů. Nezaměňujte tržní kapitalizaci projektů s mírou přijetí. Adopce ve smyslu počtu uživatelů, kteří drží mince ve svých peněženkách, neroste tak rychle. Pokud bychom počítali uživatele, kteří decentralizovanou síť denně používají k řešení skutečného problému, jsme tam teprve na samém začátku. Tedy pokud to srovnáme s mírou přijetí internetu. Zúčastnění držitelé kryptoměn jsou většinou spekulanti na cenu. Velcí investoři cenu pouze nafukují, ale rozhodně neplánují kryptoměny používat k platbám ani k ničemu jinému.

Cardano může být jedním z prvních projektů, který se vymaní ze spekulativní povahy kryptoměn a nabídne světu globálně škálovatelnou síť. Síť, na které lze vybudovat určitou infrastrukturu využívající klíčové vlastnosti decentralizované sítě. Musíme dosáhnout stavu, kdy budeme mít vzestupnou křivku v přijímání technologií. Tato metrika může v konečném důsledku stabilizovat i tržní kapitalizaci projektů. Tržní kapitalizace bude odrážet přijetí a skutečné využívání. Cena mincí nebude nutně tak volatilní jako dnes. Rostoucí úspěch sítě bude zcela přirozeně pohánět poptávku po projektových mincích. Adopce bude postupná a poroste spíše pomalu. Cena mincí by se mohla chovat velmi podobně. Nedává příliš smysl, aby cena během krátkého býčího trhu několikrát vzrostla, aby poté několik let klesala ke dnu. Spekulativní charakter bude vždy přítomen, ale bude více odrážet skutečné fundamenty projektu. V tuto chvíli se spekulace opírá především o narativy. Jak jsme již uvedli, narativy mohou být zavádějící a jsou přenosné.

Rozhodně tím nechceme říci, že samotné narativy nemohou zajistit úspěch. To je samozřejmě možné. Pokud se lidé na celém světě nebo jeho významná část shodnou na tom, že mince projektu bude novými penězi nebo uchovatelem hodnoty, může se to stát. Pokud jde o tento scénář, jsme spíše skeptičtí, protože lidé jsou chamtiví. Lidé nepřejí bohatství ostatním a hledají způsoby, jak zbohatnout sami. Svět kryptoměn bude vždy nabízet alternativu a určitá část lidí ji využije. Místo aby se dohodli na jednom globálním řešení, budou si konkurenčně vybírat jiné projekty, kterým budou fandit. Budou to dělat jak drobní, tak velcí investoři. Adopce kryptoměn je dobrovolné, takže se sotva kdy stane, že lidé na stejném území jednomyslně přijmou jeden projekt. Taková adopce musí probíhat ve spolupráci s vládami. Něco jako nestátní peníze může být zajímavá myšlenka, ale v praxi nereálná.

Vlády jednotlivých států a jejich centrální banky jsou úzce propojeny. Stát může jen stěží fungovat bez měnové a fiskální politiky. Pokud jde o ekonomii, většina lidí na této planetě nemá potřebné vzdělání, aby plně porozuměla problematice peněz. Mnoho lidí se rádo spoléhá na své vlády, ať už jim důvěřuje více či méně.

Narušení finančního sektoru bude především o technologiích

Přijetí decentralizovaných technologií bude rychlejší díky technologiím než spekulacím na cenu. Cardano umožní používání decentralizovaných technologií a izoluje uživatele od volatility nativních mincí ADA. Vytvoří služby, které mohou lidé začít používat s malým rizikem ztráty bohatství. Tyto služby musí být levné, rychlé, spolehlivé, snadno pochopitelné a hlavně musí přinášet uživatelům nějaké výhody. To je cíl dosažitelný díky rozvoji technologií. Decentralizace je koncept, který je zajímavý z mnoha důvodů. Nyní je třeba zvážit a zavést nové aplikace.

Současný finanční a bankovní systém je velmi zastaralý a rigidní. Již několik dlouhých let se téměř nevyvíjí. Převod peněz přes hranice států je pomalý, drahý a nespolehlivý. Decentralizace přináší inovace, které sice nepocházejí přímo ze světa financí, ale mají potenciál finanční svět narušit. Přenos hodnot je pouze začátek. Finanční smlouvy mezi uživateli a jejich automatické plnění budou logickým pokračováním, které může přinést svěží vítr do zatuchlých vod bankovnictví. Internet je tu proto, aby lidi spojoval. Blockchainové sítě jsou ze své podstaty globální, takže vytvoření globální banky není zcela nereálným cílem. Ve skutečnosti je to jeden z narativů, který provází svět kryptoměn od samého počátku, “buďte svou vlastní bankou”. Můžeme přidat i další, například “bank the unbanked”. Jsou to hezká vyprávění, ale zatím se nám je nepodařilo plně naplnit.

Abychom mohli poskytovat bankovní služby těm, kteří je nejvíce potřebují, musíme pokračovat v budování technologií. Po mikropůjčkách nebo alternativě k tradičním bankovním službám existuje skutečná poptávka, zejména v rozvojových zemích. Cardano bude sítí, která dokáže poskytnout bankovní služby dvěma miliardám lidí, kteří je dnes nemají. Pokud se to podaří, půjde o důležitou finanční službu, která bude zároveň velmi cenná.

Finanční služby jsou vždy o interakci mezi uživateli. Držet kryptoměny v peněžence a spekulovat na jejich cenu je individuální sobecká záležitost, která má se skutečnou finanční interakcí jen málo společného. Znovu raději opakujeme, že to neznamená, že digitální nedostatek nemůže být řešením pro tisk peněz. Je jen otázkou, zda je dlouhodobě udržitelná, zejména s příchodem projektů, které nabídnou inovace a mnohá vylepšení. V okamžiku, kdy se projektu podaří dosáhnout vysokého síťového efektu, bude také úspěšný a investoři si ho všimnou. Nikdo nemůže zabránit toku peněz z jednoho projektu do druhého. Budoucnost projektů je proto velmi nejistá.

Náš názor je, že skutečná využitelnost bude vždy cennější než spekulace na cenu. Navíc pouze skutečná využitelnost na úrovni sítě může generovat zisk, který je pro síť kriticky důležitý. Veřejná síť musí generovat zisk, aby mohla odměnit lidi, kteří se starají o její bezpečnost a decentralizaci. Udržování mincí v peněžence zisk negeneruje, což se může ukázat jako problém. Zdá se, že Cardano má oproti PoW projektům velkou výhodu, protože PoS konsensus je dlouhodobě snáze udržitelný. PoS dokáže v daném čase zpracovat řádově více transakcí než PoW. Kromě rychlosti na první vrstvě budou transakce také levné, což zajistí inkluzivitu a dostupnost služeb.

Použitelnost poroste spolu s inovacemi. V této fázi zavádění kryptoměn je třeba inovace považovat za nedílnou součást projektů. Tým Cardano se touto cestou rozhodně vydává, protože v ní vidí budoucnost. Druhá vrstva může hrát klíčovou roli při přijímání, ale stejně tak i další funkce. Trh si musí vybrat, co chce. V tuto chvíli není nic jisté. Spíše to vypadá, že velcí investoři začínají diverzifikovat a žádají skutečnou použitelnost. Už se nespokojí jen s vyprávěním a spekulací na cenu. Investoři chtějí vidět kvalitní transakční sítě, chytré kontrakty a další služby. Především však potřebujeme přijetí. Bez dalšího osvojování kryptoměn nebudeme vědět, co chceme. Současná vyprávění mohou být falešná a zavádějící. Budoucnost vidíme ve zvýšené adopci, která ovlivní vývoj technologií.

Závěr

Cenu mincí na volném trhu určuje nabídka a poptávka. Vytvoření omezené nabídky mincí není v digitálním světě problém. Otázkou tedy je, co zvýší poptávku. Poptávku lze rozhodně ovlivnit úspěchem projektů na úrovni adopce. Domníváme se, že síťový efekt bude hrát podstatně větší roli než spekulativní držení mincí v peněžence. Cardano umožňuje sázení mincí. To je velká výhoda, protože držitelé mincí přímo získávají poměrný podíl z vybraných poplatků. Tento druh pasivního příjmu je z hlediska spekulace velmi zajímavý. Mince jsou navíc spojeny s řízením projektu. Držitelé mincí tak mají rozhodovací práva.

Nezáleží na tom, na kterého koně si vsadíte. Každopádně sázení proti technologii je velmi ošidné. Nikdo není schopen předpovědět, jaká technologie bude vyvinuta a co nám přinese. Proto se sázka na tým může zdát jako dobrá volba. Úspěch se nakonec bude měřit společenským a finančním dopadem technologie. Ten není snadné dopředu předvídat.

Přečtěte si originální článek: