🇨🇿 Pochopení Cardano adres

Zajímalo vás, jak je možné delegovat ADA coiny do vámi vybraného poolu a zároveň je utrácet? My vám to vysvětlíme.

Platební adresy a staking

V peněžence můžete mít více adres s ADA coiny. Pokud vytvoříte staking certifikát a odešlete jej do blockchainu Cardano, budou všechny coiny delegovány do vámi zvoleného poolu. To platí i pro nově vytvořené adresy, na které posíláte například ADA z burzy. Jakmile dojde k dalšímu snímku v síti Cardano, budou nové ADA coiny také aktivně používány při stakingu.

Aby bylo dosaženo výše popsaných možností, bylo nutné oddělit pohyby finančních prostředků a delegování staku. Cardano má jedinečnou strukturu adres a rozlišuje mezi platebními adresami a staking adresami (někdy nazývané adresa pro odměny). Platební adresy jsou určeny k uložení finančních prostředků, které lze utratit. Staking adresy definují, zda a jak jsou prostředky z platebních adres použity při stakingu.

Na obrázku níže vidíte Shelley payment adresu, která se skládá s části pro funds (payment credentials) a pro referenci na stake adresu (staking key).

ADA coiny vždy patří platební adrese (nikdy ke staking adrese). Každá platební adresa může volitelně odkazovat na stake adresu. Staking práva všech mincí ADA na platební adrese jsou spojena se stake adresou.

Prostředky na platební adrese představují staking práva. Stake adresa definuje, jestli a jak bude s tímto právem nakládáno. Delegování ADA coinů do poolu se provádí ve dvou krocích. Za prvé, platební adresa musí odkazovat na stake adresu. Poté musí být stake adresa delegována do poolu.

V peněžence si uživatel vybere pool, do kterého chce delegovat a potvrdí transakci, která je odeslána do blockchainu. Na pozadí je vytvořen staking certifikát, který deleguje coiny do zvoleného fondu prostřednictvím staking adresy. Během procesu delegování je vytvořen účet odměn, ve kterém systém shromažďuje odměny za staking.

Všimněte si, že je registrována stake adresa, nikoli platební adresa (adresy). Proto je možné provést jedinou registraci pro všechny v budoucnu vytvořené platební adresy. Prostředky jsou stále na platebních adresách (plně pod kontrolou vlastníka) a lze je utratit.

Adresy od sebe snadno rozlišíte podle předpony. Platební adresy mají předponu „addr“. Stake adresy mají předponu „stake“. Dodejme, že Byronovy adresy neměly žádný prefix a byly kódovány Base58. Platební adresy Shelley a stake adresy jsou kódovány bech32.

Reference ve stake adrese

Existují tři možnosti pro odkaz na stake adresu v platební adrese Shelley. Na základě obsahu reference můžeme platební adresy Shelley rozdělit do několika typů.

Reference staking adresy mohou obsahovat takzvanou hodnotu, tedy pouze hash ověřovacího klíče (staking klíče) nebo validátorového skriptu. Tyto adresy se nazývají základní adresy.

Dodejme, že místo staking key může reference odkazovat na script hash (tedy hash skriptu který se použije pro utracení).

Staking klíč se používá ke kontrole staking práv pro všechny přidružené platební adresy. Staking klíč obvykle vlastní stejný subjekt, který vlastní platební adresy, ale ne vždy tomu tak je. Je možné, že nad staking právy má kontrolu někdo jiný než vlastník platební adresy (například smart kontrakt). Tyto adresy se nazývají hybridní. Všimněte si, že k utrácení prostředků na platebních adresách je vyžadován jiný klíč.

Reference staking adres mohou dále obsahovat takzvaný ukazatel. Tyto adresy se nazývají adresy ukazatelů.

V tomto případě se na staking klíč odkazuje nepřímo přes ukazatel. Reference ukazuje na místo v blockchainu, kde je uložen staking certifikát. Staking klíč je uložen v certifikátu. Ukazatel zabírá menší velikost než staking klíč. K jeho nalezení jsou potřeba pouze 3 čísla: index slotu, index transakce v rámci bloku a index certifikátu v rámci transakce.

Poslední možností je, že reference neobsahuje nic, tedy hodnotu Null. Tyto adresy se nazývají podnikové adresy.

V tomto případě nelze finanční prostředky na platebních adresách přidružit ke staking právům. Jinými slovy, coiny ADA nelze použít pro staking. Tato možnost je vhodná například pro burzy nebo jiné organizace, které chtějí dát jasně najevo, že nebudou stakovat coiny ADA.

Je ještě jeden typ adresy, o kterém byste měli vědět. Ten není založen na obsahu v referenci. Je to adresa účtu odměn.

Adresy odměny jsou hashe veřejného staking klíče adresy. Používají se k rozdělování odměn za staking. Na rozdíl od platebních adres, které jsou založeny na modelu UTxO, jsou účty odměn založeny na modelu založeném na účtu. Pravidelné vyplácení odměn pouze navýší zůstatek na účtu. Jakmile si uživatel vybere odměnu prostřednictvím transakce, vytvoří se ze zůstatku nový UTxO.

Závěr

Peněženky Cardano pracují s adresami velmi jednoduše, stačí jim totiž nahlédnout do informací nutných k utracení, aby zjistili, které patří uživateli. Jakmile jsou platební adresy identifikovány, je snadné přečíst související adresy sázek a zjistit všechny potřebné informace o sázkách.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/understanding-cardano-addresses