🇵🇱 Od Byrona do Shelley: Część druga, droga do mainnetu

Kontynuacja rozważań na temat Shelley - decentralizacja produkcji bloków

Oryginalny post napisany przez Kevina Hammonda

From Byron to Shelley: part two, the journey to the mainnet

Niedawno rozpoczął działanie testnet „Friends & Family”, który pozwoli nam stworzyć solidne podstawy testowania sieci, zanim udostępnimy ją szerszej społeczności. Zebraliśmy niewielką liczbę około 20 „pionierów”, aby pomóc nam w tej ważnej początkowej pracy. W chwili, gdy to czytacie, sprawy są już w toku.

W poprzednim wpisie z bloga IOHK opisano, w jaki sposób wprowadzenie Shelley będzie realizowane w określonych fazach. Pierwsze trzy fazy będą polegały na badaniu i testowaniu nowych możliwości Shelley za pośrednictwem serii sieci testowych. Przydatne może być też spojrzenie nieco dalej do przodu w celu zapewnienia dodatkowego kontekstu.

Wdrożenie sieci testowych następuje równolegle z naszym ciągłym postępem w kierunku uruchomienia sieci głównej - mainnetu. Oprócz prac nad testnetem Haskell Shelley, sieć główna będzie systematycznie aktualizowana w elementy pomagające w obsłudze protokołu ery Shelley, co obejmuje staking, delegowanie i metadane.

Podobnie, węzły produkujące bloki i publiczne węzły IOHK w sieci głównej zostaną zaktualizowane, aby były gotowe na Shelley, podobnie jak Blockchain Explorer, portfel Daedalus, Wallet CLI i inne oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników, które są cały czas dopracowywane, aby można ich było używać na mainnecie.

Użytkownicy będą wkrótce mogli przejść do oficjalnych stron Cardano lub powiązanych dostawców, takich jak Yoroi, aby pobrać nowe portfele - obecnie w fazie rozwoju - które będą działać zarówno z blokami ery Byron, jak i Shelley. Portfel Daedalus z ery Shelley będzie zawierał całą obsługę stakingu i delegowania, która została przetestowana w ramach Incentivized Testnet (ITN, Testnetu z nagrodami), a także nowe funkcje specyficzne dla pełnego protokołu Shelley. Operatorzy stake pooli, giełdy i inni będą również mogli ściągnąć węzły kompatybilne z Shelley i dostosowywać własne oprogramowanie do obsługi nowego interfejsu API Shelley. Jednak w tym okresie sieć główna będzie nadal działać w trybie “Byron reboot” z federacyjnym konsensusem zarządzanym przez algorytm OBFT (Ouroboros Byzantine Fault Tolerance). Pomyśl o tym jako o czasie, w którym kompatybilność do przodu jest zintegrowana, ale jeszcze nie „włączona”.

Przejście do ery Shelley zostanie wykonane przy użyciu opracowanego przez IOHK narzędzia określanego jako “hard fork combinator” - kombinator hard forka. Kombinator ten umożliwia węzłom płynne przejście z jednego protokołu blockchain do drugiego. Oprogramowanie węzłów Cardano działające w sieci głównej będzie stopniowo ewoluować, tak aby było w stanie poradzić sobie zarówno z blokami z epoki Byron, jak i Shelley, dzięki implementacji hard fork kombinatora. Kiedy nadejdzie czas na przeniesienie sieci z ery Byron do ery Shelley, IOHK dokona hard forka.

„Włączanie” Shelley**

Uaktywni to kombinator hard forka wbudowany w oprogramowanie węzłów, dzięki czemu węzły zmienią się z produkujących tylko bloki z epoki Byrona na tworzące tylko bloki z okresu Shelley. Po hard forku na blockchainie Cardano nie będą zapisywane żadne nowe bloki z ery Byrona, a węzły będą w stanie obsługiwać produkcję, staking i delegowanie w sposób rozproszony. Bezproblemowo i gładko przestawią się z OBFT na mechanizm konsensusu Ouroboros Praos. Wejdziemy w erę Shelley w sieci głównej.

Rozproszone pule stakingowe i decentralizacja produkcji bloków

Najważniejszy cel Shelley to rozwój idei decentralizacji. IOHK uważa, że ​​firmy, systemy i platformy obsługiwane przez jedną osobę lub organ centralny są bardziej narażone na ataki lub awarie oraz mniej sprawiedliwe. Dlatego tak ważne jest, abyśmy przenieśli odpowiedzialność za produkcję bloków na naszych wiernych użytkowników, zamiast sztucznie utrzymywać przywództwo nad generowaniem bloków w naszych organizacjach.

Blockchain Cardano działa obecnie na zasadzie federacyjnej. W rzeczywistości węzły „kontrolowane” przez IOHK i EMURGO są odpowiedzialne za produkcję bloków, podczas gdy użytkownicy portfela Daedalus działają jako węzły sieci. Shelley wyznaczy „początek końca” ery, gdzie przechodzimy od statycznego systemu federacyjnego Byrona do aktywnego, zdecentralizowanego systemu.

Obecnie węzły główne i “przekaźnikowe” są własnością IOHK. Sieć rozprzestrzenia się przez te węzły-przekaźniki do każdego portfela. Po zdecentralizowaniu systemu węzły będą uruchamiane przez operatorów puli stakingowych i łączone w sieci z indywidualnymi portfelami. Po przejęciu kontroli nad systemem to społeczność będzie w pełni zarządzać ekosystemem Cardano.

Federacyjna produkcja bloków (Byron)

Bezpośrednio po hard forku, to istniejące węzły IOHK będą początkowo produkować wszystkie bloki Shelley, podobnie jak w erze Byrona. Będzie się to jednak zmieniać z czasem, pod kontrolą wbudowanego parametru d (decentralizacji). Ten parametr można uznać za zawór sterujący, który pozwala na zwiększenie decentralizacji.

W fazie decentralizacji system federacyjny będzie nadal wytwarzał (stale malejącą) część bloków. W miarę rozwoju, staking poole zaczną się rejestrować, uruchamiać działanie i produkować bloki, jednocześnie będą zarabiać nagrody proporcjonalnie do przekazanej im ilości stawek. W miarę upływu czasu udział zdecentralizowanych puli będzie się zwiększać, a węzłów znanych z trybu federacyjnego zmniejszać. Równowaga pomiędzy nimi będzie kontrolowana przez parametr d.

Rozproszona produkcja bloków (Shelley i kolejne ery)

Użyjemy wskaźników, takich jak ilość ada, która została stakowana, aby określić, jak szybko zmienić parametr d, a tym samym zdecentralizować sieć. Po całkowitym zdecentralizowaniu sieci pule stakingowe całkowicie przejmą produkcję bloków. W tym momencie będziemy mogli zamknąć podstawowe węzły konsensusowe i wyłączyć parametr d. To pierwszy krok w kierunku pełnej decentralizacji Cardano. Powrócimy do tego w przyszłych postach, w których omówimy niektóre ekscytujące zmiany, które umożliwi sieć główna Shelley.

Droga do Shelley była długa, ale stworzenie globalnego systemu finansowego i społecznego wymaga czasu, dyscypliny naukowej oraz wsparcia świadomej, pełnej pasji społeczności. Jak zawsze dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do uważnego śledzenia naszych oficjalnych kanałów w miarę rozwoju sieci testowej Haskell Shelley i kolejnych faz.

1 Like

dzięki @cornl za fajne podsumowania!
Dla wszystkich zainteresowanych : tu od czasu do czasu wrzucam filmy na temat Cardano!

1 Like