🇨🇿 Pochopení Monetární Politiky Cardana

Cardano má rezervu ze které se každou epochu uvolňují do oběhu nové ADA mince. Mince z rezervy, spolu s transakčními poplatky, se používají na staking rewards a plnění projektové pokladny. Tento článek se zaměří na měnovou politiku protokolu a mechanismy odměn, které udržují síť v chodu.

Měnová politika

Měnová politika odkazuje na pravidla protokolu, která řídí vytváření, distribuci a správu ADA v rámci Cardano. Zahrnuje aspekty, jako je celková nabídka ADA, rychlost uvolňování nových mincí z rezervy, plnění pokladny projektu, výběr poplatků a mechanismy pro rozdělování odměn za staking.

Cílem měnové politiky Cardana je udržet protokol dlouhodobě udržitelný a zajistit jeho decentralizaci a bezpečnost. Řeší se dvě klíčové otázky: nutnost nabízet odměny lidem, kteří se účastní udržování sítě (odměny za staking) a naplnění pokladnice (Catalyst, výzkum a vývoj protokolu).

Lidé musí být ekonomicky motivováni, aby síť udržovali. Protokol pravidelně vyplácí odměny, nazývané stakovací odměny, každých 5 dní mezi přechody mezi epochami.

Během přechodu mezi epochami protokol pořizuje nový snímek, který zachycuje stake poolů (producentů bloků) včetně delegovaných ADA na ně. Stav rozložení staků zachycený snímky se používá v epochách. To ovlivňuje náhodné hlasování o vedoucích slotů, tedy poolů, které dostanou šanci razit nové bloky (a tím získat odměnu za sázky pro sebe a stakery).

Během epochy se rozložení staků mění. Snapshoty jsou jakésy pevné body v čase.

Přechod mezi epochami je bodem, kde se mění stav měnové politiky. Počet ADA coinů v oběhu se zvyšuje, tj. cirkulační nabídka se zvyšuje, protože protokol Cardano vyplácí odměny za staking. Navíc se plní pokladna projektu.

Odměny za staking pro delegátory (stakery) a provozovatele poolů (SPO) pocházejí ze dvou zdrojů: transakční poplatky a peněžní expanze. Určité procento z banku (pot) je odesláno do pokladny a zbytek je použit jako epochální odměny. O banku si povíme podrobněji později.

Budoucí zlepšování Cardana má být výrazně ovlivněno její komunitou, kterou je třeba motivovat prostřednictvím odměn k účasti na rozvoji Cardana. K tomu poslouží ADA coiny z projektové pokladny. Zainteresované strany získají kontrolu nad pokladnicí Cardano ve Voltairově éře.

Cardano má rezervu, která se postupně vyčerpává a jednoho dne bude vyčerpána úplně. Cardano má stálý příjem díky transakčním poplatkům. Protokolové výdaje jsou staking odměny a aktivity financované z pokladny projektu.

Genesis Block

Blok Genesis Cardano byl vytvořen 23. září 2017.

Cardano má omezený počet mincí ADA. K dispozici bude pouze 45 000 000 000 mincí ADA. Bylo rozhodnuto, že Cardano nebude mít koncovou inflaci. Jakmile budou všechny ADA coiny z rezervy uvolněny do oběhu, nebudou se vytvářet žádné nové coiny. ADA coinů je digitálně vzácné, protože jejich množství je omezeno, podobně jako u Bitcoinu.

Měnová politika byla do značné míry definována počáteční distribucí mincí ADA.

Počáteční distribuce ADA proběhla v Asii ve čtyřech fázích mezi říjnem 2015 a začátkem ledna 2017. Tato distribuce, v podstatě prodejní akce před uvedením na trh, byla první v kryptoměnovém průmyslu, která stanovila pokyny Know Your Customer a audit byl proveden provedené v distribučním procesu.

Za zmínku stojí, že fondy rizikového kapitálu byly z veřejného prodeje záměrně vynechány.

Během veřejného prodeje se prodalo 57,6 % coinů ADA. Cardano Foundation obdržela 1,4 %, IOG 5,5 % a Emurgo 4,6 % mincí ADA. 30,9 % mincí ADA bylo umístěno do rezervy Cardano. Bylo to 13 888 022 853 (zhruba 14B) mincí ADA.

Cardano má spravedlivou distribuci mincí, když uvážíte, že 88,5 % nabídky zahrnuje veřejný prodej a rezervu. 3 zakládající subjekty dohromady získaly pouze 11,5 % nabídky.

Rezerva Cardano se mezi přechody epoch postupně vyčerpává. V době psaní tohoto článku (listopad 2023) je v záloze 8,66B ADA coinů.

Mechanismus Odměn

Každou epochu se pravidelně plní takzvaný virtuální bank (pot, či bank) mincemi ADA. Virtuální bank má dva toky příjmů a dva toky výdajů.

Příjem se skládá z peněžní expanze a všech poplatků, které protokol v epoše vydělal. Výdaje jsou staking odměny a projektová pokladna. Mechanismus je řízen parametry protokolu.

Rychlost monetární expanze je dána parametrem ρ. Je nastavena na 0,3 %. Každou epochu se z rezervy odebere 0,3 % mincí ADA a vloží se do virtuálního banku. Výše vybraných transakčních poplatků se může v jednotlivých epochách lišit. Čím více lidí využívá síť Cardano, tím více poplatků za transakce se vybírá.

Parametr T definuje, kolik % z virtuálního banku bude vloženo do pokladny a kolik zbude na odměny za staking. Parametr T je nastaven na 20 %. Takže 80 % zbude na odměny za staking.

Na obrázku můžete vidět, jak se virtuální bank plní ADA coiny (zelené šipky) a následně použití mincí (červené šipky) pro staking odměn a plnění pokladnice.

Během epochy je cirkulační zásoba stabilní. Skládá se z mincí v držení zúčastněných stran a mincí v pokladně. Během přechodu mezi epochami se zvyšuje cirkulační zásoba. Mince ADA se přesouvají z rezervy do oběhu. Počet coinů v pokladně se zvýší a všichni sázkaři (včetně SPO) obdrží odměny za staking.

Upozorňujeme, že poplatky jsou pouze v oběhu a neovlivňují peněžní expanzi. Cardano přerozděluje vybrané poplatky mezi stakery a pokladnu podle parametru T.

Cirkulující zásoba se každou epochu nezvýší přesně o 0,3 % mincí ADA odebraných z rezervy. Odměny za staking nejsou vypláceny v plné výši, ale podle výkonnosti poolů. Jinými slovy, nejsou splněny podmínky pro dosažení maximální možné staking odměny, a tak se značná část ADA coinů vrací do rezervy.

Cardano vyhodnocuje výkonnost poolů (zmeškané bloky, bitvy o sloty atd.), rozložení stake, saturaci poolů, počet poolů, a pár dalších věcí a podle toho upravuje velikost odměn. Na obrázku níže je to označeno symbolem η.

Existuje něco, čemu se říká potenciální maximální sazba odměny, kterou může Cardano vyplatit za každou epochu za výrobu bloku. Při nesplnění určitých podmínek se vyplácí pouze část odměny. Část staking odměny je tedy nárokována (zvyšuje oběžnou zásobu) a část je nevyzvednuta (vrací se do rezervy).

Rezerva se vyčerpává pomaleji, než tým původně předpokládal. Do poloviny roku 2023 tým předpověděl, že v rezervě bude přibližně 7B. Realita je taková, že v záloze bylo zhruba 9B.

Na obrázku je vidět přechod mezi dvěma epochami. Nevyzvednuté odměny jsou pro jednoduchost vynechány. Všimněte si, že v systému je jedna rezerva a jedna pokladna. Protokol vezme mince ADA ze stejné rezervy a přesune je do stejné pokladny. Počet stakers a SPOs, kteří mají nárok na odměny za staking, se však může každou epochu změnit.

Na obrázku můžete vidět jak Cardano rozděluje odměny (claimed staking rewards) mezi SPOs a stakers.

Při výpočtu odměn takto (zjednodušeně) postupuje Cardano protokol. Nejprve se vypočítají odměny pro pooly. Ta je založena na stake a výkonnosti poolu v dané epoše. Stake poolu je (obvykle) složena z ADA coinů provozovatele a všech stakers.

Protokol nejprve vypočítá odměnu pro provozovatele poolu a poté pro stakery. Operátoři nastavují své odměny prostřednictvím dvou parametrů, které definují fixní odměnu a variabilní odměnu (marži). Po odečtení odměny pro provozovatele poolu si protokol vezme zbytek odměny a vypočítá poměrné odměny pro stakery.

Závěr

Každou epochu je v rezervě méně mincí ADA. Rezerva se postupně vyčerpává. Pravděpodobně se ptáte, co se stane se staking odměnami za pár let, až bude rezerva výrazně nižší než dnes. Odměny za staking budou více závislé na výši vybraných poplatků. Dnes tvoří jen malou část z celkové vyplacené odměny. Teoreticky platí, že čím více je rezerva vyčerpána, tím více by uživatelé měli platit poplatky. V praxi se to zatím neděje. Pokud má Cardano nebo jakýkoli jiný blockchain přežít dlouhodobě, musí být ziskový. Tedy mít dostatečný příjem, aby bylo možné hradit jeho provoz, zabezpečení a údržbu. To je výzva.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/understanding-cardano-monetary-policy