🇨🇿 Nejnižší hodnota ADA je 10x vyšší než v předchozím medvědím trhu

Nejnižší hodnota ADA byla 0,02 USD v předchozím medvědím trhu. Na tuto nízkou hodnotu se ADA dostala několikrát v letech 2018 až 2020. V létě 2020 Cardano přešlo na konsensus PoS. V současném medvědím trhu se nejnižší hodnota ADA pohybovala kolem 0,24 USD. To je desetkrát více než v posledním medvědím trhu. Po přechodu na PoS roste bezpečnost Cardana spolu s hodnotou mincí ADA. Hodnota ADA je pouze jednou ze složek bezpečnosti protokolu. Dalším rozhodujícím faktorem je distribuce mincí ADA mezi uživatele a motivační model, který držitele mincí motivuje k jejich stakování. Cardano si ve svém druhém medvědím trhu vede desetkrát lépe než v tom posledním. Samozřejmě nevíme, zda medvědí trh skončil, ale v kontextu tohoto článku klidně předpokládejme, že ano. Prozkoumejme, jak je Cardano bezpečné, na jakých dalších faktorech zabezpečení závisí a jak by to mohlo být v budoucích letech.

TLDR

  • Rozpočet na zabezpečení sítě musí být vysoký i v nejrizikovějším období medvědího trhu.
  • Minimální náklady na útok na Cardano jsou 3 miliardy USD. Reálně však jde o desítky miliard USD.
  • Poptávka útočníka po ADA zvýší tržní hodnotu, a tím se útok prodraží.
  • Nelze jednoznačně říci, že hodnota ADA je závislá na hodnotě BTC. Sektor blockchainu spíše sleduje hodnotu indexu technologických společností.
  • Cardano je tím bezpečnější, čím více je stakerů ADA.
  • Aby si Cardano udrželo bezpečnost, potřebuje rostoucí počet nových uživatelů.

V medvědím trhu je riziko útoku nejvyšší

Zabezpečení postavené na hodnotě mincí není ideální, protože kolísá podle nálady na trzích. Většina blockchainových sítí je tedy nejbezpečnější v krátkých býčích trzích. V dlouhých medvědích trzích pak bezpečnost postupně klesá. Je důležité, aby byly blockchainy dobře zabezpečeny vždy, i na nejhorším myslitelném medvědím trhu.

Bezpečnost blockchainových sítí vychází z předpokladu, že útok bude dostatečně nákladný, aby útočníka odradil. Pokud je však útočník ochoten vynaložit nekonečné množství peněz, má poměrně vysokou šanci na úspěch.

Důležitým faktorem je společenský a ekonomický význam jednotlivých blockchainů. Čím více lidí daný blockchain používá a je na něm ekonomicky závislých, tím vyšší může být motivace k útoku na něj. Jednou z proměnných jsou náklady na útok v kontextu společenského a ekonomického významu projektu.

Pokud daný blockchain používá malý počet uživatelů, ale útok je velmi nákladný, je malá pravděpodobnost, že k útoku dojde. Pokud se naopak význam blockchainu zvyšuje a náklady na útok se snižují, zvyšuje se i pravděpodobnost, že se o útok pokusí. Pro útočníka je výhodné vyčkat na nejvhodnější dobu k útoku, a tou může být medvědí trh, kdy je bezpečnost blockchainu nejnižší.

Je nesmírně důležité, aby rozpočet na zabezpečení projektu rostl s významem sítě. Medvědí trhy budou vždy rizikovým obdobím, ve kterém je třeba být ostražitější.

U většiny veřejných blockchainů snižuje nižší hodnota mincí bezpečnost sítě. Útok samozřejmě není jen o matematice v tom smyslu, že lze přesně spočítat jeho náklady a být si jistý úspěchem za předpokladu, že člověk vynaloží danou částku. Proto je důležité, aby bezpečnost zajišťovaly kromě hodnoty mincí i další faktory.

Jak bezpečné je Cardano

Z hlediska úspěšnosti útoku je matematika snadná. Útočník potřebuje více než 50 % mincí ADA, které se používají při stakování. V současné době je stakováno více než 25 000 000 000 mincí ADA. To znamená, že útočník by musel vlastnit více než 12 500 000 000 mincí ADA.

Z hlediska výpočtu nákladů na útok je to složitější, protože nelze předpokládat, že útočník je schopen získat tak velké množství mincí ADA za stejnou hodnotu. Pokud by útočník nakoupil všechny mince, které potřebuje k útoku, za nejnižší možnou hodnotu na tomto medvědím trhu, zaplatil by za ně 3 000 000 000 USD.

Je reálné, že by někdo zaplatil tak astronomickou částku za útok na Cardano, které v současné době používá několik milionů lidí? V kontextu významu sítě to nyní nedává smysl. Cardano je proti útokům velmi dobře chráněno.

Vyšší poptávka po mincích ADA zvýší jejich tržní hodnotu. Útočník kupující mince ADA zvýší poptávku. Pokud by navíc držel velké množství mincí ADA, jejich hodnota by mohla být v dlouhodobém horizontu mnohem vyšší. Lze předpokládat, že hodnota mincí ADA by mohla snadno dosáhnout několika dolarů v době, kdy útočník bude chtít nakoupit řekněme posledních 10 % mincí, které potřebuje k útoku. Odhadujeme, že skutečné náklady útoku by se pohybovaly v desítkách miliard USD. Mluvíme o útoku, který by začal v tomto medvědím trhu.

V příštím medvědím trhu, nebo řekněme v příštích 5 letech, dojde v celém odvětví blockchainu k mnoha změnám. Ty nelze předem předvídat. Nicméně můžeme odhadnout, že minimální hodnota mincí ADA bude vyšší než ta současná. Lze předpokládat, že to bude 1 USD? Bylo by to zhruba 4krát více než současné minimum. Pokud by tomu tak bylo, minimální náklady na útok by činily 12,5 miliardy USD. Reálně by se však náklady mohly pohybovat v řádu stovek miliard USD.

Rozdělení mincí ADA mezi uživatele

Druhou důležitou složkou zabezpečení Cardano je distribuce mincí ADA. Každý, kdo vlastní mince ADA, se sám rozhoduje, zda je prodá. Může se stát, že mince koupí útočník.

Útočník však nikdy nebude jediný, kdo mince koupí. Jak jsme již řekli, vyšší poptávka po mincích zvýší jejich tržní hodnotu. To přiláká další kupce. Pokud by útočník nechtěl tlačit tržní hodnotu nahoru, musel by nakupovat velmi pomalu a ideálně pouze v medvědím trhu. To znamená, že příprava na útok by mohla trvat desítky let. Útočník by vázal svůj kapitál v mincích ADA jen proto, aby zaútočil na Cardano a o svůj kapitál přišel. Z ekonomického hlediska to nedává smysl a útočník by musel mít nějaký jiný, socioekonomický důvod.

Pokud většinu mincí drží poctiví stakeři, nemá útočník šanci mince pro útok získat. Cardano vyplácí odměny všem stakerům bez ohledu na počet jejich mincí. O staking bude velmi pravděpodobně vždy velký zájem, takže útočník v podstatě bojuje proti všem stakerům, kteří chtějí získat odměnu.

Technologická snadnost a ekonomická dostupnost stakingu na Cardanu povede k růstu distribuce mincí mezi stakery. Distribuce mincí ADA od začátku projektu neustále roste. Čím vyšší bude distribuce mincí, tím obtížnější bude pro útočníka mince získat.

Uživatelé považují staking za zdroj pasivního příjmu a rostoucí tržní hodnota ADA jen posílí jejich přesvědčení, že to funguje. Navíc každý, kdo nakoupil ADA levně v době medvědího trhu, bude mnohem odhodlanější pokračovat ve stakingu i v následujících letech. Dá se předpokládat, že někteří velryby nebudou chtít mince ADA nikdy prodat. Budou prodávat pouze odměny.

Pokud je tržní hodnota ADA stabilní, jsou relativně stabilní také výnosy ze stakingu. Pokud tržní hodnota roste, není důvod cokoliv měnit. Pokud klesá, nemusí být výhodné mince prodávat za nižší tržní hodnotu. Prodávat v medvědím trhu mohou ti kteří mince nakoupili v předchozím medvědím trhu a jsou stále v profitu. Tím se mince dostávají od velryb k dalším menším stakers.

Je možné, že někteří spekulanti budou chtít prodávat v býčím trhu. Tím mohou profitovat, ale připraví se o pasivní příjem. Je velká šance, že po pádu tržní hodnotu ADA se vrátí a opět mince nakoupí. To může dělat také útočník, ale riskuje tím, že nenakoupí stejný počet mincí zpět, neboť velké objemy nákupů budou tlačit na tržní hodnotu nahoru. Tím se může příprava na útok protáhnout o několik let.

Korelace tržní hodnoty ADA s BTC

Hodnota mincí téměř všech kryptoměn koreluje s tržní hodnotou BTC. To je pro Cardano nevýhoda i výhoda zároveň. Pokud hodnota BTC vzroste, hodnota ADA velmi pravděpodobně vzroste také a Cardano bude bezpečnější.

Nejnižší tržní hodnota BTC byla 3 400 USD v předchozím medvědím trhu. V tom současném 15 700 USD. Nejnižší tržní hodnota BTC v současném medvědím trhu je 5krát vyšší než v tom minulém. Bitcoin má tendenci dosáhnout vyššího minima v každém medvědím trhu.

To samozřejmě jednoho dne skončí. Nic nemůže růst věčně a tržní kapitalizace všech aktiv má svůj strop. Lze však předpokládat, že tržní kapitalizace všech relevantních blockchainových sítí poroste, a tím se může zvýšit i jejich bezpečnost. Každý projekt má jiné mechanismy pro zajištění bezpečnosti. Proto nelze vždy univerzálně tvrdit, že zvyšování ceny zvyšuje bezpečnost.

Například u Bitcoinu, pokud růst tržní hodnoty BTC není dvojnásobný oproti předchozímu půlení, může rozpočet na bezpečnost začít klesat. Jinými slovy, pokud by hodnota BTC byla dlouhodobě stabilní (desítky let), může každé půlení snížit bezpečnost na polovinu, pokud zanedbáme poplatky.

I kdyby byla tržní hodnota ADA dlouhodobě stabilní, zabezpečení Cardana by nezačalo klesat a zůstalo by zhruba stejné. Stejně jako Bitcoin má Cardano rezervu mincí. Tato rezerva se jednou vyčerpá. O přežití všech blockchainových sítí bude rozhodovat užitečnost umožňující vybrat dostatek mincí na poplatcích za odměny. Stejně jako u všech ostatních lidských činností nebo vynálezů rozhodne efektivita.

Blockchainové projekty, včetně Cardana, se musí zbavit závislosti na tržní hodnotě BTC. Odvětví blockchainu je stále velmi mladé, a proto iracionální. To se může změnit s tím, jak poroste počet uživatelů. Jakmile bude mít Cardano desítky milionů uživatelů, a tím nemyslím stakery, ale lidi, kteří síť používají každý den, může dojít k oddělení od závislosti na Bitcoinu. Kupodivu se to zatím nepodařilo ani Ethereu. Může to trvat ještě deset let, než k tomu dojde v závislosti na míře přijetí.

Hodnoty akcií většiny technologických společností rostou a klesají společně. Blockchain mnozí považují za novou slibnou technologii, takže můžeme pozorovat vysokou korelaci mezi kryptoaktivy a akciemi IT gigantů. Nelze tedy jednoznačně říci, že tržní hodnota ADA je závislá na hodnotě BTC. Spíše lze říci, že celé odvětví kryptoměn je závislé na hodnotě indexu technologických společností.

Mezi technologickými společnostmi není žádný lídr, který by měl zásadní vliv na hodnotu akcií ostatních společností. Totéž bude jednoho dne platit i v odvětví blockchainu. V současné době je odvětví blockchainu velmi volatilní, což má dopad na bezpečnost blockchainu.

Pokud medvědí trh ještě neskončil a trh klesne o dalších 50 %, je možné, že tržní hodnota ADA klesne na 0,10 USD. To bude stále 5x více než při předchozím medvědím trhu. Očekával bych, že počet zájemců o koupi ADA bude obrovský, takže neočekáváme, že by síť Cardano byla v ohrožení. Je možné, že distribuce mincí ADA se zvýšila, a to je pro Cardano dobrá zpráva.

Především si nemyslíme, že by v současné době někdo plánoval útok, protože k tomu není žádný socioekonomický důvod. Bitcoin a Ethereum jsou nejpřijatější sítě, takže pokud by někdo plánoval útok, velmi pravděpodobně by si vybral tyto dva blockchainy.

Závěr

Oproti předchozímu medvědímu trhu má Cardano mnoho nových technologických vylepšení, jako je PoS, nativní tokeny, chytré kontrakty a mnoho dalšího. S růstem technologických možností roste i užitečnost, což je předpokladem růstu uživatelů. Noví uživatelé budou platit poplatky, na kterých vydělají stakeři a provozovatelé poolu. Na Cardanu musí existovat autonomní ekonomický cyklus, který bude zajišťovat bezpečnost.

S rostoucím počtem uživatelů poroste společenský a ekonomický význam sítě. Vyšší síťový efekt sítě bude mít přímý dopad na tržní kapitalizaci projektu. Pokud budou Cardano používat stovky milionů uživatelů, je reálné, že tržní hodnota mincí ADA neklesne pod 10 USD. V takovém případě by minimální náklady na útok činily 125 000 000 000 USD. Reálně však v řádu bilionů USD.

Je reálné očekávat, že pokud se počet uživatelů zvýší 100x, tržní kapitalizace vzroste minimálně 10x. Odvětví blockchainu je stále v plenkách. Drtivá většina lidí zatím kryptoměny pouze drží, ale očekává se, že v blízké budoucnosti začnou využívat decentralizované služby. Věřte, že pouze zaplacené poplatky generují blockchainům profit.

Hlavní vlna uživatelů Cardano teprve přijde, stejně jako nejdůležitější inovace projektu. PoS a chytré kontrakty byly jen začátkem. Druhé vrstvy jako Hydra, algoritmické stablecoiny, decentralizovaná identita, Ouroboros Leios a decentralizovaná správa jsou dalšími věcmi, které projekt výrazně technologicky i společensky posunou. Pokud se historie bude opakovat a v příštím medvědím trhu bude nejnižší tržní hodnota mincí opět 10x vyšší, může být na úrovni 2,40 USD za ADA. To se zdá být hodně, pokud se výrazně nezvýší počet uživatelů. Kdo ví, co se stane za dalších 5 až 10 let?

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/the-ada-low-is-10x-higher-than-in-the-previous-bear-market