🇨🇿 V Cardano pokladnici je 1,23 miliard ADA

Cardano má ve své projektové pokladně 1,23 miliardy mincí ADA. Každých 5 dní se z této rezervy (v současnosti cca 9,32B) vybere 0,3 % spolu s vybranými poplatky a obojí se použije na epochovou odměnu. Z této částky je vybráno 20 % a vloženo do pokladny. To je zhruba 5,5 milionu ADA každou epochu. S klesající rezervou klesají i příspěvky do pokladny. Předpokládá se, že v budoucnu budou příjmy z rezervy postupně nahrazeny příjmy z poplatků. V současné době jde z vybraných poplatků do pokladny každou epochu zhruba 20 tisíc ADA. Cardano by mělo být ekosystémem, který bude schopen financovat sám sebe. Tím si zachová nezávislost na fondech rizikového kapitálu a může zůstat v rukou komunity. ADA v pokladně patří komunitě, tj. všem stakeholderům Cardana. Každý držitel ADA může rozhodnout, jaké projekty bude pokladna financovat.

TLDR

Kvalita decentralizace se v současnosti posuzuje pouze podle počtu poolů, delegátů a validátorů. V blízké budoucnosti se budeme stále více zabývat kvalitou decentralizace na úrovni řízení projektů, protože lidé se budou více zajímat o hledání řešení problémů (jako je problém s bezpečnostním rozpočtem). Lidé si zatím neuvědomují, jak důležitá je pro decentralizaci blockchainu projektová pokladna a že tým musí být v roli zaměstnance, nikoliv vládce.

Význam projektové pokladny

První generace blockchainů projektovou pokladnu neměla. Všechny mince z rezervy se používají na pokrytí nákladů na výrobu bloků. O odměnách pro týmy a jejich řízení se neuvažovalo. Zpětně se můžeme jen domnívat, že jedním z důvodů absence projektové pokladny je pravděpodobně obtížné nastavení pravidel fungování. Pokud by kontrolu nad pokladnou získal jednotlivec nebo tým (s více podpisy), mohlo by to představovat určitou formu centralizace. Potenciálně by to mohlo zabránit například vytváření alternativních verzí klienta, protože tým by měl zájem na udržování jedné verze.

Některé projektové týmy si následně uvědomily důležitost projektové pokladny a chtěly ji prosadit bez potřebného konsenzu komunity. Dnes již o důležitosti projektové pokladny nikdo nepochybuje. Pokud protokol není schopen financovat vlastní údržbu a rozvoj, absenci pokladny nahrazuje externí financování, které s sebou přináší touhu po kontrole. To je nežádoucí jev vzhledem k nízké transparentnosti a nemožnosti přímé kontroly řídících procesů ze strany členů komunity.

Cardano není jediným projektem, který má projektovou pokladnu a usiluje o on-chain správu. Ukazuje se, že je to pravděpodobně jediný způsob, jak si komunita může udržet kontrolu nad vývojem protokolu a oslabit silnou pozici týmu.

Každý blockchainový projekt potřebuje tým. Komunita by měla být v roli zaměstnavatele a tým v roli zaměstnance, který realizuje úpravy protokolu podle přání komunity. Financování vývoje by mělo být pod kontrolou komunity. Aby to bylo možné, musí komunita kontrolovat projektovou pokladnu.

Pokud má tým plnou kontrolu nad vývojem protokolu nebo dokonce kontroluje projektovou pokladnu, jedná se v podstatě o centralizovaný subjekt. O decentralizaci blockchainu z hlediska správy lze pochybovat.

Dlouhodobá udržitelnost decentralizace

V kryptoměnových komunitách se stále častěji diskutuje téma bezpečnostního rozpočtu. Často se hovoří pouze o odměnách za výrobu bloků, ale jen málo o tom, jak udržet decentralizovaný tým. To je trochu paradoxní, protože právě týmy budou hrát klíčovou roli při hledání řešení bezpečnostního rozpočtu, ať už jako tvůrci řešení, nebo jako ti, kteří implementují potřebné změny.

Tým musí navrhovat řešení, která jsou v souladu s přáním komunity. Komunita však nemusí být jednotná v názoru na řešení konkrétních problémů. Nemusí jít nutně jen o problém bezpečnostního rozpočtu, ale o mnoho dalších, jako je škálovatelnost, poplatky, programovatelnost, kvalita decentralizace nebo zabezpečení atd. Témat, o kterých bude komunita diskutovat, bude postupem času přibývat, jak se budou blockchainy rozšiřovat. I když se nám to nyní nemusí zdát, týmy budou časem stále důležitější.

Kvalita decentralizace se bude posuzovat nejen podle produkce bloků, tj. podle počtu poolů, delegátů nebo validátorů, ale stále více se bude zdůrazňovat role týmů. Jak jsme psali výše, tým nesmí být centralizovanou entitou, která má kontrolu nad zdrojovým kódem. Musí to být komunita, kdo rozhoduje.

Tým IOG řídí Cardano správným směrem tím, že předává kontrolu nad projektovou pokladnou komunitě. Změny v protokolu Cardano budou prováděny prostřednictvím návrhů na zlepšení Cardano (CIP). O financování a realizaci CIP nebude rozhodovat tým, ale komunita.

Pokud bude mít Cardano v budoucnu nějaké problémy, a to téměř jistě bude, protože nelze psát software, který nikdy nemá problémy, bude existovat decentralizovaný způsob, jak problémy řešit.

V pokladně projektu je v současné době přibližně 500 milionů USD. V závislosti na tržní hodnotě mincí ADA tato částka pravděpodobně poroste. Z projektové pokladny se budou platit projekty Catalyst, decentralizovaná správa (odměny pro DReps) a implementace CIP.

Stejně jako dnes mluvíme o tom, že nám dochází rozpočet na zabezpečení PoW blockchainu, můžeme v budoucnu mluvit o tom, že nám dojde rozpočet na správu. V případě Cardana může tento problém nastat za několik desetiletí. Bude záležet na tom, jakou rychlostí se budou mince ADA z pokladny používat a jaké projekty se budou financovat. Financované projekty by měly zvýšit užitečnost protokolu a mít pozitivní vliv na zvýšení síťového efektu (přijetí). V budoucnu bude stále více záviset na počtu vybraných poplatků.

Cardano může existovat několik desítek let, ale pouze v případě, že komunita bude včas řešit vznikající problémy a bude schopna najít nové možnosti využití protokolu v naší společnosti. Pouze dlouhodobě udržitelný příjem z poplatků udrží blockchainové projekty decentralizované a dostatečně bezpečné. Bez dostatečného financování budou projekty tíhnout k centralizaci, protože ta je z hlediska rozhodování jednodušší a z hlediska nákladů levnější.

Závěr

Lidé mají tendenci podceňovat význam projektového treasury. Mnozí o ní ani nevědí, nebo si myslí, že vložit do ní 20 % epochové odměny je příliš vysoká daň. Je třeba vidět věci v širších souvislostech a uvědomit si, že pro decentralizaci je naprosto nezbytné, aby existovalo nezávislé financování týmu, který realizuje změny podle většinového rozhodnutí komunity. Možnost navrhnout změnu protokolu musí být dostupná všem a to bude zajištěno prostřednictvím procesu CIP. DReps budou velmi důležitými členy komunity Cardano, protože budou zástupci stakerů, kteří budou rozhodovat o změnách. Mediální vliv může získat každý vlivný, ale je důležité, aby o změnách v protokolu a financování rozhodovali především ti, kteří mají důvěru držitelů ADA. Volba DRep bude pro držitele ADA poměrně významným rozhodnutím.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/there-is-1-23b-ada-in-cardano-s-treasury