🇨🇿 How to define ´decentralization´?

CZ překlad:

Co decentralizace ve skutečnosti znamená

Mnoho lidí našlo v blockchainu zalíbení hlavně díky decentralizaci. Můžete poslat transakci komukoliv na světě a tuto transakci vám nemůže nikdo cenzurovat, nebo ji zablokovat. Nyní zkuste hádat, kolikrát Satoshi Nakamoto použil slovo decentralizace v Bitcoinovém white-paperu. Ani jednou. Decentralizace totiž ve skutečnosti není pouze o transakcích. Pojďme se podívat na definici decentralizace:

“Decentralizovaný systém je takový systém, který vyžaduje od účastníků vytvoření vlastního nezávislého rozhodnutí. V decentralizovaných systémech není žádná jediná centralizovaná autorita, která dělá rozhodnutí ve jménu všech zúčastněných stran. Místo toho každý jednotlivý účastník (peer) dělá autonomní rozhodnutí sledující vlastní prospěch, který může kolidovat s cílem ostatních peerů. Účastníci přímo interagují mezi sebou, sdílejí informace nebo poskytují služby ostatním. V otevřeném decentralizovaném systému není nikterak omezen či regulován přístup nových uživatelů. Nový účastník může kdykoliv vstoupit či opustit systém.”

Věříme, že jeden z projektů, který naplní tudo lety ověřenou definici decentralizace bude Cardano.

Co se stane, když je projekt špatně decentralizovaný

Když Satoshi mluví o transakcích, mluví explicitně o peer-to-peer transakcích, tedy o transakcích, které probíhají přímo mezi dvěma uživateli bez prostředníka. Roli prostředníka sehrává protokol, který definuje transakční pravidla. Viděno touto optikou není blockchain “trustless”, ale spíše “trusted”. Při posílání transakcí musíte věřit, že v kódu není chyba, že mineři vaši transakcí vytěží, že si Bitcoin zachová hodnotu i do budoucna, což plně závisí na jeho dalším vývoji. Není pravda, že nemusíte věřit nikomu. Naopak, ve skutečnosti vaši důvěru vkládáte skrze protokol do rukou týmu a celého projektu.

Nechápejte to špatně. Technicky je samozřejmě pravda, že posílání transakcí lze pokládat za decentralizovanou operaci. To ale samo o sobě nestačí. Podle definice decentralizace jde ve skutečnosti hlavně o zbavení se jakýchkoliv center řízení na všech úrovních. Dá se to stáhnout na transakce, ale bylo by to příliš krátkozraké vidění světa. Skutečný význam decentralizace jde dál a týká se také vlivu na celou síť jako takovou a její další vývoj. Myslíte si, že to nemá tak velký význam? To může být omyl.

Už v roce 2013 mnozí lidé poukazovali na to, že navyšování hashratu nedělá Bitcoin nutně více bezpečný, neboť to centralizuje těžbu. Lidé přestali být schopni těžit na běžných počítačích a je otázka času, kdy se to může přestat vyplácet na levných ASIC zařízeních. Zde by stálo za zvážení často měnit hashovací funkci. Jestli si myslíte, že Bitcoin nemůže cenzurovat transakce, opět se mýlíte. Bloky dnes navrhují pouze pooly a jednotliví těžaři pouze poskytují svůj hashrate a těží poolem navržený blok. Bitcoin už není PoW, ale spíše Delegovaný PoW (DPoW). Pokud budou mít pooly potřebu některé transakce z jakéhokoliv důvodu vyřazovat (ekonomická válka mezi Čínou a Amerikou), nebo naopak zařazovat (vlastní prospěch), mohou to lehce učinit. Připomeňme, že dnes většinu majoritních poolů vlastní Číňané a podílem významných poolů je méně než 10. Dávné obavy se naplnily.

Cardano na tomto místě přichází s konceptem tisíce rovnoměrně velkých poolů. Ekonomické incentivy budou nastaveny tak, že lidé delegující své mince poou vydělají více, pokud nezvolí nejsilnější pool. Jinými slovy, vydělají více, pokud bude pool menší, nebo středně velký. Nevznikne tak jeden velký dominantní pool, či nějaká menší skupina majoritních poolů. Díky velkému množství poolů přestává mít smysl pokoušet se cenzurovat transakce. Jakmile by to jeden pool z Číny dělal, jiný pool z Evropy bude mít zcela jiné zájmy. PoW má velkou neýhodu v tom, že je závislý na elektřině. Těžba je tak centralizovaná také geograficky tam, kde je levná elektřina. I zde je to například Čína. PoS tímto nedostatkem netrpí. Provozovat pool a podílet se na bezpečnosti bude všude po světě přibližně stejně nákladné. Vše nahrává vysoké míře decentralizace.

Dále si u Bitcoinu lidé všimli toho, že se díky rostoucímu hashrate daří bloky produkovat rychleji než po navržených 10 minutách. Tím se nedodržuje inflační křivka, kterou Satoshi navrhnul. Řešení bylo relativně jednoduché. Stačilo by častěji měnit obtížnost těžby. Současný stav vyhovuje těžařům, ale nemusí nutně vyhovovat komunitě, která má zájem na adopci. Adopce potřebuje svůj čas a viděno touto optikou by bylo výhodnější produkci bloků spíše zpomalit než ji zrychlovat.

Bitcoin má mnoho problémů a ani jeden z těch výše popsaných vývojáři neřešili celých 6 let. Důvodem je, že není decentralizované řízení projektu a účastníci jsou rozděleni na držitele mincí, kteří nemají žádná práva. Dále na operátory poolů, kteří mají profit z hashrate kterým disponují. Dále na těžaře, kteří ke své existenci potřebují pooly a chtějí maximalizovat svůj zisk. Dle toho si vybírají pool. Tyto skupiny mají rozdílné zájmy a požadavky. Držitelé mincí však nemají žádný hlas a vše řídí hlavně tým vývojářů a operátoři poolů. Tým a operátoři poolů sobecky sledují pouze své cíle a mají zájem na tom udržovat současný stav co nejdéle. Pokud považujete držitele mincí za komunitu, nebo lidi s právem vyjádřit svůj názor a prosadit svůj zájem, máte smůlu.

V Cardanu budou pouze dvě skupiny uživatelů. Velké množství stejně velkých poolů a majitelé mincí, kteří budou současně stake-holdeři projektu. Jako držitelé ADA tokenů budete mít zájem nejen na tom udržovat bezpečnost protokolu, ale dostanete také hlasovací právo k určování dalšího směřování projektu. U Cardana se nestane, že bude 6 let přehlížený nějaký nedostatek, který vyhovuje menšině. Rozhodovat bude hlas většiny.

S významem projektu roste hrozba ze strany vlivných entit

Představte si, že by jednou byla nějaká síť globální páteří světové ekonomiky. Co by se stalo? Bohatým a vlivným lidem bohatství nestačí. Mají ho dost a chtějí něco víc než to. Chtějí si zachovat svůj vliv a nadále upevnit svoji moc. Pokud by nějaký projekt používalo třeba 60 % populace, byl by jeho význam násobně mnohem vyšší než je dnes. Dá se předpokládat, že by mocní lidé, banky, vlády a mnoho dalších hledali cesty k tomu, jak daný projekt nějak ovládnout a řídit.

Do budoucna bude význam skutečné decentralizace pouze sílit s tím, jak budou dané projekty více významné. Je v tomto lepší PoW nebo PoS? Pokud chcete něco prosadit v PoW, o změně dnes rozhoduje síla hashrate. Pokud bude někdo disponovat velkým množstvím fiatu (vlády a banky dohromady) a chtít prosadit svoji změnu, vytvoří klienta a při hlasování zapojí nový hashrate, který může hrát při hlasování klíčovou roli. Přesvědčit nebo přinutil ke spolupráci mohou také některé významné pooly a jejich těžební haly. Může se tak prosadit změna, kterou chce někdo zvenku a kterou si většina lidí z komunity nepřeje. PoW má jednoznačnou nevýhodu v tom, že se hlasuje skrze hashrate, který je externě ovlivnitelný, nebo za fiat získatelný.

V PoS se dá lehce vybudovat systém, ve kterém budou o všech změnách a dalším směřování rozhodovat majitelé mincí. Počet mincí může určovat sílu hlasu. Teoreticky může být mnohem těžší vykoupit významné množství mincí než pořídit si vysoký hashrate. S rostoucí cenou mincí a velkou distribucí mezi lidmi bude čím dál těžší mít významný hlas při směrování protokolu. Při vykupování mincí poroste cena exponenciálně a vy ji těžko odhadnete dopředu. U nákupu hashrate přesně víte, kolik potřebujete na prosazení změny a řešíte pouze čas, za který se jeden chain prohlásí za vítězný. To mohou být pouze dny.

Distribuce mincí mezi jednotlivci bude tím větší, čím větší bude adopce. Adopce bude tím větší, čím užitečnější bude samotný protokol. S rostoucím vlivem projektu tak může přirozeně růst demokratické rozložení sil. ADA tak bude mít významnou roli v bezpečnosti i v demokratickém řízení projektu. Tím, ale nejen tím, bude velice užitečná.

Když se zamyslíte na smyslem existence Bitcoinu, tak jeho největší užitečnost je rostoucí cena a volatilita. Díky tomu se stal Bitcoin hlavně výborným spekulativním asetem. Projekt jako měna selhal právě díky volatilitě a současně své vzácnosti. Narativ přešel na digitální zlato. Dává to smysl. Jako měna se nemůže prosadit vzácný deflační statek. Také digitální měna vyžaduje stabilitu a nemusíme se nutně bavit stabilitě postavené na podložení přes fiat měny. Směr nám ukázaly smart kontrakty a projekt MakerDao. Lidé dnes u Bitcoinu řeší hlavně cenu. Vůbec neřeší užitečnost a reálné využití. Bitcoin dnes žádné reálné využití nemá, pokud nebudeme počítat rostoucí cenu. Rostoucí cena však není užitečnost. Pokud se Bitcoin stane digitálním zlatem, bude to pouze o vysoké hodnotě. ADA nemá ambice nahradit Bitcoin v tomto souboji. ADA může být vzácná nejen svoji hodnotou fundamentálně založenou na využitelnosti v reálném světě, ale také díky své klíčové roli v bezpečnosti protokolu při produkci nových bloků a demokratickém řízení projektu. Pokud nějaký protokol využívá významná část světa a k využití či ovládání potřebujete nativní měnu, bude ADA vzácná.

Budoucnost je v Decentralizovaných Autonomních Organizací

Aby blockchain projekt dosáhl dospělosti, musí řízení předat komunitě a to se vším všudy. To znamená, že komunita musí mít šanci poukázat na problémy a prosadit své potřeby. Kdo je komunita? V ideálním světě by měli mít všichni stejné zájmy. Držitelé mincí i operátoři poolů by měli být na jedné lodi. Případně by mělo být snadné určité neshody demokraticky řešit. Toho se dá docílit přes decentralizované hlasování, které musí být součástí projektu.

DAO by mělo obsahovat nějaký digitální hodnotný majetek, který se může využít jako prostředek k odměňování lidí za jejich práci v rámci ekosystému. Tuto roli sehraje ADA. Vývojáři musí opravit chyby, implementovat nové features, nebo bojovat za vyhovění všem regulacím. Čistá verza DAO by měla nějakým způsobem fungovat zcela autonomně využitím umělé inteligence (AI). Tento cíl je nyní nerealizovatelný a možná zbytečný. Decentralizované hlasování komunity může velice dobře naplnit všechny potřeby demokracie. V demokracii to funguje tak, že většina lidí zvolí to, co je pro ně nejlepší. To by pak mělo být nejlepší také pro celek.

Držením ADY se stáváte stake-holdery projektu a také součástí DAO. To má velkou sílu. Díky stakování mincí ve prospěch poolu dostáváte odměnu za podílení se na bezpečnosti. Současně časem získáte hlasovací právo. To se stane ve vývojová fázi Voltaire, tedy v době, kdy bude protokol připravený na kompletní decentralizaci a předání komunitě. Věříme, že moderní projekt se bez nějaké formy DAO neobejde.

Závěr

Plně respektujeme Bitcoin a jeho zásluhy v rozvoji celého kryptosvěta. Současně si myslíme, že další rozvoj protokolů je zcela nezbytný. Existence jediného dominantního decentralizovaného projektu je samo o sobě centralizací. Cardano je postavené na kvalitním vědeckém výzkumu a formální metodě vývoje. Tím může přinést nejen hodnotné poznatky celé komunitě, ale má šanci vtáhnout do tohoto světa další lidi z řad uživatelů. Jestli mají být krypto projekty úspěšné, musí se zvýšit jejich adopce. Adopce nepřijde, pokud nebudou mít projekty reálné využití. Jednoduchý přenos hodnoty k tomu ani zdaleka nestačí. Tohle je dnes překonané a umí to skoro každý projekt. Smart kontrakty, kontext transakcí, správná míra soukromí na správných místech v dané jurisdikci a další věci jako třeba Atala umožňující napojení na současné finanční systémy učiní z Cardana masově použitelný projekt. Cardano bude po spuštění Shelley 100x decentralizovanější než Bitcoin a věříme, že v horizontu několika let bude udávat tón dalšího směřování.