🇨🇿 Proč budovat DeFi na Cardanu

Cardano je jednou z nejvíce decentralizovaných sítí v odvětví kryptoměn. To je nesmírně důležité, protože DeFi má potenciál vyřešit problémy, kterými trpí TradFi a CeFi. Významné společnosti CeFi zkrachovaly a další možná čeká podobný osud. Někteří se snaží z krachů vinit vysokou volatilitu kryptoměn a DeFi. Skutečnost je taková, že DeFi dokáže ochránit aktiva uživatelů lépe než jakýkoli centralizovaný subjekt. Satoshiho vize je motivována snahou eliminovat prostředníky a spolehnout se na služby Peer-to-Peer. Bohužel mnoho uživatelů stále nechápe smysl decentralizace a svěřuje své kryptoměny centralizovaným třetím stranám. To je do jisté míry pochopitelné, protože je přirozené snažit se využít vlastní bohatství k dosažení zisku. Důležité je dobře rozlišovat mezi správcovskými (custodial) a nesprávcovskými (non-custodical) službami. Pojďme si říct, proč Defi může ochránit váš majetek lépe než CeFi a proč k vytvoření služeb DeFi použít platformu Cardano.

TLDR:

  • CeFi společnosti se snaží tvářit jako moderní společnosti, které prosazují decentralizaci, ale jsou to centralizované subjekty využívající právního vakua kolem kryptoměn.
  • Společnosti CeFi nabízejí slibné výnosy nad úrovní trhu. Nebojí se využívat masivní pákový efekt ve službách DeFi.
  • Velmi vysoký pákový efekt, špatný lidský úsudek, nedostatek transparentnosti a chamtivost jsou skutečnými příčinami problémů CeFi.
  • Pravidla služeb DeFi jsou naprogramována prostřednictvím inteligentních smluv, které jsou ze své podstaty neměnné. Spouštění provádění konkrétních akcí je řízeno trhem, nikoli subjektivními rozhodnutími jednotlivců.
  • Za poslední 3 měsíce došlo k 13 hackerským útokům v hodnotě více než 1 miliardy dolarů.
  • Existují časem prověřené služby DeFi, ale je jich jen velmi málo.

Obchodní modely TradFi a CeFi jsou si velmi podobné

Tradiční finanční služby (TradFi) potřebuje ke svému fungování zprostředkovatele. Drobní a institucionální investoři musí svěřit své prostředky třetím stranám, které všichni známe. Jsou to banky, pojišťovny, správci aktiv, makléři, burzy atd. Zprostředkovatelé nabízejí zákazníkům tradiční finanční služby, jako jsou platby, půjčky, úvěry, investování a pojištění. Centralizované finance (CeFi) fungují také na modelu centralizovaných financí stejně jako TradFi. Rozdíl je v tom, že CeFi ve svém obchodním modelu využívá kryptoměny, digitální tokeny a DeFi.

CeFi se v podstatě příliš neliší od TradFi a inovace jsou z jejich strany minimální. CeFi se snaží tvářit jako moderní společnosti, které prosazují decentralizaci, ale ve skutečnosti jde o centralizované subjekty, které využívají právního vakua kolem kryptoměn.

Jak TradFi, tak CeFi se při řízení rizik spoléhají na subjektivní lidské rozhodování. To je zdrojem většiny problémů, které tyto obchodní modely sužují. Služby CeFi přijímají od zákazníků krypto-vklady nebo jim umožňují nakupovat kryptoměny za fiat měnu. V obou případech jsou služby CeFi správci kryptoaktiv.

Nabízejí bezpečné uložení aktiv a slibují výnosy vyšší než tržní. K dosažení vysokých výnosů využívají služby DeFi a nebojí se využívat masivní pákový efekt. Tato strategie obvykle dobře funguje pouze na býčím trhu. Jakmile přijde medvědí trh, slabé obchodní modely se zhroutí jako domeček z karet. S poklesem hodnoty kryptoměn musí společnosti CeFi čelit margin callům. To je nakonec přivede do platební neschopnosti.

Předpokládám, že jste všichni slyšeli o hlavních CeFi společnostech BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital a dalších. Všechny z nich čelí velkým problémům s platební neschopností vyplývajícím z globální ekonomické krize, která se nevyhnula hodnotám kryptoaktiv.

Je důležité poznamenat, že služby DeFi nejsou důvodem úpadku společností CeFi. Na vině jsou zákazníci, kteří se rozhodli služby CeFi využívat. Společnosti CeFi jsou závislé na subjektivním rozhodování jednotlivců, jsou netransparentní a trpí všemi problémy centralizace. Velmi vysoká finanční páka, špatný lidský úsudek, netransparentnost a chamtivost jsou skutečnými příčinami problémů CeFi. Jakmile se společnosti dostaly do problémů, znemožnily zákazníkům výběr jejich kryptoaktiv.

Problémy se začaly řešit podle pravidel úřadů z tradičního finančního světa. To znamená, že zákazníci budou na řešení dlouho čekat a nemohou si být jisti, zda své kryptoměny dostanou zpět.

Společnosti CeFi krachují a služby DeFi fungují dál

Většina služeb DeFi, které jsou skutečně decentralizované a jejich ekonomické modely jsou nastaveny tak, aby přečkaly krizi, funguje i nadále velmi dobře a nezkrachovali.

Dodejme, že krach projektu Terra Luna je způsoben špatným ekonomickým modelem, před kterým mnozí předem varovali. Projekt nebyl příliš dobře decentralizovaný a síť mohla být vypnuta.

DeFi není automatickým řešením všech problémů a je naivní si myslet, že každá služba může dlouhodobě poskytovat vysoké zisky bez rizika. Hodně záleží na navrženém ekonomickém modelu a kvalitě implementace protokolu.

Zákazníci služeb CeFi často nevěděli, že společnosti CeFi používají v rámci služeb DeFi nesmyslně vysoký pákový efekt nebo využívají projekty jako Terra Luna. Zákazníci svěřili své prostředky třetí straně a ta zklamala. Možná kdyby se zákazníci starali o svůj majetek sami, nikdy by nepoužívali pákový efekt nebo nevyužívali pochybné projekty DeFi.

Držitelé kryptoměn jsou chamtiví a možná se báli sami využívat DeFi služeb. To se jim možná nevyplatí. Kdyby využili DeFi služeb sami, mohli na tom dnes být lépe.

Mnoho současných projektů DeFi zatím krizí úspěšně prošlo a dobře odolává tlakům trhu. Mnozí se domnívají, že DeFi nestojí na pevných základech a má strukturální nedostatky. Opak je však pravdou. DeFi funguje přesně tak, jak se očekává.

DeFi je postaveno na decentralizovaných blockchainových platformách, jako jsou Ethereum, Cardano a další. Všechna pravidla finančních služeb jsou naprogramována prostřednictvím chytrých smluv, které jsou ze své podstaty neměnné. Všechna pravidla jsou 100% prováděna přesně tak, jak jsou napsána, jakmile nastanou konkrétní tržní události. Spouštění provádění konkrétních akcí je řízeno trhem, nikoli subjektivními rozhodnutími jednotlivců. Programy nahrazují roli zprostředkovatelů (zaměstnanců TradFi a CeFi) a samy řídí riziko finančních transakcí.

Chytré smlouvy jsou po nasazení neměnné a lze je kontrolovat prostřednictvím on-chain správy (governance). Konkrétní parametry lze měnit na základě hlasování komunity. Rozhodují uživatelé a ti, kteří mají kůži ve hře. To je důležité, protože zaměstnanci CeFi rozhodují o aktivech, která jim nepatří.

Každý uživatel služby DeFi by si měl ověřit (nebo důvěřovat někomu, kdo je schopen to ověřit), že aktiva lze ze služby kdykoli vybrat a že nikdo nemůže změnit nebo zastavit provádění smart kontraktu.

Služba DeFi vám nikdy nebude bránit ve výběru aktiv, pokud jejich uzamčení není součástí podmínek služby. Uživatelé mají nad svými aktivy přímou kontrolu a žádná třetí strana jim nemůže zabránit v jejich výběru, když je to nejdůležitější, tedy během krize. Služba DeFi je transparentní a uživatelé mají přístup ke všem on-chain údajům. Rozhodnutí jsou přijímána na základě faktů, nikoli předpokladů.

Tyto vlastnosti odlišují DeFi od CeFi. V případě problémů chrání chytrý kontrakt především uživatele, nikoliv třetí strany. Pro platformy DeFi mají nejvyšší prioritu v likvidačním vodopádu vklady členů komunity. Rizikové parametry jsou kodifikovány a žádný zprostředkovatel je v případě problémů nemůže náhle změnit. V tom spočívá síla DeFi.

Uživatelé CeFi jsou smutní a možná přišli o svou kryptoměnu, zatímco uživatelé DeFi mohou služby v pohodě používat dál. Společnosti CeFi krachují. Služby DeFi se nadále inovují a rostou. Hodnota kryptoměn klesá, ale to neznamená, že je s technologií něco v nepořádku. Naopak. Technologie nadále funguje přesně tak, jak fungovala před krizí, a počet uživatelů roste.

DeFi potřebuje spolehlivost a škálovatelnost

Některé současné služby DeFi fungují velmi dobře a jsou prověřené časem. Bohužel je jich velmi málo a vedle nich najdeme mnoho projektů, které byly hacknuty. Časté hacky a špatná pověst brání uživatelům v širším využívání DeFi. Za poslední 3 měsíce došlo k 13 hackerským útokům v hodnotě více než 1 miliardy dolarů. Z toho 6 hacků bylo na Ethereum a 2 na Solaně.

Cardano je stále mladá platforma a její ekosystém není tak velký jako u Etherea. Přesto již na platformě Cardano běží mnoho služeb DeFi a žádná z nich zatím nebyla hacknuta. To je z hlediska reputace velmi důležité, protože kvalitu nejlépe ověří čas. Je zřejmé, že tento stav nebude trvat věčně a dříve nebo později se najde tým, který udělá ve smlouvě kritickou chybu. To může vést k hackerskému útoku. Bude důležité sledovat poměr mezi počtem uživatelů, přenesenou hodnotou a počtem hacků. Věřím, že Cardano bude vnímáno jako platforma, na které lze napsat velmi bezpečnou finanční službu.

DeFi nemůže být synonymem pro odvětví, kde lze vydělat spoustu peněz, ale také o všechno přijít. Z hlediska masového přijetí je to nežádoucí. DeFi musí především nabízet spolehlivé služby a funkční ekonomické modely.

Někteří lidé si myslí, že je dobře když DeFi organicky roste a jsou ochotni přehlížet problémy. Je to podobné jako při nástupu internetu. V této fázi se nejspíš nedá problémům s hacky a podvody vyhnout. Blockchain technogie musí dozrát a musí být stejně spolehlivá jako dnešní internetové služby.

Nízká škálovatelnost je dalším důvodem, proč se DeFi nepodařilo masově uchytit. Žádný blockchainový projekt zatím není připraven na masové přijetí. Projekty, které se dobře škálují, jako je Solana, mají problémy s decentralizací.

Tým buduje Cardano tak, aby si zachoval vysokou úroveň decentralizace a zároveň bylo možné dosáhnout vyšší škálovatelnosti. Ouroboros Leios PoS výrazně zvýší počet finančních operací za sekundu. Tým IOG je schopen vyvinout nový konsensus PoS a upgradovat jej během jednoho až dvou let. V příštím bull runu bude Cardano mnohem lépe připraveno na masové přijetí než nyní.

Mnoho lidí je netrpělivých a myslí si, že pokud Cardano není připraveno na masové použití dnes, nebude nikdy. Chce to čas, aby se dodala potřebná technologie v nejlepší možné kvalitě. Mnoho projektů, které zdánlivě předběhly Cardano, již zaniklo (jako Terra Luna) nebo pomalu ztrácí svou pověst (jako Solana kvůli nutnosti častého restartování sítě). Zatímco konkurence odpadá, komunita a síťový efekt Cardano neustále roste.

DeFi není CeFi. CeFi bylo marketingově velmi úspěšné a přilákalo mnoho uživatelů. Poptávka uživatelů po finančních službách souvisejících s kryptoměnami je evidentní. DeFi musí nahradit CeFi. To vyžaduje mnoho dílčích kroků. Jak jsme již řekli, nutností je spolehlivost a škálovatelnost.

Kromě toho je nutné usnadnit uživatelům orientaci mezi službami a poskytnout jim záruku, že služba, kterou si vyberou, je bezpečná. Tým IOG chce vytvořit jakýsi trh aplikací s hodnocením bezpečnosti. Každá smlouva projde na přání týmu bezpečnostním auditem a uživatelé uvidí její hodnocení. To jim umožní využívat služby, které odborníci považují za decentralizované a bezpečné. Některé finanční služby mohou fungovat mnohem lépe, pokud je známa identita uživatelů. I to má ekosystém Cardano v plánu. Atala PRISM je již existující platforma. Lace wallet brzy umožní vytvořit si vlastní decentralizovanou identitu (DID). Existuje několik dílčích kroků, které uživatelům usnadní cestu k DeFi. DeFi musí být stejně jednoduchá jako stažení aplikace do telefonu.

Napsat aplikace pro Plutus platformu může být složité, neboť ekosystém je mladý. Pro nováčky může být složité začít a dostat se k dobrým zdrojům informací. Haskell může být pro některé týmy překážka. Nicméně pro ty co to myslí s bezpečností finančních služeb vážně a chtějí vybudovat globálně úspěšnou službu je to rozhodně v současnosti pravděpodobně ta nejlepší možnost.

Závěr

Modely DeFi jsou řízeny neměnnými chytrými smlouvami a reagují na tržní události přesně tak, jak jsou naprogramovány. Služby DeFi jsou navíc nadměrně zajištěné, takže prostředky půjčené na DeFi jsou prokazatelně bezpečnější, protože uživatelé mají v případě problémů přednost před třetími stranami. V CeFi jsou uložená aktiva zneužívána k vysokým pákám. Zaměstnanci CeFi jsou chamtiví a ochotní riskovat majetek uživatelů. Jejich chybný odhad a neschopnost správně vyhodnotit náladu na trhu může vést k platební neschopnosti. Zákazníci často nevědí, co společnosti CeFi dělají s jejich vklady, protože je nikdo nenutí k plné transparentnosti. Dluhy společností CeFi mají bohužel přednost před zákazníky. Vklady uživatelů jsou tak vždy vystaveny velkému riziku.

Kryptoměny se nacházejí na medvědím trhu, protože celý svět čelí finanční krizi. Je třeba rozlišovat mezi poklesem hodnoty kryptoaktiv a technologií, která stojí za DeFi. Během finančních krizí běžně klesají i akcie firem a nikdo se neobává, že by se něco pokazilo například s Applem nebo Googlem. Tyto společnosti ze světa nezmizí. Když byly tyto společnosti mladé, bylo riziko větší. Dnes je jasné, že mnoho IT gigantů tuto krizi přežije a hodnoty akcií opět porostou. Kryptoměny jsou mladší, takže rizikovější. Na druhou stranu vývoj technologií je obrovský a výhody DeFi jsou zřejmé. Nemá smysl se obávat o hodnotu mincí ADA na medvědím trhu. Je důležité dívat se na Cardano jako na technologického lídra.

Nejlepší programátorské talenty směřují své kroky směrem k DeFi. Zájem institucí o DeFi stále roste a mnozí vidí rozdíl mezi CeFi a DeFi. To je důležité pro další vývoj celého odvětví.

DeFi rozhodně nabízí funkce, které CeFi nikdy mít nemůže. To platí již dnes, ale zároveň je pravda, že strach z hackerů je reálný. Uživatelé nemají příliš na výběr, pokud jde o bezpečné a časem prověřené služby DeFi. Mohou důvěřovat jen několika aplikacím. Cardano přichází na scénu s chytrými kontrakty několik let po Ethereu, ale jeho výhodou je velmi dobrá pověst v oblasti bezpečnosti. V příštím býčím období může Cardano zažít efekt Etherea, tj. dramatický nárůst počtu uživatelů. To bude pro DeFi na Cardanu tou nejlepší zkouškou.

CeFi nepřináší žádnou inovaci. To co je inovativní je decentralizace. Cardano decentralizované je a komunita o tuto vlastnost velmi dobře pečuje. Plutus platforma je vhodná pro budování DeFi a IOG tým má plán na zvýšení škálovatelnosti a dalších dílčích kroků pro masovou adopci projektu. Zapomeňte na CeFi a přejděte na DeFi.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer. Originál v AJ: Why build DeFi on Cardano | Cardano Explorer