🇨🇿 Rozhodněte o budoucnosti projektu Cardano skrze Catalyst

On-chain řízení projektu je nevyhnutelnou součástí decentralizovaného blockchainové sítě. Catalyst je projekt, který se pokusí přinést něco takového na Cardano. Stakeholdeři by měli věnovat pozornost tomuto projektu a porozumět jeho důležitosti v kontextu budoucího úspěchu Cardana.

Éra Voltaire je o řízení projektu

Decentralizace je relativně starý koncept, ale ve světě internetu je to něco relativně nového. I když jsme schopni vytvářet decentralizované protokoly prostřednictvím síťového konsensu, stále nevíme, jak bychom měli decentralizovat jejich údržbu a vývoj. Je těžké dosáhnout decentralizace na úrovni zdrojového kódu. Údržba a vývoj zdrojového kódu je o rozhodování a jistotě, že implementace změn bude mít požadovanou vysokou kvalitu. Za každým decentralizovaným protokolem je vždy nějaký tým nebo alespoň skupina vývojářů. Pokud ne, síť pravděpodobně dříve či později selže, protože nikdo nebude opravovat problémy.

Cílem decentralizace je vytvořit soběstačný systém z pohledu sítě, ale také z hlediska údržby a rozvoje. Kritická rozhodnutí musí být učiněna kolektivně. V ideálním případě by rozhodnutí měli učinit lidé, kteří jsou k tomu kompetentní a mají ve hře svou kůži. V ekosystému Cardano budou za rozhodování odpovědní stakeholdeři. Lidé, kteří jsou držiteli mincí ADA, budou mít hlasovací práva a budou moci rozhodovat o návrzích, které budou následně financované. Budou tedy zodpovědní za protokol Cardano a celý ekosystém. Cardano má projektovou pokladnici a v každé epoše jsou do ní vkládány nové mince ADA. Osud Cardana bude jednou plně v rukou komunity.

Projekt Catalyst není o rozhodování které přímo souvisí s vývojem protokolu Cardano. Jedná se o druh přípravné a experimentální fáze, kdy se tým IOHK učí, jak vytvořit decentralizovanou vládu. Infrastruktura se za pochodu připravuje a lidé se učí, jak ji používat. Catalyst je řada experimentů, avšak se skutečným financováním vítězných projektů. Projekty jsou zaměřeny na inovace ze strany komunity, které budou postaveny na Cardanu, nebo pomohou vytvořit infrastrukturu. Tým IOHK je stále zodpovědný za vývoj protokolu Cardano. V současné době lze Cardano použít jako platformu, na které lze stavět nové projekty. V dohledné budoucnosti bude vydáno mnoho nových funkcionalit a schopnosti platformy Cardano se výrazně zvýší. Projekt Catalyst byl zahájen před vydáním klíčových funkcionalit (např. chytré smlouvy), aby lidé mohli začít stavět zajímavé věci předem.

Co je Catalyst?

Catalyst je projekt, který podporuje inovace a růst ekosystému Cardano. Catalyst umožňuje komunitě rozhodovat o nápadech, které budou financovány z pokladny projektu. Právě komunita by měla z existence Cardana těžit nejvíce. Má tedy smysl nechat komunitu navrhovat nápady, moderovat diskusi, rozhodovat, co je nejlepší pro budoucnost, a stanovit priority.

Mince ADA, které jsou shromažďovány z poplatků a odebírány z peněžní expanze, jsou dány do pokladny projektu. Mince se používají nejen k odměňování stakeholderů a pool operátorů, ale také k financování údržby a rozvoje protokolu a ekosystému. Čím je Cardano použitelnější, tím více mincí se nasbírá. Ve výsledku může být distribuováno více mincí pro další rozšíření ekosystému.

Výběr nápadů, které budou financovány, a distribuce mincí by měl probíhat decentralizovaným způsobem. Nemělo by smysl nechat několik jedinců rozhodovat o budoucnosti protokolu, protože decentralizace je nejdůležitějším rysem Cardana. Jinými slovy, mince ADA, které se nachází v pokladnici, jsou vlastnictvím komunity. Komunita musí nést odpovědnost za budoucnost a Catalyst je vstupní branou. Je to začátek decentralizovaného řízení projektu a začíná převzetím odpovědnosti za ekosystém. Jednoho dne bude komunita dobře připravená navrhovat změny týkající se protokolu Cardano prostřednictvím Cardano Improvement Proposals (CIP - Cardano návrhy na změnu) a rozhodovat o nich.

Catalyst je důležitou součástí decentralizace. Inovace jsou nevyhnutelné pro každý projekt, u kterého se očekává, že bude existovat po celá desetiletí. Nápady členů komunity budou financovány a komunita rozhodne, které nápady zvítězí. Inovace přinesou do ekosystému nové hodnoty a budou mít dopad na adopci. Tím bude zajištěn růst Cardano ekosystému. Cardano by mělo být utvářeno na základě rozhodování stakeholderů a jak se v decentralizovaném prostředí očekává, měla by rozhodovat většina, nikoli silná menšina. Je to výzva a očekává se, že mince ADA nebudou jediným prostředkem, jak se půjde zúčastnit hlasování.

Catalyst je experiment a jako takový se může a bude vyvíjet v průběhu času. Nic není vytesáno do kamene. Když tým dojde k závěru, že pro zlepšení procesu stojí za to něco změnit, pravděpodobně se to stane. Vezměte to v úvahu při čtení článku.

Jak vypadá kolo financování?

Každých 6 týdnů začíná nové kolo financování. Pro každé kolo se používá určité množství mincí ADA. V tuto chvíli je proces řízený týmem IOHK, ale očekává se, že bude plně decentralizovaný v roce 2021. Každé kolo financování je relativně dlouhý proces, který se skládá ze 3 fází:

  • Fáze inovace: Tato fáze (innovation) začíná takzvanou výzvou (challenge). Lze to chápat jako téma daného kola financování. Účastníci předloží nové nápady, které by měly souviset s výzvou. Ostatní účastníci mohou diskutovat o nápadech, komentovat je, kontrolovat a zdokonalovat je. Cílem je připravit nápady na fázi decentralizované správy (governance). Nové nápady se zadávají prostřednictvím platformy IdeaScale. Zadavatelé navrhující projekt, který má uskutečnit myšlenku a definovat jeho cenu, která je pro realizaci nutná.

  • Fáze decentralizované správy: V této fázi zveřejnil hlasovací výbor hlavní návrhy. Lidé, kteří mají zájem hlasovat, se musí zaregistrovat vytvořením hlasovacího certifikátu. Účastníci si musí zjistit, jaké je v současné době požadované minimum mincí ADA pro účast v hlasování. Je oznámeno hlasovací období, ve kterém mohou voliči hlasovat pro podporu svých vybraných projektů. Každá mince ADA má jeden hlas. Po skončení hlasovacího období sčítá hlasovací výbor hlasy a zveřejní výsledky.

  • Fáze provádění: Hlasovací komise rozděluje odměny voličům a také rozděluje finanční prostředky vítězům. Účastníci hlasování jsou také odměněni za své úsilí. V této fázi (execution) budou vítězové realizovat své projekty a budou povinni podávat zprávy o pokroku.

Všimněte si, že když jedna inovační fáze skončí a přejde do fáze decentralizované správy, začne další inovační fáze. Jak jsme řekli, děje se to každých 6 týdnů. Například to znamená, že v okamžiku, kdy začíná inovační fáze 6. V daném kole financování, 5. kolo financování stále probíhá a je ve fázi decentralizované správy.

Fáze inovace se týká hlavně platformy IdeaScale. Abyste se mohli účastnit, musíte si vytvořit účet. Najdete tam několik kampaní včetně časové osy. Můžete snadno rozlišovat mezi koly financování. Například 5 kolo financování lze snadno najít pomocí zkratky F5.

Fáze inovace trvá 6 týdnů a je rozdělena do 6 dílčích fází, kde každá trvá jeden týden. Můžete zkontrolovat časovou osu kampaně a zjistit, jaká je aktuální dílčí fáze inovace. Můžete najít tyto podle názvu samo-se-vysvětlujících dílčích fází: SDÍLENÍ NÁHLEDU DANÉHO KOLA, PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ, VYLEPŠOVÁNÍ, FINALIZACE, HODNOCENÍ, HODNOCENÍ QA. Pro každou dílčí fázi je stanoveno datum expirace, což je v podstatě koncem dané dílčí fáze.

Navrhovatelé mohou své nápady předložit v dílčí fázi PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ. Komunita může začít dávat zpětnou vazbu. V subfázi VYLEPŠOVÁNÍ komunita pokračuje v poskytování zpětné vazby a myšlenka se může dále vyvíjet. Ve fázi FINALIZACE jsou navrhovatelé vyzváni, aby poskytli další podrobnosti o nápadech. Odpovídají na otázky a objasňují myšlenku. V dílčí fázi HODNOCENÍ jsou návrhy hodnoceny odborníky z komunity. Hodnotitelé hodnotí nápady, aby našli ty nejlepší, které si zaslouží financování. V dílčí fázi HODNOCENÍ QA jsou hodnocení přezkoumávána zkušenými komunitními poradci. Existuje několik dalších kroků, které jsou popsány v IdeaScale.

Fáze decentralizovaného řízení souvisí s hlasováním a začíná v okamžiku, kdy je vybráno několik potenciálních návrhů. K účasti na hlasování je nutné mít v peněžence mince ADA. Pokuste se zjistit, jaké je momentálně požadované minimum mincí ADA. Počet mincí určuje hlasovací sílu. Fáze řízení je decentralizovaný proces. Účastníci tedy musí vytvořit hlasovací certifikát prostřednictvím peněženky Cardano. Certifikát vám pomohou vytvořit oficiální peněženky Daedalus i Yoroi. Můžete tak učinit v daném vymezeném časovém období. Může to být několik týdnů.

Během procesu vytváření hlasovacího certifikátu je vytvořen PIN kód a QR kód. Certifikát je uložen v blockchainu. QR kód a PIN se používají k propojení certifikátu s aplikací, která umožňuje hlasování. Byla to mobilní aplikace ve 3. kole financování, ale cílem je umožnit lidem hlasovat přímo z peněženek.

Nezapomeňte, že bude oznámeno datum snímku (snapshot). Snímek prohledá všechny registrované peněženky (peněženky, které byly použity k vytvoření hlasovacího certifikátu) a účastníci musí zajistit, aby měli v peněženkách mince ADA. Snímek ve skutečnosti určuje hlasovací sílu na základě počtu mincí ADA v peněžence. Hlasovací období je také dané časové období, které bude oznámeno předem a obvykle přichází brzy po pořízení snímku.

Po skončení volebního období budou voliči odměněni mincemi ADA. Množství mincí ADA věnovaných odměňování voličů a pravidla se mohou v každém kole financování měnit.

Výbor rozděluje finanční prostředky navrhovatelům, kteří v hlasování zvítězili. Týmy nebo jednotlivci mohou začít s implementací svých nápadů. Jsou povinni podávat zprávy o pokroku v práci na daném projektu. Pokud nebudou některým týmem poskytnuty reporty o pokroku, může být financování projektu odebráno. Nemá smysl podporovat projekty, které nepřinesou očekávané výsledky.

Catalyst je otevřený pro všechny

Všichni v komunitě Cardano mohou využít příležitosti a zapojit se do projektu Catalyst.

Každý může navrhnout nápad a požádat komunitu o financování. K možnosti navrhnout nápad nejsou nutné žádné mince ADA. Nápady by měly být v souladu s výzvou. Navrhovatelé by měli být schopni vysvětlit, jak je myšlenka spojena s výzvou a jaký bude očekávaný dopad, pokud návrh zvítězí.

Fáze inovace nevyžaduje vlastnit mince ADA. Všichni mohou návrhy vidět a komentovat je. Pohled odborníků je velmi cenný a pomáhá lépe porozumět problému a navrhovanému řešení. Je v pořádku podělit se o svůj upřímný názor nebo navrhnout, jak tuto myšlenku lépe implementovat. Konstruktivní zpětná vazba je velmi cenná věc. Každý rozumný komentář může pomoci voličům učinit chytré rozhodnutí a vybrat nejlepší projekty.

Recenzenti nápadů mohou poskytnout Kudos na platformě IdeaScale. Kudos je podstatné jméno, které znamená „chvála, čest nebo uznání“. Jedná se o druh reputačního skóre, které vyjadřuje vnímání práce jednotlivců a chválí jejich přínos. Jedná se o metodu signalizace že daný příspěvek je vnímaný jako prospěšný. Když například uvidíte skvělý komentář, který přináší nový pohled na myšlenku, můžete autora pochválit tím, že mu dáte Kudos. Kudos pomáhá budovat pověst lidí, kteří jsou komunitě nápomocní.

Poradci komunity jsou renomovaní členové, kteří zpočátku hodnotí návrhy, než je poskytnou voličům. Poradci komunity hodnotí návrhy a zaměřují se na dopad návrhů, jejich proveditelnost a schopnost je auditovat. Být komunitním poradcem je zodpovědná role a měli by jednat v nejlepším zájmu ekosystému Cardano. Poradci by měli být nezaujatí a současně nejbystřejší lidé v komunitě. Jejich rozhodnutí lze vnímat jako subjektivní, ale komunita by měla objektivně vidět výhody jejich úsilí. Z dlouhodobého hlediska lze výsledky poradců měřit a hodnotit. Decentralizace na této úrovni je těžká, ale dokážeme si představit nějaký druh hlasování, který pomůže vybrat nejlepší poradce v komunitě. Poradci jsou také odměněni za jejich úsilí.

Abyste se mohli stát voličem ve fázi správy, potřebujete mince ADA. Správa není pro každého a o návrzích mohou rozhodovat pouze lidé, kteří mají ve hře svoji kůži. Voliči jsou všechni stakeholdeři, kteří se zaregistrovali vytvořením hlasovacího certifikátu a při pořízení snímku měly v peněžence mince ADA.

Navrhovatelé, kteří zvítězili v hlasování, dostávají finanční prostředky a jsou zodpovědní za doručení. Je na navrhovatelích, aby rozhodli, kdo tuto myšlenku zrealizuje. Navrhovatelem může být jednotlivec nebo člen týmu. Navrhovatelé také mohou najít tým, který tuto myšlenku zrealizuje. Každý může navrhovatelům nabídnout svoji pomoc s realizací nápadu a diskutovat o odměně.

Závěr

Project Catalyst je v experimentální fázi a bude se měnit. Může být trochu obtížné se zorientovat a zapojit se. Rozhodně to však stojí za to a bude jen prospěšné když o budoucnosti projektu Cardano budou rozhodovat samotní lidé. Navrhujeme, abyste začali registrací na IdeaSlace a začali se dívat na návrhy. Když se s návrhy seznámíte, můžete zvážit účast ve fázi decentralizované správy a hlasovat pro svůj oblíbený projekt.

Decentralizace je o kolektivním rozhodování. Aby se zabránilo existenci centralizovaných entit, musí být odpovědnost dána skupině jednotlivců. Jednotlivci však musí mít zájem tuto odpovědnost přijmout. Dosáhli jsme solidní kvality decentralizace na úrovni sítě. Je to však jen začátek. Je nutné zavést decentralizaci na úrovni údržby a rozvoje. Konsenzus PoS má tu výhodu, že každý držitel mincí ADA může být odpovědný za rozhodování. Každý by měl zvážit tuto příležitost.

Přečtěte si původní článek: