🇨🇿 Cardano rezerva se vyprazdňuje pomaleji než se očekávalo

Lidé pozorují, že odměny ze staking ADA postupně klesají. Kdo rozumí Cardanově měnové politice, není překvapen. Přesto jsou odměny menší, než se před zhruba třemi lety očekávalo. Pojďme se podívat na důvody, proč tomu tak je, a na pár grafů, které vám vše objasní.

Měnová politika Cardana

Měnová politika projektu Cardano byla definována na samém začátku projektu v bloku Genesis. Během veřejného prodeje, který se uskutečnil v Japonsku, se prodalo 57,6 % mincí ADA. Cardano Foundation obdržela 1,4 %, IOG 5,5 % a Emurgo 4,6 % mincí ADA. Důležité je, že 30,9 % zůstalo v rezervě na staking odměny a další rozvoj projektu. Bylo to 13 888 022 853 (zhruba 14 miliard) mincí ADA.

Odměny za staking jsou založeny na dvou pilířích. Prvním pilířem je rezerva, ze které se každou epochu odebírá 0,3 % a druhým pilířem jsou vybrané poplatky. Detailně jsme popsali monetární politiku Cardano projektu v jednom z našich předchozích článků. K pochopení základního mechanismu vám však postačí jediný obrázek.

Všimněte si, že 20 % virtuálního banku (maximum ADA mincí pro odměnu) se přesune do pokladny. Všimněte si také, že část mincí ADA se vrací zpět do rezervy (nevyzvednuté odměny).

Proč klesají staking odměny?

Odměny klesají ze tří důvodů. Za prvé, rezerva se postupně každou epochu vyčerpává, takže 0,3 % se odebírá ze stále menšího počtu ADA. Zadruhé nejsou splněny podmínky pro dosažení maximální možné odměny, takže značná část ADA coinů se vrací do rezervy. Třetím důvodem je, že výše poplatků vybraných za epochu není dostatečně velká, aby kompenzovala klesající počet mincí v rezervě.

V době psaní tohoto článku je v rezervě 8 969 722 014 mincí ADA a v pokladně projektu 1 336 737 021 mincí ADA. V epoše 427 bylo na poplatcích vybráno 126,9 tisíc mincí ADA. Všimněte si, že výše vybraných poplatků má tendenci se časem zvyšovat.

Sami se můžete podívat jak se vyprazdňuje rezerva a roste pokladnice v Cexplorer.

0,3 % z 9B je 27 milionů. 27M je tedy zhruba částka, která se bere z pokladny jako maximální možná odměna. Jak již bylo vysvětleno, část mincí ADA bude použita na odměny a část bude vrácena do rezervy. Pro každou následující epochu bude z rezervy odebrán menší počet mincí ADA. ADA mince, které se vyplatí na odměnách postupně navyšují počet mincí v oběhu. Když je v rezervě pouze 8B, 0,3 % bude pouze 24 milionů ADA coinů. A tak dále.

V praxi se vyplácí jen zhruba polovina maximální možné odměny, tedy zhruba polovina se vrací do rezervy.

Všimněte si, že výše vybraných poplatků neodpovídá ani 1 % z částky stržené z rezervy. Jinými slovy, více než 99 % staking odměn je vybíráno z rezervy. Výše vybraných poplatků je v současnosti v podstatě zanedbatelná. Jak jsme řekli, v praxi se vyplácí jen poloviční odměny, takže poměr je o něco lepší ve prospěch poplatků, které síť vybírá každou epochu. Poplatky mohou být zhruba 1-2 % z celkové odměny.

Mají-li být odměny za staking dlouhodobě udržitelné na podobné úrovni jako dnes, je nutné, aby se za využití sítě vybíralo stále větší množství ADA. Klesající rezerva musí být kompenzována využitím sítě.

Pokud má průměrný poplatek zůstat na 0,16 ADA a síť má vybrat 10 milionů za epochu (5 dní), musí síť používat zhruba 60 milionů lidí za epochu. To je zhruba 250krát více, než je dnešní průměr. Zhruba 50 tisíc lidí používá Cardano každý den (někdy více, někdy méně).

Proč nejsou vypláceny maximální možné odměny?

Odměny za staking by byly výrazně vyšší, pokud by byly splněny podmínky pro vyplacení maximální možné odměny. To však není tento případ.

Markus, člen Cardano Foundation, prezentoval grafy s maximální možnou odměnou a realitou (a další možný vývoj) v tweetu.

Na následujícím obrázku je vidět, jak by se rezerva postupně vyčerpala, kdyby byla každou epochu vyplácena maximální možná odměna, tedy 0,3 %.

V polovině roku 2023 se předpovídalo, že rezerva bude pouze 7 miliard. Realita je taková, že je to zhruba 9 miliard, tedy o 2 miliardy více.

V níže uvedeném grafu červená čára představuje maximální možné odměny (stejné jako v grafu výše). Zelená čára představuje realitu. Fialová čára v levo dole je pokladnice Cardano.

Pobídky protokolu Cardano jsou navrženy tak, aby podporovaly růst decentralizace a aby operátoři poskytovaly kvalitní služby síti. Odchylky od očekávání protokolu snižují odměny za staking.

Maximální možné odměny byly vyplaceny protokolem, pokud bylo K plně saturovaných (100 %) poolů. Parametr K je požadovaný počet poolů, nastavený na 500 v době psaní. Dále by všechny pooly musely razit 100 % bloků a mít ideální zástavu (pledge).

Slotové bitvy (slot battles), přesycené pooly, ADA coiny delegované do vyřazených poolů (retired pools), nízké pledge, zmeškané sloty (pooly nerazí bloky z různých důvodů), více existujících poolů, než vyžaduje parametr K, mnoho podsycených poolů, které nevyrazí ani jeden blok v každá epoše, to vše snižuje odměny za staking.

Jinými slovy, i když je Cardano vysoce decentralizované a ve skutečnosti existuje více bloků poolů které razí bloky, než vyžaduje parametr K, nejsou splněny podmínky pro maximální možné odměny.

V praxi je téměř nemožné dosáhnout ideálního stavu, a tak se nedalo očekávat, že budou neustále vypláceny maximální možné odměny. Osobně jsem však předpokládal, že odměny za staking budou o něco vyšší, než jsou aktuálně. Odchylka od ideálního stavu je poměrně vysoká.

Závěr

Fakt, že se nevyplácejí maximální možné odměny a že v rezervě je o 2B více ADA coinů, než se očekávalo, má jedno pozitivum. Cardano má více času na adopci. V pokladně projektu je poměrně velké množství ADA coinů pro Catalyst, správu a další rozvoj ekosystému. Přijetí blockchainových technologií je pomalejší, než se očekávalo, a používání blockchainových sítí a DeFi na medvědím trhu výrazně klesá.

K vyšším odměnám vedou dvě cesty. Stakeři by se měli více zamyslet nad tím, do jakého poolu se rozhodnou delegovat ADA coiny. Pokud chtějí splnit požadavky protokolu, mělo by existovat 500 plně nasycených poolů, které mají pledge a vyrazí všechny bloky které mohou když se stanou slot lídry.

Při rozhodování, zda zvýšit parametr K, by se měl každý zamyslet nad aktuálním stavem. Zvýšily by se odměny za staking, kdyby byl parametr K zvýšen na 750 nebo 1000?

Dlouhodobý cíl je jasný. Je nutné, aby Cardano využívalo a platilo poplatky co nejvíce lidí. Dlouhodobá ekonomická udržitelnost je přímo spojena s užitečností. To se netýká pouze Cardana, ale v podstatě všech veřejných blockchainových sítí, které mají pevný počet coinů. Cardano nemá inflaci (ocasní inflaci), takže jakmile bude rezerva vyčerpána (nebo výrazně snížena), bude plně závislá na vybraných poplatcích.

Předpokladem úspěchu je zvýšení škálovatelnosti na první vrstvě (Input Endorsers). Dále je třeba myslet na zavedení poplatkového trhu (odstupňované poplatky / tiered pricing). Nejtěžším úkolem je přilákat do Cardana skutečné uživatele, o což se snaží mnoho dalších ekosystémů.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/cardano-reserve-depletes-more-slowly-than-expected