🇨🇿 Nekupujte příběh s vysokém TPS

Pryč jsou doby, kdy blockchain neškáloval. Moderní blockchain zvládne obrovské množství transakcí za sekundu (TPS). Blockchain, který neškáluje, je již ztracen a brzy zmizí. Sharding a paralelizace jsou správnou cestou. Budoucnost je jasná. Tento příběh je stále silnější. Mnoho influencerů přehlíží decentralizaci a jsou posedlí vysokým TPS. Tím se zapomíná na podstatu blockchainového průmyslu. Jak spojit škálovatelnost a decentralizaci? Zamysleme se nad tím.

Priority vlastností

Aby bylo jasno, moderní blockchain se musí škálovat lépe než první generace blockchainu. Nemá smysl, aby síť rozdělovala uživatele na občany první a druhé kategorie kvůli zastaralé technologii.

Všichni uživatelé musí mít stejný status. Rozdělení na bohaté a chudé vytváří v systému nerovnost, která bude překážkou adopce. Chudí nepřijmou systém, ve kterém mají výhody bohatí.

Pokud blockchainový ekosystém nezajistí levný onboarding nových uživatelů a také rychlé a levné platby, nemá šanci konkurovat tradičním finančním systémům. Pro služby DeFi a všechny další případy použití je škálovatelnost zásadní.

S vědomím výše uvedeného je nutné se vrátit ke kořenům kryptoprůmyslu a pamatovat si, že klíčovou vlastností je decentralizace.

Na decentralizaci se často zapomíná ve snaze dodat na trh síť s obrovským TPS. Priority pro každý blockchain by měly být v tomto pořadí:

  • Bezpečnost
  • Decentralizace
  • Škálovatelnost

Každý tým tyto vlastnosti vyvažuje jinak. To je v pořádku. Jeden tým preferuje decentralizaci před škálovatelností. Druhý preferuje škálovatelnost před decentralizací. Blockchain může být vysoce škálovatelný a v decentralizaci pouze průměrný. Stále bude užitečný.

Problém je v tom, že týmy, které decentralizaci na začátku zanedbávají nebo podceňují, ji nemusí později být schopni vylepšit.

Decentralizace i škálovatelnost jsou vlastnosti, které nejsou statické. Týmy spolu s komunitami (operátory uzlů) budou pracovat na jejich udržování a zlepšování.

Pokud bychom chtěli popsat decentralizaci a podmínky, které musí daný projekt splňovat, mohlo by to vypadat takto:

  • Vysoký počet výrobců bloků.
  • Konsensuální účast musí být inkluzivní.
  • Počáteční rozdělení mincí musí být spravedlivé.
  • Musí existovat nějaká forma vládnutí, ideálně založená na vlastnictví zdrojů (coiny nebo hash rate).

Pojďme si body popsat podrobněji.

Složky decentralizace

Když Satoshi spustil Bitcoin, byl chvíli jediným producentem bloků (těžařem) v síti. Síť byla zpočátku centralizovaná, ale postupně se přidávali noví těžaři. Decentralizace Bitcoinu postupně rostla.

Přestože má Bitcoin v dnešní době pouze 20 producentů bloků, možnost zapojit se do těžby má každý. To znamená, že je možné koupit hardware ASIC a delegovat hash rate do jednoho z poolů.

Důležitou součástí decentralizace je inkluzivita. Lidé musí mít možnost podílet se na konsensu sítě a být za to odměňováni.

Decentralizace je především o zvýšení počtu účastníků. Jde o rozdělení rozhodovací pravomoci mezi co největší počet lidí, kteří mají zájem se zúčastnit.

Sítě s vysokým TPS mívají vysoké nároky na výrobce bloků z hlediska hardwaru. Často se kombinuje s nutností držet velké množství mincí. Tým chce, aby síť měla menší počet výrobců bloků s vysoce kvalitním vybavením.

Exkluzivita je výsledkem vysokých požadavků na TPS. Komunikace mezi menším počtem uzlů je rychlejší.

Každý uživatel sítě nemůže být producentem bloků. Přesto by tato možnost měla být otevřená a relativně dostupná. V dnešní době mají některé sítě řádově stovky až tisíce výrobců bloků. Pokud je v dané síti použit delegační mechanismus, např. v síti Cardano, možnost stát se delegátem by měla být dostupná všem. Bariéra vstupu musí být nízká.

Počáteční distribuce mincí je zásadní. Blockchain lze v zásadě decentralizovat pouze tehdy, pokud je počáteční rozdělení coinů spravedlivé. Když tým a fondy rizikového kapitálu drží drtivou většinu coinů, lze blockchain jen stěží považovat za decentralizovaný.

Na obrázku níže můžete vidět počáteční rozdělení mincí od Messari.

Decentralizace je o předpokladu, že uživatelé mají síť pod kontrolou, nebo je cílem iterovat je do tohoto stavu. Pokud insiders, týmy a fondy rizikového kapitálu drží drtivou většinu coinů, ovládají síť.

Jednoho dne mohou mince prodat. Existuje možnost, že se zvýší distribuce mincí mezi lidi, což povede ke zlepšení decentralizace. Ale nemusí se to stát.

Pokud je síť úspěšná a má potenciál růst, bude pro zasvěcené výhodné ponechat si coiny a profitovat ze stakingu.

To je problém mnoha projektů s vysokou TPS, které byly v podstatě sponzorovány fondy rizikového kapitálu. Týmy dodaly vysoce škálovatelné sítě, ale hned na začátku zanedbaly decentralizaci.

I když počet nezávislých výrobců bloků může růst, čímž se zlepší decentralizace, síť bude stále z velké části kontrolována insiders osobami.

Velryby mohou provozovat blokové producentské uzly, ale mohou také delegovat coiny nezávislým producentům s možností kdykoli změnit delegování. Mohou si teoreticky diktovat podmínky, za kterých budou mince delegovat na vybraného výrobce.

Rozhodně neříkám, že je to tak vždycky. Samozřejmě lze vytvořit vysoce škálovatelnou síť se spravedlivou počáteční distribucí coinů.

Poslední složkou decentralizace, o které budeme hovořit, je governance. Projekt nemusí mít žádné formální řízení. Tým může protokol libovolně vylepšovat a nemusí brát ohled na komunitu. V takovém případě nehrají mince žádnou roli.

Pokud však projekt zavádí správu založenou na držení mincí, je počáteční nespravedlivé rozdělení mincí problémem. Pokud většinu mincí drží tým a fond VC, je zřejmé, kdo bude rozhodovat.

Často se říká, že PoW sítě jako Bitcoin jsou nejférovější, protože všechny coiny jsou vytěžené (vydělané jako odměna). BTC coiny se nepoužívají k řízení. Problém je, že těžba PoW je exkluzivní. Rozhodovací moc je soustředěna v rukou podnikatelů, kteří vlastní obrovské těžební haly. Decentralizace má sestupnou tendenci jak z pohledu počtu výrobců bloků, tak těžby.

Nejprve decentralizace

Je těžké zlepšit škálovatelnost dobře decentralizovaného blockchainu (prozatím zanedbejme L2s). Zlepšení decentralizace vysoce škálovatelné sítě může být obtížnější.

Pokud je již v síti velký počet uzlů, jsou k dispozici výpočetní zdroje (CPU, paměť, úložiště atd.). Pokud se týmu podaří zefektivnit konsensus, škálovatelnost se zvýší. Je možné implementovat sharding nebo nějakou formu paralelizace.

Tým IOG plánuje zlepšit škálovatelnost Cardano prostřednictvím Input Endorsers. V síti budou vyráběny tři verze bloků s různou frekvencí ražby. Bloky budou určitým způsobem hierarchicky propojeny.

Input Endorsers umožní efektivnější využití dostupných výpočetních zdrojů v síti.

Od týmu IOG bylo chytré dát do plánu vývoje (roadmapy) na první místo decentralizaci před škálovatelností a governance. Od hard forku Shelley roste decentralizace systému. Škálovatelnost je zatím dostatečná, i když občas síť dosáhne na hranici své maximální propustnosti.

Krátkodobě to však lze do určité míry vyřešit zvětšením velikosti bloku. Aplikace Plutus V2 jsou efektivnější než aplikace Plutus V1.

Vzhledem k tomu, že tým od začátku plánoval vložit moc do rukou držitelů ADA, počáteční rozdělení mincí muselo být spravedlivé.

Týmy, které vybudovaly síť s vysokým TPS, mají před sebou nelehký úkol, pokud plánují síť více decentralizovat. Tyto sítě mají obvykle velké bloky (například až 128 MB) nebo velmi nízkou dobu bloku. Vyžaduje uzly s vyšším výpočetním výkonem.

Síť má dostatečné výpočetní zdroje na několika uzlech, takže nutně nepotřebuje další uzly. Přidání nových uzlů do sítě za účelem zvýšení decentralizace může zvýšit složitost komunikace, což může být pro konkrétní konsensus nežádoucí.

Může být obtížné upravit konsensus tak, aby bylo možné zvýšit decentralizaci, například tím, že se ke konsensu budeme moci připojit s levnějším (méně výkonným) uzlem. Troufám si říct, že touto cestou týmy nepůjdou.

Cesta je spíše náhodným vylosováním menší skupiny uzlů (z celkového počtu uzlů), které se budou v daném čase podílet na výrobě bloků, nebo nějakou formou paralelizace (více skupin odpovědných za konkrétní část konsenzu).

Delegační systém je formou distribuce moci a je relevantní cestou pro sítě s vysokým TPS. Přestože bude výrobců bloků méně, počet stakers může být vysoký. Decentralizace může být solidní.

Vždy však záleží na spravedlivém počátečním rozdělení coinů. To je nezbytný základ pro vysokou decentralizaci. Pokud insiders na konci býčího trhu prodají velké množství mincí, lidé je obvykle prodají také, takže decentralizace neroste. Pokud VC fondy začnou nakupovat coiny na konci medvědího trhu, způsobí to humbuk, který může vést k růstu decentralizace. Stále však může platit, že většinu mincí drží velryby a fondy rizikového kapitálu. Tyto cykly mohou mít tendenci se opakovat, takže snaha o větší decentralizaci může být navždy zmařena.

Z pohledu image projektů je atraktivnější a důvěryhodnější být co nejdříve decentralizovaný a postupně vylepšovat škálovatelnost, než obrácené pořadí.

Závěr

O tom, proč je decentralizace důležitá, již bylo napsáno mnoho textů. Pokud přijmeme sítě s vysokým TPS, které však nejsou decentralizované (a bez správy), vytvoříme podobné sítě jako PayPal a banky. Jediný rozdíl je v tom, že místo jednoho generálního ředitele bude existovat větší skupina ‚CEOs‘ (velryby). Takový systém může být dobrá FinTech společnost, ale ne blockchain, jak si ho Satoshi představoval.

Škálovatelnost je vlastnost, kterou mohou uživatelé vnímat při interakci s protokolem. Je fajn používat sítě s levnými a rychlými transakcemi. Uživatelé to milují. Decentralizace je obtížně měřitelná a uživatelé s ní nemají šanci přijít do přímého kontaktu při zadávání transakcí nebo používání DeFi. Mají proto tendenci to přehlížet. To může být z dlouhodobého hlediska problém, pokud chceme, aby lidé vlastnili infrastrukturu, na které vznikají nové peníze nebo nové bankovní systémy. Výběrem sítě, kterou lidé používají, a coinů, které drží, rozhodují o tom, zda bude naše budoucnost decentralizovaná, nebo zůstane centralizovaná.

Touha po zisku může zničit decentralizaci. To se děje a uvidíme to v příštím bull runu. Lidé rádi ignorují problémy s decentralizací, pokud čísla rostou. Decentralizované sítě budou existovat pouze pro fanoušky, nebo nakonec vyhrají a porazí všechny projekty VC. Věřme ve vítězství decentralizace.

Jak už bylo řečeno v úvodu, škálovatelnost je nezbytnost, ale ne za cenu obětování decentralizace.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/do-not-buy-the-high-tps-narrative

1 Like