Tổng hợp các tin tức nổi bật trong tháng 3/2022- Bản tin EMURGO

Tìm hiểu mọi thứ đã xảy ra vào tháng 3 trên Bản tin #EMURGO.

Quỹ lợi nhuận ADA của Wave Financial + Nghệ sĩ sáng tạo #NFT Minting trên Fibo + hơn thế nữa.

Vui lòng xem chi tiết tại link bên dưới:

*Xin lỗi vì thông tin trong link là tiếng Anh. Các bạn có thể dùng Google dịch để nắm bắt sơ bộ thông tin nhé. Có thời gian mình sẽ dịch chi tiết.