🇨🇿 Počet držitelů ADA roste navzdory medvědímu trhu

Total Value Locked (TVL) pravidelně vytváří nové ATH. To je pro DeFi rozhodně dobrá zpráva, ale není to jediný důležitý ukazatel, který by nás měl zajímat. Důležitější je aktivita v síti a počet uživatelů. I v těchto statistikách Cardano roste. V tomto článku se zaměříme na počet účtů s nenulovým zůstatkem.

TLDR

Hard forky Shelley a Alonzo byly pro Cardano významnými milníky. Růst počtu účtů se na základě těchto událostí zvýšil za 2 roky 12krát. Počet nových účtů nadále roste i na současném medvědím trhu. Cardano se pomalu dostává do podobné situace jako Ethereum v roce 2017, kdy počet účtů vzrostl 4násobně. Cardano má šanci dosáhnout v roce 2025 hranice 10 milionů účtů s nenulovými zůstatky. Pokud se tak stane, bude Cardano téměř nezastavitelné.

Ze stovek tisíc uživatelů na miliony za 2 roky

Cesta k vysokému síťovému efektu vždy začíná malým počtem uživatelů. Blockchainové protokoly se hodně podobají sociálním sítím. Jejich používání je zcela dobrovolné a je dáno především preferencemi uživatelů a již dosaženým síťovým efektem. Všechny novější projekty mají mírnou nevýhodu v tom, že dohánějí ty stávající. Odvětví blockchainu je stále velmi mladé a hlavní vlny přijetí jsou teprve před námi. Stále je reálné dohnat stávající konkurenty v počtu uživatelů. Všechny současné dominantní blockchainové projekty začínaly s doslova jednotkami uživatelů. Během několika let dosáhly milionů uživatelů. To platí pro Bitcoin, Ethereum, a jak brzy uvidíte, v současné době také pro Cardano.

V červenci 2020 došlo k hard forku Shelley, který otevřel staking pro držitele ADA. Hard fork Alonzo přinesl v září 2021 do Cardana chytré kontrakty. To byly dvě klíčové události z hlediska adopce, které nastartovaly růst počtu účtů.

Staking byly tak atraktivní, že během jednoho roku se počet uživatelů od července 2020 do června 2021 zvýšil přibližně 50krát. Počet účtů s nenulovými zůstatky se zvýšil ze 17,000 na 835,000.

Na začátku roku 2022 se začaly spouštět první DEX a další aplikace na Cardano. Během roku 2022 vzrostl počet účtů přibližně o 670,000. V průměru denně přibývalo asi 1,800 nových účtů. Loňský rok lze považovat za začátek medvědího trhu. Během 3 měsíců roku 2023 se počet účtů zvýšil přibližně o 68,000. To je v řádu stovek nových účtů denně. V průměru denně přibývá kolem 800 nových účtů.

V současné době je na Cardanu přibližně 2,240,000 účtů s nenulovým zůstatkem. Další vývoj je obtížné odhadnout. Probíhající medvědí trh má negativní vliv na zájem o odvětví blockchainu, a tedy i na počet uživatelů. Na druhou stranu je DeFi na Cardanu doslova v plenkách. To by mohlo mít pozitivní vliv na další růst síťového efektu.

Je možné překonat network effect současných projektů

Připadá vám růst počtu účtů na Cardanu rychlý, nebo pomalý? Je dobré dát si čísla do souvislosti se staršími projekty. To nám poskytne relevantní odpověď.

Bitcoin dosáhl hranice 5 milionů účtů mezi lety 2015 a 2016. Trvalo to více než 6 let. Bitcoin byl prvním blockchainem, který razil cestu blockchainovému průmyslu. Růst dalších projektů bude snazší. Všimněte si, že počet účtů roste v býčím trhu výrazně rychleji. V roce 2017 vzrostl počet účtů Bitcoinu ze zhruba 10 milionů na 25 milionů. Na medvědím trhu se počet účtů snížil o 5M a poté pomalu rostl. V roce 2020 počet Bitcoinů opět dosáhl 25M. Na býčím trhu v roce 2021 přibylo dalších 10M nových účtů. V současné době má Bitcoin více než 44M účtů s nenulovými zůstatky.

Myslíte si, že je možné překonat síťový efekt Bitcoinu? Ano, je to možné a Ethereu se to podařilo v roce 2020.

Ethereum bylo spuštěno v polovině roku 2015. Ethereum dosáhlo hranice 5 milionů účtů v letech 2017 až 2018. Od spuštění to trvalo přibližně 3 roky. To je jen polovina doby, kterou potřeboval Bitcoin. Mezi lety 2018 a 2021, tj. v období od medvědího trhu do vrcholu býčího trhu, vzrostl počet účtů přibližně o 40M a dosáhl hranice 50M.

V roce 2020 překonalo Ethereum v počtu účtů Bitcoin. Ve 2. čtvrtletí 2023 se očekává, že počet účtů na Ethereu dosáhne hranice 100 milionů. Ethereum v této statistice překonává Bitcoin dvakrát. Všimněte si, že počet účtů v případě Etherea neustále roste a nedošlo k výraznému poklesu jako v případě Bitcoinu v roce 2018.

Na medvědím trhu od začátku roku 2022 do současnosti vzrostl počet účtů v síti Bitcoin zhruba o 4 miliony. V případě Etherea je to za stejné období přibližně 30M. Ethereum roste z hlediska počtu účtů 7,5x rychleji než Bitcoin. V síti Bitcoin vzniká denně 8 800 nových účtů, zatímco v síti Ethereum 66 000 účtů. To je řádový rozdíl.

Kdy může Cardano dosáhnout 10 milionů účtů?

Jak jsme již popsali, k výraznému nárůstu uživatelů dochází během býčích trhů. U Bitcoinu a Etherea je běžné, že počet účtů během býčích trhů pomalu rostl, aby pak během býčích trhů explodoval. Cardano je na dobré cestě podobný úspěch zopakovat, protože tento předpoklad splňuje.

Na začátku býčího roku 2017 bylo na Ethereu zhruba 1 milion účtů. Na konci roku se jejich počet blížil 5M. To je zhruba čtyřnásobný nárůst během býčího trhu. V býčím roce 2021 byl růst již pomalejší, zhruba 1,5 až 2násobný.

Cardano se nyní nachází v podobné fázi jako Ethereum v roce 2017. Další býčí trh bude v roce 2025 (půlení Bitcoinu bude v roce 2024). To je zhruba rok a tři čtvrtě, během nichž počet uživatelů Cardana ještě poroste. Pokud současný trend růstu počtu účtů vydrží, je velmi pravděpodobné, že na začátku roku 2025 bude existovat zhruba 3 miliony účtů. To je velmi dobrá výchozí pozice a je výrazně lepší, než kde bylo Ethereum v roce 2017.

Na posledním býčím trhu v roce 2021 vzrostl počet účtů téměř 9x, a připomeňme, že to byl rok, kdy na Cardanu ještě neexistovalo DeFi.

Faktorů ovlivňujících růst účtů je mnoho a tento článek si neklade za cíl je všechny vyjmenovat a analyzovat. Pokusme se vyjmenovat alespoň některé z nich. Počet účtů může mít tendenci růst rychleji, pokud je malý (Ethereum v roce 2017, Cardano v roce 2021), řekněme pod 10 milionů. Jakmile je počet účtů vyšší než řádově desítky milionů, bude růst pomalejší (Ethereum v roce 2021).

V naší analýze používáme pouze on-chain údaje. Nezabýváme se druhými vrstvami a účty na centralizovaných burzách. Můžeme předpokládat, že většina účtů využívajících druhou vrstvu Etherea má pravděpodobně také účet na první vrstvě. Účty na centralizovaných burzách mohou statistiky značně zkreslit.

Pro Cardano může být obtížnější dohnat Ethereum (a další platformy), takže desetinásobný růst by byl velkým překvapením. Je těžké předpovědět, zda se růst účtů Bitcoin a Ethereum zpomalí na řekněme 1 nebo 2násobek, nebo zda bude 5násobný (nebo vyšší). Spíše se zdá, že tempo růstu účtů se postupem času zpomaluje. Zdvojnásobení růstu účtu v případě Etherea by znamenalo, že by překročil hranici 200 milionů. Bitcoin by pravděpodobně překonal 80M a možná atakoval hranici 100M.

Růstem počtu účtů v případě smart contract platforem je založený na utility. Ethereum je dnes plně využitelné zatímco Cardano se teprve rozjíždí. Major aplikace na Ethereum si upevňují svoji pozici na trhu zatímco na Cardano se zatím neprofilovali jasní vítězové.

Může mít Cardano do konce roku 2025 10M účtů?

Domníváme se, že Cardano může mít do začátku roku 2025 3M účtů. Aby se Cardano v roce 2025 dostalo na 10M účtů, musí vzrůst zhruba 3,3krát. To je zhruba podobný růst, jaký v roce 2017 zaznamenalo Ethereum. Pokud by byl růst jen poloviční, tedy zhruba dvojnásobný, dostalo by se Cardano na 6M účtů.

Počet účtů je u Cardana 20krát menší než u Bitcoinu a 50krát menší než u Etherea. Uvidíme, jak se tento poměr změní v následujících letech.

Jsme optimističtí, že hranice 10 milionů bude překonána. Menší platformy mají větší prostor pro růst. Služby DeFi na Cardanu jsou stále v začátcích. Hydra bude spuštěna před dalším býčím trhem. Kromě stablecoinu DJED bude spuštěn i stablecoin USDA krytý USD a další. Cardano je jedním z pěti nejlepších projektů pro NFT a vznikají nová tržiště. Decentralizovaná identita (DID) bude k dispozici v peněžence Lace a pravděpodobně i jinde. Lidé ji budou moci začít používat.

Spoléhat se na cykly může být ošemetné a je možné, že vše bude jinak. Půlení Bitcoinu může mít zmenšující efekt a blockchainový průmysl bude ovlivněn dalšími fundamenty, jako je regulace, inflace, přijetí lidmi z rozvojových zemí, využití blockchainu institucemi atd. Růst počtu uživatelů může být výrazně ovlivněn jak pozitivně, tak negativně.

Do běhu událostí může zasáhnout nějaká nečekaná událost (černá labuť), který může zásadně změnit postavení jednotlivých projektů ať už k lepšímu či horšímu. Může to být významná adopce, nová technologie či propojení s jinou existující technologií (AI), fatální chyba protokolu, fatální hack, nebo něco jiného.

Závěr

Úspěch všech blockchainových sítí má jedno společné. Počet účtů roste téměř konstantně bez ohledu na náladu na trhu. V případě Bitcoinu jsme mohli v roce 2018 zaznamenat dramatický pokles, který byl však během dvou let překonán a důvodem poklesu bylo pravděpodobně splasknutí bubliny.

Cardano má velkou šanci překročit hranici nezastavitelnosti. Bohužel vám nikdo neřekne, jaký počet účtů tuto hranici představuje. Nezpochybnitelným ukazatelem úspěchu je neustálý růst počtu účtů, který může být v býčím trhu značný. Jakmile Cardano překročí hranici 10 milionů účtů, může růst v milionech uživatelů ročně. Rok 2025 nám může o budoucnosti projektu hodně napovědět. Zatím se vše vyvíjí velmi dobře a dá se říci, že trajektorie je velmi podobná Bitcoinu a Ethereu.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/the-number-of-ada-holders-grow-despite-the-bear-market