🇨🇿 Saturované pooly jsou méně profitabilní

CZ překlad:

Saturované pooly jsou méně profitabilní

Může být složité udržet vysokou míru decentralizace v dlouhodobém horizontu. Cardano na to jde mimojiné přes koncept saturace poolů, o kterém jsme nedávno psali. Jednoduše řečeno, jakmile je pool příliš veliký, snižují se mu odměny. Protokol tak může dohlížet na vlastní decentralizaci a řídit odměny ve vlastním zájmu tak, aby se decentralizace udržela na vysoké úrovni. V rámci testnetu se požaduje existence 100 poolů, v mainnetu to může být 1000.

V rámci PoS mohou síť vlastnit její uživatelé a sami dbát o decentralizaci. Jednak tím, že si vyberou pool, kterému mince delegují a druhak tím, že na vytvoření nového poolu bude stačit 1/1000 mincí z aktuálního stakovaného objemu. Vstup nových hráčů je tak relativně snadný v porovnání s PoW.

Majitelé poolů jsou tak motivování držet pool pod bodem saturace, tedy relativně malý (1/1000 objemu stakovaných mincí, v testnetu 1/100), neboť bobtnání poolu nepřináší větší odměny, spíše naopak. Pool může obdržet v epoše jen maximální možnou odměnu, kde maximum je limitované právě bodem saturace. Pokud má operátor mince nazbyt, může je delegovat jinam, utratit, nebo zvážit vytvoření nového poolu. V PoW není velikost poolů shora omezena a operátoři jsou v podstatě ekonomicky motivování k růstu, neboť to generuje vyšší zisk. Se vznikem poolů se v počátečním designu protokolu nepočítalo a stále platí, že pool s největším hashrate pobere nejvíce odměn za produkované bloky. Síť se tak bude muset spolehnout na jiné než ekonomické zájmy uživatelů, což může být dost zrádné.

Tým Cardana se rozhodl, že počet entit s právem produkovat bloky omezí konstantou K (v testnetu nastavena na 100) a na jejím základě bude ořezávat odměny velkým poolům. Tím by se mělo dosáhnout toho, že vznikne požadovaný počet poolů o přibližně stejné velikosti. Do hry samozřejmě vstupují také poplatky operátorům poolů. Operátoři si tyto poplatky nastaví při startu nodu a síť se pak sama postará o vyplacení odměn. Není na to zapotřebí dalších dedikovaných protokolů, jak je tomu u PoW. Operátoři si tak mohou nastavit fixní odměnu za epochu (počet ada mincí), nebo procento s odměny, případně obě možnosti.

Lidé delegování stále moc nerozumí a zbytečně delegují mince saturovaným poolům. Některé pooly mohou být saturované záměrně. Třeba IOHK má velký stake a jejich pooly mohou být saturované jen skrze vlastní mince.

Pokud delegujete mince saturovanému poolu, snižuje se odměna na jednu minci. Obráceně pokud mince delegujete poolu před saturací, nebo poolu menšímu, odměna bude větší.

Podívejme se na příklad. Pokud třeba delegujete 10 000 ada mincí poolu těsně před saturací, odměna na jednu minci bude ~0.00038 a vy dostanete ~3,8 ada za epochu. Překvapivě můžete dostat podobné množství i tehdy, pokud delegujete mince poolu menšímu.

Pokud delegujete to samé množství mincí poolu, který má stake 2,5%, výnosnost jedné mince bude jen ~0.000152 a vy dostanete pouze ~1,52 mincí za epochu. Ani pro majitele poolu toto není žádoucí stav, neboť i on má nižší odměny, pokud má férově nastavené poplatky za svoji službu.

Odměňovací mechanismus Cardana a možnost operátorů poolu nastavit si poplatky je velice zajímavý ekonomický koncept a my se k němu rozhodně ještě vrátíme, jakmile se ukážou další výhody či případné nevýhody tohoto řešení.

Více v AJ originále, kde jsou příklady a obrázky z nástroje Adapools.