šŸ‡øšŸ‡® Project Catalyst, Cardanovo vodilo inovacije, je odprlo sklad Fund8

Project Catalyst, Cardanovo vodilo inovacije, je odprlo sklad Fund8!

Kot glavno vodilo organizacije Cardano omogoča Project Catalyst njeno pospeŔeno rast in s tem uresničitev sanjskih idej.

Vsako tromesečje se prične nova kampanja sklada, ki deluje pod okriljem projekta Projekt Catalyst. Sklad omogoča financiranje prosilcem skozi plačila, ki jih izvrŔuje zakladnica Cardano Treasury v kriptovaluti Ada . Z dobljenimi sredstvi je možno uresničevati ideje, za katere sklad meni, da jih je vredno podpreti.

Sklad se je začel kot poskus v medsebojnem sodelovanju, tekmovalnosti in povzdigovanju človeŔkega potenciala. Toda že v malo več kot enem letu je postal največji svetovni sklad za razvoj v sferi decentraliziranih financ. Zadnja različica sklada z imenom Fund8 bo razpolagala s 16 milijoni dolarjev, ki bodo izplačevani v kriptovaluti Ada. Podatke o otvoritvi sklada Fund8 lahko dobite tukaj.

Pod okriljem omenjenega sklada se zbere globalna skupnost, ki s skupnimi močmi projekte predlaga, jih evalvira in na koncu tudi presodi, katere je vredno finančno podpreti. Pod to spadajo vsi podvigi, med njimi tudi tudi aplikacije za decentralizirane finance (DeFi), katerih cilj je popraviti krivice, zagreŔene s strani obstoječih finančnih sistemov. Med omenjene podvige se Ŕtejejo tudi razni RealFi projekti, s pomočjo katerih se ustvarja ekosistem produktov, ki blažijo učinek svetovnega gospodarstva in s tem omogočajo ljudem dostop do ugodnejŔih kreditov tako kot tudi drugih finančnih storitev. Kot primer takŔnega projekta lahko navedemo kolektivni obrtniŔki projekt afriŔkih podjetnikov in delavcev.

Glavni koraki projekta Project Catalyst

V zadnjih sedmih skladih projekta Catalyst je vsaka tromesečna različica pomagala projektu narediti korak naprej. Preden razkrijemo, kakŔen bo doprinos sklada Fund8, si pa oglejmo dosežke prejŔnjega tromesečja.

Ko so bili glasovi pregledani in preŔteti, je bilo za sklad Fund7 izbranih 269 projektov za financiranje skozi kriptovaluto Ada. Glede na to, da vsak od projektov obravnava enega od 24 izzivov, ki se dotikajo stvarne problematike, skupaj z dodanim izzivom Cardanovega pionirja v projektu Catalyst Native , COTI, je to naravnost osupljivo Ŕtevilo. Projekt Catalyst Natives je Cardanova nova iniciativa, ki omogoča raznim partnetjem projekta z željo po Ŕiritvi svojega ekosistema vodenje sklada za inovacijo v decentralizirani sferi; in sicer na tak način, da finančno vzpodbuja inovatorje, ki reŔujejo izzive, zastavljene s strani omenjenih partnerjev.

Več kot 52.500 spletnih denarnic se je tokrat prijavilo na glasovanje, medtem ko so svetovalci skupnosti pregledali in ocenili več kot 900 proŔenj. S tem so pripomogli k bolj premiŔljenem glasovanju udeležencev.

Tako se je v zelo kratkem času Ŕtevilo proŔenj, katerim je Cardanova zakladnica izdala financiranje, skoraj podvojilo na 575 odobritev. Pomembno je tudi omeniti, da je od prvega glasovanja skupnosti v sklopu sklada Fund2 naprej bil oddan kar 1 milijon glasov.

V času priprave trenutnega prispevka ima Cardanova zakladnica na voljo približno 800 milijonov kriptovalute Ada za vzdrževanje in razvoj svojega ekosistema. Veliko projektov, ki so bili financirani v preteklih tromesečnih ciklih, je bilo že zaključenih z vidnimi rezultati.

Z usmerjenostjo v kampanjo novega sklada se je pa že tudi naredil navdiha vreden korak naprej. Vsak izziv v sklopu sklada Fund8 je namreč bil določen s strani skupnosti projekta Catalyst. Kar se tiče cilja omenjenih izzivov, je tokrat v ospredju pospeŔevanje ekosistema za razvijalce in decentralizirane aplikacije (DApp) znotraj Cardanovega odprtokodnega okvirja. Omenjenih izzivov je 23 in se dotikajo tematik kot npr. razvoj temeljev Cardanovega ekosistema, razvoj skupnosti, doseg in uvedba Cardana po svetu, identiteta in interoperabilnost ter izboljŔave projekta Catalyst.

Tako bo leto 2022 gotovo povsem zasenčilo dosežke zadnjih 12 mesecev, saj se bodo skozi razne inovacije in projekte lahko udejstvovali ljudje, med katere sodite tudi vi. Če imate idejo, ki jo želit uresničiti, vam priporočamo, da se prijavite.

Kako sodelovati?

V četrtek 24. Februarja se je pričelo sprejemati prijave. Prijavitelji so na začetku imeli časa en teden, da so sestavili prijavo, in nato Ŕe dodatna dva tedna, da so jo dodelali in nato končno oddali. Toda sedaj se je rok za prijavo podaljŔal: posebnega roka za osnutek prijave več ni in slednje se preprosto sprejemajo do 11h UTC 17. marca.

V Projektu Catalyst lahko udejstvujete na razne načine. Lahko enostavno samo glasujete za izbrane predloge, lahko jih komentirate, recenzirate ali pa celo delujete kot mentor za določen projekt. Kot prvi korak si morate ustvariti račun na naŔi platformi za sodelovanje. Kot za dodaten način sodelovanja se nam pa lahko enostavno pridružite na dogodku TownHall za projekt Catalyst, ki poteka vsako sredo, in je tudi predvajan na naŔem YouTube kanalu. Ne glede na to, ali ste samo radovedni in želite bolje spoznati dogajanje v srcu Cardana, ali pa imate celo idejo za projekt, vas vabimo, da se nam pridružite in postanete del skupnosti Projekta Catalyst.

Če želite izvedeti več o projektu, ali če morda želite sodelovati v izzivih, ki jih objavljajo drugi v okviru Projekta Catalyst, se naročite na mejl listo Catalyst in se tudi pridružite naÅ”i skupnosti na Telegramu, kjer vas bomo toplo sprejeli.