Seconda part dutch translation IOHK article What the Byron reboot means for Cardano

Voordelen van de Byron Reboot

Wat Hoe Waarom

Verbeteringen in prestatie en betrouwbaarheid

Een herschrijving van de code van het netwerk met gebruik van de allernieuwste technieken

Een grondige en komplete herschrijving van de ledger, consensus en andere komponenten van de software.

Algemene betere gebruikerservaring. Onder andere snellere synchronisering en restauratie van de wallet tijdens het gebruik van Daedalus.Snellere verwerking van transakties. Reducering van het aantal problemen voor gebruikers om zich met het netwerk te verbinden.

Modulair Ontwerp

Ontkoppeling van consensus en de regels van de ledger

Makkelijker voor ons om dingen te integreren en in de toekomst updates af te leveren, ook voor delegatie en smart contracts.

Nieuwe functies zijn sneller beschikbaar en storen de gebruikers zo min mogelijk tijdens de oplevering.

Betere betrouwbaarheidscode, van onder af opgebouwd.

Bewijsmatige om software te ontwikkelen,

een mix van agiele metodes met een Formal Methods aanpak.

Meer zekerheid door een onafhankelijke audit van de veiligheid.

De nieuwe codebase is beduidend veiliger, robuuster en betrouwbaarder.

Gebruikers kunnen er gerust op zijn dat Cardano is ontwikkeld en getest door de hoogste maatstaven te volgen.

Oplevering van het niewe wallet backend.

Verstrekt via Adrestia, de explorer, de node, en opdrachtregel programmas.

Biedt een betere verbinding aan tussen toepassingen/applikaties ???/ van de eindgebruiker en de core node van Cardano.

Dit biedt support aan nieuwe exchanges die Ada willen aanbieden, het moedigt onafhankelijke wallets en explorers aan om te integreren en voorziet gebruikers van nieuwe manieren om met de Cardano blockchain om te gaan.