🇨🇿 Co když se Bitcoin stane smart contract platformou?

Bitcoin není konkurentem Cardana. Oba projekty mají zcela odlišné poslání. Zatímco Bitcoin by měl být digitálním zlatem nebo penězi, Cardano by mělo být finančním operačním systémem. Bitcoin je pouze transakční síť, zatímco na Cardanu mohou týmy třetích stran vytvářet finanční služby prostřednictvím inteligentních smluv. Jedno ze starých narativů tvrdilo, že pokud se objeví nějaká zajímavá technologie, Bitcoin ji může implementovat také. Co když to budou chytré smlouvy? Dokážete si představit, že by na první vrstvě Bitcoinu vznikla platforma pro poskytování půjček? Co když Bitcoin umožní ražbu stablecoinů a NFT? Ponořme se do imaginárního světa, ve kterém by se komunita rozhodla udělat z Bitcoinu platformu chytrých smluv. Je to vůbec možné? Pokud ano, mohl by Bitcoin převzít část trhu, na kterou se zaměřuje Cardano.

TLDR

  • Upgrade Taproot představil nový typ skriptu, který zvyšuje programovatelnost Bitcoinu.
  • Pokud by se Bitcoin stal platformou pro inteligentní kontrakty, součástí ekosystému by se nevyhnutelně staly podvody, hacky a scamy.
  • Bitcoin je považován za konzervativní technologii, která se příliš často nemění. Nemá smysl dohánět technologický pokrok, ke kterému došlo na platformách chytrých smluv.
  • Pokud by se Bitcoin měl stát platformou, bylo by nutné změnit model jeho správy.
  • Co Bitcoin začal, může Cardano dokončit.

Bitcoin a Taproot

Možná pro vás může být překvapením zjištění, že Bitcoin má skriptovací jazyk. Nazývá se jednoduše Script. Jedná se o jednoduchý jazyk, který není Turingově kompletní, což znamená, že mu chybí několik logických funkcí včetně smyček. Jedním z nejoblíbenějších inteligentních kontraktů Bitcoinu je ten, který se používá pro Lightning Network. Obecně platí, že transakce zahrnující bitcoinové kontrakty jsou datově náročné a špatně chrání soukromí. To se však změnilo.

Upgrade Bitcoinu Taproot zavedl nový typ skriptu nazvaný Pay-to-Taproot (P2TR). Pay-to-Taproot dokáže uzamknout BTC do skriptu, který lze odemknout veřejným klíčem nebo Merkelizovaným alternativním skript stromem (MAST). Umožňuje utrácet BTC různými způsoby. Taproot zlepšuje soukromí a lze jej použít ke konstrukci složitějších chytrých kontraktů. Domněnka, že Taproot udělá z Bitcoinu inovativní platformu pro chytré smlouvy, však není na místě.

Cardano je od základu navrženo jako platforma pro chytré smlouvy, takže má před Bitcoinem značný náskok. Plutus je Turingově kompletní jazyk, který umožňuje psát aplikace s bezpečností na úrovni Haskellu.

Každopádně někteří členové komunity začali mluvit o upgradu Taproot v tom smyslu, že je to první krok k tomu, aby byl Bitcoin lépe programovatelný. Hovoří se také o tom, že by bylo přínosné, kdyby bylo možné v ekosystému Bitcoinu vydávat tokeny. Třeba na sidechainu. Náš pomyslný svět, alespoň pro některé lidi, není tak daleko od toho, co by si mnozí přáli.

Je možný posun v narativu?

Nedokážu si představit, že by bitcoinová komunita přijala změnu narativu a chtěla, aby se Bitcoin stal platformou pro chytré smlouvy. To by automaticky oslabilo narativ o digitálním zlatě. Nemyslím si, že jeden projekt může být obojím zároveň.

Dovedu si představit, že velké množství transakcí se bude odehrávat na Cardanu díky jeho užitečnosti ve finančním světě. I kdyby se tržní kapitalizace Cardana více přiblížila té bitcoinové, nebo ji dokonce překonala, ADA nikdy nebude mít narativ digitálního zlata v tom smyslu, že je to jedinečný asset. Podobný status by měly i všechny ostatní nativní mince platforem chytrých kontraktů.

Ačkoli je DeFi velmi pravděpodobně budoucností financí, v této fázi jejího vývoje najdete mnoho podvodů, zpronevěr a neúspěšných projektů. Každý měsíc vidíme v ekosystému Ethereum mnoho hackerských útoků, při kterých lidé přicházejí o desítky milionů dolarů. Pokud by se Bitcoin stal platformou pro chytré kontrakty, byli bychom svědky téhož. Ti, kteří vnímají DeFi negativně, a často jsou to fanoušci Bitcoinu, by nutně začali negativně vnímat i Bitcoin. Je naivní si myslet, že DeFi na Bitcoinu by byla lepší než na jakékoli jiné platformě. Podvody a hackerské útoky by se staly nedílnou součástí ekosystému Bitcoinu a mohly by zničit jeho pověst.

Stejně jako internet i DeFi překoná počáteční problémy a stane se relevantní finanční alternativou. V současné době je Bitcoin od těchto problémů izolován a komunita se snaží prosadit narativ, že “Bitcoin není krypto”. Když se nad tím zamyslíte, mohli byste to přeformulovat na “na Bitcoinu není DeFi”.

To, co jsme popsali u DeFi, by se dalo popsat i u NFT, tokenizace, stablecoinů atd. Všechny mají potenciál, ale mnozí o tom pochybují. Nevěřím, že by se bitcoinová komunita dokázala odchýlit od původního příběhu. Pokud lidé dlouhodobě mají nějaký názor a staví na něm svoj image, nedokážou to snadno změnit. Přicházejí tím o čest a názorovou konzistenci. Ačkoliv je zcela normální změnit názor, nemyslím si že se toho dočkáme u vlivných Bitcoin influencerů.

Bitva na technologické úrovni

Bitcoin je vnímán jako konzervativní technologie, která se příliš často nemění. Konsensus Proof-of-Work je považován za největší výhodu.

Rozhodně není chytré, aby se komunita a tým Bitcoinu pouštěli do boje s platformami chytrých smluv, které jsou progresivní a jejich úspěch je založen na technologických inovacích. Tým IOG, který buduje Cardano, má několik stovek zaměstnanců a zázemí na několika univerzitách. Bitcoin je podporován fondy rizikového kapitálu, ale nemyslím si, že má v současné době tak kvalitní tým jako jiné projekty. Mozky opouštějí Bitcoin a budují jiné ekosystémy. Samozřejmě by se mohli vrátit, ale nevidíme, že by se to dělo.

Aby Bitcoin mohl konkurovat a stát se hlavní platformou pro chytré smlouvy, musel by se zásadně změnit. Platformy chytrých smluv používají konsensus Proof-of-Stake (nebo jiné), protože potřebují mít mnohem vyšší škálovatelnost. Pokud se blockchain nebude škálovat a bude větší poptávka po transakcích, než je síť schopna zvládnout, začnou poplatky stoupat do desítek nebo stovek dolarů. Na finanční systém jsou kladeny úplně jiné požadavky než na zlatou cihlu.

Vyšší využitelnost Bitcoinu by mohla vyřešit problémy s rozpočtem na bezpečnost. Na druhou stranu si představte platformu s takto drahými poplatky. Lidé by ji stejně nepoužívali, protože by mohli použít jinou. Cardano a mnoho dalších.

Další otázkou je, zda by desetiminutový konsensus PoW byl konkurenční nevýhodou. Pravděpodobně ano. Aby Bitcoin mohl konkurovat Cardanu nebo Ethereu, bylo by zapotřebí poměrně zásadní technologické inovace na úrovni konsensu. Uvažme, že Bitcoin se brání změnám na úrovni měnové politiky. Například není možné změnit mechanismus odměňování. Bylo by samozřejmě možné vyrábět bloky 10x rychleji, rozdělit odměnu za blok na 10 částí a zachovat mechanismus půlení. Větší změny, nebo dokonce přechod na PoS, však pravděpodobně nebudou možné bez dopadů na měnovou politiku.

Pokud by se rozšířily možnosti programování, stalo by se ražení tokenů tématem. Mnoho služeb DeFi potřebuje ke svému fungování tokeny. Pokud například poskytujete likviditu v BTC, musí existovat způsob, jak BTC získat zpět. V rámci DEXů se to obvykle řeší prostřednictvím ražby tokenů, která představuje nárok na získání tokenů zpět. S tokenizací je spojeno mnoho dílčích problémů. Vyšší nároky na diskové úložiště, soukromí, implementaci, standardy atd.

Cardano je neuvěřitelně podobné Bitcoinu a dokonce používá podobný model UTXO. Říká se, že kdyby měl být Bitcoin platformou pro chytré smlouvy, je to v podstatě Cardano. Tým Bitcoinu by musel převzít koncepty z Cardana a implementovat je do Bitcoinu nebo přijít s jiným řešením. To by mohlo trvat roky, možná i desetiletí. Je na to ještě čas? Během příštího desetiletí budou současné platformy chytrých smluv na trhu dobře zavedené. Bude velmi těžké jim konkurovat.

Nyní je ještě možné přijít s novou platformou. Každé čtyři roky vidíme, jak se objevují a zase zanikají nové projekty. Adopce je stále nízká a zkouší se nové koncepty. Tato fáze však nebude trvat věčně. Zkuste konkurovat Amazonu nebo Googlu. Je to nesmírně obtížné. Platformy, které dnes existují, budou mít velkou výhodu. Lidé je znají a používají. Lze navázat důležitá partnerství. Projekty, které budou existovat déle, získají důvěru uživatelů.

Pro Bitcoin je nejlepší, aby zůstal takový, jaký je. Pokud by se měnil za pochodu, lidé by mohli začít ztrácet důvěru. Bitcoin je samozřejmě možné postupně vylepšovat, ale pravděpodobně je příliš pozdě na to, aby dohnal vývoj, který proběhl na platformách pro chytré smlouvy.

Pro Bitcoin nejsou současné platformy chytrých smluv konkurencí, protože mají jiné využití. To by se však mohlo změnit, pokud se Bitcoin stane platformou. Bylo by smysluplnější začít porovnávat vlastnosti Bitcoinu a Cardana z hlediska škálovatelnosti, transakčních poplatků, programovatelnosti, schopnosti razit tokeny atd. Bitcoin by musel Cardano v mnoha oblastech překonat, aby se stal řešením pro finanční služby. Peněžní vlastnosti Bitcoinu by byly přehlíženy a Cardano by se mohlo jevit jako lepší řešení.

Objektivně je vyšší škálovatelnost na první vrstvě pro finanční systém výhodou. Je to stejné, jako je například výhodnější koupit auto, které ujede delší vzdálenost za daný objem paliva. Subjektivně se na toto téma mohou lidé dívat jinak. Například koupit si auto, které ujede kratší vzdálenost, protože má pohodlnější sedadla. Srovnávat Bitcoin a Cardano je zbytečné, pokud přijmeme jejich poslání. Pokud by Bitcoin chtěl dohnal ostatní projekty, hrozí mu ztráta reputace. Není to nutné, pokud lidé budou projekty používat k tomu, k čemu jsou určeny.

Lidé mohou držet bitcoin a současně používat Cardano na finanční služby. Pokud budou influenceři lidem radit že mají používat jediný projekt, bude logicky docházet k štěpení komunity a oslabování mise kryptoměn.

Řízení projektu

Tým IOG plánuje předat Cardano komunitě v éře Voltaire. To znamená, že komunita bude rozhodovat o změnách prostřednictvím hlasování o mincích ADA. V komunitě Etherea panuje shoda, že tým ví, jak protokol nejlépe vylepšovat.

Mohl by se Bitcoin se současným modelem správy vylepšit? To je velká neznámá. Držitelé BTC nemají žádná rozhodovací práva. Změny provádí tým. Významné změny musí potvrdit těžaři. V případě neshod je možné “hlasovat” prostřednictvím verze klientska.

Nejsem si jistý, zda je tato struktura nejlepší možná pro dosažení konsensu o zásadních změnách. Správa by se pravděpodobně musela změnit, aby o změnách mohli rozhodovat ti, na kterých nejvíce záleží, tedy držitelé BTC. Kdo by měl vlastně rozhodnout o tom, že se Bitcoin stane platformou pro inteligentní kontrakty? Může to udělat pouze tým a těžaři, přestože by si to držitelé BTC nepřáli?

Současný stav je takový, že všichni upřednostňují konzervativní přístup ke změně protokolu Bitcoinu. Pokud není o čem rozhodovat, může to fungovat. To by ale neplatilo, kdyby se z Bitcoinu stala platforma pro inteligentní kontrakty.

Co můžeme očekávat v budoucnu?

Bitcoin se nikdy nestane plnohodnotnou platformou chytrých smluv. Komunita to nechce a technologicky je to velká výzva. Pro Bitcoin je lepší zachovat si narativ digitálního zlata a nekonkurovat platformám chytrých smluv na technologické úrovni.

Po bankrotu společností CeFi všichni mluví o potřebě zbavit se nespolehlivých prostředníků. Satoshi nám chtěl umožnit zbavit se závislosti na bankách. CeFi není a nemůže být náhradou bank. Tato mise není dokončena a Bitcoin nás není schopen zbavit závislosti na bankách. To je mise pro Cardano a další platformy.

V tomto kontextu nemá smysl oddělovat Bitcoin a ostatní kryptoměny. Co Bitcoin začal, může Cardano dokončit.

Transakční systém může nahradit PayPal, ale ne bankovní služby, jako jsou půjčky, obchodování, investice, spoření a pojištění. To, co mění pravidla hry, je vlastní úschova. Self-custody je to, v čem se Lightning Network a PayPal liší. Nemá smysl uchovávat kryptoměny v hardwarových peněženkách a rezignovat na self-custody pokaždé, když je chcete použít na něco jiného. Decentralizované finance mají obrovský potenciál zlepšit fungování bankovního systému.

Cardano a Bitcoin budou koexistovat a mohou si být navzájem prospěšné. BTC může být skvělou rezervní měnou. Cardano je schopné zvládnout volatilitu a vytvořit stablecoiny, které budou kryté BTC. Na tomto základě mohou vzniknout další finanční služby. Toto řešení může existovat zcela nezávisle na tradičních bankách.

Předpokládáme, že část BTC, které budou chtít lidé používat, bude tokenizována a použita na platformách pro chytré kontrakty, jako je Cardano. Jakmile těžaři vytěží většinu BTC, nebude dostatek mincí na jejich odměnu. Pokud bude mít Bitcoin v budoucnu problémy s udržením dostatečně vysokého rozpočtu na zabezpečení, může být tokenizace BTC jediným způsobem, jak zachovat existenci mincí.

Ekosystém Cardano bude tokenizací BTC vybírat transakční poplatky, které by jinak vybírala síť Bitcoin. O tyto poplatky však bude mít zájem mnoho dalších sítí, včetně těch v ekosystému Bitcoin. Je obtížné předvídat budoucí vývoj, ale s vysokou mírou jistoty zvítězí ty sítě, které budou nejefektivnější, nejbezpečnější a nejužitečnější.

Revoluce v kryptoměnách má peněžní, ale také technologickou povahu. Jedno od druhého nelze oddělit. Bitcoin nikdy nebude technologickým lídrem. Jako základ nové měnové politiky může být Bitcoin vynikající, pokud jej lidé přijmou. Cardano je lídrem v oblasti inovací a může si tento status udržet. Pro decentralizované ekosystémy má smysl, aby se vzájemně propojovaly. Rozhodně je to lepší varianta než se spoléhat na CeFi.

Dosplěli jsme k závěru, že náš imaginární svět může existovat pouze ve snech. Bitcoin nikdy nebude mít ty stejné schopnosti jako Cardano. Je otázka jestli budou lidé Cardano používat. Stejně bychom se mohli zeptat, jestli lidé budou používat Bitcoin. Tohle nikdo neví. Je dobře, že Bitcoin a smart contract platformy nabízejí něco jiného. Každý projekt může svět ovlivnit jiným způsobem a jejich existence se vzájemně nevylučuje.

Závěr

Je ironické, že se komunita kryptoměn snaží bojovat s tradičním světem financí a místo toho, aby se na to zaměřila, bojují fanoušci jednotlivých projektů mezi sebou. Naivně si myslí, že jeden projekt může nahradit jak tradiční finanční systém, tak veškerou konkurenci v decentralizovaném světě. To je velmi hloupá představa. Nikdy nepochopíme snahu oddělit Bitcoin od ostatních kryptoměn. Kdo v DeFi nevidí smysl, musí být slepý.

Bitcoin zahájil decentralizovanou revoluci a Cardano je logickým nástupcem, který ji může pomoci dokončit. Ačkoli mají oba projekty odlišné poslání a zaměřují se na různé způsoby využití, jejich cíl je v zásadě stejný. Pojďme se zbavit nespolehlivých a neefektivních prostředníků.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/what-if-bitcoin-becomes-a-smart-contract-platform